Büyü Bozulurken Vücutta Neler Olur?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Book Review: The Koran | The Rational Optimist
Büyü bozulurken vücutta olanlar kişiye ve büyünün ağır olup olmamasına göre değişir.

KONU BAŞLIKLARI

Büyü bozulurken neler yaşanır nasıl anlaşılır?

Büyü bozulurken hangi belirtiler olur?

Büyü bozulurken vücutta neler olur?

Büyü bozulurken kusma, nefes darlığı, karın, mide ağrısı, kasılma, titreme olur mu?

Büyü bozulurken kulak çınlaması olur mu?

Büyü bozulurken baş ağrısı, kaşıntı ve ishal olur mu?

Büyü bozulurken vesvese gelir mi? Korku olur mu?

Büyü bozulurken ne gibi sıkıntı ve belirtiler yaşanır?

Büyü bozulurken fiziksel belirtiler nelerdir?

Besmele Arapça hat küçük resim - 0 2 1 durian şeffaf PNG görüntüsü
Büyü bozulurken, her kişi aynı durumları yaşamaz. Bazı kişilerde üşüme veya aşırı ısınma, titreme, ürperme, ağlama olurken, bazı kimler bunları yaşamaz , sadece içinde rahatlama olur.

Büyü Bozulurken Vücutta Neler Olur?

Büyülü kişinin içinde şeytani cinler olduğundan, o kimsenin üzerine okuma yapıldığında cinler ayetlerden etkilenir ve tepki vermeye başlar. Büyü bozulurken vücutta etkilenmeler oluşur.

Büyü bozulurken herkesin yaşadığı farklı olur. Bu durum kişinin ve içindeki şeytani cinlerin yapısına, güç ve kuvvetine göre değişir. Bazı kişilerde okuma süresince titreme, kasılma, üşüme, ısınma, sallanma, basınç, ağrı olabilirken bazı kimselerde bunların hiç biri olmaz sadece rahatlama hisseder. Büyü bozulurken önemli olan kişinin yaşadığı ruhsal fiziksel ve uykuda olan sıkıntılarının azalması ve yok olmasıdır.

Büyü Bozulurken Neler Yaşanır?

Büyü bozulurken aşağıda açıkladığım belirtilerden birini veya bazılarını yaşamak büyünün bozulduğu yani büyülü kişinin içindeki şeytani cinlerin ayet ve surelere tepki verip yandığı anlamındadır.

Büyü bozulurken baş ağrısı olabilir veya olmaz: Büyü ile kişinin başına oturan cin şeytanı normal zamanda da ağrı, basınç, sıkma yaparken; okuma esnasında ayetlerden etkilendiğinden ağrının şiddetini artırabilir fakat bu durum geçicidir. Büyü bozulurken baş ağrısı herkeste olmaz.

Mide bulantısı ve şişkinliği olabilir: Büyü ile vücuda giren cin kişinin midesine oturabilir, Orada ağrı, şişkinlik yapabilir. Büyü bozulurken de okumanın tesiri ile şişkinlik yapabilir. Fakat okuma devam ettikçe, yanıp gücü kırılacağından bu durumu yapamaz hale gelecektir.

Büyü bozulurken üşüme veya vücut ısısında artma olabilir: Büyü bozulurken, büyülü kişi çok sıcak havada üşüyebilir veya soğuk havada vücudu ateş gibi olur, ısınır.

Kusma az sayıdaki büyülü kişilerde görülür. Büyü bozulurken kusulacak diye bir kural yoktur. Büyülü kişi kusarsa içindeki büyünün çıkacağına inanılır. Bu doğru değildir. Kusma hissinin olması veya kusulması vücudun içindeki şeytani cin tarafından yapılmaktadır.

Bu durum, ayetlerin “nur” undan ve şeytanın yapısından kaynaklanır.

Büyülü kişi trans (kendinden geçme) durumuna girebilir. Kişinin trans haline geçmesi aslında içindeki cin şeytanının ayetlerin etkisiyle kötü duruma düştüğünü gösterir. Büyü bozulurken trans, kimi insanlarda olur kimilerinde olmaz.

Hiç bir tepki olmayabilir. Ancak kişinin içinde rahatlama olur. Büyülü kişinin üzerine okunduğunda herkes bir tepki beklemektedir. Tepki olmayabilir, önemli olan kişinin içinin rahatlaması ve yaşadığı belirtilerin şiddetinin azalması veya yok olmasıdır.

Büyünün bozulması esnasında, büyülü kişinin içinde korku olabilir. Bu korkuyu kişinin kendisi değil içindeki cinler yandığı veya yanacağı için yaşarlar ve insana yansıtırlar. Büyülü kimse kendisinin korktuğunu zanneder.

Büyü bozulurken, büyülü kişi uykusu olmadığı halde uyumaya başlayabilir: Bedendeki cin, ayetlerin etkisiyle kendinden geçer ve uyumaya başlar, bu davranışını da büyülü insana yansıtıp onu uyutur.

Büyü bozulurken korkulacak ve çekinilecek hiç bir durum yoktur.Olabilecek durumlara iyi bir hoca anında müdahale eder,sorun olmaz.Büyü bozacak olan hocanın ilim sahibi,deneyimli olması bundan dolayı önemlidir.

Büyü bozulurken,görünüşte insan acı ve eziyet çekiyormuş gibi görünse de aslında bu sıkıntıları çeken cinlerdir.Bu acı,sıkıntı ve eziyeti insan çekmez.

pain in the body ile ilgili görsel sonucu

Bedende kasılmalar olabilir: Kasılmalar, insanın içine büyü ile gönderilen cin şeytanlarının, okuma sırasında zor duruma düştüğü anlamındadır ve normal bir olaydır. Kasılma olduğunda, bunu istediğimiz an ortadan kaldırabiliriz. Ancak, olayın seyrine göre müdahale edilir veya edilmez.

Bedenin çeşitli yerlerinde uyuşmalar olabilir: Büyülü kimsede uyuşmalar tedavi öncesinde de olabildiği gibi, büyü bozma işlemi sırasında da görülebilir. Bu uyuşmalar geçicidir. Tedavi ilerledikçe ortadan kalkar.

•Büyü bozulurken nefes darlığı herkeste olmaz, olsa bile kısa sürelidir ve geçicidir.

Bazı organlarda sertleşme olabilir: Büyülü kişinin üzerine Kur’an okunduğunda, bedendeki şeytani cin o organa gelip sertleşme yapabilir. Gelip geçicidir.

Büyülü kişi ağlayabilir veya güler: Büyülü kişiyi okumaya aldığımızda, cin şeytanı korkudan ağlayabilir veya kendisine bir şey olmazmış hissi, duygusu vermek için güler. Aklınca büyülü kişinin veya bizim moralimizi bozmaya çalışır. Şeytan ne yaparsa yapsın, bizi etkisi altına alamaz.

Büyü bozarken cin şeytanı okuyan kişiyi (bizi) tehdit edebilir ve genelde de etmekteler: Şeytanlar,kendilerini kimin yakabileceğini çok iyi bilirler.Okumadan vazgeçirmek için; “bana bir şey olmaz!Sana neler yapacağım!Seni mahfedeceğim! gibi sözler söyleyerek tehdit ederler.Biz bunlara alışık olduğumuzdan önemsemeyiz.

Bedendeki cin konuşabilir veya büyülü kişiye beyninden sinyaller vererek ona bir şeyler söyleyebilir: Büyülü kişilerin ortak özelliği, içindeki cin şeytanlarının onunla sessiz veya sesli olarak konuşmasıdır. Buna “vesvese” , “iç ses” denir. Vesvese yaşamayan büyülü ve musallatlı insan olmaz. Büyü bozma esnasında bu vesveseler genellikle biz hakkımızda olur. Cin yanacağını iyi bildiğinden; “istediği kadar okusun, bize bir şey olmaz! Kur’an’ı Kerim’i kasdederek bununla bir şey olmaz! Bizi yakamaz! Gibi vesveseler vererek, büyülü kişiyi tedaviden vazgeçirmeye çalışır.

Büyüyü şu yaptırdı,bu yaptı gibi sözler söyleyebilir.

Akla,hayale gelmeyecek şeyler anlatabilir.

Ancak şeytanlar çok yalan söylediklerinden onların anlattıklarına karşı temkinli yaklaşılmalıdır

Büyülü kişide okunmama isteği oluşup oradan kaçmak isteyebilir:Çok karşılaşılan bir durumdur.Cinler yanmaya başlayınca canı yanar ve okumadan kurtulmak için büyülü kişiye vesvese vererek,okunma yapılmasını istemezler ve oradan ayrılmasını,kaçmasını vesvese olarak verirler.

Büyülü kişinin içindeki cinler görüntü gösterebilir: İnsanların en çok yanıldıkları konulardan biriside; büyülü ve musallatlı kimselerin cinleri görmesi gerektiğine inanmalarıdır. Büyülü kişi cinleri görecek diye kesin bir kural yoktur. Gören de var, görmeyen de var.

Büyü bozma sırasında, bazı kişiler içindeki cinleri çeşitli şekillerde,üstelik yandığını bile film izler gibi görebilirler.Fakat bu çok az kimsede olur.

Kulağına sesler getirebilirler: Büyü bozma esnasında, vücuttaki cin şeytanları,büyülü kişinin kulağına bazı sesleri duyurabilir, getirebilir.

Büyülü ve musallatlı kimselerin mutlaka cinleri duyması gerektiği kuralı yoktur.Duyan da olur,duymayan da olur.

Acı çekmelerine rağmen kendilerini tutup, sanki bedende yokmuş gibi algılama yaparlar, tepki vermeyebilir: Büyülü kişinin büyüsünü bozarken, içindeki cinlerin tepki vermesi, büyülü kişi ve bizim için bir avantaj sağlar. Büyülü kimse, büyülü olduğuna inanır aynı zamanda tepkilerin azalmasıyla cinin yandığını ve büyünün bozulduğunu anlamak daha da kolaylaşır.

Bazı cinler,yanmalarına rağmen kendilerini tutarlar ve tepki vermemeye çalışırlar.ne yaparlarsa yapsınlar,istediği kadar güçlü,kuvvetli olsunlar, Kur’an’ın gücüne dayanamaz ve sonunda tepki verirler.

laugh ile ilgili görsel sonucu

Okumalar devam ettikçe,kişinin içi rahatlamaya başlar: Büyülü kişinin içindeki cin şeytanları ona;ruhsal,fiziksel ve uykuda sıkıntı verirler.Üzerine Kur’an okunduğunda şeytan yanmaya başlar ve devamlı gücü kırılır. Kuvveti azalan cinde eski etkisini devam ettiremez ve o kişide rahatlama başlar.Şeytan tamamen yandığında,büyü bozulmuş olur ve insan eski haline döner.

Kusma,titreme,sallanma olabilir:Mideye oturan cin,okundukça sıkışır,rahatsız olur.Büyülü kişiyi kusturabilir.

Titreme ve sallanma da bedendeki cinin insana olan yansımasıdır.Cin şeytanı vücudun içinde ne yapıyorsa, insana da onu yaptırır.Bunlar geçicidir.okumalar devam ettikçe ortadan kalkar.

Bazı kimseler içindeki cinlerin yandığını ve büyünün bozulduğunu görebilirler.

•Hiç bir tepki olmayıp,büyülü kişi içinin rahatladığını,yaşadığı sıkıntıların etkisinin azaldığını veya yok olduğunu hisseder.

Bu konu ile ilgili tarafımdan yaşanmış,gerçek olayları “Büyü bozma hikayeleri” bölümünden okuyabilirsiniz.

Büyü bozulurken yaşanan bu durumlar hepsini herkes de olmaz. Büyü bozmada bunlar normal olaylardır ve korkulmasına gerek yoktur.

Önemli olan,büyü bozacak hocanın deneyimli,bilgili ve ilim sahibi olmasıdır. Mesela,büyü bozarken vücutta bir kasılma,uyuşma, titreme gibi bir şey olursa anında müdahale edebilmelidir.

Büyü bozulurken kaşıntı genellikle olmaz.

Büyü bozulurken kulak çınlaması çok az veya hiç olmaz.

Büyü bozulurken kişinin ishal olmasını gerektirecek bir durum yoktur.