Büyü Yaptırmak Günah mıdır?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
magic ile ilgili görsel sonucu
Hangi amaç ve gaye için,iyi niyetle de olsa büyü yaptırmak ve yapmak haram ve büyük günahtır. Aykan Hoca

KONU BAŞLIKLARI

İyi niyetle büyü yaptırmak günah mıdır? Büyü ile neler yapılabilir? Büyü yaptıran kişi büyüden etkilenir mi? Büyü yaptırmak günah mıdır? Büyü yapmak caiz midir? Büyü yapanı kahreden dua var mıdır?

Büyü yaptırmak, iyi niyetle de olsa günahtır. Büyü yapanın kimliği önemli değildir. Kur’an ve hadisler kimseye büyü yapma yetkisi vermemiştir.Aykan Hoca

Büyü Sihir Yaptırmak ve Yapmak Günah mıdır?

Kur’an ve sünnete göre sihir-büyü yapmak ve yaptırmak büyük günahlardandır. yapılan büyünün küfrü gerektirecek cinsten olması halinde yapanın da kafir olacağı söylenmiştir. Bu konudaki ayette şöyle buyurulmaktadır:

(Ehl-i kitaptan bir tâife) Hz. Süleyman’ın hükümranlığı aleyhinde şeytanların uydurup okuya geldiği (iftirâlara) tâbi oldular. Hâlbuki Süleyman (a.s) (sihir yaparak) kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü onlar, insanlara sihri ve Bâbil’de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirilen (bilgileri) öğretiyorlardı. Hâlbuki o ikisi: «Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın (öğrettiğimiz bilgileri sihir yapmakta kullanıp da) kâfir olma!» demeden hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. İşte bunlardan, kişi ile hanımının arasını ayıracak şeyleri öğreniyorlardı. Fakat onlar, bununla, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar verecek değillerdi. Kendilerine faydalı olanı değil de zarar veren şeyi öğreniyorlardı. Şânıma yemin olsun ki onlar, sihri satın alanların (Allah’ın kitabını bırakıp sihirle meşgul olanların) âhiretten nasibi olmadığını çok iyi bilirler. Kendilerini fedâ ederek karşılığında satın aldıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi!” (Bakara, 102)

Âyet-i kerimede, “Hâlbuki Süleyman asla sihir yapmadı” yerine, “Hâlbuki Süleyman asla kâfir olmadı” buyrulmuştur. Bu ifade, sihrin küfürle aynı derecede kötü bir günah olduğuna işaret eder ki, sihir ve büyünün çirkinliğini göstermeye kâfîdir. Hârut ile Mârut’un, sihir öğrettikleri kişilere; “Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın (öğrettiğimiz bilgileri sihir yapmakta kullanıp da) kâfir olma!” diye îkaz da bulunmaları da, sihrin küfre götüren sebeplerin başında geldiğini göstermektedir. Çünkü sihir ve büyüde Allah’ın irade ve kudretinin üzerinde işler yapma iddiası vardır. Hâlbuki “Büyücülerin her şeyi bildiği, başaramayacakları şeyin bulunmadı­ğı” tarzındaki inançlar İslâm’a ters düş­mektedir.

Resulullah (s.a.v) bir adam büyük günahları sormuştu, , şöyle cevap verdiler: “Onlar dokuzdur!” buyurdular ve saydılar: Şirk, büyü yapmak ve yaptırmak, insan öldürmek, riba yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, namuslu kadınlara iftirada bulunmak, anne ve babaya haksızlık, Kıbleniz olan Kabe’de (masiyet işlemeyi) sağlığınız veya ölümünüzde helal addetmek” (Ebu Davud, Vesaya; Nesai, Tahrim)

Hz. Ebu hüreyre (r.a) anlatıyor: Rasulullah buyurdular ki: Kim sihir maksadıyla bir düşüm vurur, sonra onu üflerse büyü yapmış olur. kİm sihir yaparsa şirke düşer. Kim bir şey asarsa, o astığı şeye havale edilir.” (Nesai, Tahrim)

Ayet ve hadislerde açıkça görülüyor ki: Büyü yapmak ve yaptırmak büyük günahlardan olup yapılması haramdır. Büyü yapmanın ve yaptırmanın günah olduğunu tartışacak bir durum kalmamıştır.

Supreme Will - Greek Magic: The Gathering Blog : Τα πάντα για το Magic

İyi Niyetle Büyü Yaptırmak Günah mıdır?

Büyü büyüdür akı, karası,iyisi ve kötüsü olmaz, hangi niyetle büyü yaptırırsan yaptır bütün büyülerin yapılması günah ve haramdır. Büyü iyi niyetle bile yaptırılsa, karşı tarafın iradesini kendi isteğinin dışında zorla ele geçirmek istendiğinden haram ve günahtır. Birisine büyü yaptırıldığında onun iradesi elinden alınıp büyüyü yaptıranın isteklerine boyun eğme arzulanır.

Evlenmek büyüsü, geri döndürmek büyüsü, eşler arası iyi niyet büyüsü, aşk büyüsü ve yuva kurtarmak büyüsü gibi düşüncede iyi niyet bile olsa bu büyülerin yapılışı günah ve haramdır. Çünkü yapılan bütün büyülerde insanın içine mutlaka şeytani cinler musallat edilir. Büyünün günah olma nedenlerinden biriside budur.

Allah ve insan düşmanı olan cin şeytanı insanın iyiliğini ister mi? Mutlaka istemez. Şeytan, büyüde kullanıldığından ve insanı etkilemesi istendiğinden bu etkiyi nasıl kullanacaktır? İnsanın lehine mi, aleyhine mi? Kesinlikle kişinin aleyhine kullanacaktır. O zaman iyi niyetle de olsa büyü günahtır.

Cinci ve büyücü diyor ki, büyü yapan işini iyi biliyorsa ve iyi niyetle büyü yaparsa caizmiş! Sana iyi niyetle büyü yapma yetkisini kim verdi? Büyü yapmak ve yaptırmak hangi niyetle olursa olsun Kur’an’da ve hadislerde büyük günahlardan olduğu açıkça belirtilmiştir.

İnsanlar;” sıcaklık”,”ısındırma”, “barıştırma”, “gideni geri getirme” “sevdirme”,”bağlama” adı altında birbirlerine büyü yaptırırlar.Yapılan bu büyülerin adlarına bakıldığında masum,zararsız,saf ve temiz olduğuna inanırlar. Hocam! Kocam bana ısınsın veya karımla aram iyi değil,onunla barışmak istiyorum,amacım kötü değil ki,iyilik için büyü yaptırabilir miyim?Büyü yaptıramazsın. Büyü büyüdür,akı karası olmaz.

Karşı taraf seni istemediğinden, kendini ona kabul ettirmek istediğinden büyü yaptırıyorsun. Aranızda bir sorun olmasa zaten büyü yaptırmazsın. Bunun iyi niyetle ne alakası var?

Büyünün akı karası,iyisi kötüsü olmaz,büyünün her çeşidinin yapılması ve yaptırılması günah ve haramdır.

evil spells ile ilgili görsel sonucu

Büyü Yaptıran Kişi Büyüden Etkilenir mi?

Büyü yaptıran kişinin büyüden etkilenme olasılığı çok yüksektir. Büyü yaptırmak için büyücüye gidilir.Büyücünün içinde ve çevresinde şeytanlar bulunmaktadır.O ortama girildiğinde,büyü için kullanılan cin şeytanları çok yakınınında olduğundan,büyü yaptıranın da içine girmeleri muhtemel ve mümkündür.

Çamurlu bir sokağa girdiğinizde,kendinizi ne kadar kollarsanız kollayın,üzerinize çamur sıçrayacaktır.

Bu şeytanları büyücü,büyü yaptırana sevk etmese bile,cinler kendi isteğiyle bedene girebilirler ve bir çeşit büyü yapılmış olur.

Cin şeytanları da vücuda girdiğinde,büyü yaptıran kimsede büyüden etkilenecektir.

Büyü Yapanı Kahreden Dua

Bu dua büyü yapanı ve yaptıranı kahreder. Sıkıntıları kendisine çevirir. Günde 25 defa okumalıdır.

Allahümme einni ve lâ tuin aleyy, ve’m kurli ve lâ tuin aleyy, vem kurli ve lâ temkur aleyy, vensurni alâ men beğa aleyy.