Cinler ve Büyü İnsana Vesvese Verir mi?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
اعراض زواج الجن من الانس نقدمها لكم اليوم عبر موقعنا الشيخ الروحاني لجلب  الحبيب حيث أن
Cinler ve büyü kesinlikle insana vesvese verir. Aykan hoca

KONU BAŞLIKLAR

Vesvese cinlerden mi olur?

Büyü insana vesvese verir mi?

Çok ağır ve ileri derecede vesvese nedir?

Ağır ve ileri vesveseden nasıl kurtulurum?

Çok ağır aşırı derecede vesvesesi olan ne yapmalı?

Vesvese belirtileri nelerdir? Vesvese nasıl anlaşılır?Beyindeki vesveseden nasıl kurtulunur?

Vesveseden kurtulmanın kesin çözümü

Euzu Besmele Arapça Yazılışı Ve Anlamı

Büyü ve Cinler İnsana Vesvese Verir mi?

Cinler Nasıl Vesvese Verir?

Büyü ve cinler, insana kesinlikle vesvese verir. Vesvese yaşamayan büyülü ve cin musallatlı kişi olmaz. Şeytani cinlerin insana hükmetmesi ve onu ele geçirmesi vesvese ile olur.

Cinin vesvese vermesi için o insanın içine büyü veya kendi isteği ile girmiş olması gereklidir.

Cinler,insanın içine girmeden vesvese veremez.Öyle olsaydı bütün insanlar cinlerin vesvesesi etkisinde olurdu.Büyülü ve cin musallatı etkisi altındaki bütün kişilerde mutlaka vesvese olur.

Cinler,insanlara vesvese,evham,vehim vererek ele geçirip hükmü altına alır.Cinler,vesvese vererek kişinin beynine sinyaller göndererek, karı kocayı ayırır,kişiliğini ve şahsiyetini değiştirir,işini bozar,intihar etmesi için baskı yapar ve ölüme kadar götürebilir.Cinlerin vesvesesi bu kadar çok tehlikelidir.

Vesvese, cinlerin vesvesesi ve nefsin vesvesesi olmak üzere iki türlü olur.

Cin musallatına uğramış veya kendisine büyü yapılmış kişilerin en önemli ortak özelliği vesvesedir. İnsanın içine giren cinler o kişiye vesvese verirler.

Vesvese, gizli iç ses ses demektir.İnsanın içinden ,duygu,düşünce veya bir sesin gelerek onu yönlendirmesidir.Genelde bu duygular kişiyi olumsuzluklara yöneltir.Adeta ikinci bir şahsın onu içinden yönlendirmesi gibi olur.Bu etkiye de çoğunlukla karşı konulamaz.

Örneğin;Bir insana içinden devamlı,din aleyhinde vesvesenin gelmesi sonucunda kişi dinden soğuyup dini görevlerini yapamaz hale gelebilir.Aşırı temizlik duygusu veya temizlikten nefret etme, hasta olmadığı halde ölüm korkusu,cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler,aşırı şüphecilik, çeşitli gereksiz takıntılar,abdest ve namazla ilgili olumsuzluklar vb. Bu şeytani cinlerin verdiği vesvesedir.

Vesvese, lügatte hışırtı,fışırtı,fısırtı gibi gizli ses anlamına gelir.Buna göre gönülden,birbiri arkasından gelip tekrar eden gizli söze vesvese,bir nefse böyle söz bırakmaya da vesvese vermek denir.(Elmalılı;Hak Dini Kur’an Dili,4:24)

Min şerri’l-vesvasi’l-hannas (Nas suresi), O hannas vesvesecinin şerrinden, yani geri çekilip sinen;sinip sinip aldatmak,Allah yolundan geriletip kötülüğe sürüklemek için döne dine vesvese vermek adeti olan, o sinsi vesvesecinin şerrinden sığınırım.

Vesvas; Şeytanın bir ismidir. Onun fısıldadığına da vesvese denir.

Vesvese, kuruntu takıntı, vehim ve evham kelimeleri genelde aynı anlamda kullanılır. Vesvese, şeytandan veya nefisten gelir. Nefis kişi, bir şeyin zatı olan kendisi, öz varlık, benlik demektir.

Vehim, evham; Şüpheli ve manasız korku, belirsiz fikir ve düşünce demektir. 

Musa aleyhisselam İblisle karşılaştığında ona “Ademin kabrine secde etmen emredildi. Onu yaptığın taktirde tevben kabul edilecek “dedi. İblis büyüklendi ,sinirlendi; “Ona hayatteyken secde etmedim de ölü halinde mi secde edeceğim?” dedi. Sonra “Ey Musa ,” dedi, ”Benimle Rabbım arasında aracılık yaptığından dolayı sana karşı borcum var.Sen şu üç durumda beni hatırlarsan helak olmazsın. Sinirlendiğinde beni hatırla, kalbine vesvese verdiğimi ,gözümün gözünde olduğunu, kan damarlarında dolaştığımı aklına getir .(Telbis-i İblis-İbnü’l Cevzi )

Peygamber (sav) buyuruyor: Şeytan herhangi birinize gelerek “ Seni kim yarattı? der. O, “”Allah’u Teala der. Şeytan bu defa “ Peki Allah’ı kim yarattı ? der. Şeytan sizden birine böyle vesvese verdiğinde o kişi “Allah ve peygamberine iman ettim!” desin. O durumda vesvese ondan gidiverir. (Buhari-3276)

“Keşşaf”ın ve Ragıb’ın söyledikleri gibi vesvese; Esasen fis, hiş demek,yavaş fısıltı yapmak, fiskos etmek gibi gizli sese denir. Nefsin veya şeytanın kalbe ilka ettiği hayırsız, faydasız lüzümsuz düşüncelerdir.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُ

” Ve biliriz ki onu nefsi ile vesveselendi.” (Kaf,16) Nefsin vesvesesi hakkında

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِه۪ نَفْسُهُۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر۪يدِ

” Derken şeytan ona vesvese verdi.” (Taha 120) ayeti de şeytani cinlerin vesvesesi hakkındadır.

Minel cinneti vennas” ( Nas) “Cinden ve insten” . Yani o vesvese veren, gerek gizli cin taifesinden, cinnilerden olsun ve gerek malum insanlardan, insler kısmından olsun, o vesvası hannas ikisine de kapsar.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-7.jpeg

Vesveseden Kurtulmanın Kesin Çözümü Nedir?

Beyindeki Vesveseden Nasıl Kurtulurum?

Aşırı ve İleri Derecede Vesveseden Nasıl Kurtulurum?

Namazda Vesveseden Nasıl Kurtulurum?

Beyindeki, ağır ve ileri derecedeki ve namazdaki vesveseden kurtulmak için Esmaül Hüsna, Kur’an’dan ayet ve sureler okunur, salavat getirilir, dua edilir ve zikir çekilir.

Vesveseden Kurtulmak için okunacak ayetler şunlardır:

Ayetlerin her biri 50 kere 3 bardak suyun üzerine okunup, su içilmelidir.

Ve İmma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeiz billah* innehu huves semiul alim. (Fussilet 36) (Eğer şeytandan, kötü bir düşünce seni dürtecek olursa ( vesvese verirse), hemen Allah’a sığın! Şüphesiz O işiten ve en iyi bilendir.)

İnnemen necva mineş şeytanili yahzunellezine amenu ve leyse bi darrihim şey’en illa bi iznillah*ve alellahi fel yetevekkelil mu’minun. ( Mucadele,10) (Gizli konuşmalar, inananları üzmek için şeytandandır. Halbuki Allah’ın izni olmadan hiçbir zarar veremez.Mü’minler yalnız Allah’a güvensin Ve dayansınlar.)

•İstahveze aleyhimüş şeytanu fe ensahum zikrallah* Ulaike hızbuş şeytan*Elâ inne hızbeş şeytani humul hasirun. (Mücadele,19) ( Şeytan onları istila etmiş, onlara Allah’ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Bilmiş ol ki, şeytanın taraftarları hüsrana uğrayacaklardır.

•İnne keydeş şeytani kâne daiyfa. ( Şüphesiz, Şeytan’ın hilesi çürüktür.)

Velâ ehafü ma tüşrikune bihi illâ ey yaşae rabbi şey’a (En’Âm,80) ( Rabbim dilemedikçe onlar bana hiç bir şey yapamaz.)

•Rabbi inni messeniyeş şeytanu bi nusbiv ve azab. (Sad,41) (Rabbim, şeytan bana meşakkat ve elem ile dokundu.)

Ve yüzhibe anküm riczeş şeytani ve li yerbita alâ kulubikum ve yüsebbite bihil akdam. (Enfal,11) (Şeytanın ezasını ve vesvesesini sizden gidersin:Kalplerinize sebat versin ve ayaklarınızı yere sağlam bastırsın)

Her Türlü Vesveseden Kurtulmak için Dualar ve Zikirler

•”Bismillahi’ş- şafi Hüvallah” (Ey’Allah’ım!Şu hastalığı gider,Şifa ihsan et.)

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr” (Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır)

Uizukumâ bikelimâtillâhittâmmeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammetin”  (Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın tastamam olan kelimelerine sığındırırım)

Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ. (Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.)

  Rabbehu ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn.” (Allah’ım!Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.”

•Rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn (Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”

Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.” (Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.)

•Rabbi neccinî minel kavmiz zâlimîn.” (Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar.)

•Allahümme inni euzu bike mineş şeytanirracim. ( Ey Rabbim,kovulmuş şeytanın şerrinden Sana sığınırım.)

•Bismillâhi hasbiyallahu tevekkeltü alâllah lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.(Allah’ın adıyla! Allah baka kâfidir. Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.

•Lâ ilâhe illâllah. (Allah’tan başka ilâh yoktur.)

•Hasbunallahu ve ni’mel vekil. (Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.)

Ağır ve İleri Derecede Vesvese Nedir?

Bir insanda ağır ve ileri derecede vesvese varsa, o kişiye kuvvetli büyü yapılmış olup içine güçlü cin şeytanları musallat edilmiş demektir. Güçlü ve kuvvetli olan bu cin şeytanları o insana sürekli olarak aklına olumsuz düşünceler getirir. Ağır ve ileri derecede vesvese insanın içindeki şeytanın güçlü olmasından kaynaklanır.

Ağır ve ileri derecede vesvese yaşayanlar sesler duyabilir, görüntü görebilir başında ve ense kökünde ağrı, basınç olur, kişiliği değişir, yapmadığı yaşamadığı olayları sanki yapmış gibi algılar, aklına Allah ile ilgili vesvese gelir şeytan Allah ve dini sorgulatır, çok değişik cinsel vesveseler gelir, kendine ve çevresine zarar verme duygusu oluşur, ailesine karşı olumsuz düşünür, işe gitmeme isteği başlar, şüphecilik oluşur, baş ağrısı, iç sıkıntısı yaşanır.

Korona obsesyon seviyesini artırdı - Sağlık Haberleri

Vesvese Çeşitleri

Vesvese Neden Olur?

Vesvese üç halden biriyle olur. Cinlerden, insandan ve nefsten. Nefis, insanın doğumundan ölümü ne kadar içinde durmaktadır: Her insanda nefis vardır. İnsanların yaptıkları bütün kötülüklerin anası nefistir. Eğer insanların nefsi olmasaydı çalışmaz, seks yapmaz, bilimde ilerleyemezdi. Çünkü nefis her şeyin en iyisini, rahat yaşama ister. Sıkıntıyı kabul etmez. Nefis, Allah düşmanıdır. Bir insanın Allah yolunda olmasını istemez. İnsana içinden mahiyetini tam olarak anlayamadığımız şekilde vesvese verir. Onu Allah yolundan çevirmek ister. Bu komu çok uzun olduğundan kısaca bilgilendirdim sanırım.

İkinci tür vesvese cinlerin vesvesesidir. Cinin vesvese verebilmesi için mutlaka o insanın içinde olması lazımdır.Cinler insan bedenine,içine girmeden vesvese veremezler.

Cinlerin vesvesesi de iki türlü olur:

Cin insanın içindedir ve onunla iki kişinin konuştuğu gibi sesle konuşur.

Cinnin ikinci tür vesvesesi de,içindeki insanın beynine impalslar,sinyaller gönderek olur.İnsanların çoğu bu konuşmayı kimin yaptığını bile anlayamaz.İçinden soru sorar cevap alır.Cin sorar,kişide beyninden ona cevap verir.

Üçüncü şekildeki vesvese insanların vesvesesidir. Bazı insanlar, dedikoducu, gammaz, haset olurlar. Birinden aldığı sözü diğerine taşırlar. insanlar arasına nifak sokarlar. Kur’an’ı Kerim’de bunlara “insan şeytanı” denir. Bunların işi gücü fitne, fesattır. Bu suretle insanların akıllarını karıştırır, çelerler. Aynı şeytan gibidirler.

Vesvesenin ilacı nedir?Vesvesenin ilacı Kur’an’ı Kerim’dir.Kur’an’ı Kerim okumak veya dinlemek vesveseyi ortadan kaldırır.Vesvese cinden veya nefisten olduğuna göre, Kur’an’ı Kerim dışında ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız.

Cinler niçin vesvese verir? Şeytan, Kur’an’ı Kerim’de,Allah’a isyan eden cindir. İnsanların düşmanıdır. Kendisi cehenneme gideceğinden, insanları da aldatarak, Allah Celle Celaluhu’ya isyan ettirerek kendisiyle beraber cehenneme götürmek istemektedir. Allah’u teala insanı yarattığı zaman meleklere secde edilmesini emretti. Melekler secde etti fakat şeytan gurur ve kibre kapılarak secde etmedi. Kendisinin ateşten insanın topraktan yaratıldığını ateşin topraktan üstün olduğunu söyledi. Allah’u teala onu cennetten kovdu. Şeytanda buna karşılık insanlara düşman oldu. Belirli güne kadar mühlet istedi: Allah’u teala şeytana o müddeti verdi. Şeytan insanlara sokularak içlerine girerek onları azdıracağını, Allah’a isyan ettireceğini söyledi. İşte bu yüzden şeytan insanlara vesvese verip aldatmaya çalışır.

Cinler ne zaman vesvese verir? Şeytan insana musallat olup veya büyücü tarafından gönderilip insanın içine girince vesvese verir. Şeytan, insanın içine girmeden vesvese veremez. O zaman herkes vesveseli olurdu. Şeytanın amacı insanı günaha sokmaktır