Muska Nedir?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
islamic amulet ile ilgili görsel sonucu
Muska,büyü bozmak veya büyü yapmak amacıyla iyilik veya şer işler için yazılan yazılardır.Aykan Hoca

Muska nedir ve ne işe yarar? Muska ne için yapılır? Muska niçin yazılır? Muska büyü müdür? Muska yazdırmak günah mı? Muska yazdırmak caiz midir? Muska taşımak caiz midir? Hamaylı muska ne işe yarar?

Muska Nedir ve Ne İşe Yarar?

Muska,büyü bozmak veya büyü yapmak üzere iyilik veya şer işler için yazılan yazılardır. Muska kağıt,deri veya metal üzerine yazılır. Muskayı kişi üzerinde taşır,ev ve iş yerine asabilir.

Genellikle insanlar tarafından taşınan,bazende belli yerlere yerleştirilerek kötü güçlerin etkisinden koruma sağladığı kabul edilen muska,çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere kadar pek çok inançta yaygın olarak görülen büyü ile ilgili kült nesnelerden biridir.Taşıdığı anlam bakımından muskanın çok eski dinlerden günümüze kadar fazla değişmeden geldiğini söyleyebiliriz.Buna göre muska,sahip olduğuna inanılan büyülü gücü mana aracılığıyla taşıyan kişiyi hem kötülüklerden koruyan hem kısmet getiren,çoğunlukla bir nesneden,bazende yazı ve sembol şeklindeki gizemli karakterlerden oluşan özel objeleri ifade eder.

Muska olduğu bilinen nesnelerin ilk örnekleri eski Mısır’da görülür. Eski Mısır’da muska hem yaşayan insanlar tarafından taşınır hem de öbür dünyada kullanılmak üzere ölülerin yanlarına bırakılırdı.

Mısır’la aynı tarihlere denk gelecek şekilde (m.ö. 3000 civarı) bilinebilen ilk muska örneklerinin ortaya çıktığı diğer bir coğrafya Sumer-Asur / eski Ortadoğu topraklarıdır. Eski Ortadoğu halkları hastalık, doğal âfetler ve ölüm gibi her türlü fenomenin arkasında kötü güçler aradığı için onlardan korunma kaygısı oldukça baskın bir büyü kültürünün oluşmasına yol açmıştır. 

Kabala’nın sihir uygulamaları aracılığıyla muska Ortaçağ Yahudiliği’nde hızla yayılmıştır. Kabalacı çevrelerde bazı şifre-yazılarla yazılmış muskalar genellikle elbisenin en iç kısımlarında saklanırdı.

Eski Hint, İran ve Roma kültürlerinde olduğu gibi eski Türkler arasında da özellikle hayvanların vücutlarına ait parçaların muska şeklinde kullanıldığı bilinmektedir. Altay Türkleri’nde kuş tüyü koruyucu olarak taşınıyordu. Şahinden alınan kemikler ve kurt dişleri de insanların taşıdıkları klasik muskalardandır. Tanrıça Umay’ın tasvirlerini içeren sûretler boyunda kolye olarak taşınmaktaydı. Hem eski dinlerde hem yaşayan iptidaî veya gelişmiş inanç biçimlerinin neredeyse tamamında ortaya çıkan muska olgusu, bilhassa çok zengin bir muska geleneğine sahip Hintliler arasında ve Budist kültüründe hâlâ yaygın biçimde varlığını sürdürmektedir. 

islamiyet öncesi Araplar’da muska yazarlardı. Bu muskalara cinlerin sözleri yazılırdı. İslam’dan sonra peygamberimiz içinde şirk olan sözler olmasından dolayı muskayı yasakladı. Daha sonra, içinde Kur’an’dan sure ve ayetlerin muskaya yazılması şartı ile muskayı serbest bıraktı ve yazılan muskaların kendisine arz edilmesini istedi. Ondan sonra da muska yazmak dinen meşru olmuştur.

Hamaylı Muska Nedir?

Hamaylı Muska Ne İşe Yarar?

Muska hamaylı, diğer adı ile boy hamaylı veya boylama, içine ayetlerin ve esmaların yazıldığı muskadır. Hamaylı muska kötülüklerden korunma, ruhsal- psikolojik sorunları gidermek için yapılmaktadır.

Hamaylı muskanın içine Kur’an’dan sure ve ayetler, Esmaül Hüsna ve peygamberimizden gelen dualar yazılırsa bir sorun yoktur. İçine vefk, sayı ve rakamlar, yıldız şekilleri, insan ve şeytan resmi, anlamsız karalamalar yazılırsa fayda vermeyeceği gibi sıkıntıları da artırır.

Bu nedenlerle muska ve hamayıl takacağınıza, Her gün Kur’an okumak veya dinlemek, büyü ve cin musallatının bozulmasında çok daha etkili olacaktır.

Muska ve hamayıl geçici bir çözümdür. Cin musallatını ve büyüyü bozmaz.

Medieval necromancy, the art of controlling demons | Sciència.cat

Muska ne için yapılır? Muska niçin yazılır? Muska Büyü müdür?

Muska,yazılma ve kullanma amacına göre iki şekildedir:

1-İyilik amaçlı yazılan muskalar:

Cinlerden meydana gelen sıkıntıları hafifletmek veya ortadan kaldırmak için yazılan ayet ve hadislere,iyilik amaçlı muska denir.Bu meşru olan “muska”dır.

İyilik,şifa amaçlı yazılan muskalara mutlaka Kur’an’ı Kerim’den ayetler veya peygamberimizden bize kadar gelen dualar yazılmalıdır.

Ancak, gideni geri getirmek, sevdiğini bağlamak, karı kocayı ısındırma gibi görünüşte niyeti iyi görünse bile bu tür amaçlarla yazılan muskalar büyüdür ve kesinlikle yaptırılmamalıdır.

islamic amulet ile ilgili görsel sonucu

2-Kötülük,büyü yapmak amaçlı yazılan muskalar:

Muska büyü yapmak içinde yazılır. Buna da meşru olmayan muska denir. Bu tür muskalara bir veya birden fazla şeytan görevlendirilir. Büyülenmesi istenilen kimsenin evine veya iş yerine gizlice konulur. O  şeytan insanın içine girer ve büyü yapılmış olur.

Vefk,tılsım ve celbiye cinleri çağırmak için yazılan muskalardır.

Yazılan vefk, tılsım, celb, bir takım yazı işaretleri de muska grubuna girer ve bunlar dinen meşru değildir. Bunların bir gücü olduğuna inanmak, bunlardan medet ummak, istenilen şeyin Allah iradesiyle değil, bunları yapmakla meydana geleceğine inanmak bir cahiliye inancıdır, şirk ve küfürdür. Bunları kesinlikle takmayınız.

Yakın bir zamanda, birisi aradı ve: “Hocam evimde üçgen şeklinde sarılı iki muska buldum, korkarak içini açtım, birinde şekiller, şeytan resmi, semboller, rakamlar yazılıydı, diğerinde ise yazı yok, boştu bunlar bize kötülük veya büyü yapmak için mi yazılmış?

Evet bunlar size büyü yapmak için yazılmış. İlk muskanın kötülük için yazıldığı açıkça ortadadır. İkinci muska da idrarla yazıldığından yazıyı göremiyorsunuz. O da büyü için yazılmış. Muskayı yazan büyücüden böyle yapmasını şeytan istemiş ve büyüye yardımcı olmuştur.

Sim İşlemeli Hat Levha Kur'an-ı Kerim Fetih Suresi 1. Ayet-i Kerimesi

Muska Yazdırmak ve Taşımak Caiz mi?

Cahiliye döneminde (islamdan önce) de cinli hastalara muska yazıldığını bilmekteyiz. Ancak, o zamanlar henüz  Kur’an indirilmediğinden, bu muskaların içine şirk koşan ve cinlerin sözlerinden oluşan şeyler yazılırdı. Peygamberimize İslam dini tebliğ edildikten sonra, Resulullah, bu muskaları yazmayı ve takmayı yasakladı. Halk, bu eski alışkanlıklarına devam edince, yazılan yazıların ve okunan rukyelerin kendisine arzedilmesini istedi, içinde şirk olmayan muska yazılmasını ve okumaları serbest bıraktı. Böylece muska yazmak  ve takmak dinen meşru hale geldi. (Müslim,Selam, 64 ;Ebu Davud, Tıb,18)

Dinimize göre ; nazar, büyü ve cin musallatına karşı ve bunlardan kaynaklanan korkma, uyuyama, kabus görme, ruhsal-psikolojik sorunlar için, sure, ayet hadis ve dualar okumak yazarak üzerinde taşımak caiz olduğu kabul edilmiştir.

Muska, Kur’an’dan sure ve ayetler ile peygamberimizden gelen dualar yazılmak şartıyla, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından serbest bırakılmıştır. Bu şartlarla yazılmasında ve taşınmasında bir sakınca yoktur.