Cinler İnsana Yardım Eder mi?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
هل يمارس الجن الجنس مع الإنسان؟!
Cinler insana yardım edemez. İnsana yardımı sadece Allah teala yapar. Aykan Hoca

Cinler, şeytan insana yardım eder mi? Müslüman cinler insanlara yardım eder mi? İyi cinlerden yardım istenir mi? Cinler hastalık tedavi edebilir mi?

Cinlerin insana yardım etmesi olası, ihtimali ve imkanı mümkün değildir. Cinlerin büyülü getirmesi, gelecekten haber vermesi, define bulmak, büyü bozmak gibi işlerde cinlerin, insanlara yardım ettiği söylenir. Bunların hiç biri doğru değildir.

İster müslüman cin ,isterse kafir şeytan olsun hiç bir cin insanlara yardım edemez. Yardım sadece Allah’tan ve yardımı Allah yapar. istenir. İnsandan daha aşağı seviyede yaratılan cin insana nasıl yardım edecek ki?

Halk arasındaki yanlış inanışlardan birisi de cinlerin insanlara yardım etmesi konusudur. Cinler hastalıkları tedavi edermiş, ameliyat edermiş, geleceği söylermiş, büyü bozarmış gibi safsatalara inanılmaz. Bunlar doğru bilgi değildir. Cinlerin insanlara yapabileceği hiç bir yardımın olması asla mümkün değildir. Cinlerin hükmü altında olanların uydurmalarıdır.

İnsanın içine girmeden, insanla iletişime geçemeyen, bedensiz varlık olan cinler insana nasıl yardım edecek? Bunu kimse izah edemez ve açıklayamaz. O insanın içine girse bile yardımı değil zararı olur.

Bazı insanlar, içindeki cinlerin kendilerine geçmişle ilgili bilgileri verdiğini ve bunu cinlerin yardımı olarak kabul ederler. Olan bir şeyi cinin söylemesi yardım olur mu? O zaman cinler, kayıp insanları ve eşyaları bulup söylesinler. Böyle bir şey mümkün olmamıştır. Fakat halkımız bunlara inanır.

Falcılar da,bazı bilgileri cinlerden alıp insanlara söyler.gerçekten önemsiz olan bazı doğruları bilir.Bunlar da cinlerin kendilerine yardım ettiğine inanır.

Cinler büyülü madde bulurmuş,büyü bozarmış! Hepsi yalandır.Cinler büyülü madde bulamaz,büyü de bozamaz.Cinlerin bu şekilde yardım ettiği anlatılıp insanlar kandırılmaktadır.

Şeytani cinler,sadece büyücülere,kendi isteklerini yerine getirmek şartıyla günah ve haram olan büyüde yardım ederler.Cinlerin, insanlara başka hiç türlü yardım etmeleri olası değildir.

Cinler define de bulamazlar.Bu kadar cinci ve büyücü cinlerle irtibatlı kimseler olduğuna göre,bunların çoğu define bulurdu.Definenin yerini cinler tespit etmiş,ancak başka cinler onu koruyormuş ve yerini değiştiriyormuş.Doğru değildir.

Cinlerin,insanlara yardım etme görev ve yetkileri yoktur.İnsanlara yardımı ancak Allah teala yapar.Allah’tan başkasından yardım istemek “şirk” tir.

Allah teala Kur’an’da:

“Ben,cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat;56)

Buyuruyor.Kur’an’da ve hiç bir hadiste,cinlerin insanlara yardım etmesi diye bir bahis ve konu yoktur.

Müslüman iyi cinler insana yardım ederler mi?

Müslüman cinlerin de insana yardım etmesi söz konusu bile olmaz.Cinin, insana olmayan yardımı yapabilmesi için,önce onun içine girmesi gereklidir.İnsanın içine girmeleri de “büyü” sayıldığından haram ve yasaktır.O halde,müslüman cin,insana nasıl yardım edecek?Ne yardımı yapacak?Hiç bir yardım yapamayacak!

iyi cinler denilerek,müslüman cinler anlatılmak istenmektedir.

Bazı hocaların, “Benim Müslüman cinlerim veya hadimlerim (yardımcı) var, onlarla insanlara yardımcı oluyorum.” Demeleri, şirk koşmaktır. Bu cinlerle, insanlara nasıl yardım edeceksin? Bu cinler, ne yapacaklar? Soruları sorulduğunda mantıksız, akıl almaz cevaplar veriyorlar.

Ne iyi ne de şeytani cinlerden kesinlikle yardım istenmez.

İnsanlara yardım edecek sadece Cenab-ı Allah’tır.

Allah teala şöyle Kur’an’da şöyle buyurmuştur:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn

(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fatiha-5)

Ayetten de açıkça anlaşılacağı üzere yardım sadece Allah’tan istenir. Allah’tan başka kimseden yardım istenirse ne olur?İnsan şirke ve küfre girer ki büyük günahlardan olur,Allah korusun dinden bile çıkabilir.

Cinler büyü mü bozar? Cinler, musallatı mı giderir? Hiç birini yapamazlar.

Cinlerin insanlara yardımını şu şekilde açıklıyorlar:

1-Cinlere büyülü muskayı getirttiğini söylüyorlar. İlgili bölümde açıkladığım gibi bu mümkün değildir.

2- Büyülü insanın içine, kendi cinlerini gönderip, onları öldürmeleri istenmektedir. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Bedendeki cinler daha güçlüyse o zaman ne olacak? Bu kez cincinin cinlerini öldürecek. Tam tersi de olabilir. Her iki durumda da cinler bedende kalacak, büyü bozulmayacak ve musallat ortadan kalkmayacaktır.

3- Define arayanlara yardım edeceğini beyan ediyorlar. Cinler define falan bulamaz. Eğer öyle olsaydı, bütün cinci ve büyücüler, cinlerine define buldururdu. Böyle bir şey görülmüş değildir. Defineyi cinler bekliyormuş, yerini değiştiriyormuş söylemleri doğru değildir.

4- Bazı insanlar, cinlerden gaybı öğrendiklerini iddia ederler. Gayb; geçmişi, şu anı ve geleceği kapsar. İnsanın bilmediği her şey onun için gaybtır. Halkımız, cinlerin her şeyi bildiğine inanır. Cinler de insanlar gibi, gördüğünü, duyduğunu bilir. Bir cin, yüzlerce kilometre ilerideki bir olayı nasıl bilecek? Böyle düşünmek, şirke girer. Bunu yalnız Allah Teala bilir. Geleceği zaten Allah’tan başka kimsenin bilmesine imkan yoktur. Bazı insanlar falcılara giderek geleceğini öğrenmek ister. Bu dinimizce yasak ve haramdır. Cinlerin bu konularda da insana yardım etmesi söz konusu olmaz.

5-Özellikle gençler, kendilerine yardım etsin, bazı bilgileri öğrenmek amacıyla ruh çağırma yaparlar. Birtakım ritüeller  ve okumalar yapılması sonucunda, gelen ruh değil cinlerdir. Bu cinler bedenlerine girer ve kendi kendilerini büyülemiş olurlar. Çok tehlikeli, yapılmaması gereken davranışlardır.

Ölen bir kimsenin ruhu çağırmakla gelmez ve onunla iletişime geçilemez.

Cinler hastalık tedavi edebilir mi?

Cinlerin hastalık tedavi etmesi mümkün değildir. Bu sözlerin hepsi uydurma ve hurafedir.

Tıbbi hastalıkları doktor ilaçla tedavi eder.Maddi hastalıklar okuma üflemeyle tedavi edilmez.Cinlerde bir şey yapamaz.

Geçmiş zamanlarda, doktor cinler ameliyat ediyor diyerek basında çıkıyordu.Bunların hepsi yalandır.Cinin ameliyat ederek hasta tedavi etmesi din,akıl ve mantık dışıdır.

Günümüzde bile bazı kimseler çıkıp, cinlerle demiyor ama öyle hissettirerek maddi hastalıkları tedavi edeceğini söylüyor.Bunlara inanmayınız. Bu sözleri söyleyen kişiler kesinlikle cinlerin tasallutu,hükmü altındadır ve kendileri ruh hastasıdır