Büyü Panik Atak Yapar mı?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Heart Attack or a Panic Attack? Knowing the Difference Could Save Your Life  - Nova Health

Panik atak nedir? Büyü panik atak yapar mı? Panik atak büyü mü? Panik atak her gün yaşanır mı? Panik atağın cinlerle alakası var mı? Panik atak için hocaya gidenler

Panik Atak Nedir?

Panik atak görünürde açık ve belirgin bir neden ve tehlike olmamasına rağmen,şiddetli fiziksel ve ruhsal belirtilerle kendini gösteren yoğun korku atağıdır.

Panik atak iki türlüdür: Tıbbi olan panik atak ve büyüden şeytani cinlerden olan panik atak.Bizim konumuz cin şeytanlarından kaynaklanan panik ataktır.

Panik atak anında kişi kalp krizi geçirdiğini veya öleceğini düşünebilir. Panik atak esnasında kişi kendinden geçecek duruma gelir ve korkular başlar.Panik ataklar sürekli tekrarlanıyorsa o kimsede panik bozukluk var demektir.

Panik atağı her gün yaşayanlar olduğu gibi belirli zaman dilimlerinde de yaşayanlar olmaktadır. Panik atağı bazı insanlar sıklıkla, kimi insanlar da uzun aralarla geçirebilir.

Panick Attacks: 5 ways to cope when you feel panicked

Büyü Panik Atak Yapar mı?

Büyü panik atak yapar.Büyülü kişilerin içine cin şeytanları musallat edilerek sokulur.Büyü ile insan vücuduna sokulan bu cinler, o kimseye fiziksel, ruhsal ve uykuda etki ederek panik atak yaşatabilirler.

Büyü ile panik atak belirtileri birbirine çok benzer,aynıdır ve örtüşür. Panik atak yaşayan bir kişi ile büyülü kimsede hemen aynı sıkıntılar görülür.Büyü,panik atak yapar anlamına gelir.

Panik atak,aniden ortaya çıkan ve o insanda ruhsal ,fiziksel ve uykuda sıkıntılar yaşanmasıdır.O insanda korku hissi ve yoğun sıkıntı başlar. Kişide, kontrolünü kaybetme, ölme ve delirme duygularının yoğunlaşması oluşur.Bu durum,musallatlı ve büyülü kimselerin yaşadıkları ile hemen aynıdır.

Panik atak yaşayıp da, gerçekte büyülü olan çok insan vardır. Dini inançlarının zayıf olmasından büyü ve cin gibi kavramlara inanmamasından dolayı, panik atağın büyüden ve cinlerden olabildiğini düşünmez veya düşünmek istememesinden dolayı ömür boyu panik atak sıkıntısı yaşamaktadır.

Deneyimlerimizden panik atak ile büyünün ilgisi olduğu görülmüştür.

Ancak her panik atak geçiren büyülü anlamında değildir.

Panik Atağın Cinlerle Alakası Var mı?

Panik atağın cinlerle alakası vardır. Ancak her panik atak cinlerden olmaz. Tıbbi tedavi alınmasına rağmen, iyileşme olmuyorsa o zaman üzerinizde cin musallatı veya büyü var mı? Ona bakılması gereklidir.

Vesvese gelmesi, uyku uyuyamamak veya çok uyumak, baş, ense, kol, bacak, ayak ve eklem ağrılarının olması, arkadan izlenme hissi gölge ve karaltılar olduğunu hissetmek, sürekli iç sıkıntısı olması gibi durumların yaşanması, panik atağın cinlerle alakasının var olduğunu gösterir.

Panik Atak İçin Hocaya Gidenler

Panik atak sıkıntıları üzerinden geçmiyorsa, gitmiyorsa, Kur’an ile tedavi eden bir hocaya gitmeniz faydanıza olacaktır.

Panik atağın nedeni büyü ve cinlerden olabilir. O zaman üzerinize Kur’an okunarak panik ataktan kurtulabilirsiniz.

Cinlerden kaynaklanan panik atak, obsesyon veya daha ağır psikolojik rahatsızlıklar, Kur’an İle Allah’ın izniyle şifaya kavuşmuştur.