Büyü Nasıl Yapılır?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Adı, türü, yapılışı ne olursa olsun bütün büyülerde, insanın içine şeytani cinler musallat edilir. Aykan Hoca

KONU BAŞLIKLARI

Büyü nasıl yapılır?

Büyüde cinler mi kullanılır?

Kimler büyü yapar?

Büyü yapma yöntemleri nelerdir?

Büyü yapanı (büyücüyü) nasıl anlarız?

Büyü yapan ve yaptıran bilinir mi?

10 Greek and Roman Trials for Magic and Witchcraft You Probably ...

BÜYÜ NASIL YAPILIR?

Allah’ın adlarını kullanarak: Esma’ul Husna dediğimiz Allah Teala’nın 99 güzel ismi ve ayetlerle yaparlar. Bu durum çok korkunç ve tehlikelidir.

Kur’an’ı Kerim’i kullanarak: Büyücüler, esma ve ayetleri, pis olan yerlerde ters olarak adet kanı, hayvan veya insan kanı ile ters olarak yazar ve tütsüler. Sonra büyü şeytani cinlere havale edilir. Bunların yapılmasını büyücüden şeytan ister. Şeytan Allah’a karşı isyan ettirir, kişiyi dinden çıkarır ve ondan sonra büyüye yardım eder.

Bazı büyücüler, Kur’an’ı ayaklarını altına alır, üzerine basarak veya oturarak büyü yapar.

Vefk,tılsım ve celbiye yazılarak: Bunların hepsinin kaynağı islam olmayan toplumlardır.Onlardan bize geçmiştir.Cinler çağrılarak büyü yapmakta kullanılır.Ancak,büyü bozar diyerek insanlar aldatılmaktadır.

Kilit,bez bebek,domuz yağı,sabun,iğne gibi materyal kullanılarak: Bir insanın ağzını veya erkekliğini bağlamak için kilit,sıkıntı ve acı vermek için bez bebek,huzursuzluk için domuz yağı,öldürmek için sabun ve iğne gibi maddelerle büyü yapılır.

Muska ile büyü yapmak: Muskanın içine resim, şekil, harf, rakam ve ayetler tersten yazılır, büyülenecek olan kişinin ev veya iş yerine koyularak büyü yapılır.

•Muskayı mezara gömmek:Büyülü muska eski bir mezara gömülerek de büyü yapılır.

Adet kanı içirmek: Kadının adet kanı içirilerek büyü yapılır.

Günümüzde en kolay yöntem olan fotoğrafla büyü yapmak: Eski zamanlarda resim bulmak zor olduğundan saç teli,tırnak,çamaşır gibi maddelerle büyü yapılırdı.

Günümüzde ise kolay bir yöntem olan fotoğrafla büyü yapılması daha yaygın hale gelmiştir.Çünkü resme ulaşılması daha basittir.

Büyücü,fotoğrafı gösterir ve cinler içine göreceği kişiyi tanır. Oradan ışık hızı ile ayrılıp, o kimseyi bulur,içine girer ve büyü yapılmış olur.

Büyü,bu bakımdan korkunç,ürkütücü ve tehlikeli bir bir durumdur.Çünkü,büyüde cinlerin “şeytan” olanları kullanılır.Şeytan imansız,kafir cinlerdir.Güç kuvvet ve yapıları birbirinden farklıdır.Bu cin şeytanlarının insan bedenine girmesi büyü demektir.Cinlerin,insanın içine girmesi başlı başına bir tehlike değil midir?

Adı,yapılışı,türü,cinsi ne olursa olsun bütün büyülerde mutlaka cin şeytanları insana musallat edilireytan kullanılmadan büyü yapılamaz. İnsanların çoğu büyüyü, bir takım malzemeleri kullanarak veya muska şeklinde yazılarak saklanması veya domuz yağı sürülmesi,büyülü maddenin mezara gömülmesi,adet kanı içirilmesi,kan ve idrar kullanılarak yapıldığını zanneder.Büyü yapımında bu maddelerin kullanıldığı doğrudur. Ancak büyünün asıl unsuru “cin şeytanları” dır.

Büyü yapımında kullanılan bu madde ve malzemelerin,cin, insanın içine girdikten sonra bir hükmü kalmaz.Bunlar bulunsa ve imha da edilse büyü bozulmuş olmaz.Büyüyü bozmak için mutlaka büyülü kişinin içindeki cinler yakılmalıdır.

BÜYÜ YAPMAK KOLAY MI?

Büyü yapmak sanıldığı kadar zor bir iş değildir. Büyücünün kullandığı yol ve yönteme göre büyünün kolaylık veya zorluğu değişir.

Öyle şeytanlar vardır ki; büyüde kullanılmak ,büyüye yardım etmek için büyücüden, Allah Teala’ya isyan ettiren uzun ritüeller yapmasını ister. Büyücüyü iyice dinden imandan çıkarır. Bu tür büyülerin yapması biraz zaman alabilir. Büyüde kullanılacak şeytan ne kadar güçlü ve kuvvetliyse büyücüden istekleri de o kadar fazla olur. Büyü ile içine girdiği insana da daha fazla zulüm ve eziyet eder.

Mesela, bir kişinin fotoğrafı ile ona çok kısa bir sürede büyü yapılabilir. Büyüde fotoğraf kullanmanın amacı, şeytani cin kimin içine gireceğini o fotoğraftan tanıması içindir.

Dünyada her şeyin yapması zor,bozması kolaydır.Büyünün yapması kolay fakat bozması zordur.

magic black ile ilgili görsel sonucu

BÜYÜ YAPMA YOL VE YÖNTEMLERİ

1- Eskiden, büyü yapılacak olan kişinin, büyücü tarafından; saç teli, tırnak, üzerine değmiş çamaşırı istenirdi. Cinler kişiyi bu nesnelerden tanır, içine girerdi. Diğer bir büyü yapılış şekli de yedirme, içirme ile yapılmasıdır. Eve, domuz yağı sürülmesi, yatak altlarına veya evin bir yerine büyülü muskalar saklamak büyünün klasik yapılış şekillerindendir. Bu nedenle, büyü yaptıracağından şüphe edilen kimseler ile ilişki kesilir, onların getirdiği yiyecekleri yememeye dikkat edilirdi.

Günümüzde bu tür büyüler yapılmamaktadır. Cinler, büyülenecek olan insanı çok daha kolay bir yolla tanımaktadırlar.  O da fotoğraftır.

2- Büyü yaptıracak olan, büyülenmesini istediği kişinin bir fotoğrafını büyücüye vermesi yeterlidir. Büyücü, etrafına cinleri toplar, fotoğrafı gösterir, o kişinin yer olarak nerede olduğunu söyler ve ona hangi sıkıntıları yaptırmasını yani görevini bildirir.(Örneğin; bu karı kocayı birbirinden ayır, der) Cin ışık hızıyla oradan ayrılıp, büyülenecek kimseyi bulup içine girer ve büyü yapılmış olur.

Büyü yapmak için, uzaklık yakınlık önemli değildir. Önemli olan görevli cinin büyülenecek olanı tanımasıdır.

magic black ile ilgili görsel sonucu

3-Büyücü,Kur’an’ı Kerim’i tuvalette ayaklarının altına alır, üzerine basar. Bu eylemi yapmasını büyücüye, şeytan söyler. Şeytani cin, artık büyüye yardım eder.

4-Büyülenecek olan kişinin kullandığı eşyalar veya belirlenen nohut, sabun tuz, şeker, kilit, domuz yağı, adet kanı gibi nesneler üzerine cin şeytanlarını çağıran sözler okunur ve cinler gelir. Büyücünün isteği doğrultusunda hareket edip, büyüde kullanılırlar.

5- Genellikle siyah renkli hayvan, besmelesiz kesilir veya kestirilir, dört yol ağzına veya harabe bir yere attırılır. Atmadan önce kesilen hayvanın üzerine Allah’a şirk koşan sözler okunur, şeytanda büyücünün büyüsüne yardım eder.

6-Kur’an ayet ve surelerini kan, idrar gibi dinimizce necis (pis ) sayılan şeylerle yazar ve şeytan gelir. Büyücü Allah Teala’ya isyan eden eylem yaptığı için büyücünün dediklerini yapar.

BÜYÜ YAPAN VE YAPTIRAN BİLİNİR Mİ?

Büyülü bazı kimseler, ısrarla büyü yaptıranın kim olduğunu öğrenmek ister. Büyüyü kimin yaptığını veya yaptırdığını, hoca veya insan olarak bilmek mümkün değildir. Bu bilgi cinlerden alınır.

Allah ve insan düşmanı olan şeytan doğruyu söylemez. Çok sıkıştığında söyleyebilir fakat gene de şeytanın sözüne itibar edilmez. Cin, bu işle hiçbir ilgisinin olmadığı insanı söyleyebilir, onun için vebali (günah)vardır.

Bazıları da, ”Hocam, büyüyü kimin yaptırdığını öğreneyim, onunla ilişkimi keserim, evime de kabul etmem.” demektedir.

Sen onunla ilişkini kessen de, evine almasan da, büyü zaten uzaktan yapılabilir. Önemli olan büyüden kurtulmaktır. Büyü yaptıran ve yapanı Allah teala biliyor, onların bu dünyada ve ahirette de kurtuluşu yoktur.

magic black ile ilgili görsel sonucu

KİMLER BÜYÜ YAPAR?

Büyüyü,içinde şeytani cinler olan büyücüler yapar. Bedeninde cin şeytanı olmayan kimse büyü yapamaz.

Büyücünün,diğer şeytanlarla iletişime,irtibata geçebilmesi için mutlaka içinde şeytan olması gereklidir.

Büyücülere,büyünün nasıl yapılacağını öğreten de şeytanlardır.

Büyücüyü Nasıl Anlarız?

•Sizden fotoğraf, iç çamaşırı ,bazı bitkiler ve malzemeler ister ve anne adınızı sorarsa, o kişi büyücüdür.

•Cinlerden yardım isteyen ve cinlerle büyü bozacağını söyleyenler büyücüdür.

•Kur’an’ı Kerim’le büyü bozulmayacağını veya büyü bozmak için sadece Kur’an’ın yeterli olmayacağını söyleyen büyücüdür.

• Büyülü kimseyi görmeden büyü bozarım diyenler de büyücüdür.

•Büyüyü şu kadar günde kesin olarak bozarım diye gün ve tarih verenler.

•Vefk, tılsım, celbiye yazanlar da büyücüdür.

Bu iş artık öyle hale gelmiş ki,insanlar kime güveneceğini şaşırmış durumdalar.İçine bir kaç tane şeytan girmiş kimseler güya büyü bozarım diye ortaya çıkmış,içindeki şeytanların emirlerini yerine getiriyorlar.

Sarıklı,sakallı ve cübbeli birisinin videosunu sosyal medyada izledim şaşırıp,hayret içinde kaldım.

Şunları anlatıyordu:

“Birisini sevdirme duası” başlığı altında,kadının saç teli alınıp şöyle yapılacak böyle yapılacak diye tarif ediyor ve duanın kesin tutacağını iddia ediyor.

Sen, insanlara büyü yapma öğretiyorsun,bunun farkında mısın? Bu kadar detay verdiğine göre yaptığının ne olduğunu biliyorsun. Bu tarifi verdiğine göre sen büyücüsün. Allah korkun yok mu?

Bu adamın hakkında söyleyecek çok söz var ama, bu kadarı yeter.

Bu bakımdan kimsenin sakalına,sarığına ve cübbesine bakıp aldanmayın. İnsanın ne kadar imanlı olduğu giysiyle ölçülmez.

Yıllar önce, bir tv kanalında izlemiştim. Büyü ile ilgili araştırma yapan bir muhabir, büyü nasıl bozulur? diye, kendisine medyum denen birisine soru sordu. Akıl ve mantık dışı sözler söyledi ve masasının arkasında bulunan Esma’ul Husna’yı göstererek “bunlarla büyü bozulmaz” dedi. Şaşırdım kaldım. Allah Teala’nın isimlerini küçümser bir tavırla söylemesine hayret ettim. İşte bu adam da kesin büyücüdür. Bu adam şeytanın askeridir.