Cinler Büyü Bozar mı?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Cinler büyü bozamaz.Onların böyle görev,yetki ve güçleri yoktur.
Aykan Hoca

 Cinler büyü bozar mı? İyi cinler insana yardım ederek büyüyü bozabilir mi? Cinler neden büyü bozamaz? Yapılan büyüyü ne bozar?

Cinler kesinlikle büyü bozamaz.Cinler büyüde kullanılır,büyü yapar ancak büyü bozamaz. Kapının kilidini anahtar açar.Kilit kilidi açabilir mi? Açamaz! Büyü bozmanın anahtarı da Kur’an’ı Kerim’dir. Cin şeytanı,başka şeytani cinleri ortadan kaldırıp da büyüyü bozamaz! Bu kesin bir kuraldır.

Cinlerin büyüyü bozduğuna ilişkin bir tane bile örnek bulunmaz.

“Hocam falanca hoca,cinleri kullanarak bana yapılan büyüyü bozdu 10 günden beri sıkıntılarım çok azaldı. Cinler büyüyü bozmadı mı? Hayır! Cinler büyüyü bozmadı.Senin içindeki cinlerle,cincinin içindeki cinler aralarında anlaştı ve seni rahat bıraktılar. Bir süre sonra sıkıntıların eskisinden daha fazla artacaktır. Burada sana, cinci ve şeytani cinler oyun oynadı,farkında değilsin.

Cinci ve büyücülerin irtibatta olduğu şeytani cinlerdir. Allah ve insan düşmanı olan cin şeytanı büyüyü nasıl bozacak?Cinlere büyü bozdurmaya çalışmak, tehlikeli bir iştir.

Allah teala,büyü bozma görev ve yetkisini Kur’an’ı Kerim’e ve insana vermiştir.Bu sebeple cinler kesinlikle büyü bozamaz.

Cinci ve büyücü olmayan bir hoca, büyünün şeytani cinlerle bozulmayacağını bilir ve büyüyü Kur’an’ı Kerim’le bozar.

Halk arasında,cinlerin ve cinlerle irtibatı olan cincilerin büyü bozduğuna inanan çoktur.Bu yanlış bir inanıştır. Büyü,büyücünün insanın içine cin şeytanını musallat ettiğine göre, başka cinler büyüyü nasıl bozacak? Allah tealanın Kur’an’ı Kerim’i büyüyü bozmayacak da,insandan daha aşağıda yaratılmış olan cin mi büyü bozacak?

Vefk,tılsım ve celbiye gibi işlerde de tamamen cinler kullanılır.Bir çok insan bunların şifa olduğunu büyüyü bozduğunu bilir ve inanır. Bunlarda cinlerle ilgili olup,büyü bozdurmak için bu yolları denemeyiniz.

Büyülerde,cinlerin şeytani vasıflı olanları kullanılır. İyi cinlerin de insana yardım edip büyü bozması ile ilgili görevleri yoktur.

iyi,müslüman cinlerin insanlara yardım etmesi veya büyü bozması mümkün değildir.Aykan Hoca

İyi Cinler İnsana Yardım Ederek Büyüyü Bozabilir mi?

İyi cinlerden kasdedilen müslüman cinlerdir. Müslüman veya iyi cinlerin büyü bozmakla ilgili görev ve yetkileri yoktur.Allah teala onlara böyle bir vazife vermemiştir.

Hiç bir iyi olan müslüman cin,büyüye alet olmaz,büyüde kendisini kullandırmaz.Bunun yanında büyü bozmak gibi bir işe de girmez. İyi bir cin büyüyü bozmak istese de zaten bozamaz.

Kur’an’ı Kerim’de:

Doğrusu aramızda iyiler de var,iyi olmayanlar da var,Çeşit çeşit yollardayız (Cin,11)

Doğrusu içimizde müslüman olanlar da var!Müslüman olanlar,işte onlar doğru yolu arayıp bulanlardır. (Cin,14)

Müslüman olmayanlar ise cehenneme odun olacaklardır. (Cin,15)

Ben,cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat,56)

Ayetlerden de anlaşılacağı üzere cinlerin iyisi ve kötüsü olduğu,cinlerin görevinin sadece kulluk olduğu açıkça bildirilmiştir.

Best 50+ Pagan Magic Background on HipWallpaper | Magic Kingdom ...
Allah teala, büyü bozma görev ve yetkisini Kur’an’ı Kerim’e ve insana vermiştir. Bu nedenle cinler kesinlikle büyü bozamaz.

Cinler Neden Büyü Bozamaz?

Allah teala,cinlere müslüman dahi olsa büyü bozma görev ve yetkisi vermemiştir.Büyü bozma görev ve yetkisini insana vermiştir.

Hz. Peygamberimiz ve sahabeler büyüyü yalnızca Kur’an’ı kerim okuyarak ve Allah tealadan yardım isteyerek bozmuşlardır.

Büyülü kişilerin içinde cin şeytanları bulunmaktadır.Cincinin içindeki veya çevresindeki cin şeytanları, büyülü insanın içindeki cinlere ne yapacak da büyüyü bozacak? Hiç bir şey yapamaz!Akıl ve mantıkla açıklanamaz!

Büyüyü sadece Kur’an sure ve ayetleri bozar.Cin şeytanlarına, Kur’an’dan başka hiç bir şeyle etki edilemez ve büyü bozulamaz.

Cinlerden yardım isteyerek büyü bozma günümüzde, bazı cinci ve büyücüleri cin şeytanları kandırarak ve onlarda cinlerin büyüyü bozamadığını bildikleri halde bunu geçim kaynağı haline getirmesindendir.

Cinlere büyü bozdurmak için çeşitli yol ve yöntemler denenir veya uygulanır.

Bir geçerliliği olmayan cinlere büyü bozdurma şu nedenlerle olmaz.

Bazı hocalar! Etrafındaki cinleri, büyülü kişinin içine sokar. Onları da Müslüman veya rahmani olarak adlandırırlar. Cinlerle büyü bozma yöntemi olarak gösterdikleri bu metod genellikle uzaktaki büyülü kişilere uygulanır.Cinci hoca,büyülü kişinin fotoğrafını isteyerek bunu yapar. Hiç bir hocaya bu nedenle fotoğrafınızı ve size ait eşyaları göndermeyin. Size başka cinleri musallat eder ve büyü üstüne büyü yapılmış olur. Büyüden kurtulacağım derken,daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalırsınız.

Bunu yapmalarındaki amaç;  büyülünün içindeki cinleri, kendi gönderdiği cinlerine öldürtmektir. Tehlikeli bir iştir.

Gönderilen cinler, büyülü kişinin içindeki cinleri öldüremezse ne olacak? Veya öldürdüklerini varsayalım, bedenden dışarı nasıl çıkacaklar? Büyü yoluyla veya kendi istekleriyle bir insanın bedenine giren cinler bir daha çıkamazlar. Eğer çıkabilselerdi, büyü bozma diye bir şey olmazdı. Onları, işi bilen bir kimsenin çıkarması veya yakması gereklidir.

“ Hocam, büyü bozdurmak için bir hocaya gittim, Müslüman, rahmani cinleri varmış, onlarla büyü bozduğunu söyledi, kabul ettim, fakat sıkıntılarım daha da fazlalaştı, büyü bozuldu mu?

Sıkıntıların daha da artmışsa, büyünün bozulmadığı belli değil mi?

Bazı hocalar! Etrafındaki cinleri, büyülü kişinin içine sokar. Onları da Müslüman veya rahmani olarak adlandırırlar.

Cinlere büyülü maddeleri buldurup büyü bozdurmak yöntemi de akla ve mantığa uygun değildir.

Hiç bir cin büyülü maddeyi bulup getiremez. getirdiğini varsayalım büyü gene bozulmuş olmaz.Büyülü madde ve muska büyünün yapım aşamasında kullanılır,şeytani cin insanın içine girdikten sonra artık bir hükmü kalmaz. Onu bulmasan da bir şey fark etmez. Büyü bozmak,büyülü kimsenin içindeki cinlerin Kur’an’la yakılması yok edilmesi demektir.

Cinlere büyü bozdurmanın başka bir metodu olarak da, içi su dolu tasın içine büyüyü cinlere getirtmektir.

Cinler büyüyü bulup hiç bir maddeyi bir yerden alıp başka bir yere getiremeyeceği gibi içi su dolu tasın içine de büyü getiremezler.

Cinlerin büyüyü getirdiğini varsayalım.Işık hızı ile hareket eden cinin eline aldığı büyülü maddenin de ışık hızına ulaşıp enerji haline dönüşmeyecek mi?Enerji haline dönüşen madde tekrar karı hale nasıl gelecek? Mümkün değildir.

Cinlere tas içine büyü getirttim diyenler ,sihirbazlık yapıp, önceden hazırladığı muskaları size fark ettirmeden tasın içine atıp gösteriyorlar.

Bunlara inanmayınız.

Cinlere büyü bozdurmanın diğer bir yolu da, eskilerin “mendel” dedikleri yöntemdir.

Akıl baliğ olmamış sarı saçlı,mavi gözlü kız çocuğu bulunur.Bir tasın içine su, mürekkep veya zeytin yağı dökülür, hoca bazı okumalar yaparak, kız çocuğunun tasın içine bakması istenir ve çocukta, tasın içinde gördüklerini anlatır,büyünün nasıl yapıldığını ,yerini söyler ve oradan büyülü madde alınır,imha edilir ve büyünün de cinler yardımı ile büyüyün bozulduğu söylenir.

Büyü bozma ile alakasının olmadığı,sadece cinlerin elinde oyuncak olunan bu yöntem ne kadar tehlikelidir.

Çocuğun,tasın içindeki görüntüleri görmesi;bu ritüeli yapan cincinin çocuğun içine cinleri soktuğu anlamındadır.İçinde cin olmayan hiç kimse bu görüntüleri göremez. O çocuğa yazık değil mi? Akılsız ve mantıksız şekilde büyü bozacağım diye, çocuğa musallat ettiğin cinler nasıl bedenden çıkacak? Ömrü boyu çocuğun içinde kalacak!

Cinlerle büyü bozmaya çalışan bu insan şeytanları ne kadar gaddar ve acımasız?

Şunu hiç bir zaman unutmayınız;Kur’an’ı kerim’den başka hiç bir şey büyüyü bozamaz.. Cinler kullanılıp büyü bozulması asla mümkün değildir.

Cinlerin büyü bozma görev ve yetkileri yoktur.Cinlerin,müslüman olanlarının dışındakilerin hepsi “şeytan”dır. Müslüman cinler büyüye alet olmaz ve büyü bozmaya çalışmaz. “Benim iyi cinlerim var”, onlarla büyü bozuyorum diyenlere inanmayınız. Onların iyi cin dediklerinin hepsi şeytandır. Allah ve insan düşmanıdır.

Büyü bozmak için sadece ve yalnızca Allah’a sığınılır ve yardım istenir. Cinler büyü bozamayacağı gibi,cinlere büyü bozdurmaya çalışmak şirktir ve günahtır.

Yapılan Büyüyü Ne Bozar?

Yapılan büyüyü yalnızca Kur’an’ı Kerim bozar. Cin, tuz, şeker, denizden geçmek, kurban kesmek, türbede yatmak, hacamat yaptırmak gibi ritüeller büyüyü bozamaz.

Allah kelâmı olan Kur’an, büyü ile insanın içine musallat edilen şeytani cinleri eritir ve yakar, büyüyü de bozar.

Kur’an haricinde ne yapılırsa yapılsın hiç bir büyüyü bozmak ve çözmek asla mümkün değildir.

Büyü bozmak ve bozdurmak için, Kur’an’dan başka yol ve yöntemlere başvurmak Allah’a ve Kur’an’a güvenmemek olur ki, Allah korusun insan dinden çıkabilir.