Cinler İnsanların Emrine Girer mi?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
اعراض المس العاشق للرجل المتزوج التي من الممكن تواجدها على الشخص الذي أصابة  المس من الجن،
Cinler insanların emrine girmez. İnsanlar cinlerin emrine girer.

Cinler insanların emrine girer mi? İnsanlar cinleri kullanabilir mi? İnsanlar, cinleri nasıl ve nerede kullanılır? Fal bakmak ve falcılık helal midir? Cinler define yeri söyler mi?

عثمان البسملة بالخط, اغنية, خطاط, الفني PNG والمتجهات للتحميل مجانا

Cinler,insanların emrine girmez ve kendilerini kullandırmaz. insanlar cinlerin emrine girer ve cinler tarafından kullanılır .Cinler insanların emrine nasıl girecek?Cinin,insanın emrine girebilmesi için ilk şart insanın içine girmesi gereklidir.Cin insanın içine girmeden onunla irtibat,iletişim kurmak mümkün değildir.Varsayalım ki,cin insanın içine girdi,o insan cin şeytanı kullanması ve emir vermesi olacak şey değildir. Bedene giren şeytani cinlerdir.Allah ve insan düşmanı olan cin şeytanı insanın emrine girer mi?Kesinlikle girmez.İçindeki cin şeytanına nasıl hükmedeceksin?Cin şeytanının ,insanın emrine girdiğini farz edelim insan bu cinleri nerede ve nasıl kullanacak? Cinleri kullanma diye bir alan yoktur.

İçinde cin olanlar kimseler cinleri kullandığını şöyle iddia ederler: Cinlerle büyü bozduğunu,cin musallatı giderdiğini,fal baktığını,define bulduğunu,cinlerin büyülü muska getirdiğini,kayıp bulduğunu ve insanları koruduğu gibi hurafe ve batıl görüşler ileri sürerler. Bunların hiç biri doğru değildir.

Hocam! Falanca hoca,iyi cinlerinin olduğunu ve onlarla iş gördüğünü söylüyor, cinler onun emrinde mi?O cinleri kullanıyor mu?

Cinler onun emrinde değil ve o cinleri kullanmıyor, aslında cinler onu kullanıyor.

الروحانيات فى الإسلام: التحميل : بالتسليط من الغير .. التسليط بواسطة الكشف  الروحاني .. طلبوا غير الله .. فوجدوا غير الله .. فلماذا يتعجبون !! . هل  الشياطين تحضر مع قراءة القرآن

İnsanlar cinleri nerede ve nasıl kullanabilir?

İnsanlardan, büyücü olanlar, cinleri, yalnızca büyüde kullanabilir. Büyücüler cin şeytanlarını emri altına aldıklarını ve onları kullandıklarını iddia ederler.

Büyücü,cin şeytanının isteklerini yerine getirmeden,onları kullanamaz.Cinler,önce kendi isteklerini yapmasını büyücüden ister,ondan sonrada büyüye yardımcı olur.Büyücü ile cin şeytanı arasında karşılıklı bir anlaşma vardır. Bu durumda cin şeytanı büyücüyü,büyücü de şeytani cini kullanmış olur.Ancak,büyücü, cinin isteklerini yerine getirmeden onu kullanamadığı için, gerçek anlamda da kullanmış sayılmaz.

Allah teala Kur’an’ı kerim’de:

Hepsini toplayıp haşredeceği gün “Ey cin topluluğu!Gerçekten insanların çoğunu günaha soktunuz ” diyecek.Onların insanlardan olan yardakçıları da “Ey Rabbimiz,karşılıklı birbirimizden istifade ettik ve bizim için takdir buyurduğun yolun sonuna geldik” diyecek. Allah buyuracak ki “cehennem ikametgahınız olsun! (En’am-128)

Bazı kişiler ruh çağırma altında cinleri çağırarak onları emri altına almak ve kullanmak ister.Toplu halde ruh çağırma seansları yapılır.Burada gelen ruh değil şeyani cinlerdir ve onların içine girerler.Sen cinleri nasıl kullanacaksın?Cinleri emrin altına nasıl alacaksın?Öyle bir gücün,kuvvetin var mı?Mutlaka yok!Bu nedenle cin çağırma yapmayın,başınıza büyük belalar açarsınız.

•Cinlerle,büyü bozduğunu:Cinlerle büyü bozmak mümkün ve olası değildir.Büyülü kişinin içine başka cinleri gönderirler ve onların birbirlerini öldürmelerini isterler.Senin gönderdiğin cin şeytanı,daha zayıfsa ne olacak?Büyülü kişinin içindeki cinler kalacak.Gönderilen cinler diğerlerini yok ederse bu sefer,gönderilen cinler vücutta kalacak. Neresinden bakarsanız bakın akıl ve mantık dışı bir olaydır.

•Büyü getirttiğini: Büyücü ve cincinin cinleri ne kadar güçlü,kuvvetli olursa olsun,büyülü veya herhangi bir maddeyi getirmeleri mümkün değildir.Cinler,dünya üzerindeki büyülü maddeyi nasıl bulacak?bulsalar da nasıl getirecek?Bu mümkün değildir.

Büyülü maddeleri getirebilen cinler, para,altın,mücevher gibi değerli şeyleri çalıp getiremezler mi?Böyle bir durum görülmüş ve duyulmuş değildir.

İçi su dolu tasın içine de büyü getirtilemez. Bunların hepsi sihirbazlıktır. Cinlere büyü getirttiğini söyleyenlere şunu söyleyin:

Bir maddeyi yandaki odaya koyun ve cinlerine getirtmesini isteyin,bakalım getirebilecekler mi?Bunu o hoca! asla kabul etmeyecektir.

•Geçmiş ve gelecekten haber verdiğini:Cin ve büyü alemini bilmeyenler cinlerin geçmişi bildiklerini ve gelecekten haber verebildiklerine inanırlar. Bu yüzden falcılık moda olmuştur.

Bir kısım insanlar,içinde cin şeytanları olan falcılara giderek,geçmişini ve geleceğini öğrenmek ister.Fal,dinimizde kesin olarak günah ve haramdır. Allah teala,Kur’an’da bir çok ayette gaybı sadece kendisinin bileceğini bildirmesine rağmen,bu falcılardan medet,yardım talep etmek,başınıza büyük bela ve musibetler açar.

Falcıların söyledikleri içindeki şeytanların bildirdikleridir. İblis, geleceği nereden bilsin?bu şeytanların geleceği bildiğini kabul etmek,Allah’a şirk koşmaya girer ki,bu en büyük günahtır.

İnsanların düşüncelerini okuduğunu,anladığını: Cinleri kullandığını iddia edenler,insanların düşüncelerini de bildiklerini söylerler.Kimse kimsenin duygu ve düşüncesini okuyamaz,anlayamaz.

Bu durum şöyle olmaktadır:

Büyülü kişinin içinde cin şeytanları olduğundan, o insanın yapmak ne istediğini ne düşündüğünü,neleri sevip sevmediğini bilebilir.Cinci ve büyücünün içindeki cinlerle,büyülü insanın içindeki cinler konuşurlar ve bilgi alışverişinde bulunurlar.Cinci, bu bilgileri öğrenir söyler.gerçekten bazı bilgiler doğrudur. O zaman kendisinin “düşünce ve akıl okuduğunu” söyler ve karşısındaki kimseyi inandırır.

Bu durum açıkladığım gibidir.

•Kayıp bulduğunu:Cinleri kullandığını söyleyenler,kayıpları da bulduğunu iddia ederler.Bu kesinlikle doğru değildir.

Kayıp bulduğunu söylüyorsun,Bir tane bulduğun kayıp var mı?Yok! Yazılı ve görsel basında o kadar kayıp insan aranıyor,kaç tane buldun? Hiç! Bunların hepsi uydurma,hurafe şeylerdir.

•İnsanları koruduğunu:Cinleri kullanarak,insanları nasıl koruyacaksın? İnsanları ve her şeyi sadece ve yalnızca Allah teala korur.Senin bu savın şirke girmez mi?Allah’a ortak,eş koşma değil mi?

Bazı cinciler ve büyücüler,büyülü insanlara “sana koruma vereceğim göndereceğim” diyerek,başka cin şeytanlarını musallat ederler yani içine sokarlar.Şeytan, insanı nasıl koruyacak?İblis,insanın iyiliğini ister mi?

Sana koruma göndereceğim diyenlere asla inanmayınız.

عفريت النوم مرض ولا خرافة.. الجاثوم والجن العاشق وهم.. ولو حصلتلك الأعراض  دى فأنت مصاب بشلل النوم وليس مسًا من الجن.. أحمد: بصحى متكتف ومش قادر  أقوم.. والأطباء: حالة شائعة تشعر بأنك

Cinler, İnsanı Nasıl Kullanır?

Cin şeytanı,insanın içine girdikten sonra;hüküm,etki,karar,egemenlik artık o şeytanın elindedir. O iblise gücün yetmediği için içine girmiştir.

Artık, o şeytan insana istediği her şeyi yaptırabilir. Vesvese,kuruntu,takıntı evham verir.İnsan,buna karşı koyamaz ve cin şeytanı insanı kullanır yönetir.

Cinler,Büyücülere de Allah’a şirk koşan işler yaptırır ve ondan sonra büyüye yardım eder.

Cin, elle tutulamayan gözle görülemeyen,Kur’an anlatımıyla ateşten yaratılmış,bugünkü anlayışımızla enerji varlıklarıdır.

Cin kelimesi,görülmeyen varlıkların genel adıdır.

Kur’an’ı Kerim’de;cin,şeytan,ifrit,iblis,marid gibi cin isimlerinden bahsedilir.Bu adlar onların güç ve kuvvetleriyle ilgilidir.

Cinler müslüman ve müslüman olmayan ve olmak üzere genel anlamda iki kısımdır.Müslüman olmayanlara şeytan denir.Yukarıdakiler şeytandır.

İnsanlarla iletişime geçen cinlerin tamamı şeytandır.

İnsanların cinlerle irtibata geçmesi için cinin insanın içine girmesi gereklidir.Hiç kimse bedenine cin girmeden onlarla iletişime geçemez.

Müslüman bir cin haram ve günah olduğunu bildiği için insanın bedenine girmez.

Büyüde kullanılan ve büyücülerin irtibatta olduğu cinlerin hepsi şeytandır.

Allah ve insan düşmanı olan şeytan insana yardım eder mi? Veya ne yardımı yapacak?Hiç bir şey yapamaz.

Bazı cinci hocaların ve büyücülerin “benim cinlerim iyi,onlardan yardım alıyorum ve iş görüyorum” demeleri anlamsızdır.

İnsana Allah’tan başka kimse yardım edemez ve başka kimseden yardın istenmez.

Allah teala Kur’anı Kerim’de şöyle buyuruyor:

Sadece Sana kulluk ve ibadet eder,sadece Sen’den yardım dileriz.(Fatiha-4)

Hepsini toplayıp haşredeceği gün”Ey cin topluluğu!gerçekten insanların çoğunu günaha soktunuz!” diyecek.(En’am,128)

Bu ayetler Kur’an’da çok geçmektedir.

Diyelim ki bedeninde cinler var.Onları nasıl kullanacaksın?Ne yapabilirsin?Hiç bir şey!

Bazı kişiler,telefon edip;”Hocam cinlerle nasıl iletişime geçeriz?” diye sormaktadır.

Bende onlara, bu varlıklarla irtibata geçip ne yapmayı amaçlıyorsun diye sorduğumda:

“Onları kullanmak ve faydalanmak istiyorum” diyor.

Bedeninde cin olan hiç kimse o varlıkları kullanamaz,tam tersine şeytanlar onu kullanır ve faydalanır.

Bedenine iki üç tane kuvvetli şeytan girerse hayatını zindan eder.Onlarla baş edemezsin.

Bu tür istekleri olan kişiler bundan vazgeçmelidir.

Fal baktırmanın İslam'da yeri

Fal Baktırmak ve Falcılık Helal midir?

Fal baktırmak ve falcılık dinimizde haramdır.Peygamberimiz bir çok hadisinde fal bakmayı yasaklamıştır. Bir şeyin helal olması için Kur’an’da beyan edilmesi veya peygamberimizden hadis olması gereklidir. Bu konu çok uzun olduğundan fal ve falcılığın ne olduğunun gizli ve sırlı olan taraflarını açıklayacağım

Fal geçmiş,şu an ve gelecekten haber vermektir.İnsanlar bilinmeyenlere karşı her zaman ilgi duyarlar.Kendileriyle alakalı ise bu ilgi daha da artar.

Özellikle kadınlar ve genç kızlar fala daha da meraklıdır. Bazıları da eğlencesine fal baktırıyorum neden günah olsun? O zaman diğer günahları da eğlencesine yap,günah olmayacak mı?

Fal bakan kısmende olsa geçmişi nasıl biliyor?Fal bakanlar kahve,tarot su ve kan gibi şeylere bakıp size geçmişinizle ilgili bilgi veriyor ve gerçekten de doğru çıkıyor,falcı geçmişini nasıl biliyor? Keramet kahve fincanında mı?Tarot kağıtlarında mi? Tasın içinde baktığı suda mı? Hiç birisinde değil. Bütün numara onun içindeki cin şeytanlarındadır.

Fal bakanların hepsinin içinde şeytani cinler vardır.Fal baktırmak isteyenin de içinde cinler varsa,falcının arayıp bulamadığı bir durum olur. Falcının içindeki cinlerle,fal baktıranın içindeki cinler konuşur ve o kişiye ait bilgileri verir,falcı da sana söyler.Bir insanın içinde cin yoksa falcının ona bakması çok zorlaşır ve bir şey bilemez. Olayın sırrı böyledir.

Falcının gelecekten haber vermesi ise kesinlikle mümkün değildir.Geleceği Allah’tan başka kimse bilemez.

Falcının araç olarak kullandığı tarot,kahve fincanı gibi şeyler sadece bir aksesuardır.Onlar olmadan da cinler aracılığı ile geçmişinden kısmen bilgi verebilir.

Fal bakan ve baktıranların başına gelenler nelerdir?Fal baktırmaya gittiğinizde,falcıların çevresinde yüzlerce cin şeytanı olduğundan bunların içinize girme ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir.

Fal bakan veya baktıran çok insanla konuştum.Hepsinin başına bir şeyler geldiğini söylediler. Fal bakmaya ve baktırmayı ifade ettiler.

Genç bir kız;” Hocam,fal baktırmayı seviyordum. Değişik falcılara baktırıyordum. Bir gün fal baktırdım ve eve gittim. Evde yalnızdım göğsümden ateş gibi iki kere bir şeyin içime girdiğini hissettim ve kendimden geçtim.Kendime geldiğimde bir erkek ve bir kadın görüntüsü görmeye başladım,benimle konuşuyorlardı.Korkudan ses çıkaramadım. O gece sabaha kadar uyuyamadım.

Bundan sonra önceleri ne olduğunu anlayamadığım varlıklar bana gülüyorlardı,göğsümde ve kasıklarımda ağrı yaptılar. O gece erkek cinsel ilişkiye girdi,sonra kadın benimle oldu. Ne olduğunu anlayamadım bir arkadaşıma durumu anlattım ve sizi tavsiye etti.

Bu kıza,falcının yanındaki şeytanlardan iki tanesi içine girmiş.yaşadığı bütün olumsuzlukları onlar yapıyor. Kızın üzerine 3 gün okuma yaparak Allah’ın izniyle cin şeytanlarını yaktım. Kız bir daha bu olumsuzlukları yaşamadı.

Cinlerin define yeri söylemesi ve define bulması, define yeri değiştirmesi asla mümkün değildir. Aykan Hoca

Cinler Define Yeri Söyler mi?

Cinler define yeri söylemez. Halk arasında cinlerin define yeri söylediğine inanılır ve define bulmak için cincilerden yardım istenir. Cincinin ve cinlerin define yeri söylemesi ve bulması mümkün değildir.

Cincinin cinleri define yerini söyleyebiliyorsa, define bulabiliyorsa neden başkasına define arasın? Defineyi kendisi bulur. Başkalarını neden ortak yapsın?

Cincinin, “defineyi buldum ama cinler defineyi sahipleniyor” demesi yalandır. Aslında bulunan bir şey yoktur bu söz insanları kandırmaktan öteye geçmeyen bir mazerettir. Cinler defineyi nasıl ve sahiplenecek? Sorusuna Cevap veremezler.

Başka bir yalan da “cinler definenin yerini değiştiriyor” ifadesidir. Cinler hiç bir maddeyi alıp başka bir yere getiremez. Dolayısıyla cinlerin define yerini değiştirmeleri mümkün değildir.

“Cinler defineyi koruyor” sözleri de doğru değildir. Cinler defineyi nasıl koruyacak? Açıklamasını kimse yapamaz. Define bulup bulmaman cinleri umurunda dahi değildir. Bunlar muğlak sözlerdir. Gerçekle ilgisi yoktur.

Cinci hoca okumuş üflemiş cinler define getirmiş. Bunun da aslı astarı yoktur ve olmayacak bir şeydir. Böyle bir şey asla olmaz.

Cinlerin define bulduğu şimdiye kadar ne görüldü ne duyuldu. Fakat bazı insanlar bu hurafelere inanarak zaman, emek ve para harcayarak define aramaktadır.

Cinler enerji varlıklar olduğundan, maddeleri hareket ettiremez, taşıyamaz, bir yerden bir yere götüremez ve koruyamaz.

Bu konularla anlatılanların tamamı uydurma ve hayaldir.