Anneye Yapılan Büyü Çocuğu Etkiler mi?

15 Şubat 2020 Kapalı Yazar: AykanHoca
Anneye yapılan büyü çocuğu çok az etkiler veya hiç etkilemez. Aykan hoca

Anneye babaya yapılan büyü çocuğu etkiler mi? Aileden birine yapılan büyü başkasına geçer mi? Birine yapılan büyü başkasına geçer mi? Yapılan büyü başkasını etkiler mi?

Büyünün Çocuğu Etkilemesi|Büyünün Başkasına Geçmesi

5 Facts about Scoliosis Every Parent Should Know | Johns Hopkins ...
Anne ve babaya yapılan büyü çocuğa geçmez. Aykan hoca

Anneye Babaya Yapılan Büyü Çocuğu Etkiler mi?

Anneye Yapılan Büyü Çocuğa Geçer mi?

Anneye ve babaya yapılan büyü çocuğu kısmen etkiler veya hiç etkilemez. Büyü, anneden çocuğa da geçmez. Çocuğun gereksiz yere ağlaması, huysuzluk yapması, uyku düzeninin bozulması, korkması gibi durumlar anne babaya yapılan büyünün çocuğu etkilemesinin sonuçlarından olabilir. Ancak her büyülü anne babanın çocuğu bu durumları yaşayacak diye genel bir kural olmaz.

Anne ve babaya büyü yapıldığını varsayalım. Onların içinde büyü ile gönderilen şeytani cinler bulunmaktadır. Bu cinler vücuttan dışarıya doğru negatif enerji gönderirler.Çocukların bedenleri büyüklere göre daha zayıf olduğundan,bu cinlerin negatif enerjisi çocuğu azda olsa etkiler. Ancak büyü çocuğa geçmez.

Anneye ve babaya yapılan büyünün çocuğu etkilemesinin en önemli kuralı onlara yapılan büyünün şiddeti,gücü ve kuvveti ile ilgilidir.Büyüyle gönderilen cin şeytanları ne kadar güçlüyse,vücuttan dışarıya o kadar kuvvetli enerji gönderir ve çocuğa etkisi de daha fazla olur. Büyünün gücü zayıfsa çocukları hiç etkilemez.

Büyülü anne ve baba çocuklarına ne kadar yakın mesafede olursa etki daha fazla,mesafe uzadıkça etki daha az olur.

Bu durumları yaşayan anne babalar,çocuğuna da büyü mü yapıldı diye haklı olarak şüpheye düşerler.Büyünün çocuğu etkileyip etkilemediği zor anlaşılır. Anne ve baba kendilerine yapılan büyüyü bozdurup,çocuğun durumu izlenir. Çocuk normale dönmüşse, anne ve babaya yapılan büyüden etkilenmiş demektir.

Anneye büyü yapıldığını varsayalım,gönderilen cinler annenin içindedir, büyünün çocuğa geçmesi için cinlerin, çocuğun içine girmesi gereklidir.Bu durum da,büyünün çocuğa geçmesi söz konusu olamaz ve mümkün de değildir.

Bu nedenle kendisine büyü yapılmış anneler,çocuğuma büyü geçer diye korkmasın ve endişelenmesin.Büyü,bulaşıcı bir mikrop değildir ki anneden çocuğa veya başkasına geçsin.

Büyülü annenin vücudundaki cinlerin çocuğu etkilemesi,her anne ve çocuk için aynı değildir.Bazı çocuklar çok etkilenirken bazıları çok az,bazıları ise hiç etkilenmez. Bu durum,anneye büyü ile gönderilen şeytani cinlerin güç ve kuvvetleri ile ilgilidir.

Büyü yapılan bir anne hamile bile olsa,büyü çocuğa geçmez. Ancak,çocukla cin şeytanları çok yakın mesafede olduklarından,çocuğun üzerine negatif enerji gönderirler.Bu da çocuğu doğal olarak etkileyecektir.

Büyülü annenin olumsuz hal,hareket,söz ve davranışları da, doğal olarak çocuğu etkileyecektir.

Hangi şartlarda olursa olsun,birine yapılan büyü kesinlikle başkasına geçmez,bulaşmaz ancak kısmi olarak etkiler.

“Hocam,küçük çocuğum var,kucağına aldığımda huysuz oluyor,ağlıyor ve hareketleniyor,babasına gittiğinde normale dönüyor,bana yapılan büyü çocuğuma mı geçti,onu etkiliyor mu?

Sana yapılan büyü çocuğuna geçmedi,ancak içindeki şeytanların olumsuz enerjisi çocuğu etkileyip rahatsız etmektedir.Bu nedenle,üzerinizdeki büyüyü bozdurmak gereklidir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image.jpeg

Büyü Başkasını Etkiler ve Geçer mi?

Hangi tür büyü olursa olsun başkasına geçmez ancak kısmen etkiler. Büyü, mikrop ve virüs değil ki başkasına geçsin bulaşsın.Büyülü kişinin içinde cinler bulunmaktadır.Bu cinler başkasına nasıl geçecek?Bu mümkün değildir.

İnsanların en çok çekindikleri,korktukları aileden birine yapılan büyünün kendilerine de geçeceği kaygısıdır.

Büyü yapılan kişinin içine şeytani cinler musallat edilir.O cinler, kişi büyüyü bozdurmadığı sürece içinde kalırlar,bedenden dışarı çıkamazlar. Vücuttan dışarı çıkamayan cinler aileden birine veya başkasına nasıl geçecek?Geçemeyeceğine göre,büyüde başkasına geçemeyecek demektir.

Aileden birine yapılan büyü kesinlikle başkasına geçmez.

Birine yapılan büyü de asla başkasına geçmez.

Büyü kime yapılmışsa en büyük etkisi onun üzerinde olur. Yapılan büyünün başkasını etkileyen müstesna durumlar da vardır.

İki kişinin büyülü olduğunu varsayalım tanış olmasalar bile birbirlerini etkilerler.Bu etkileme şöyle olmaktadır:Büyü nedeniyle her iki insanında içinde cin şeytanları bulunmaktadır.İnsanlar onları göremiyor ama onlar insanları ve birbirlerini görüp konuşuyorlar.Büyülü iki insan karşı karşıya geldiğinde,içindeki cinler aralarında konuşur ve iki kişiye de vesvese vererek,onları birbirine düşürür veya sevdirir.Kimse bunun farkında olmaz.Bazı insanların birbirinden nefret etmeleri veya sevmeleri büyünün etkisi nedeni ile olmaktadır.

Büyünün başkasını etkileyen özel, önemli durumlardan biriside şöyledir: Mesela karı kocaya ayırma büyüsü yapılmıştır. İkisinin içinde de cin şeytanları bulunur. Erkeğin içindeki cinler karısına karşı,kadının içindeki cinler erkeğe karşı devamlı vesvese verirler ve onları birbirine düşürür.Önemsiz ve gereksiz şeyler için kavga ettirir.Birbirlerini beğenmemeye başlarlar.Davranışlar ve hareketler birbirine batar.Yan yana bile oturmaktan sıkılırlar.İçlerindeki cin şeytanları aralarında konuşur,karı koca bunun farkında bile olmaz. Büyü bir başkasını en kuvvetli,en çok bu şekilde etkiler.

Büyü ile etki edilmek istenen başka bir yolda şöyledir:Bir kimse,başka birini kendine sevdirmek,bağlamak veya aşık etmek için büyü yaptırır. Büyücü,büyülenecek olan kişinin içine cin şeytanlarını musallat eder. Onlara falanca kimseyi sevdireceksiniz,onu aklından çıkarmayacaksınız ikazını yapar.Şeytanlar da, büyülü kişiye devamlı vesvese vererek,büyü yaptıranı aklından çıkarmamaya çalışırlar. Bu durumda ,yapılan büyünün başkasını etkileme yollarından birisidir.

Şunu hiç bir zaman unutmayınız.Büyü ile bir şey elde etmek asla mümkün değildir. Kısa bir süreliğine amacınıza ulaşsanız bile sonu hüsranla biter. Allah ve insan düşmanı olan şeytan,büyüde kullanılmaktadır. Bu iblisler insanın iyiliğini ister mi?Elbette istemez.

İnternet ortamında,özellikle gençlerin kız ve erkekleri birbirine bağlamak,büyü ile etkilemek amacıyla büyü yaptırdığını görüyorum.Büyü yapan şu hoca iyi,ötekisi daha iyi,diğeri etkili olamadı gibi yorumlar yapıyorlar.Bu yollara girişimde bulunmayınız.Olumlu bir sonuç alamayacağınız gibi kendinizde tehlike içine girersiniz. Sonuç elde etseniz bile sonu zarar ve ziyanla biteceğini aklınızdan çıkarmayınız.

Hocam!İş yerimde bayan bir arkadaşa büyü yapılmış,dengesiz davranış ve hareketleri,kendi kendine konuşmaları oluyor ve her şeye çok çabuk sinirleniyor.Yapılan büyü başkalarına geçer mi,etkiler mi?

Arkadaşınıza yapılan büyü hiç birinize geçmez. Ancak ,büyülü kişinin negatif enerjisi sizi etkiler.

Arapça hat sanatı İslam hat, hat Ramazan, Arapça hat, Sanat, İslam ...

Aileden Birine Yapılan Büyü Başkasına Geçer mi?

Hocam eşime büyü yapılmış,bana ve çocuklara da geçer mi,etkiler mi? Sorusu sıkça sorulmaktadır.Büyü, bulaşıcı bir mikrop değil ki kişilerden birbirine geçsin.İnsanlar büyünün mahiyetini bilmediklerinden bu korkuyu yaşarlar. Sana yapılan büyü eşine ve çocuklarına asla geçmez ancak kısmi olarak etkileyebilir.

Bu sorunun cevabını daha iyi anlamak için,büyünün ne olduğunu bilmekte fayda vardır.

Büyü,büyücünün insanın içine cin şeytanlarını musallat etmesidir. Mesela dört kişilik bir aileden sadece babaya büyü yapıldığını varsayalım. Büyü ile cin şeytanları sadece onun bedenine,içine girmiştir.Büyü belirti,sıkıntı ve etkilerini yalnızca baba yaşar.Diğer aile bireylerinin içinde cinler yoktur ve büyülü değillerdir.Bu nedenle aileden birine yapılan büyü başkasına geçmez.

İnsanların kuşkusu,kararsızlığı yapılan bu büyü bize de geçer mi? Büyü başkasına yapıldığı için kesinlikle size geçmez. Büyü ile bir insanın içine gönderilen cin şeytanları bir daha oradan çıkamaz.Bu nedenle büyü bize de geçer ve etkiler diye korkmanıza bir neden yoktur. İnsanlar büyüyü bulaşıcı hastalık gibi zannedip,başkasına da sirayet edeceğini düşünürler.

Ancak,büyülü kişilerin içinde cin şeytanları olduğundan ve bu varlıklarda negatif enerji taşıdıklarından,o insanın bedeninden dışarıya doğru bu kötü enerjilerini gönderirler ve çevresindeki kişileri kısmen etkiler fakat geçmez.

Büyülü kişilerin üzerine Kur’an okunduğunda, okuyanın içinin sıkılması gözünden yaş gelmesi ve esnemesi,cin şeytanının negatif enerjisini göndermesi ve etkilemesi sonucunda olmaktadır.

Büyülü kimsenin üzerine okuma yapılmasa bile,çevresindeki bazı insanları olumsuz yönde etkileyebilir.Onların içi sıkılır ve büyülü kişinin yanında durmak bile istemezler.Fakat büyü diğerlerine geçmez,bir etkiden öteye gitmez.