Büyü Büyüyle Bozulur mu?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
How to Write Your Own Magic Spell
Büyü büyü ile kesinlikle bozulmaz. Aykan Hoca

KONU BAŞLIKLARI

Büyü büyüyle bozulur mu?

Büyü yapan kişi (büyücü) ölürse büyü bozulur mu? Büyü yaptıran kişi ölürse büyü bozulur mu?

Büyüler, başka büyülerin yardımıyla kesinlikle bozulamaz. Büyü bozmak için tekrar büyüye başvurulması, üzerindeki büyünün daha güçlü duruma gelmesini sağlar. Büyü üstüne büyü yapılmış olur ki, büyünün bundan sonra bozulması çok zor hale gelir.

Büyü, büyücünün insan bedenine cin şeytanlarını musallat etmesidir. Büyü ile büyüyü bozmak demek o kişinin içine başka cinleri tekrar musallat etmek yani içine sokmak anlamındadır. Büyülü kimsenin içinde zaten cinler var,başka cinler de gönderilirse ona ikinci defa büyü yapılmış olmaz mı?Büyü büyüyle bozulmuş olur mu? Açıkladığım şekilde büyü,büyüyle kesin olarak bozulamaz.

Yapılan haram ve günah olan büyüyü,tekrar haram ve günah bir eylemle bozmak,yani büyüyü büyü ile bozmak mümkün değildir.

Büyüyü,büyü ile bozmaya çalışmak,cin şeytanlarından yardım istemek demektir ki bu olacak şey değildir.Allah ve insan düşmanı olan şeytan, insanın iyiliğini ister mi?Büyüde kullanılan cin şeytanı,büyü bozabilir mi?Elbette büyüyü bozamaz. Şeytan,istese de büyüyü nasıl bozacak? Bu durum dinen,akıl ve mantık ölçüsünde olmayacak bir durumdur.

İnsana,sadece Allah teala yardım eder,Allah’tan başka kimseden yardım istenmez.

Bu bakımdan,büyüyü,büyü ile bozmak isteyenlere itibar etmeyiniz.Büyü bozulamayacağı gibi başınıza daha büyür belalar açarsınız.

Adı, türü, yapılışı ne olursa olsun bütün büyülerde insanın içine cinler musallat edilir. Büyücü tarafından gönderilen cinler, insanın bedenine girdikten sonra o kişi artık büyülenmiştir.Büyülü kişinin içinde zaten cinler var,başka cinleri göndermek onu iki kere büyülemek,büyü üstüne büyü yapmak demektir.O zaman büyü,büyüyü nasıl bozacak?

Büyü bozmak;büyücü tarafından,insanın bedenine sokulan cin şeytanlarının,Kur’an ile yakılması ortadan kaldırılması demektir.

Büyüyü büyü ile bozmak istendiğinde, o insanın içine tekrar başka şeytanlar musallat edilir. O zaman bedendeki cinlerin sayısı artar. Sıkıntılarında fazlalaşır. Şimdi büyü bozuldu mu? Hayır.

Bazı cinciler, büyülü insanın içine başka cinleri göndererek büyü bozmaya çalışmaktadır. Çok karşılaşılan bir durumdur ve tehlikelidir.  Aklınca, daha güçlü cinleri musallat eder. Büyülü insanın bedenindeki cinleri onlara öldürtür. Ya bir şey yapamazlarsa, o zaman gönderilen cinler de vücutta kalır. Ya da öldürdüklerini var sayalım, gönderilenler bedenden çıkamazlar. Her iki şekilde de büyü büyüyle bozulamaz.

Büyü,haram ve günah bir eylem değil mi? Allah Teala, haram bir eylemle insana şifa verir mi?

Allah Kur’an’ı Kerim’de:

“ Kur’an, gönüllerde olan dertlere ,bir şifadır” (Yunus;57)

“Biz Kur’an’dan öyle şeyler indiriyoruz ki O mü’minler için  şifa ve rahmettir. (İsra;82)

“Deki; O (Kur’an) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifadır.” (Fussilet;44)

Allah Teala, açık bir şekilde şifa ve rahmetin Kur’an’da olduğunu belirtmişken, haram olan şeylerde şifa aramak, kimseye bir fayda sağlamayacağı gibi zararını da artırır.

Büyü ile büyü bozmak asla mümkün değildir.

Büyü yapan kişi-büyücü ölürse büyü bozulur mu?

Büyü yapan kişi yani büyücü ölürse büyü bozulmaz.

Büyücü,bir insanın içine cinleri musallat ettikten sonra, o kişi artık büyülenmiş demektir.

Cin şeytanları,insanın içine büyü ile veya kendi istekleriyle girdikten sonra o kişinin içinden bir daha çıkamazlar. Eğer vücuttan çıkabilselerdi büyü bozma ve cin musallatını giderme diye bir şey olmaz. Büyülü kişi hocanın yanına geldiğinde cinler vücuttan kaçar,daha sonra tekrar bedene girerdi.

Büyü yapan kişi,büyüyü yapmakla eylemini bitirmiş olur. Ölse de, yaşasa da büyü bozulmadıktan sonra kendiliğinden bozulmaz.

Büyü yaptıran kişi ölürse büyü bozulur mu?

Büyü yaptıran kişi ölürse büyü bozulmaz. Büyüyü yaptırmış ve istediği kişinin içine cin şeytanları girmiştir. Bu cinler,büyü bozulmazsa ömür boyu o insanla beraber yaşayacaktır.

Büyü yaptıran ölse de,yaşasa da büyü bozma işlemi yaptırmadan büyü bozulmayacaktır.