Karabasan Nedir ve Nasıl Kurtulunur?

6 Temmuz 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Why we shouldn't be afraid of nightmares - BBC Future
Karabasan, kişinin içindeki şeytani cinin, kendisini vücudun dışındaymış gibi hissettirip kişinin üzerine oturması ve onu hareketsiz bırakmasıdır. Aykan Hoca

KONU BAŞLIKLARI

İslam’da karabasan nedir? Karabasan dini açıklaması nedir? Karabasan cin midir?

Karabasan geldiğini nasıl anlarız? Kimlere gelir?Karabasan neden gelir? Karabasan ne yapar? Karabasan gelince ne olur?

Karabasan gelmemesi için ne yapılır? Karabasan duası var mı? Karabasandan nasıl korunulur?

Karabasan insanı öldürür mü?

Karabasan gelince ne yapmalıyız?

Karabasan bilimsel olarak nasıl açıklanır?

Karabasandan nasıl kurtulunur?

Karabasandan kurtulan var mı?

The Nightmare' Review: Rodney Ascher's Follow-up to 'Room 237' - Variety

Karabasan Nedir? (İslâmi)

Karabasan, büyü veya musallat ile insanın içine giren cin şeytanının, uyku ile uyanıklık arasında, kişinin göğsüne oturmasıdır. Karabasan, cinlerin bir oyunudur. Cinler korkutmak, ürkütmek, psikolojik yapısını bozmak için insana karabasan gösterirler. Karabasan korkusuyla uykuya dalamayan insanlar vardır. Karabasan, İslâmi olarak cindir.

İnsanların çoğu, dışarıdan bir varlığın gelip göğsüne oturduğunu zanneder. Cinler, insanın içine girmeden, üzerine otursa bile bunu kimse fark edemez ve anlayamaz. Öyle olsaydı bütün insanlar karabasan yaşaması yaşardı.

Karabasanın tıp literatüründeki adı uyku felcidir.

Cinler, yapıları itibarıyla, insanın içine girdikten sonra kendilerini vücudun dışındaymış gibi gösterebilir, sesler çıkarır ve konuşabilir. Karabasan yaşatır. İnsan da bu varlığın dışarıdan geldiğini algılar. Cin kendini öyle hissettirir.

Karabasana, halk arasında yöresel ve bölgesel olarak; “ağır basan”, “kara bastı”, “kamos” veya “kara kura “ gibi isimler de verilmiştir. Çok kişi yaşar, ancak neden, nasıl, niçin olduğunu bilemez. İşte o zaman her kafadan bir ses çıkar, işin iç yüzünü öğrenmeden yorum yaparlar. Bu yanlış yorumlar yüzünden de karabasandan etkilenenler, bu sorunu ömür boyu yaşarlar.

Karabasan Geldiğini Nasıl Anlarız?

Karabasan geldiğini nasıl anlarız? Kimlere gelir? Karabasan neden gelir? Karabasan ne yapar? Karabasan gelince ne olur?

Karabasan, insan yatağa yattığında uyku ile uyanıklık arasında aniden bir varlık göğsünün üzerine oturur. Üzerinde onun ağırlığı hissedilir. Ne kadar çabalansa o durumdan kolay çıkılamaz. Nefes almakta zorlanma olur. Kişinin bilinci açık olmasına rağmen hareket edemez ve konuşamaz. Bu durum karabasanın en önemli belirtisidir.

Vücudun üzerindeki varlık gölge, siyahlık, silüet, insan, veya hayvan şeklinde görülür. Bazen yüz, beden ve şekil görülmez, yalnızca ağırlık olarak hissedilir. Bu ağırlık ve görüntü bir süre devam eder ve sonra kaybolur.

Karabasanı kendisine büyü yapılmış veya cin musallat olmuş kimselere gelir. İçinde cin olmayan kişiler karabasan görmez. Her cin musallatına uğrayan veya büyülü kişide karabasan olayını yaşamaz.

DOĞAL OL GRUBU - 'Hasbünallâhü ve nîmel vekiyl' duasını... | Facebook

Karabasan Neden Gelir?

İslâmi Olarak Karabasan Neden Gelir?

Bir insana cin musallat olduğunda veya büyü yapıldığında onun içindeki cin şeytanları, o kişiyi korkutmak veya eğlenmek için yapar. Allah ve insan düşmanı olan şeytani cinler, insanın psikolojisini-ruhunu bozmak istedikleri için bu yollardan biride karabasandır. Sık sık karabasan yaşayan kişinin ruhsal yapısı bozulacaktır.

Bir insanın her gece veya sıklıkla karabasan görmesi onun yatağa girmesini veya uyumak istemesini engeller. O kişiyi ruhsal ve bedensel olarak çökertir. Şeytani cinlerin amacı içine girdiği kişiye zulüm, eziyet, sıkıntı, acımasız kıyıcı davranış ve işkence çektirmektir.

CLOVES - Nightmare (Official Audio) - YouTube

Karabasan İnsanı Öldürür mü?

Karabasan, insanı öldüremez. Fakat nefes almasını zorlaştırır. Boğuluyormuş gibi olunur. Hiç bir şeytani cinin karabasan göstererek insanın öldürmesi mümkün değildir. Karabasan, insanı öldürseydi, büyü yapılan insanların çoğu karabasandan dolayı ölmesi, dolasıyla büyünün de insanı öldürmesi gerekirdi.

İNANALAR İÇİN ÇOK BÜYÜK KORUNMA VE... - Yeşil Eczane Şifalı ...

Karabasan Basarsa ne Yapmalı?

Karabasan geldiğinde yanında birisi varsa;

Karabasan geldiğinde kişinin yanındaki bunu fark edebilir. O anda vücut kasılmıştır, sorulan sorulara cevap veremez. Beden dışarıdan gelen etkilere de tepki veremez. Karabasan gelen kişinin yüzüne ve göğsüne hafifçe elle vurulursa, omuzlardan tutup vücut hafifçe sarsılırsa o kişinin üzerinden karabasan gider ve kişi kendine gelir.

Karabasan bastığında yanında kimse yoksa;

Karabasan geldiğinde bilinç açık olduğundan;

“Lâ ilâhe illâllah” , “Hasbunallah ve ni’mel vekil” duaları, Felak ve Nas sureleri etki kesilinceye kadar içinden okunmalıdır.

Fatiha ve Ayetel Kürsi ‘de okunur.

Karabasan basınca okunacak dualar nelerdir? Yanınızdaki kimseye karabasan basarsa, onun üzerine hızlı bir şekilde 11 Fatiha suresi, 7 kere Ayetel Kürsi seri ve çabuk olarak okunursa o kimse kendine gelir.

Karabasan basınca en pratik çözüm nedir?

Bir insana karabasan geldiğinde, bastığında anında karabasandan kurtulmanın iki yöntemi vardır:

1-Sıkça karabasan basan kişi yatak odasında erişebileceği bir yerde iki adet Kur’an bulundursun. Karabasanın geleceğini anlayınca Kur’an’ı hemen ortasından açıp birini yüzüne birini de göğsüne koyarsa karabasan basamaz veya çok kısa sürede etkisi yok olur. Karabasan basınca bunu yanındaki kişide aynen ona uygulamalıdır.

2-Bir insanı sık sık karabasan basıyorsa; Önceden hazırlıklı olmak için; Bir sürahi suya 21 Fatiha, 11 ayetel Kürsi, Saffat suresinin ilk on ayeti 7 kere, Felak ve Nas surelerinin her biri 50 kere okunur. Sürahideki suyun üzeri kapatılır ve hazır olarak bekletilir. Yanınızdaki kişiye karabasan bastığı zaman, bu sudan o kişinin yüzüne ve tenine değecek şekilde göğsüne serpilir. El, kol ve ayaklarına da sürülür. Kendine gelince bu sudan 3 bardak içirilir. Çok kısa süre içinde üzerindeki karabasanın etkisi yok olacaktır.

•Yanınızdaki kimseye karabasan basarsa, onun üzerine hızlı bir şekilde 11 Fatiha suresi, 7 kere Ayetel Kürsi, 11 İhlas, 11 Felak, 11 Nas seri ve çabuk olarak okunursa o kimse kendine gelir.

night mare ile ilgili görsel sonucu
Karabasan,kişinin içindeki cinler tarafından yapılır.

Karabasan Cin midir?

Karabasan Cin ilişkisi Var mı?

Karabasan, insanın içindeki cindir. Karabasan, o insanın bedenine musallat olup içine giren veya büyü ile gönderilen cinlerdir.

Yatarken, bir insanın üzerine ağırlık çökmesi, bazı görüntüler görmesi, elini kolunu oynatamamak, kulağına sesler gelmesi, vücudun kasılması, korkmak gibi komplike bir olayın yaşanması için bunun bir nedeni olmalıdır. Bunları yapan bir şeyin olması gerekli değil mi? Mutlaka gereklidir, o halde karabasanı yapan şeytani cinlerdir.

Karabasanı eğer cinler yapmasalardı, Görüntüyü kim gösterecek ?El ve kollar nasıl nasıl hareket ettirilmeyecek? Üzerine ağırlık nasıl çökecek?

Bunların aynı anda olması için canlı bir varlığın yapması gerekmez mi?

Abdullah Baba

Karabasandan Nasıl Korunuruz?

Karabasan Duaları

Karabasandan korunmak, karabasan gelmesini engellemek için yatağa yatmadan önce şu duaların okunması gereklidir:

“Lâ ilâhe illâllah” (100 kere)

“Lâ havle kuvvete illâ billah” (100kere)

“Hasbunallah ve ni’mel vekil” ( 100 kere)

Fatiha suresi (7 veya 11 kere)

•Ayetel Kürsi (7 kere)

Felak suresi (en az 25 kere)

•Nas suresi (en az 25 kere)


Karabasandan kurtulmak sadece Kur’an’la olur. Aykan Hoca

Karabasandan Nasıl Kurtulunur?

Karabasandan Kurtulmak için Ne Yapılır? Karabasandan Kurtulamıyorum Ne Yapmalıyım?

Karabasandan Kurtulmak İçin Dualar ve Ayetler

•Eûzu bi kelimâtillâhittâmeti min şerri mâ halek, ve zerae ve berae ve min şerri mâ yenzilü minessemâi ve min şerri mâ ya’rucu fihâ ve min şerri fitnetilleyli vennehâri ve min şerri kulli târîkin illâ târikan yatruku bihayrin yâ rahmân.

•Allâhümme fâyishü minnâ ke mâ âyestehû min rahmetike ve kannıthü minnâ kemâ kannattahû min afvike ve bâıd beynenâ kemâ bâadte beynehû ve beyne rahmetik, inneke alâ külli şey’in kadiyr. 

•Bismillâhirrahmâmrrahıym* E fe hasibtüm ennema halaknâküm abesen ve enneküm ileynâ lâ türceûn* Fe teâlellâhül melikül hakku lâ ilâhe illâ hüve rabbül arşil kerîm* Ve men yed’u meallâhi ilahen âhara lâ bürhâne lehû bihî fe innemâ hısâbühû inde rabbih, innehû lâ yüf lihul kâfirûn* Ve kul rabbığfir verham ve ente hayrur râhimîn*

“Eûzü bi kelimâlillâhi’t-tâmmâti min gadabihi ve min şerri ibâdihi ve min şerri hemezâti’ş-şeyâtîni ve eûzü bike Rabbi en yahdurûn.”

• Bismillahirrahmanirrahim* Vessaffati saffa
Fezzacirati zecra
Fettaliyati zikra

İnne ilaheküm le vahıd
Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık
İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib
Ve hıfzam min külli şeytanim marid
La yessemmeune ilel meleil a’la ve yukzefune min külli canib
Dühurav ve lehüm azabüv vasıb
İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb

Yukarıda yazmış olduğum ayet ve duaları her gün okumak, karabasanın gelmesini, basmasını engelleyecektir.

Karabasandan kurtulamıyorum ne yapmalıyım?

Karabasandan kurtulmak için, her gün 1 . cüz Kur’an’ı Kerim dinlenir. Yanınızda bir sürahi su bulundurun. Dinleme bitince 3, yatarken ve sabah aç karnına 3 bardak okunmuş sudan içilir. Karabasandan kurtulmanın en kolay, çabuk, hızlı ve garanti yöntemidir. Kur’an, 30. cüz dinlenmelidir.

Bu yolu denemenize rağmen karabasan geliyorsa, basıyorsa, büyü bozmayı ve cin musallatını yalnızca Kur’an’ı Kerim ile yapan bir hocadan yardım almalısınız.

Karabasandan Kurtulanlar|

Karabasandan Kurtulan Var mı?

Karabasan yaşayan kişilerin tamamı cin musallatına uğramış veya kendisine büyü yapılmıştır. Bu kimselere Kur’an’la büyü bozma işlemi yapıldığında karabasandan kesin olarak kurtulmuşlardır.

Karabasandan kurtulmak için önemli olan, tedavinin sadece Kur’an ile yapılması gereklidir. Karabasan cinlerden olduğundan, bu şeytani cinleri yakacak, yok edecek tek aracımız Kur’an’dır.

Gerçek Yaşanmış Karabasan Hikâyeleri

1-Birkaç yıl önce; iki gencin düğünleri oluyor. Düğün bittikten sonra, evlerine gidiyorlar. Banyo yapmak için erkek banyoya giriyor.Kız da yatakta sırt üstü yatıyor. O anda, kızın ifadelerine göre; iki ayağından bir sıcaklık girmeye başlıyor,göğsüne kadar geliyor. Bir varlık adeta göğsüne oturuyor. Öyle korkuyor ki, eşine seslenecek konuşamıyor, yataktan kalkacak kalkamıyor, elini kolunu kıpırdatamıyor. Birden üzerine oturanın yüzünü görüyor ve o yüz çirkin suratlı uzun dişli bir varlık. Kıza “Sen benimsin artık” diyor. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyor kız. Sonra eşi odaya giriyor. Onu kaskatı kesilmiş görünce telaşlanıyor ve karısını sarsmaya başlıyor, kız kendine geliyor.

Ertesi gün aynı olayı erkek yaşıyor. Uyumak için yatağa yattıklarında, kızın yaşadığı aynı olay başına geliyor.Bunun üzerine bir psikoloğa gidiyorlar. Sizde “uyku felci ” var diyor psikolog. Üç hafta süren bir terapi neticesinde, hiç bir sonuç alınamayıp, aynı olayları sık sık yaşıyorlar. Bu sefer bir doktora gidiliyor. Doktor da aşağı yukarı aynı terapiyi uyguluyor ve ilaç veriyor.Buna rağmen hiç bir değişiklik olmuyor.

Bir tanıdık vasıtası ile bana geldiler. Baktım ki, her ikisine de cin musallat edilerek büyü yapılmış. Kendilerini okudum, Allah’ın izni ile kısa sürede bu karabasandan kurtuldular. Şu an bile o karı koca beni arasıra ararlar, hiç bir sorunlarının olmadığını belirtirler. Bu örnekte görüldüğü gibi, karabasanın büyü veya cin musallatı ile birinci dereceden ilişkisi vardır.

Karabasanın, stres,kaygı, uykusuzluk bunun gibi kavramlarla ilgisi varsa; bu karı koca bunların hiçbirini yaşamamış. Her ikisi de üniversite mezunu işi gücü olup, hiç bir sıkıntıları yok. İlaç bile kullanmamışlar. Peki neden sürekli devam ediyor? Neden okumam sonunda her ikisi bir daha karabasan yaşamadı? Bunun gibi onlarca örnek verebilirim. Hepside bu sıkıntıdan kurtuldular.

night mare ile ilgili görsel sonucu

2- Üniversite öğrencisi genç bir kız. Yaşadıkları dayanılmaz hale gelince, ailesine anlatıyor. Ailesi de beni bulup kızlarını getirdi. Kıza yaşadığıklarını anlattırdım.Şöyle ifade etti:” Ne zaman yatmaya kalksam, önce bütün bedenime bir ağırlık çöküyor. Bu ağırlığı özellikle göğsümde hissediyorum. Konuşamıyorum, elimi kolumu kıpırdatamıyorum, boğulacakmış gibi oluyorum.Nefesim kesiliyor. Bazende ağzımdan ve burnumdan kırmızı ve beyaz bir ışığın girdiğini çıktığını görüyorum”. dedi. Aynı zamanda, gündüzleri sanki arkasında biri varmış gibi hissettiğini, içinden vesveseler geldiğini, içinin mutsuz huzursuz olduğunu, arasıra parmak uçlarının uyuştuğunu söyledi. O zaman anlaşıldı ki, kız cin musallatına uğramış. Karabasanı da yaptıran içindeki cinler.

Bunun üzerine kızı okumaya aldım. Okumaya başladıktan yarım veya kırkbeş dakika sonra, kızın ağzından bir ses:

-Sen nerden çıktın karşıma? ( Bana sesleniyor)

-Kimsin sen?

– Şeytanım.

-Belli şeytan olduğun!

-Bu kıza sen mi yapıyorsun karabasanı?

-Ben yapıyorun, ne olacak? (Şeytan kafa tutmaya başladı)

– Ne olacağını biraz sonra göreceksin!

-Yapta görelim.Ben güçlüyüm, bana birşey olmaz!

-Senin gibi çok güçlü şeytan gördüm. önce kafa tutarlar sonra yakma diye ağlarlar.

– Ben yanmam, bir ateşiz!

– Ne olursan ol, yanar mısın yanmaz mısın? Göreceğiz.

Kızın içindeki şeytan bayağı da güçlüye benziyordu. Aramızda biraz daha diyaloglar geçtikten sonra, anladım ki, bu iblis yalnız değil kızın içinde bir tane daha var. Yani iki kişiler.Ötekisi hiç konuşmuyor.

Kızı hemen okumaya aldım. Daha dua kısmındayken, kız kasılmaya, ağlamaya başladı. ( Burada kasılan, ağlayan aslında şeytandır.İçerideki davranışını yansıtır.) Dualar bittikten sonra, kız hafiflediğini, oldukça rahatladığını söyledi. Fakat Şeytan daha tamamen yanmamıştı. Şeytanları yakan ayet ve sûreleri okumaya başladım. Okudukça kız kasılıyordu. Bir müddet sonra şeytan tekrar konuşmaya başladı.

– Yakma bizi ne olursun?

– Az önce kafa tutuyordunuz!

– Hepinizi korkutmak için yaptık bunu!

– Senin bize karşı olan gücünü biliyordum, şimdi daha da iyi anladım.

Şeytanların yaptığı numaralardır bunlar. Hemen hepsi aynı taktiği uygularlar. Şeytanı dinlemedim. Okumaya devam ettim.İki saat sonra kız, onların yanışlarını gördüğünü söyledi. ( Bazı kimseler, şeytanın yanışını görür, herkes göremez.) Konuşmayan şeytanın sadece başını kaldığını bitmek üzere olduğunu, konuşan cinin ise gövdesine kadar yandığını belirtti. En azından birini bitirmem lazımdı. Tekrar okumaya başladım. Yarım saat sonra, başı kalan şeytan tamamen yandı yok oldu.

Bir gün sonra, benimle koşan iblisin göğsünden yukarısını ve başını da Allah’ın izniyle yaktım. Kız, şeytanlardan tamamen kurtulmuştu. Kıza üç günde bir bir ay aramasını söyledim. dediklerimi yaptı. Artık ne karabasan ne de öbür sıkıntılarının olmadığını söyledi.

Bu onlarca hikayenin arasından seçtiğim, sadece iki öyküdür. Deneme ve tecrübelerimizle, karabasanın bir cin-şeytan oyunu olduğu kesin olarak bellidir. Ömür boyu bu sıkıntıları çekmektense, bir kaç günlük zaman ayırıp bu dertten kurtulmanız mümkündür.

nightmare ile ilgili görsel sonucu

Karabasanın Bilimsel Açıklaması

Bilim, karabasana ” uyku felci” demektedir. Nedenleri arasında da şunları göstermektedir: Vardiyalı çalışanlarda, stres altındaki öğrencilerde, uyku düzenindeki ani değişiklerde, stres, kaygı, yorgunluk, uykusuzluk, yaşam tarzında meydana gelen değişiklikler, hamilelik, loğusalık, uyku öncesi açlık, alerji veya uyku için alınan ilaçlar gibi durumların yaşanması sırasında, REM uyku döneminde yaşanılan fizyolojik bir olay olarak tanımlanmaktadır. Halüsinasyon görüldüğü de kabul edilmektedir.

Karabasanın nedenleri, dini ve bilimsel olarak farklı olmasına rağmen yaşanan olay aynıdır.