Bana Yapılan Büyü Nasıl Bozulur?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Why is the Qur'an only in Arabic? | Facts about the Muslims & the Religion  of Islam - Toll-free hotline 1-877-WHY-ISLAM
Büyülü yapılan kişi Allah tealaya sığınıp yardım istemeli ve Kur’an dinlemelidir. Aykan Hoca

KONU BAŞLIKLARI

Bana büyü yapılmış nasıl bozulur? Bana yapılan büyüyü nasıl bozarım? Büyü yapılan kişi ne yapmalı? Bana büyü yapılmış ne yapmalıyım? Büyünün bozulması için ne yapılmalıdır? Yapılan büyüyü bozmak için ne kendim yapabilirim?

Büyü bozmak için Esma-ul Husna okumak etkilidir. Aykan Hoca

Bana Büyü Yapılmış Nasıl Bozulur?

Bana yapılan Büyüyü Nasıl Bozarım?

Yapılan büyünün bozulması için Allah’a dua edilir, O’na güvenip sığınılır ve yardım istenir. Baştan başlayarak, her gün sırayla Kur’an’ı Kerim sureleri dinlenir, aşağıda yazmış olduğum dualar okunur, çokça salavat getirilir, Allah’ın 99 güzel ismi (Esma-ül Hüsna) okunur.

Bu okuma ve dinlemeleri yapmanıza rağmen, büyünün gücünde, şiddetinde azalma olmuyorsa, size halâ sıkıntı verip etki ediyorsa, büyüyü yalnızca Kur’an ile bozan bir hocadan yardım almalısınız.

Bana yapılan büyüyü bozmak istiyorum dersen ; aşağıda yazmış olduğum ayet ve duaların her birini günde en az 50 kere hızlı ve seri şekilde okuyunuz. Okurken bir sürahi su bulundurun okuma bittikten sonra peş peşe 3 bardak okunmuş sudan içiniz. Bu okumalara büyünün etkisi, tesiri geçene kadar kaç gün sürerse devam edilmelidir. Bu dualar büyü bozmak için bir iksir, ilaç gibidir.

•Allahümme lâ tüşmit adai bidai vec’alil Kur’an’el aziyme şifai ve devai feeenel aliylü ve entel müdavi. (Allah’ım! Bana verdiğin bela ile düşmanlarımı sevindirme, Kur’an’ Kerim ile bana deva ve şifa eyle. Ben hastayım beni tedavi edecek Sensin.) Bana yapılan büyüyü bozmak istiyorum diyen herkes bu önemli duayı günde en az 50 kere okuyarak Allah’a sığınıp, yardım istemelidir.

•Euzu billahi mink. (Senin (şeytanın) kötülüğünden Allah’a sığınırım)

•Allahümme inni es’elüke bi enne lekel hamde lâ İlâhe entel mennanü bedi’üs semavati vel erdı zül Celali vel ikrami ekfina hazel şeytan (Allah’ım! Ben ancak her şeyi Senden istiyorum. Hamd Sana mahsustur. Sen’den başka ibadete layık hiç bir ilâh yoktur. Sen ihsanı bol olansın. Gökleri ve yeri yaratansın. Celâl ve ikram sahibisin. Şu şeytana karşı bana sahip çık, beni ondan koru.)

•Amentü billahi ve Rasulih. (Allah’a ve Rasulüne iman ettim.)

Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh.

Lâ ilâhe illâllah.

La havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim

Hasbunallahu ve ni’mel vekil

Ve kefa billahi alima

Ve kefa billahi hasiba

Ve kefa billahi vekila

•Fein tevellev fe kul hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbul arşil azim.

• Hergün baştan başlayarak ortalama 2 saat Kur’an okumalı veya dinlemelidir.

• Büyü bozmak için; sirkeli, tuzlu ve şekerli su, kurban kesme, tütsü yakma gibi ritüelleri yapmanıza hiç gerek yoktur. Bir sonuç elde edemezsiniz. Büyüyü Kur’an’dan başka hiç bir şeyle bozmak mümkün değildir.

Büyü Yapılan Kişi Ne Yapmalıdır?

Kendisine büyü yapılan kişinin yapacağı en önemli ilk davranış; korku telaş, endişe, kuşku ve kaygıya kapılmadan, yapılan büyünün Allah’ın izni ile Kur’an’la bozulacağını aklından çıkarmamalıdır. Büyü ne kadar güçlü yapılırsa yapılsın, Allah’ın izni ile bozulmayacak büyü yoktur. Büyüyü bozacak kişiyi karşınıza çıkarması için Allah’a dua edip yardım isteyiniz. Yapılan büyüyü bozdurmak için büyüyü sadece Kur’an’ı Kerim’le bozan deneyimli iyi bir hoca bulunmalıdır. Bu konuda size yardımcı oluruz.

Yapılan büyüyü bozdurmak için Kur’an dışında hiç bir yol ve yönteme baş vurmayın. Büyü bozulmayacağı gibi daha kötü duruma düşebilirsiniz.

Büyü yapılan kişi, büyüyü kim yaptırdı? Büyüyü kim yaptı? Düşüncesine girmeden bir an önce yapılan büyüyü bozdurmaya çalışmalıdır.

Yapılan büyüyü bozdurmak için, büyüyü sadece Kur’an’la bozan büyü bozma işlemini iyi bilen deneyimli bir hoca bulmalıdır. Yapılan büyüyü kendiniz bozamazsınız. Büyü bozmak, kişinin içindeki cin şeytanları ile mücadele etmek demektir.

Büyü yapılan kişiler kendisine yapılan büyüden çok büyüyü kimin yaptırdığını merak eder ve onu öğrenmeye çalışır. Büyüyü kim yaptırırsa yaptırsın kim yaparsa yapsın bunlar çok önemli değildir.

Büyü yapılan kişi vücudunun içinde şeytani cinler olduğunu bilmeli büyüden kurtulmak için de bu cinlerin Kur’anla ortadan kaldırılacağına güvenip, inanmalı ve ne yapacağına ona göre karar vermelidir.

Büyü bozdurmak için Kur’an dışında ne yaparsan yap, büyü bozulamaz. Büyünün bozulması için yapacağınız tek şey Kur’an okumak veya dinlemektir. Buna rağmen sıkıntılar devam ederse yardı almalısınız.

Büyü yapılan kişi her gün Kur’an dinlemeli veya okumalıdır. Büyü ile insanın vücuduna cin şeytanları musallat edildiğinden bu varlıklara etki tesir edecek tek silahımız Kurân’ı Kerim’dir. Kur’an dinleyerek bu şeytani cinlerin gücü kırılır ve insan üzerinde yaptırımları azalır.

Bunlar geçici çözümler olup rahatlamanız içindir. Büyünün bozulması için deneyimli ve büyüyü Kur’an’la bozacak iyi bir hoca bulmalısınız.

Bana Büyü Yapılmış Ne Yapmalıyım?

Kur’an’ı Kerim haricinde büyü bozdurmaya çalışmayın..Kur’an dışında büyü bozdurmaya çalışmak,uğraşmak;Allah teala ve Kur’an’ı Kerim’e güvenmemek demektir.Cin şeytanlarına sığınmak demektir.O zaman Allah Celle Celaluhu seni şeytanlara sevk eder.Büyünü onlar bozsun der. Allah muhafaza etsin,bu yol ve inanışa girersen asla kurtuluşun olmaz.

Büyüyü bozacak bu işi iyi bilen bir hoca bulmalısınız: Büyü bozacak olan hocanın,büyüyü Kur’an’la bozması en önemli ve birinci şarttır.

Bu hocanın sakalı,şunun cübbesi,bunun takkesi var diye aldanmayınız. Hocanın kılık kıyafetine ve söylemlerine değil yapacağı icraata bakınız. Büyüyü Kur’an’la mı bozuyor,başka şeylerle mi? Önemli olan budur. Sakallı ve şalvarlı olup büyü tarifi veren çok hoca gördük.

Büyü bozacak iyi bir hoca bulamazsanız veya diğer nedenlerle hocaya gidemezseniz:Her gün en az iki saat, baştan başlayarak hatim şeklinde Kur’an dinleyiniz.. İçiniz sıkılır veya dinlemek istememe isteği olabilir. Bunu cinler yapar. Israrla devam etmelisiniz. Bu süreç sıkıntılarınız hafifleyinceye kadar olmalıdır. Belli bir süresi yoktur. Bu yöntemle büyüyü tamamen bozamazsınız, ancak rahatlayabilirsiniz. Ancak dijital ortamdan Kur’an dinlemek bazılarına etkili olmaz.

•Büyüyü bozdurmak için, cinlerle irtibatı olanlar ve büyücülerden yardım istemeyin:Bu kimselerin cin şeytanlarıyla ilişkisi olduğundan ve Kur’anı Kerim’i araç olarak kullanmadıklarından büyü bozmaları asla mümkün değildir.Bu nedenle bu kişilerden uzak durunuz.

Müslüman iyi cinlerim var,tasın içine büyülü muskayı cinlere getirtirim gibi sözleri söyleyenlere itibar etmeyiniz.Bunlar doğru değildir.Cin büyüyü nasıl bozacak?Bunun cevabını vermezler. Cinler hiç bir maddeyi bir yerden alıp başka yere getiremezler.Cinlere,büyülü muska getirtmek bir illizyondur. Bu işleri bilmeyenleri kandırırlar.

Geçmiş yıllarda kendisine büyü yapılmış genç bir kız,büyüyü bozdurmak için çeşitli cincilere gidiyor ancak hiç birisi büyüyü bozamıyor.En son gittiği cinci kadına şunları yapmasını istiyor:

Her biri 41 gün uygulanmak şartıyla;üzerinde kırmızı ve siyah renk olan elbise giymeyeceksin,beyaz ışıklı bir odada yatacaksın,yastığının altına makas veya bıçak koyacaksın,düğün ve nişan gibi toplantılara katılmayacaksın gitsen de orada verilen yemeği yemeyeceksin,Kur’an okumayacaksın ve üzerine okutmayacaksın,her gece tütsü yakacaksın bunun gibi onlarca ev ödevi vermiş ve uyguladığı takdirde 41 gün sonra büyü bozulacakmış! Kadında verilen görevi yerine getirmiş,ancak büyü bozulmamış.

Hocaya! büyünün bozulmadığını söylemiş,hocada ona verilen görevleri tam olarak yerine getirmedin,büyü ondan dolayı bozulmadı cevabını vermiş.

Bu cinci,büyücünün söyledikleri,önerileri ile büyü bozulur mu? Dine, akla mantığa uygun bir tane madde var mı?

Büyülü kişinin yastığının altına kesici alet koy denir mi? Şeytanlar,gece yatarken kadının aklını alsa ve o bıçakla kendine veya başkasına zarar verse ne olacak? Büyülü kişiye hiç bir zaman önerilmeyecek bir söylemdir.

Beyaz ışıklı odada yatmanın büyü bozma ile ne alakası var? Hiç ilgisi yok!

Büyü bozma ile ilgili olarak siyah ve kırmızı renklerin olduğu elbise giymenin ne bağlantısı var?Hiç bir manası ve önemi yoktur.

PNG Hat Yazıları Galerisi - Art of Islam Calligrapy - Part27

Büyülü kişi hiç bir zaman tütsü yakmamalıdır.Özellikle dumanı çıkan tütsü ve buhur gibi kokular cinlerin gıdasıdır.Tütsü yakmakla,kadına yapılan büyüyü bozmuyor,tam tersine içindeki şeytanları besliyor ve dolayısıyla büyünün şiddetini artırıyorsun.

Bir başka cinci ve büyücü; kadına büyü ile içine gönderilen cin şeytanlarının adını bir kağıda yazıyor ve onları yakıyor,büyüyü bozdum diyor.Kağıt yakmakla,büyü bozmanın ne ilgisi var? Hiç bir alakası yok!

Bir hoca! diyor ki; sana büyü ile gönderilen cinleri,uzaktan aldım ve büyüyü bozdum.Cinleri, bedenden nasıl aldın ve büyüyü bozdun? Cin alma diye bir şey yoktur.Cin aldım demeyle büyü bozulmaz.Hemde büyüyü uzaktan bozduğunu söylüyor.Hiç bir büyü uzaktan bozulmaz.

Bunlar gibi yüzlerce saçma sapan işleri insanlara yaparak ve yaptırarak büyü bozduğunu zanneden hocalar büyü bozabilir mi?Elbette bozamaz.

Yukarıdaki konular çok uzun olduğundan önemli bir kaç örnek vererek bu tip insanların tuzağına düşmeyin diye uyarmak istedim.

Ancak,Kur’an ile büyü bozanların da bu konuda çok eksik,yetersiz ve bilgisiz olduğunu gördüm.Bunlardan bazıları ile görüştüğümde en temel bilgileri bile bilmediklerini gözlemledim.

Mesela,Kur’an ile büyü bozmaya çalışan bir hocanın,hoparlöre bağırarak yüksek sesle okuduğunu gördüm ve neden böyle yaptığını sorduğumda; cinler daha çok etkilenirmiş!Böyle mantık olur mu? Okumalar mutlaka çıplak sesle olmalıdır.

Büyü bozmak için okumanın da teknikleri,özellikleri vardır.Bunları bilmeyen bir hoca Kur’an’ı Kerim ile bile büyü bozamaz.

Kur’an’ı Kerim’le büyü bozan bazı hocaların,insanların üzerine 5-10 kişiye aynı anda okuma yaparak büyü bozmaya çalıştıklarını duyuyoruz.

Toplu seanslarla büyü bozmak mümkün değildir. O anda bir kaç kişi birden cinlerin tasallutuna uğrarsa ne yapacaksın?Hepsine nasıl müdahele edeceksin? Büyü bozma sadece bir kişinin üzerine yoğunlaşarak yapılır. Toplu halde büyü bozamazsın.

Büyü ve cin musallatına uğramış kişiler çevresinde yanlış anlaşılır diye kendilerini haklı olarak deşifre etmek istemezler. Toplu halde büyü bozmaya kalkarsan insanların mahremiyeti ne olacak?

Büyü bozdurmak için, soracağınız ilk soru; Hangi yol ve yöntemle büyü bozuyorsunuz? Olsun. Kur’an’ı Kerim ile derse bir sorun yoktur.

Okumalar,sesli ve en az 2 saat olmalıdır.Sessiz ve kısa okumalarla büyü bozulmaz.

Kendisi cinli veya büyülü olduğu halde,büyü bozmaya çalışan o kadar çok kimse var ki,akıl almaz yol ve yöntemler uygulayarak,büyü bozamadığı gibi kişileri çok zor duruma düşürmektedirler.Amacımız kimsenin şahsını kötülemek değildir.Ancak yaptıkları büyü bozma işlemlerinin faydasız,boş ve batıl olduğunu hatırlatıp söylemekte,Allah rızası için görevimizdir.O kimseleri incelediğimde,o kadar yanlış şeyler söylediklerini gördüm ki bunları bilerek mi?Bilmeyerek mi?Açıklıyorlar,anlamadım.

İplere düğüm atıp tekrar çözen,hayvan bağırsakları ile büyü bozan,kurban kestiren,içi su dolu tasa büyü getirten,kağıtları yakıp büyü bozan,büyü ile büyü bozan,cinlerle büyü bozan gibi yüzlerce şeytani işlerle büyü bozmaya çalışan kimselerden uzak durunuz.Kesinlikle faydası olmayacağı gibi zararınızı artıracaktır.

Büyü bozmak o kadar kolay değildir. Cinlerle iş gören veya büyü yapan kimseler büyü bozamaz. “Büyü Bozdurmak İçin Hoca” bölümünde açıkladığım özelliklere sahip bir hoca bulmalısınız.

•Yakınlarınızın tavsiyelerine uyarak şurada bu hoca,burada bu hoca var sözlerine itibar etmeden, büyüyü bozacak hocayı kendiniz tespit ediniz.

Büyünün sadece ve yalnızca Kur’an’ı Kerim ile bozulacağını unutmayınız.

Kur’an dışında büyü bozmaya çalışanlara,başka yol ve yöntemlere asla itibar etmeyiniz.

Cinlerle,bir takım malzemeler ile,yıldızname,vefk,celbiye,tılsım gibi din dışı yollarla büyü bozdurmaya çalışmayın.Büyü bozulamayacağı gibi başınıza daha büyük dertler açarsınız.

Büyüyü bozduracak iyi bir hoca bulana kadar günde en az iki saat Kur’an dinleyin,biliyorsanız okuyun.

Uzaktan büyü bozulamayacağı için, uzaktan büyü bozdurma çalışması yaptırmayın. Büyü uzaktan dijital ortamdan sesli ve görüntülü olarak büyülü kişinin üzerine Kur’an okunarak bozulabilir.

Sirke,kurşun döktürmek,denizden geçmek,tuz,hacamat,türbede yatmak gibi şeylerle büyü bozulmaz.bunlarla büyü bozmaya çalışanlara rağbet etmeyin.

Kendisine veya yakınına büyü yapılan insanların ilk verdiği tepki korkudur.Büyünün verdiği elem,acı,üzüntü ve zulüm kişileri çok tedirgin eder.Başına ilk defa böyle bir iş gelmiştir,ne yapacağını bilemez,derdini kimseye anlatamaz,kendini bir kapanın içinde görür.Genellikle de kendisine büyü yapıldığını bile bilmez.Bana ne oldu?Ben neden böyle oldum?Bazıları da büyü olduğunu anlar ve büyüyü bozdurmak için ne yapmalıyım?diye düşünür.

kuran hat ile ilgili görsel sonucu

Büyüyü Bozmak İçin Kendim Neler Yapabilirim?

Üzerinizde büyü varsa,büyü nedeniyle vücudunuzun herhangi bir yerinde ağrı,sızı,acı,titreme ve basınç gibi sizi çok rahatsız eden bir durum olursa: Kur’an’ı Kerim’i ortasından açın,sıkıntı olan organın üzerine koyup ortalama 10 dakika bekleyin.Sıkıntının azaldığını veya yok olduğunu göreceksiniz. Bu çok önemli geçici bir çözümdür.

Aşağıdaki zikirlerin her birini günde en az 50 kere okuyunuz.

“Hasbunallah ve ni’mel vekil.”

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim.”

Rabbehu inni messeniyeş şeytanu bi nusbiv ve azab”

“İnne keydeş şeytani kâne daiyda”

Ve kur Rabbieuzu bike min hemezatiş şeyatiyn ve euzu bike Rabbi ey yahdurun”

İnne ibadi leyse leke aleyhim sultan*ve kefa bi Rabbike vekilâ

Bu ayetleri okumanıza rağmen büyünün etkisi devam ediyorsa yardım almalısınız.

•Büyü bozdurmak için şu hocayı,bu hocayı da deneyeyim arayışına girmek,size yapılan büyünün daha da güçlenmesine,işin içinden çıkılamaz hale gelmesine neden olur.

Kur’an dışında yol ve yöntemlerle büyü bozmaya çalışanlardan uzak durunuz.

Peygamberimiz bir hadisinde:

“Allah,hastalıkları ve şifasını da yaratmıştır.Şifayı arayınız.”

“Haram olan şeylerde şifa aramayınız.”

Buyurarak,insanlara yol göstermiştir.

Bu bakımdan,büyüyü Kur’an’ı Kerim ile bozacak deneyimli,güvenilir,ilim sahibi,bilgili bir hoca aranmalıdır.

Kur’an haricinde asla büyü bozdurmaya çalışmayınız. Büyü bozulmadığı gibi başınıza daha büyük dertler açarsınız.