Kur’an’da Panik Atak

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Panic Attack and Anxiety Management Techniques | Everyday Health
Şeytani cinler insanda panik atak yaparlar. Aykan Hoca

KONU BAŞLIKLARI

Panik atak Kuran’ı Kerim’le tedavi edilir mi?

Panik atağa dini çözüm

Panik ataktan nasıl kurtulurum?

Panik atağın manevi tedavisi

21 gün okunan panik atak duası

Heyecan ve panik atak için dua

Panik atağın dinimizdeki yeri

Panik atak için İnşirah Suresi

Panik atağı yenip kurtulanlar

Panik ataktan dua ile kurtulanlar

Muvaffakiyetim de Allah’a bağlıdır. Ben yalnız O’na güvendim ve ancak O’na yönelirim. (Hud,88)

BESMELE - TDV İslâm Ansiklopedisi

Panik Atak Kur’an’la Tedavi Edilir mi? Kur’an’da Panik Atak

Panik atak,iki çeşittir:

1-Cinlerden kaynaklanan panik atak:Cinlerden kaynaklana panik atak sadece Kur’an’ı Kerim ile tedavi edilir.

2-Tıbbi panik atak: Bu tür panik atak sadece tıp tarafından tedavi edilir.

Panik atak sıkıntısı çekenlerin yapacakları ilk davranış,tıbbi yardım almalarıdır.Bütün hastalıklarda önce pozitif ilimlerden yararlanılır.

Panik atak, görünürde bir belirti olmamasına rağmen şiddetli fiziksel ve ruhsal belirtilerle kendini gösteren yoğun bir korku atağıdır.

Bizim konumuz cin şeytanlarından kaynaklanan panik atak olduğu için Kur’an’ı Kerim’le, cinlerin yaptığı bu ataklara nasıl karşı koyacağımız ile ilgili olacaktır.

Cinler,insanın içine büyü veya musallat ile girerek o kişide ruhsal,fiziksel ve uykuda sıkıntılar,etkiler yaparak belirtiler gösterir. Ani bir şekilde fiziksel ve ruhsal olarak insan kendinden geçer ve yoğun bir korku olur. Panik atakta da aynı durumlar yaşanır.

Önce panik atağın nedeninin tespit edilmesi sıkıntıların giderilmesini kolaylaştıracaktır. Yaşanan panik atak cinlerden mi?Büyüden mi? Tıbbi mi? Bunun belirlenmesi sorunun çözümü için önemlidir.

Panik atak,cin şeytanlarından oluyorsa,tedavisi ancak Kur’an’ı Kerim’le olur.

Panik atak yaşayan kişinin üzerine büyü bozma veya cin musallatında olduğu gibi, cin şeytanlarını yakan sure ve ayetler okunarak cinler yakılır öldürülür ve kişi de panik ataktan kurtulur.Panik atağın dini çözümü bu şekilde olup manevi tedavi yapılmış olur.

Şeytanın, insana dokunması panik atak yapar. O kişide şiddetli fiziksel ve ruhsal olarak korku yapar.

Allah teala Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

Cannı da (cinlerin atası) insandan önce mesemata (maddeye) insanın görünmez gözeneklerinden içeri girebilen dumansız ateşten (ışın, şua, enerji) yarattık. (Hicr,27)

Bu ayet, cinlerin insanın içine girebildiğinin kesin ispatıdır. Büyü ve cin musallatında şeytani cinlerin insanlara musallat edildiğinin delilidir. Cin şeytani kişinin içine girdiği zaman büyü ve musallat belirtileri gösterir. Panik atak belirtileri ile bu etkiler hemen aynıdır. Bundan dolayı panik atak yaşayan kişilerin sorunu tıbbi değilse üzerine Kur’an okunması gereklidir. Kur’an, Allah’ın izni ile panik atağı yok edecektir. Denenmiş ve çok başarılı sonuçlar alınmıştır.

Tıbbi tedavi olurken de üzerinize Kur’an okunması da çok faydalı olacaktır.

Rabbim, şüphesiz şeytan bana meşakkat ve elem ile dokundu. (Sad,41)

Her ne zamanda şeytandan bir fit gelip seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın. (A’raf,200)

Eğer şeytandan bir kötü düşünce seni dürtecek olursa (seni bir kötülüğe sevketmek isterse) hemen Allah’a sığın! Şüphesiz O işiten ve en iyi bilendir. (Fussilet,36)

Ayetlerden de açıkça görüldüğü gibi cin şeytanı insana aniden saldırıp onu korkutarak zor duruma düşürmektedir. Panik atak da aynı şey değil midir? Panik atak olan kimse de meşakkat (zorluk,güçlük) çekmiyor mu? Çekiyor!

Panik atak belirtileri ile büyü ve cin musallatı belirtilerinin tamamı aynıdır.

Panik atak yaşıyorsanız tedavi olmanıza rağmen iyileşme olmadıysa mutlaka üzerinize Kur’an’ı Kerim ile büyü bozma ve cin musallatı işlemi yaptırmanız lehinize bir karar olacaktır. Kur’an tedavisinin hiç bir yan etkisi de yoktur. Üzerinize Kur’an okundukça pozitif nur enerjiniz artacak ve sizi manevi olarak koruyup kollayacaktır. İnsanı, Allah teala ve O’nun kelamı olan Kur’an’dan başka manevi olarak hiç bir şey korumaz.

Bütün hastalıklarınız da önce pozitif tıp ilminden yararlanmalısınız. Bu Allah tealanın emri ve peygamberimizin bize önerisidir. Okumakla maddi hastalıklar tedavi edilemez. Peygamberimiz,hasta olduğu zaman önce o zamandaki hekimlere gider tedavi olur ve ondan sonra dua ederdi.

Sahabeden birisi hastalandığında,peygamberimizden dua etmesini istemiş peygamberimiz onu kimseyi doktora göndermiştir.

Hz. Musa,hasta olduğunda ilaç içmek istememiş ve iyi olamamış. kelimullah (Allah tarafından kendisiyle konuşmasına izin verilen) olması nedeniyle Allah teala,Hz. Musa’ya sitem ederek ilaç içmesini istemiştir. İlaçlara da şifayı Ben veriyorum benim adetimi mi değiştireceksin? Diyerek, biz insanlara yol göstermiştir.

Pozitif ilimlerde milyonda bir ihtimal dahi olsa araştırılan şey denenmelidir diye bir kural vardır. Hastalıklar içinde geçerlidir.Bir kaç tedaviden sonra iyi olamadım diyerek işin peşi bırakılmamalıdır.

Panik atak olan kişi yapılan tedavilerden sonra iyi olamamışsa, bir ihtimal bile olsa Kur’an tedavisini denemelidir. Bunun yanında diğer psikolojik rahatsızlıkları olan kişilerinde Kur’an okuması veya okutması çok faydalı olacaktır.

Günümüzde bazı aldatıcı ve yalancı kimseler, her türlü hastalığı okuyup üflemekle tedavi edeceğini söylemektedir. Bu kimselere de inanmayınız.

21 gün okunan Panik Atak duası diye özel bir dua yoktur. Cinlerden kaynaklanan panik atak için Kur’an’dan cinleri yakan ayetler okunmalıdır. Ancak bu ayetler okunduğunda ancak sıkıntının şiddetini azaltabilirsiniz. Asıl çözüm için mutlaka yardım alınmalıdır.

Heyecan ve panik atak için duada okuyabilirsiniz. Ancak panik atak olduğunda bu duaları içindeki cin insana okutturmaz.O anda kendinden geçme ve aşırı korku olduğundan duayı insan nasıl okuyacak? panik atak geçirmeden okunan dualar,içindeki şeytanın gücünü kıracağından, atakları daha az şiddetli geçirmenize imkan sağlar.

Panik atak için İnşirah Suresi okunabilir. Kur’an’ın 8 ayetten oluşan 94. suresi olan İnşirah suresi,okunması durumunda sıkıntıların giderilmesi ve kalbin ferahlamasını sağlar. Sure en az 40 kere okunmalıdır. Bir, iki kere okumanın faydası olmaz.

Dua arşivleri - Süleymaniye Vakfı

Panik atağı dua ile yenip kurtulanlar çoktur.Kendisinde panik atak olup çeşitli tedaviler olmasına rağmen ataklardan kurtulamayan fakat Kur’an ve dua tedavisi uygulandığında panik ataktan kurtulanları biliyorum.

Panik atak yaşayan kişilere baktığımızda çoğunun sıkıntısının kaynağının büyü ve cinlerden olduğunu gördük. Kendilerine Büyü bozma,cin musallatı işlemi yaptığımızda Allah’ın izniyle panik ataktan kurtuldular.