Büyü Neden Bozulmaz?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Who really wrote the Qur'an? | Psephizo

Bana yapılan büyü neden bozulmuyor? Eşime yapılan büyü neden bozulmuyor? Bozulmayan büyüler nelerdir? Büyüden neden kurtulamıyorum? Büyü neden Bozulmaz?

Büyü Neden Bozulmaz?

Bozulmayan büyülerin manası; Büyülü kişinin içinde çok güçlü ve kuvvetli cin şeytanları var anlamındadır. Israrla büyünün üzerine Kur’an’ı Kerim ile gidildiğinde Allah’ın izniyle bozulmayacak büyü yoktur. Büyü yalnızca Kur’an ile bozulur. Sonradan uydurulmuş geçersiz metot ve usullere baş vurulduğunda büyüyü bozmak asla mümkün değildir.

Büyü bozdurmak için doğru, gerçek, asıl, hakiki, etkili yol olan Kur’an’ kerim’ den başka yollara baş vurulduğu için büyü bozulmaz ve büyüden kurtulamazsın.

Her büyü kolay bozulmaz. Güçlü ve kuvvetli büyülerin bozulması bir zaman ister. Bu bakımdan büyü bozulmuyor diye vazgeçilmemeli ısrarla büyünün üzerine gidilmeli bir emek ve gayretin sonucunda büyü mutlaka bozulacaktır.

İnsanlar büyü bozmayı kolay ve basit olarak bilirler. Yapılan bir kaç basit işlemle büyüden kurtulacağını zannederler. Oysa durum öyle değildir. Büyü bozma emek, zaman, bilgi, deneyim isteyen zorlu bir iştir. Büyü bozacak hocanın gösteri mahiyetindeki önemsiz bir kaç ritüeli ile büyü bozulmaz. Kur’an’ı Kerim’den faydalanmadan büyü kesinlikle bozulmaz.

Büyülü kişinin içine cin şeytanları sokulduğundan bu şeytani cinleri Kur’an’dan başka hiç bir şeyle yakmak, ortadan kaldırmak mümkün değildir. Şeytan ne kadar güçlü olursa olsun sonunda Kur’an’a boyun eğecek ve yanıp büyü bozulacaktır. Ancak şifanın sadece Allah’tan olacağına inanmak ve büyünün bozulması için ısrar ve gayretli olmalıdır.

Büyünün neden bozulmadığını aşağıda ayrıntılı olarak açıkladığım üzere büyü bozma kural, teknik ve kaidelere uyulmadığı için de büyü bozulmaz.

Allah Rasulünün,gösterdiği yol ve yöntemlere baş vurulmadığı için büyü bozulmaz.Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) büyü ve cin musallatını sadece Kur’an okuyarak bozmuştur. Peygamberimizin insanlara gösterdiği usül ve yol dışında şeytani yöntemlerden yardım beklersen tabi ki büyü bozulmaz ve büyüden kurtulamazsın.

Büyü bozmak için, Allah tealadan ve Kur’an’dan değil de,cin şeytanlarından yardım istendiği için büyü bozulmaz. Kur’an’ı Kerim ile dene bakalım, büyü bozulacak mı? Bozulmayacak mı?

Büyü bozdurmak için yalan,yanlış,batıl,geçersiz,doğru olmayan yol ve yöntemlere başvurulduğu için büyü bozulmaz.

Büyünün bozulması için bazı şartlar,kural ve kaideler vardır.Bunları yerine getirmeden büyü bozulması imkansızdır.

İnsanların başına büyü olayı geldiğinde hemen cinci bir hoca aramaya başlar.Halk arasında bu kişilerin büyü bozduğuna inanılır. Çok yanlış bir düşüncedir.Bu insanların kendileri cin musallatına uğramış veya büyülüdür.Kendisi büyülü olan hoca senin büyünü nasıl bozacak? Kendisi cin şeytanlarının etkisi altında olan kişi,büyü bozabilir mi?

Çevremde cinlerle irtibatı olan o kadar çok insan var ki, ruh sağlığı bozuk olduğu halde hocayım diyerek büyü bozmaya çalışıyorlar. Şeytanların emrinde olduklarından akıl almaz işlemler yapıp, kişileri yanıltıyorlar. Bunlardan fayda gelir mi? Büyü bu yüzden bozulmuyor.

Büyünün Bozulmama Sebepleri Nelerdir?

•Büyüyü bozacak iyi bir hoca bulamamaktan

•Cinci ve büyücülere gidildiğinden

•Şeytani cinlerin vesvese ile aldatmasından

•Büyü bozmak için Kur’an’ı kerim değilde batıl,geçersiz yol ve yöntemler uygulandığından,

• Toplu olarak büyü bozma işlemi yapıldığından

•Büyünün cinlerle ilgisi olmadığına inandırılarak büyülü madde ve muska bulmaya yönlendirildiğinden

•Dine ve büyüye inanılmadığından

•Uzaktan büyü bozmaya çalışıldığından

•Büyü bozmak için sabırsız olup acele edildiğinden büyü bozulmaz.

wizard ile ilgili görsel sonucu
Büyü yapan büyü bozamaz. Aykan Hoca

1-Cinci ve büyücülere gidildiğinde büyü bozulmaz:

Cinlerle irtibatı olan kişiler ve büyücülere gidildiğinde kesinlikle büyü bozulmaz.

Erkek veya kadın, geçmişte büyülenmiştir veya cin musallatına uğramıştır; o cin şeytanları da o kimse ile iletişime geçip, konuştuğunda kendisini hoca! olarak ilan eder. Kur’an bilmez,ilmi yok,bilgisi yok,hiç bir şeyi yok,başlar büyü bozmaya.İnsanlar ona gittiğinde,içindeki cinlerle,büyülü kişinin cinleri konuşur,hakkındaki bilgileri alır,sözde hoca geçmişinle ilgili bir şeyler söyler ve doğru çıkar, şaşırırsın, nereden bildi? Cinlerden bildi.O, hoca! gözünde büyür ve tuzağa düşersin.

Akıl almaz,din dışı,mantıksız yollarla büyü bozmaya çalışır.Cinler aralarında anlaşırlar ve seni geçici olarak,bir zaman rahat bırakırlar. Zannedersin ki büyü bozuldu.Sevinirsin,bir süre sonra sıkıntıların tekrar başlar. Sana yapılan büyü bozuldu mu? Hayır bozulmadı!

Büyü bozdurmak için gittiğin hoca! büyü yapıyor, yani cin şeytanlarını insanlara musallat ediyor. Şeytanlarla arkadaş olmuş. O büyücü nasıl büyü bozacak? Büyü bozmak için ne çalışması yapacak? Hiç bir şey yapamayacak. Sana yapılan büyü bu nedenle bozulmuyor.

Sıkça duyduğumuz sözlerden birisi de “cin alma” dır. “Hocam, falanca hoca benden fotoğraf istedi, üzerimden büyü ile gönderilen cinleri aldığını söyledi. Fakat cinlerin varlığını üzerimde hissediyorum. Hoca cinleri benden aldı mı?

Cin alma diye bir şey yoktur. O senin cinlerini değil paranı aldı. Seni görmeden cinleri alamayacağı gibi görse de alamaz.

2-İyi bir hoca bulamazsanız büyü bozulmaz:

la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim arapça ile ilgili görsel sonucu

Büyü bozdurmak için; büyüyü sadece Kur’an ile bozan, deneyimli, büyü bozma işini iyi bilen iyi bir hoca bulunmazsan büyü bozulmaz.

Halkımızın inandığı çok yanlış bir durum vardır.Kendisine veya yakınlarından birine büyü yapıldığı zaman;cinlerle irtibatı olan “cinci” tabir edilen hoca! ararlar.

Büyü yapıldığında,büyüyü Kur’an’ı Kerimle bozacak hoca aramanız gerekmektedir.Büyü bozdurmadan önce,hocaya “büyüyü ne ile ve nasıl bozacaksınız?” sorusunu mutlaka sorunuz.Bu çok önemlidir.Kur’an ile bozacağım derse mesele yoktur.Kur’an dışında büyüyü bozacağım derse,ondan uzak durunuz.

Büyü, Kur’an’ı Kerim’le cin şeytanları yakılıp,yok edilerek bozulur.Okumalar mutlaka 2 saatten aşağı olmamalı ve yüksek sesle okunmalıdır.İçinden ve 5-10 dakikalık kısa okumalar büyü bozmaz.

Cin kullananların içlerinde,büyülü insan gibi cinler vardır.Onlara gidildiğinde,sizinle ilgili bazı bilgiler verir ve hayrete düşersiniz.Hiç tanımadığın bir hoca bunları nereden bildiğini düşünmezsiniz.O anda, kalp gözü açık, derin bir hocaya geldiğinize sevinirsiniz.O anda tuzağa düştüğünüzün farkında bile olmazsınız.O hoca bu bilgileri verdikten sonra onun söylediği her şeye inanırsınız.

Büyüyü bozmak için din ve mantık dışı şeyleri size yapar ve yaptırır.Onun içindeki cinler,içinizdeki cinlerle anlaşır,bir süre rahatlarsınız,bir süre sonra sıkıntılar tekrar başlar.Onu ararsınız “Yanımda sıkıntıların gitmişti,sana tekrar büyü yapılmış” der ve işin içinden çıkar.Bir süre sonra da telefonlarınıza cevap vermez,sizinle karşılaşmak istemez.

Büyü bozdurmak istediğiniz zaman,mutlaka Kur’an’ı Kerim tedavisi uygulayan kimseleri seçmelisiniz.Her Kur’an tedavisi uygulayanda başarılı olamamaktadır.Büyü bozma ile bilgisinin yeterli olması gereklidir.Bunu yazılarından ve konuşmalarından anlayabilirsiniz.Verdiği cevaplar Kur’an ve hadislere uygun olmalıdır.

3-Büyü bozmak için, geçerli olan yol ve yöntemler yapılmadığından:

islâmla ve akılla ilgisi olmayan, sonradan uydurulmuş yüzlerce büyü bozma yöntem ve metodu çıkarılmış. Herkes kendi bilgi ve ilmine göre büyü bozmaya çalışırsa büyü bozulmaz. Büyü bozmanın tek yolu Kur’an’ı Kerim’dir.

Büyü bozdurmak için kırk ayrı hocaya gidiniz, hepsi ayrı şeyler söyler. Hiç birisinin din, akıl ve mantıkla ilgisi yoktur. Bunların çoğu muska, malzeme, bitki gibi çeşitli maddeleri kullanırlar.

Geçmiş yıllarda büyülü bir kişi, bana, büyüsünün bozulması için yapması gerekenleri anlatan bir hocanın verdiği kağıdı gösterdi. Okuduğumda inanamadım. Yapılması istenenler özetle şöyleydi: (Herbiri kırkbir gün olmak şartıyla) Üzerine Kur’an okutmayacaksın, kırmızı ve siyah renkli elbiseler giymeyeceksin, beyaz ışıklı odada yatacaksın, yastığının altına bıçak veya makas koyacaksın…) Bunların mantığı var mı?

“Hocam, gittiğim hoca bana yapılan büyüleri, cinlerine tastaki suyun içine getirtti.”  Büyü bozuldu mu? Büyü bozulmadı.

Bir başkası, büyülü kişiden besmelesiz kurban kesmesini ister, bir diğeri yedi cami çeşmesinden su almasını ister, bir başkası vefk yazar… Bunun gibi yüzlerce örnek verebilirim.

Büyü bozmak için,akıl almaz o kadar çok taktikler uyguluyorlar ki,büyü nasıl bozulsun?

Geçmiş yıllarda büyülü bir erkek geldi ve şunları anlattı.

” 5 yıldan beri,üzerimdeki büyüyü bozdurmaya çalışıyorum,kimse bozamadı.En son gittiğim hoca,koyun bağırsağı bulup üzerine 7 düğüm atıp kurutmamı ve kendisine getirmesini getirmesini ve büyüyü kesin,garanti olarak bozacağını söyledi. Dediklerini yaptım ve hocaya getirdim.Üzerine içinden 4-5 dakika bir şeyler mırıldandı (ne okuduğunu bilmiyor) bağırsağı bana verdi ve deniz kenarında düğümleri açmamı istedi.Düğümler açıldıkça büyü bozulacak dedi.Deniz kenarına gittim,düğümler öyle kurumuştu ki zor açılıyordu,parmaklarından kan gelmeye başladı.Saatlerce uğraşıp düğümleri zor olsa da olsa açtım.Hocayı aradım bir hafta beklememi ve büyünün o zaman bozulacağını söyledi.Aradan 2 ay geçti üzerimde hiç bir rahatlama olmadığı gibi,sıkıntılar daha da arttı.”(Bunun gibi 4-5 kişiden benzer hikayeler dinlemiştim.

Kurutularak düğümlenmiş koyun bağırsağının açılmasıyla büyü bozmanın ne ilgisi var?Hiç bir ilgisi yok!Zaten büyülü olarak eziyet ve sıkıntı çeken bir kişiye fazladan yapılmış zulüm değil mi?O hoca!kesin cinci ve büyücüdür.İçindeki şeytanların verdiği emirleri insana uygulatıyor.

Başka bir büyülü kadın ise şunları anlattı:

“Üzerimdeki büyüyü bozdurmak için hocaya gittim.Bana baktı ve sana çok kuvvetli büyü yapılmış,bunu ancak kilitle açabiliriz dedi ve iki gün sonra yeni bir kilit alıp gelmemi istedi.

Kilidi aldım,yanına geldim.Anahtarla kilidi açıp kapatıyor.Sessizce bir şeyler söylüyordu,tahmini 10 dakika sonra kilidi açtı ve büyü bozuldu dedi.gerçekten o anda rahatlamıştım,o kadar mutluydum ki,teşekkür edip yanından ayrıldım.

Bir gün sonra,boğuluyormuş gibi oldum,nefes alamadım,kalbim çok hızlı atmaya başladı,ölüyorum zannettim,gözlerimi açamıyordum ve kendimden geçtim.Yarı baygın bir halde uzun bir süre yataktan kalkamadım.Kendime geldiğimde içimden bir ses “biz adamı böyle yaparız” dedi,çok korktum ve o ses devamlı benimle konuşmaya başladı.Hocayı aradım yaşadıklarımı anlattım ve bana “büyünü bozdum,yanımda rahatladın ya! dedi.O hocadan korktuğum için tekrar gitmedim.Zaten tuhaf bakıyor,saçma sapan konuşuyordu.”

Burada da,yapılan ritüele dikkat çekilmiştir,yani kilide,kilit açılınca büyü bozulacak inandırıcılığı verilmiştir.Kilidi açsan kapatsan ne olacak?Büyülü kişinin içinde cinler var.o cinlere ne yapacak?Hiç bir şey!

Kadının o anda rahatlaması;cincinin içindeki cinlerle,kadının içindeki cinler aralarında konuştu anlaştı,en son kilit açıldığında,kadını rahat bıraktılar,o da zannetti ki büyü bozuldu.

Bunlar şeytanı oyunlarıdır.Sanki büyünün cinlerle ilgisinin olmadığına inandırmak için yaparlar.

İşte,size yapılan büyüler bunun için bozulmuyor.

la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim arapça ile ilgili görsel sonucu

4-Bazı insanların dini inançlarının zayıf olmasından:

Bazı kişilerin dini inançlarının zayıf olması veya yeterli bilgiye sahip olmamaları nedeniyle, büyülü olduğu halde çözümü başka yerlerde ararlar ve ömür boyu büyülü kalırlar ve büyüde bozulmaz. Büyülü olup o kadar sıkıntı çekmesine rağmen, cinlere ve büyüye inanmıyorum diyerek inat ve ısrar ederek büyü bozulmuyor ve ömür boyu büyülü olarak kalıyor.

İnanç bakımından değişik kişilerle karşılaşıyoruz. Nasibi olan alıyor,olmayan alamıyor.

Yakından tanıdığım bir ailenin genç kızına panik atak denilmiş ve uzunca bir süre tedavi olmuş. Netice de bir sonuç alınamamış.Bu aile 4 kişi ve hepsi inançsız.Babası durumu anlattı ve kıza baktım,kesin olarak içinde cinler vardı.Fakat kız ve annesi Kur’an’a ve dine inanmadıklarından tedaviyi istemediler. Halbuki inansalar kısa zamanda bu dertten kurtulacaktı.

Kimi insanlar, bu zamanda böyle şey olur mu?Büyü,cin,musallat olmaz,bunların hepsi hurafe derler.İnanmak istemezler.

Fikir sahibi olmadan. bilgi sahibi olmak gereklidir. Fikrini söylerken, o konu hakkında araştırma yapman, öğrenmen gerekmez mi?

Kendilerini farklı,çağdaş ve modern zannederek,çözümü başka yollarda ararlar sorunları çözeceği yerde daha kötü duruma düşerler.

Psikolog ve psikiyatri yardımlarını mutlaka alınız.Bir çözüme ulaşamazsanız,Kur’an tedavisi olmanızda büyü fayda vardır.Kur’an’ın hiç bir yan etkisi olmayıp,üstelik sonsuz faydası olmaktadır.en azından denemenizde ne zararınız olur ki?

Bu kişiler bioenerji,meditasyon,reiki gibi din dışı uygulamalarda ararlar,Fakat bir sonuç alamazlar.

Bir yakınımın oğluna büyü yapılmış.kendisine bir tanı konulmuş ve 1 yıldan beri ilaç kullanıyor.Ailece dini bakımdan zayıf olduklarından bildikleri halde çocuklarını bana getirmemişler.Bu süre içinde çocukta iyileşme olmayınca beni aradı ve oğlunu getirdiler.

Gence baktığımda büyü yapıldığını,sıkıntılarının kaynağının büyü olduğunu söyledim.İnanmakta şüpheli bakıyorlardı.

Okumaya aldım,yarım saat sonra,genç kasılmaya,ağlamaya başladı,anne ve babası çok korktu,sakin olmalarını işaret ettim.

Okumaya devam ettikçe,annesi oturduğu yerde sallanmaya başladı.Anladım ki onda da büyü var.

Bundan dolayı büyüye inanmıyorum deyip kestirip atmamalı,şifanın nerede olduğunu bilemezsin.

5 gün okuma neticesinde Allah’ın izniyle genci kurtardım.Daha sonra annesini de büyüden kurtardık.

Yaşanan olayları gözüyle gören aile,büyünün var ve gerçek olduğuna inanmıştı.

Şeytani cinlerin vesvese vererek aldatmasından:

Büyülü kişilerin içinde cin şeytanları olduğundan, bu cinlere o kişiye sürekli vesvese vererek etki altına alırlar. “Sende büyü yok, cin diye bir şey yok, diyerek inandırır ve kandırır. Kişi, büyülü olup içinde şeytan olduğunu fark edip anlarsa, o zamanda insanı Kur’an’dan uzak tutmaya çalışırlar. Kur’an ile büyü bozulmaz, boşuna uğraşma gibi vesveseler vererek aldatmaya çalışırlar.

Büyülü olduğu halde, içindeki cinlerin etki ve baskısı altında olup büyü bozdurmak istemeyen çok insan ile karşılaştık.

Bu nedenlerden dolayı da büyü bozulmaz.

5- Büyü, sadece Kur’an’ı Kerim’le bozulur:

Kur’an dışında bilinen hangi yol, yöntem ,metot, tarz, usul, düzen ve işlem varsa deneyin ve uygulayın büyü asla bozulmaz.

Ayetler, şeytanları yakar, eritir, bitirir. Büyü ancak böyle çözülür. Kur’an’ı kerim dışında büyü bozma yolları uygulandığından, sana yapılan büyü bozulmuyor. Kur’an dışında hiçbir şeyle cinlere etki etmek mümkün değildir.

Allah teala kur’an’ı Kerim’de:

Ve eğer Allah sana bir keder dokunduracak olursa onu O’ndan başka giderecek yoktur ve sana bir hayır murad ederse o vakitte ,O’nun ihsanını geri çevirecek de yoktur. (Yunus,107)

Her olayın kararlaştırılmış bir zamanı vardır.Artık ileride bilirsiniz. (En’am,67)

Kederi veren Allah,ondan kurtaracak olan da Allah tealadır.biz sadece bir sebebiz.

Büyü,nazar ve cin musallatı gibi durumlarda şifayı aramak gereklidir.Allah her işi bir sebebe bağlamıştır.

Büyü,nazar ve cin musallatından kurtulma sebebi de yalnızca Kur’an’ı Kerim’dır.

Kur’an dışında ne yaparsanız yapın büyüden kurtulmanız asla mümkün değildir.

6-Büyü bozmak için acele edilirse büyü bozulmaz:

Büyü bozmak için aceleci olunursa büyü bozulmaz. Büyü bozmak bir süreçtir, 10 günlük işi 1 günde yapamayacağın gibi, büyü bozmak için içinde o süreyi beklemek zorundayız.

Büyülü kişiler,acı,eziyet,sıkıntı çektiklerinden haklı olarak büyünün çok çabuk,hemen bozulmasını haklı olarak isterler.

Kur’an’ı Kerim’de.

“İnsan aceleci yaratıldı.” Enbiya,37) ayetine göre gerçekten insanların çoğu aceledir.

Ancak, Allah insanlardan sabır da istemektedir.

“Bir de sabır ile, salât ile Allah’dan yardım isteyin.” (Bakara,45)

O halde büyü bozmakta aceleci olunmaz, üzerimize düşen görevleri yerine getirerek, ” Her olayın kararlaştırılmuış bir zamanı vardır, artık ileride bilirsiniz.” En’Eam,67) ayetine göre büyünün bozulma sürecini beklemek zorundayız. Aksi halde büyü asla bozulmaz.

Ancak,büyü bozmak bir süreçtir,belli bir zamanı kapsar.İstediğin kadar ecele et,o büyü vakti,zamanı gelmeden bozulmaz.

Büyü bozmak,büyülü insanın içindeki cin şeytanlarını Kur’an ile yakmak ve bu şeytanların güçleri de farklı olduğundan;her insanın büyüsünün bozulması aynı zamanda olmamaktadır.

Bir günde büyü bozulduğu gibi çok daha uzun zamanlarda da bozulmaktadır.

Büyü bozma sürecinde,büyülü insanın içindeki cinler yandıkça,yaptırımı azalacağından,her okumada o insan önemli derecede rahatlar,üzerindeki etki azalır.

Animated gif about gif in ღ Pagan - Magic - Wicca - spells ღ by ...
Allah teala izin verdiği sürece Kur’an’la bozulmayan büyü olmaz.
Aykan Hoca

Bozulmayan Büyüler Nelerdir?

Bozulmayan büyü olur mu? Her büyü bozulur mu?

Allah izin verdiği süre içinde, bozulmayan büyü olmaz.

Adı ,türü, yapılışı, şekli ne olursa olsun bütün büyülerde insanın içine cin şeytanları sokulduğundan, bu cinler Kur’an ayet ve sureleri ile yakılır ve Kur’an’ın bozamayacağı büyü büyü olmaz.

Allah’a ve Kur’an’a güvendikten sonra bozulmayan büyü olur mu? Büyüyü bozacak olan Allah teala değil mi? Büyüyü bozacak olan hoca sadece bir sebeptir. Allah teala isterse bozulmayan büyü olur mu?

Büyü bozmak,kolay bir iş değildir. Hoca,büyülü kişinin içindeki şeytanlar ile mücadele eder. Bu şeytanların güç ve kuvvetleri birbirinden farklıdır. Güçlü cin şeytanları daha zor yakıldığından ve zaman aldığından veya büyüyü bozacak hocanın ilmi olmadığından “bu bozulmayan büyüdür” diyerek insanın başından uzaklaştırır.

Bir kaç yıl önce bir kadın telefonla aradı ve şunları anlattı:

“Hocam,bana büyü yapılmış, 10 değişik hocaya gittim,her biri değişik işlemler yaptı fakat büyüyü bozamadı. En son gittiğim üç hoca bana yapılan büyünün bozulmayan büyülerden olduğunu söyledi. Bana yapılan büyü bozulmayan büyülerden mi? Öğrenmek istiyorum.

Bozulmayan büyü denildiği için, kadının içine büyü ile çok kuvvetli cinlerin musallat edildiği anlamı çıkıyordu.

Büyülü kadın bana geldi ve kontrol ettiğimde,gerçekten içinde çok kuvvetli ve güçlü 3 tane cin şeytanı olduğunu tespit ettim.

Daha önce gittiği cinci hocaların içindeki cinler, kadının içindekilerden korkmuşlar ve bu nedenle bozulmayan büyü diyerek yanından uzaklaştırdıklarını anladım.

Kadına,içinde çok güçlü ve kuvvetli cinlerin olduğunu, bunları yakarak büyüyü bozacağımı fakat biraz zaman alacağını söyledim.

Her gün,kadının üzerine ortalama 3-4 saat uzun okumalar yaparak içindeki şeytanları 15 gün içinde yakarak Allah’ın izniyle büyüyü bozdum ve kadın büyüden kurtuldu.

Bozulmayan büyüler diye bir şey yoktur.Bana yapılan büyü bozulmuyor,diyerek ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmayın. Büyünün bozulması için üzerine gidin zamanı gelince büyü mutlaka bozulacaktır.

Bazı hocalar! Sende Kara Büyü,Papaz Büyüsü,Sabun Büyüsü,Ölüm Büyüsü var diyerek,bunların bozulmayan büyüler olduğunu söylerler. Bu sözlere kesinlikle inanmayın.Büyünün adına bakarak ürkmeyin ve korkmayın.

Bozulmayan büyülerin manası;Büyülü kişinin içinde çok kuvvetli ve güçlü cin şeytanları var anlamındadır.Israrla büyünün üzerine gidildiğinde bozulacaktır. Kur’an’ı Kerim’e büyü,cin,şeytan kimse dayanamaz ve sonunda yok olurlar.

Eşime Yapılan Büyü neden Bozulmuyor?

Sana ve eşine yapılan büyü; Kur’an dışında, batıl, hak olmayan yol ve yöntemler uygulandığı için bozulmuyor.

Eşinize yapılan büyü;etkili,doğru ve gerçek olan Kur’an sure ve ayetlerinden yararlanılmadığı için bozulmuyor.

Eşinize yapılan büyü;büyüyü bozacak deneyimli,büyü bozma konusunda bilgili iyi bir hoca bulamadığınızdan bozulmuyor.

Eşinize yapılan büyü;cinci ve büyücü yöntemleri uygulandığı için bozulmuyor.

Eşinize yapılan büyü;uzaktan büyü bozma yapıldığı için bozulmuyor.