İslâm’da Nazar Nedir?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca

Nazar ne demektir? İslam’da nazar nedir? Nazar neden esnetir? Nazar ile büyü ilişkisi var mı? Nazar neden olur? Nazar gerçekten değer mi? Nazarın bilimsel açıklaması

Subhanallah,;Allah noksanlardan münezzehdir

Nazar Nedir?

Peygamberimizin Nazar İle İlgili Hadisleri

Nazar ile Büyünün İlişkisi Var mı?

Nazarın İslâm’da yeri nedir?

Kur’an’da nazar Var mı?

Nazar Neden Esnetir?

Nazar, diğer adı ile göz değmesi; İnsana, eşyaya ve hayvana beğenerek hoşlanarak veya haset, kin ve nefretle bakmaktır. Bakan kişinin gözlerinden çıkan, insanların göremediği ışınların insanı hasta etmesi, eşyanın kırılması, hayvanın huysuzlanması veya ölmesi nazarın ortaya çıkması, belirmesi, oluşmasıdır.

Mıknatısın demiri gözle görülemeyen bir güçle çekmesini gördüğümüz halde çeken gücü asla göremeyiz. Nazar veya göz değmesi dediğimiz olayda böyledir. Bıraktığı etki kişide görüldüğü halde nasıl olduğu bilinmez.

Hz. Peygamberimiz: ”Esneme şeytandandır.” buyurmaktadır. Buna göre nazarla, şeytanın bir ilgisi var demektir. Nazar da, şeytanda insanı esnetmektedir. Fakat aralarındaki münasebet nedir? Yaşayıp, gördüğümüz ve yaptığımız incelemelerde; nazarın, cinlerle, birinci dereceden ilgisinin olduğunu gözlemledik. Kendisinde nazar olduğunu söyleyen kişilerin aslında büyülü yani içinde cinlerin bulunduğunu kesin olarak anladık. Bu bakımdan bizim düşünce ve inancına göre nazar büyünün veya cin musallatının başka bir versiyonudur.

Bu bakımdan kendisine sık sık nazar değen kişilerin üzerinde nazar mı, büyü mü? Olduğuna baktırmaları gereklidir.

Kurân’da Nazar Var mı?

Kur’an’ı Kerim’de, açık ve net şekilde nazarı ifade eden bir ayet yoktur. Kalem/Nun suresinin 51 ve 52. ayetleri ile nazara atıfta bulunulmuştur.

Kur’an’ı Kerim’de Allah Teala şöyle buyurmuştur:

“ O inkar edenler, zikri (Kur’an’ı ) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Hala da (kin ve hasetlerinden) Hiç şüphe yok, o bir delidir, derler. Oysa Kur’an alemler için ancak bir öğüttür.” (Kalem/Nun:51,52)

Bu ayet, nazarın var olduğuna ve Allah’ın dilemesiyle tesirinin gerçek olduğunun ispatıdır. (İbn Kesir,4/408)

Peygamberimizin Nazar İle İlgili hadisleri

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) nazarla ilgili  şu hadisleri buyurmuştur:

“Nazar (göz değmesi) haktır, sabittir.) (Sahihi muslim,et-Tıb; Ebu Davud,3879)

“Nazardan Allah’a sığının: Çünkü nazar, gerçektir ve sabittir.” (İnn Mace, et-Tıb)

“Nazar gerçektir. Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı, nazar onu geçerdi. Birinizin yıkanması istendiğinde, o kişi yıkansın.”

İmam Nevevi şöyle demiştir:” Bu hadiste, kaderin ispatı ve nazar meselesinin doğru olduğu vardır. Nazarın zararı, hayır ve şer olan diğer şeyler ancak Allah’ın takdiriyle olur.

“Nazar, dağa çıkaracak ve oradan indirecek derecede kişiyi etkiler.”  (Musnedu Ahmed; sahihul Cami,2/64))

“Ümmetimden ölenlerin çoğu, Allah’ın yazması, kaderi  ve nazarladır.”  (Buhari,et-Tarih)

Nazar, kişiyi kabre, deveyi tencereye sokar.”

Hadislerden açıkça anlaşıldığı gibi nazar haktır ve gerçektir.

Nazar ve Büyü İlişkisi Var mı?

Nazar Full Episode, Watch Nazar TV Show Online on Hotstar UK

Nazar, insanın elinde olmadan insan, eşya ve hayvan üzerine negatif enerji göndermesi olduğuna göre, nazar bir çeşit istemeden yapılan büyülemedir.

Tanıdığım bir kadın çevresinde nazar değen olarak bilinirdi. İnsanlar onun bakışlarının etkili olduğunu. kendilerine zarar verdiğini, yanında sıkıldıklarını söylerdi. Bir süre sonra, sıkıntısının olduğunu benimle görüşmek istediğini söyledi. Kendisini incelediğimde: Ona büyü yapıldığını içinde cinler olduğunu anladım.  Başında oturan kuvvetli bir cin vardı. O cin kadının gözleriyle bakıyordu. Kadının bakışlarının donuk ve soğuk olması o cinden kaynaklanıyordu. O bakışlara güç yetiremeyen kimseleri etkiliyor, içine sıkıntı veriyordu. 

Kadını okumaya aldığımızda, cin konuşmaya başladı.  “Sizin nazar olarak bildiğiniz şeyleri ben yapıyorum. Fakat kimse anlamıyordu. Bunu sen (bana diyor) tespit edebildin. Bu kadına beni büyücü gönderdi. “ dedi.  Kendisini yakacağımı söylediğimde ise: “Ben görevimi yapıyorum. Benim işim bu, yakarsan yak.” Dedi. Üç gün kadının üzerine okudum ve ona musallat edilen şeytanı yaktım ve kadın sıkıntılardan kurtuldu. Yüzünün solukluğu, bakışlarının donukluğu ve diğer sıkıntıları kayboldu.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-1.jpeg

Nazarın Bilimsel Açıklaması

Parapsikoloji dilinde “psikokinezi” denilen nazar, yani göz değmesi de bir çeşit büyülemedir. Bakılan kişilerden ve eşyalardan gözler alınamadığı zamanda olur. Bu sırada bilerek ve bilmeyerek karşıdaki eşyayı yerinden düşürebilir, kırabilir veya parçalayabilir. Eşyanın atom ve moleküllerine tesir edip eğip ve bükenler olup tahribat yapabilir. Bilim adamlarının da tespit ettikleri gibi, göz yoluyla bir çeşit hipnoz olayı gerçekleşmektedir. Yılan fareyi, kuşu veya diğer avlarını böyle yakalar. Gözlerinden gönderdiği zehirli ışınlar yoluyla avının beyin fonksiyonlarını bozmakta ve av, bir an göz göze gelmesinin bedelini hayatıyla ödemektedir. Bu durumlar nazar (bakış) ile olmaktadır.

İnsanlar içinde geçerli olan bu hususu, göz yoluyla karşı tarafa zarar verebilmektedir. Bazı insanların gözlerinin nazar konusunda daha etkili olması saydamlığının fazla olması ile ilgilidir. Halk arasında yeşil ve mavi gözlerden kaçınmak adeti vardır. insan özellikle kıskançlık ve kötü niyetle , yani kem gözle bir şeye baktığı zaman daha çabuk zarar verebilmektedir.

Nazar; göz değirmek, kötü gözle bakmak anlamına gelir. Kötü huylu olanın, zarar verecek şekilde, hasetle karışık, beğenerek bakmasıdır.

Nazarı değen bir insanın, başka bir kişiye baktığı zaman esnetmesi, vücudunun dengesinin bozulması, bayılacak gibi olması, vücudunun kasılması, ürperme olması cam ve porselen gibi eşyalara baktığında onların kırılması, patlaması, çatlaması gibi durumlar olur.

İnsana veya eşyalara bakıldığından neden zarar olur? Nazar değen kişinin gözlerinden çıkan negatif enerjinin etkilemesi ile olur. Bu negatif enerji o kadar güçlü ve kuvvetlidir ki insanı zor duruma düşürür ve cam eşyaları kırar. İşte bunun gerçek sırrı ve gizliliği kesin ve net olarak bilinmemektedir.Hadislerde, nazarın insanı öldürebildiği de bize bildirilmiştir. O halde nazar çok tehlikeli bir olaydır.

Bizim yaptığımız incelemelerde, nazar değen kişilerin vücudunun içinde şeytani cinler olduğunu gördük ve kanımızca şeytani cinlerin insanın gözüyle baktığında insana ve eşyalara zarar verdiğini anlıyoruz. Cinlerin yapıları birbirinden çok farklı olduğundan, şeytanların bir kısmınında bu durumları yapabildiğine kanaat getirdik.

Nazarın ne olduğunu daha iyi anlamak için dini ve bilimsel açıdan incelemek daha faydalı olacaktır.Nazara,bilim ile dini olarak bakıldığında aralarında görüş olarak fark var mı?

Bilim adamları nazarı kuvvetli bir ihtimal olarak şöyle açıklamaktadır: Bakan kişinin iyi niyet ve yoğunlaşmasına göre alıcı ve verici uçlardan geçen bir ark oluşmaktadır. Gıpta ve özenme gibi dostça duygular hatta anne ve babanın çocuklarına olan sevgisi küçük dozda nazar uğratma sebebi  olmaktadır. Nazarın ilk şartı, haset duygusunun oluşmasıdır. haset duygusu ile başlayan gerilim, göz merceğinde odaklanarak bir tür lazer gibi bakış aracılığıyla hedefe vurucu bir güç olarak fırlatır.

Nazar,beddua, hipnotizma, manyetizma,trans,uyanık uyku halleri; Yabancı bir kimlik tarafından benliğimizin esir alınması,uyku merkezinin yabancı magnetik alana teslim olması demektir.Uyku merkezi, yabancı etkiye teslim olur ve bununu hazırlığı içinde esneme geri tepmeleri başlar.

Mıknatısın demiri gözle görülemeyen bir güçle çekmesini gördüğümüz halde çeken gücü asla göremeyiz. Göz değmesi dediğimiz olayda böyledir. Bıraktığı etki kişide görüldüğü halde nasıl olduğunu bilememekteyiz. Öfkenin, kızmanın, sinirlenmenin insan bedenine etkileri olduğu gibi, gözlerinde karşıdaki varlığa bakışında iyi veya kötü bir etkisinin bulunması mümkündür. Kimi elektrik gibi dokunur, kimi çarpar, kimi mıknatıslar, kimi manyetize eder.

Nazar Gerçekten Değer mi?

Nazar gerçektir ve haktır bu nedenle nazar değer. Nazarın hak olduğu ve değdiği hadislerle sabittir.