Büyü Sihir Tılsım Nasıl Bozulur?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
The beauty of the Koran - The Royal Gazette | Bermuda News, Business,  Sports, Events, & Community |

KONULAR

Büyü sihir bozma nedir? Büyü sihir tılsım nasıl bozulur?Büyüyü kim bozar? Büyü bozmak kolay mıdır? Büyü çabuk bozulur mu? Herkes büyü bozabilir mi? Dinimizde İslâmda büyü sihir nasıl bozulur?

10 yıllık, 20 yıllık büyüler nasıl bozulur? Eski büyüler bozulur mu? Büyü bozdururken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Büyü geri çevrilir döndürülür mü?

Dua büyüyü bozar mı? Büyü bozan dualar nelerdir? Peygamberimizin büyü bozma duası hangisidir? Esmaül Hüsna ile büyü nasıl bozulur? Salavat ile büyü nasıl Bozulur? Tövbe istiğfar büyü bozar mı? Büyü bozan zikirler nelerdir?

Fotoğrafa yapılan büyü nasıl bozulur? Sabun büyüsü nasıl bozulur? Düğüm çözerek büyü bozulur mu? İple büyü bozma olur mu? Bitkilerle büyü bozulur mu? Okunmuş su içmek ve yıkanmak büyüyü bozar mı? Büyü malzeme ile bozulur mu?

Büyü Sihir Tılsım Bozma Nedir?

Büyü, sihir ve tılsım bozma; büyücünün, insanın içine musallat ettiği cin şeytanlarının, Kur’an sure ve ayetleri, Esmaül Hüsna, tövbe, istiğfar, zikir, salavat okuyarak yakılıp yok edilmesidir.

Tılsım.  Kelime olarak, herkesin bilip çözemediği gizli şey, gizli sır anlamına geliyor.  Tılsım karşılığında dilimizde sihir, büyü, efsun kelimeleri kullanılmaktadır. Anadolu kadınlarının başlarına taktıkları metal süs eşyalarına da  tılsım denir.

Büyü, sihir ve tılsımı bozmanın, yok etmenin etmenin en iyi yolu Allah’a tevekkül etmek ve Kuran-ı Kerim’den ayet ve sureleri okumaktır.

Hangi büyü yapılırsa yapılsın, mutlaka kişinin içine cinler musallat edilir (sokulur) .İnsanın içine şeytani cinler girdikten sonra büyü yapılmış tamamlanmış olur. Büyü bozma, bu cinlerin ortadan kaldırılması yok edilmesi demektir. Cin şeytanları, sadece Kur’an’la yakılıp yok edilir.

Büyü bozmak için çeşitli yollara başvurulur ve denenir. Yıldızname, muska, vefk, tılsım ve celbiye, büyülü maddeyi ve muskayı bulma, cinleri kullanmak, bitkilerle, sirke, tütsü, tuz, şeker, bağırsak, kurban kesmek, denizden karşıya geçmek, düğüm çözmek, büyü ile büyü bozmak gibi işlemlerle büyü bozulmaya çalışılır. bu büyü bozma usullerinin tamamı geçersiz ve batıldır.

Dinimizde büyü bozma nasıl yapılır? Esmaül Hüsna okumak, Kur’an sure ve ayetlerini okumak veya dinlemek, dua okumak, salavat getirmek, tövbe istiğfar etmek, Allah’ı zikretmek ile dinimizde büyü bozulur.

Bunların dışında ne yaparsanız yapın, büyü bozmak mümkün değildir.

Shri Chaitanya And The Koran | Krishna.org
Büyü, sihir. ve tılsım yalnızca Kur’an ile bozulur. Aykan Hoca

Büyü Sihir ve Tılsım Nasıl Bozulur?

Büyü nasıl bozulur? Büyüden nasıl kurtulurum? Dinimizde büyü nasıl bozulur? Büyü nasıl yok edilir? Büyü nasıl geçer?

• Büyünün bozulması önce için Allah’tan yardım istenir. Dua edilerek Allah Teala’ya sığınılır. Büyüyü yalnızca Allah’ın bozacağına, büyü bozanın bir sebep olduğuna inanılmalıdır. Tövbe istiğfar edilmesi gereklidir.

•Büyünün türü, şekli ve yapılışını da tespit tespit etmek büyünün bozulması için bir anlam ifade etmez. Büyünün yapılışına ve adına göre büyü bozulmaz. Bütün büyüler aynı şekilde Kurân’ı Kerim ile bozulur.

•Büyü bozmak ve çözmek için, önce büyülü kişiye musallat edilen şeytani cinlerin gücü, kuvveti ve sayısı tespit edilir. Bunlar büyü bozmadaki süre ve zaman için bu saptama önemlidir.

Peygamberimizden bize kadar bize intikal eden dualar okunur. Bu duaların özü büyünün bozulması için Allah’a sığınmak, O’ndan yardım istemektir. Bu dualar o kadar etkili ve tesirlidir ki okunduğunda insanın içindeki cinleri perişan hale sokar ve yakar.

•Duaları okuduktan sonra Esma’ül Husna ( Allah tealanın 99 güzel ismi)  büyülü kişi üzerine okunur. Bu isimlere hiçbir şeytan dayanamaz. Esma’ül Husna ile, vücuttaki cinlerin güç ve kuvvetleri tespit edilir. Büyü bozmayı iyi bilenler bunu anlar. Allah’ın güzel isimlerinin özel bir enerjisi vardır. Bilerek ve bilinçli olarak kuralına uygun okunduğunda bozamayacağı büyü olmaz.

•Kur’an’da bazı surelerin başında 29 yerde bulunan mukatta  harfler  büyülü kişi üzerine okunur. Bu harfler bazı şifreleri ve gizlilikleri içerir ve cinleri yakmak ve büyüyü bozmak için çok etkilidir. Bu harflerde kuralına göre okunduğunda büyü bozma üzerinde çok tesirli olmaktadır.

• Kur’an’dan, cinleri yakan ve büyüyü bozup çözecek olan sureler okunur. Sure okunması cinin yanmaya hazır hale getirilmesi için yapılır. Büyü ağır ve kuvvetli ise bir zaman süre okumaya devam edilir.

Büyü bozmada son aşama, büyülü insanın içindeki cin şeytanlarına son darbeyi vurmaktır. Kur’an’daki, şeytani cinleri çok hızlı yakan kısa ayetler seri bir şekilde okunur. Zaten kötü duruma düşmüş olan şeytanın yapacak bir şeyi kalmayıp ölümünü bekleyecektir ve yanıp ölecektir. Böylece büyü bozulmuş olur.

Kur’an okurken ağzımızdan ve beynimizden çıkan “nur” enerjisi, lazer tabancası ışınları gibi vücutta ki cin şeytanına etki eder onu eritir yakar, büyüyü sihri bozar ve çözer.

BESMELE-İ ŞERİFE'NİN FAZİLETİ

Büyüyü Kim Bozar?

Kimler Büyü Bozabilir? Büyüyü, ilim sahibi, deneyimli tecrübeli, büyüyü sadece Kur’an’ı Kerim’den ayet ve sureler, dualar, Esmaül Hüsna, zikir ve salavat okuyan hocalar bozabilir. Büyü bozan hocanın kesinlikle büyü yapmaması getirme, gönderme, bağlama gibi işlemlerle uğraşmaması lazımdır. Büyü bozacak hocanın cinlerle irtibatı, ilişkisinin de olmaması gereklidir. Dinimizde yeri olmayan vefk, tılsım ve muskacılık ile uğraşmaması bir zorunluluktur.

Herkes Büyü Bozabilir mi? Büyüyü herkes bozamaz. Büyü bozmak için ilk şart büyüyü bozacak olan kimsenin cinlerle, şeytanlarla irtibat ve bağlantısının olmamasıdır. Deneyimli ve büyü konusunda derin bilgi sahibi olmalıdır. Cinleri yakacak ortadan kaldıracak dolasıyla büyüyü bozacak olan ayetleri, sureleri ve duaları ezberden okuyabilmeli ve iyi bilmelidir.

Büyü bozacak hoca okuma yaparken esnememeli, gözünden yaş gelmemeli içi sıkılmamalıdır. Yardımı Allah Teala’dan istemeli, araç olarak yalnızca Kur’an’ı Kerim’den faydalanmalıdır.

Evliyanın büyüklerinden, Ahmed bin acil, bir gün büyülü bir kişiye Yunus suresi 59. ayeti kerimesini okudu. Hastaya musallat olan cin çığlık koparıp ondan ayrıldı. Ahmed bin Acil hayatta olduğu sürece o cin bir daha geri gelmedi. Ne zaman ki Ahmed el yemeni vefat etti, cin tekrar ona musallat .oldu. Ahmed el Yemeni’nin talebeleri o hastanın yanına gidip, aynı şekilde hocalarının okuduğu ayeti kerimeyi okudular. o zaman cin güldü ve; ayet bu ayettir, ancak okuyan, önce okuyan kişi değil deyip, ondan ayrılmadı.

Sultan Zaydān's Koran « Facsimile edition

Büyü En Kolay ve Çabuk Nasıl Bozulur?

Büyü Çabuk Bozulur mu?

Büyü Hemen Bozulur mu?

Büyü en kolay ve çabuk, kesin olarak yalnızca Kur’an ile bozulur. Kur’an’dan başka hiç bir yol ve yöntemle büyü bozmak mümkün değildir.

Büyülerin bazıları çok çabuk bozulur. Bazı büyülerin bozulması biraz zaman alır. Her büyünün bozulması farklıdır.

Büyünün çabuk bozulması, büyünün hafif, orta, kuvvetli, ağır ve çok kuvvetli olmasına göre değişir. Diğer etkense bedendeki cin şeytanlarının sayısıdır.

Büyü bozmak, büyülü kişinin içindeki şeytanları yakmak ve yok etmek olduğuna göre, Kur’an’dan başka hiç bir şeyle bu cinlere hemen etki etmek asla mümkün değildir.

Bazı hocalar, Kur’an okumadan çeşitli ritüeller yaparlar. Büyülü kimse anında rahatlar ve büyünün çabuk ve kolayca bozulduğunu zanneder. Bu bir aldatmacadır. O hocanın içindeki cinlerle, büyülü kişinin içindeki cinler anlaşır ve onu bir süreliğine rahat bırakırlar. Bir zaman sonra sıkıntılar artarak devam eder. Bunun sırrı ve gizliliği bu şekilde olmaktadır.

380+ Koran Islam Wood Art Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images -  iStock

Büyü Bozmak Kolay mıdır?

Büyü Bozmak Zor mudur?

Büyü bozmak sanıldığı kadar kolay değil zor bir işlemdir. Yapılan bütün bütün büyülerde, insanın içine şeytani cinler musallat edilir. Bu şeytanların gücü ve kuvveti, insanlar gibi birbirinden çok farklıdır. Büyü bozarken, kişinin içindeki bu şeytani cinlerle mücadele edilir.

Büyü ile insana musallat edilen cin şeytani ne kadar güçlü ve kuvvetliyse o büyüyü bozmak o kadar zor olacaktır. Ne kadar zayıf olursa da büyü daha kolay bozulacaktır.

Büyü bozmanın kolay ve zor olmasının diğer özelliği, büyü ile vücuda musallat edilen şeytani cinlerin sayısıdır. Bedendeki cin sayısı ne kadar fazla olursa büyüyü bozmak kolay olmayıp zor olacaktır.

Kur’an’ı Kerim’de cinlerin güç ve kuvvetleri; Şeytan, İfrit, Marid ve İblis olarak anılır.

Çok güçlü kuvvetli şeytanlarla mücadele etmek hiç kolay değildir. Kişinin içinde büyü ile gönderilen 1 tane bile güçlü şeytani cin olsa, büyü bozma işini iyi bilmeyen bir kimse onunla baş edemez ve büyüyü bozamaz.

Büyülü bazı kimseler, günlerce hatta aylarca büyünün bozulması için kendine okuma yaptığını buna rağmen büyünün bozulmadığını söylüyor. Büyü bozma komplike bir iştir. Büyü bozmak için bazı şartların mutlaka olması gereklidir. Güçlü ve kuvvetli şeytani cinlere karşı okuyan kimsenin o şeytandan daha güçlü olması lazımdır ki onu yensin. Aksi halde şeytan büyü bozmak isteyeni esnetir, içine sıkıntı getirir, gözleri yaşarır ve bunalıma girer. Bu bakımdan bilip bilmeden hiç kimse büyü bozma işine girmemelidir.

“Hocam, bana büyü yapıldı. Her gün Felâk ve Nas sureleri ile Ayetel Kürsi okuyorum. Büyü bozulmuyor, sıkıntılarım hiç azalmıyor? Büyü bozmak, zor mu kolay mıdır?

Her iş ustasına kolay, bilmeyen için zordur. Büyünün nasıl bozulacağını bilmediğin için bu konuda deneyimin, ilmin olmadığı için sana büyü bozma kolay değil zor gelir üstelik başarılıda olamazsın.

Büyü bozarken bu şeytanlarla mücadele edildiğinden büyü bozma kolay olmamaktadır. İçlerinde öyle kuvvetli olan şeytani cinler vardır ki gücünün yanında azgın ve saldırgan olmaktadır. Okuyan hocaya kafa tutar ve tehdit bile etmektedir. Kuvvetli şeytanların yanması zor olduğundan sabırla günlerce uğraşılması gerekir.

Magi - The Labyrinth of Magic

Eski Büyü Nasıl Bozulur?

Eski Büyüler Bozulur mu?

40 Yıllık Büyü Bozulur mu?

Büyünün eskisi yenisi olmaz. Büyü; 10 yıllık,20 yıllık,30 yıllık 40 yıllık ne kadar eski olursa olsun olsun Allah’ın izniyle bozulur. Kaç senelik eski büyü olursa olsun Kur’an’ı Kerim’le mutlaka bozulur. Bir kişiye yapılan büyü eski diye bozulmayıp, ömür boyu büyülü mü kalacak? Büyünün bozulmasının eski ve yeni olması ile ilgisi yoktur.

Büyü, büyücünün insanın bedenine (içine) şeytani cinleri musallat etmek olduğuna göre, büyü ile cin, insanın vücuduna 10 sene önce veya 1 ay önce de girse hiç bir şey fark etmez. Şeytanın, insana uzun yıllar önce girmesi o büyünün eski olup bozulmayacağı anlamına gelmez.

Büyünün eskisi, yenisi olmaz. Bu sözler hep insanların kafasını karıştırmak büyünün cinlerle değil de başka şekilde yapıldığına dikkatleri çekmek içindir.

Büyülü insanın içinde cinler var. Bu şeytanlar isterse 20 yıl onun içinde olsun. Şimdi büyü bozulamayacak mı? Elbette, onlar yakılınca büyü bozulacaktır.

Kur’an’ı Kerim,kaç yıllık eski büyü olursa olsun mutlaka bozacaktır.Bundan hiç şüpheniz olmasın.

Allah Teala izin verdiği takdirde, bozulamayacak büyü yoktur.

Bazı hocalar; sana yapılan büyü çok eski bu nedenle bozulmaz” diyerek insanları başında gönderirler. Sanki büyü yeni olsa bozacakmış gibi!

Bir kadın aradı: ” Hocam 20 yıldan beri üzerimde büyü var. Gitmediğim hoca kalmadı. Bana yapılan büyünün eskidiğini bu nedenle bozulmaz dediler.

Eski büyüyü bozmak için ne yaptıklarını sordum. Gördüm ki büyü bozma ile ilgisi olmayan ritüeller yapmışlar.

Kendisini okumaya aldığımda, sallanmaya, titremeye başladı. Büyü ile gönderilen şeytani cinler hala içindeydi. Kadına 15-20 gün okudum ve Allah’ın izniyle şeytanları yaktım ve kadının büyüsü bozuldu.

Eski büyüler hani bozulmazdı? Büyü bozmayı usulüne kuralına göre yaparsan, Allah’a ve Kur’an’a güvenirsen bozulmayacak büyü olmaz.

The Quran: The Holy Book of Islam

Büyü Bozdururken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Büyü Bozdururken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Büyü bozacak hocanın, hangi yöntemi uygulayacağını mutlaka sorunuz. Büyüyü, Kur’an’la bozuyorum derse bir sorun yoktur.

•Hiç bir hocaya, fotoğrafınızı ve size ait eşyayı asla vermeyiniz. Bunlar büyü yapmak için kullanılabilir.

•Sizden anne adını isteyenlerin, cinci ve büyücü olduğunu anlayınız. Büyünün tespiti ve büyü bozmak için buna gerek yoktur.

•Hocanın, büyü bozmak için yanınızda okunmadan gönderdiği suyu asla içmeyin, yiyeceği yemeyin.

•Sizi görmeden ve üzerinize okuma yapmadan, çalışma, işlem yaparak büyüyü bozacağım diyenlere inanmayınız. O şekilde kesinlikle büyü bozulmaz.

•Büyü yapan büyü bozamaz. Büyü bozdurmak için büyücülere kesinlikle gitmeyiniz. Başınıza daha büyük dertler, belalar açarsınız.

Bir takım malzemelerle, sirke, tuz, hacamat, denizden geçmek, vefk ,tılsım, kurban kesme gibi yöntemlerle büyü bozacağını söyleyenlere inanmayınız.

•Büyü bozdurmak için iyi düşünülmeli, araştırma yapılmalı ve Kur’an dışında büyü bozdurmaya itibar edilmemelidir.

Okuma mutlaka sesli olmalıdır. İçinden ve duyamayacağınız kadar kısık sesle okuma yapanlara da güvenmeyiniz.

•Okuma, en az 1 saatten aşağı olmamalıdır. Kısa bir süre yani 5,10,15 dakika gibi okumalar yapanlara inanmayın. Bedende, kuvvetli veya çok kuvvetli cinler varsa günlük okuma süresi, çift seans yapılarak 3-4 saate kadar çıkarılmalıdır.

•Büyü bozmak için okumanız amacıyla ev ödevi verenlere itibar etmeyin. Büyülü kişilerin çoğu içi sıkılır, dili dönmez ve okuma yapamaz. hoca kendisi okuyarak büyüyü bozmalıdır.

•Kısa bir zamanda 3,5,7,21 günde büyüyü kesin olarak bozarın diyenlere inanmayınız. Büyüyü kaç günde bozacağını Allah’tan başka kimse bilemez. Gün veren şirke girer. Büyünün ne kadar zamanda bozulacağını biz ancak tahmin ederiz.

Allah Teala Kur’an’da:

Hiçbir şey hakkında “ben bunu yarın muhakkak yaparım!”deme (Kehf,23)

Allah’ın izniyle demiyor, bir istisna da yapmıyorlardı.(Kalem,18)

•Toplu halde 5-10 kişilik gruplara okuma veya işlem yaparak büyü asla bozulmaz. Her kişiye okunacak büyüsünü bozacak ayet ve sure farklı olmaktadır. Büyülü kişiye tek olarak okuma yapılır.

•Yedi cami çeşmesinden su almak, besmelesiz kurban kesip dört ağzına bırakmak, hayvan bağırsağı düğümleyip kurutup daha sonra onu açmak, büyüyü bozmaz. Böyle şeyler isteyenlerden uzak durunuz.

•Bazı cinciler, büyü bozamadığı için sende “Papaz Büyüsü” var diyerek, Müslümanları papaza ve kiliseye yönlendirmektedir. Böyle bir şey asla yapmayınız. Müslümanın okuduğu Kur’an büyüyü bozmayacakta papaz mı büyüyü bozacak? Kur’an insanlar için bir şifa ve rahmettir.

•Cinlerle büyü bozuyorum diyenlere inanmayınız. Cinlerin görevi büyü bozmak değildir. Büyülü kimsenin içinde şeytani cinler var. Şeytan şeytana ne yapacak?

•Müslüman cinlerim, hadimlerim, yardımcılarım var onları sana gönderip büyüyü bozacağım diyenlerden uzak durun.

•Seni koruma altına alacağını söyleyenlere güvenmeyiniz.. Allah’tan başka koruyucu, gözetleyici, yardımcı yoktur. Sen kimsin ki, insanları koruma altına alacaksın? Büyülü kişiyi gönderdiğin şeytanlar mı koruyacak?

•Uzaktan, arkasından, gıyabında asla büyü bozulmaz. Büyülü kimse ile okuyan hoca karşı karşıya gelmelidir. Büyülü kişiyi görmeden, büyülü kişi okunanı duymadan, işitmeden büyü bozmak mümkün değildir. Dijital ortamdan da görerek ve duyarak büyü bozulur.

•Büyü bozmak için aceleci olmak bir fayda sağlamaz.

Allah Teala,Kur’an’da:

Her işin kararlaştırılmış bir zamanı vardır; artık ileride bilirsiniz./En’âm,67)

Büyüyü bozacak olan da Allah Teala dır. Bizler sadece bir sebebiz. Böyle bilinmelidir .

Magi: Sihrin Labirenti - Dövüş HD duvar kağıdı indir

Büyüyü Yapan Kişiye geri Gönderme| Büyüyü Tersine Çevirme

Büyü Geri Çevrilir Döndürülür mü?

Büyüyü geri çevirmek günah mı?

Büyüyü tersine çevirip büyü yapana göndermek, bende sana büyü yaptırırım anlamı da çıkar ki, büyüyü geri çevirmek günah olur. Ne amaçla olursa olsun büyü yapmak yaptırmak haram ve büyük günahtır.

Büyü yaptıran ve yapan şirkten sonraki en büyük günahı işlemiştir. Sana büyü yapanı kesin olarak nerden bileceksin? Bu bilgiyi şeytani cinlerden alırlar. Şeytan doğru söylemez. Hiç suçu ve günahı , büyüyle alakası olmayan bir kimseye büyü yaptırırsan ne olacak?

Büyüyü ters çevirip geri döndürmeye çalışmak büyük günahtır. Allah’a havale etmek en doğru yoldur. Bu işlerin içine girildiği zaman kolay çıkılmaz.

Bazıları diyor ki; sihir ve büyüyü geri çevirmek için en güçlü dua şudur. Bu akla ve mantığa uygun değildir. Yapılması haram ve günah olan büyüyü başkasına geri çevirmek, döndürmek ve ona büyü yapmak için Allah’a dua nasıl edilir? Büyü, yapılmadıktan sonra tersine çevrilip geri dönmez. Ancak büyü yapanı Allah’a şikayet edersin. Büyüyü tersine çevirmeye uğraşacağına, sana yapılan büyünün bozulması için uğraşmak daha iyi olur.

Büyü geri çevrilmez, geri gönderilmez ve döndürülmez. Büyü yapılan kişinin içinde cinler var, bu cinleri geri nasıl çevireceksin? Nasıl geri gönderip döndüreceksin? Ona, başka şeytani cinleri göndererek büyü yapacaksın demektir.

Büyü geri çevirme duası olarak özel bir dua yoktur. Büyü yapılan kişi elem, eziyet ve sıkıntı çektiğinden büyü yaptıranı ve yapanı Allah’a havale etmesi en doğrusu olacaktır.

Arabian Mythology and the Djinn in Magi: The Labyrinth of Magic -  MyAnimeList.net

Büyü Yapanı Durdurmak

Büyü Yapan Durdurulur mu? Büyü, Allah izin verirse tutar, vermezse tutmaz. Büyü yapanı durdurmak kolay bir iş değildir. Yalnızca Allah’a dua edilir. Büyü bozma, İslam’a ve Kur’an’a uygun olarak yapılırsa, Allah büyü yapanı durdurur.

Şöyle ki:

Bir kişiye büyü yapıldığında ve o kimsenin büyüsü Kur’an ile bozulduğunda, büyü ile gönderilen içindeki şeytani cinler yanmış yok olmuş anlamındadır. O kimseye, tekrar büyü yapılırsa, büyü ile gelen cinler o kimsenin içindeki cinlerin Kur’an ile yakıldığını bilirler ve bizi de yakarlar yanarız diyerek o bedene girmek istemezler veya girmezler. Büyü yapanı durdurmanın yollarından biridir.

Dua Büyüyü Bozar mı?

Büyü Dua İle bozulur mu?

Dua, büyüyü bozar. Dua, Allah’tan istemek, O’na sığınmak yalvarmak ve güvenmektir. Kabul yönüyle duaların en yakın olanı, dua yapanın başına büyü sihir gibi başına gelen şeyden dolayı çaresiz durumda bulunması anındaki duadır. Dua etmek, büyüyü sihri bozmak için yapılan yapılan çalışmanın ilk anahtarıdır. Dış kapıyı açamazsan içeri giremezsin.

Peygamberimizden bize kadar gelen öyle dualar vardır ki, büyülü kişinin üzerine okunduğunda, içindeki şeytanlar anında tepki vermektedir. Şeytani cinin tepki vermesi, yapılan duanın onu etkilediği, rahatsız ettiği, çok tekrar edildiğinde de cini yakıp büyüyü bozduğu anlamındadır. Dua etmek büyü bozmak için ilk yapılacak şartlardandır. Allah’ın izin vermediği hiç bir işte başarılı olmak asla mümkün değildir.

Allah teala Kur’an’da şöyle buyuruyor:

” Yoksa sıkıntıya düşenin, darda kalanın, kendisine dua ettiği zaman duasını kabul edip sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah’la beraber bir İlâh mı var? Siz çok az düşünüyorsunuz.” (Neml,63)

Ayetten de açıkça anlaşılacağı gibi, Allah teala, büyü veya diğer sıkıntılara ve darda kalan kullarının kendisine dua edilmesini emretmektedir.

Büyü bozmak için yapılan okumalardan önce çokça dua etmenin büyünün bozulmasında önemli rolü vardır.

Büyü Bozan Dualar Nelerdir?

Büyü Bozmak İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Cinlerin ve büyü ile sihrin etkisi altında kalanlar bu duaları okumaya başladıkları zaman, içlerinde sıkıntı duyarlar. Bir başkası bile okusa oradan uzaklaşmak isterler. Kendilerini ele geçirmiş olan şeytani cinlerin duaların pozitif dalgalarından zarar görerek uzaklaşmak istemeleridir.

İç sıkıntısının ardından, ateş basması veya üşüme, başa ateş çıkması vücudun tamamının veya avuç içlerinde terleme, duaları okumama isteği okumakta zorlanma veya okuyamama görülür.

Kişi bunlara dayanabilirse en fazla 7 gün içinde sıkıntılar azalır ve rahatlamaya başlar. Büyülü kişi iradesini kullanmalı, direnebilmeli ve üzerinden korkuyu atabilmelidir. Ancak bu kolay bir iş de değildir.

Büyü bozarken, ayet ve duaların çok tekrar edilmesi önemlidir. 3, 5 veya 7 kere tekrar etmenin bir faydası olmaz.

Büyülü kişi bu duaları kendisi okuyamıyorsa, bu duaları düzgün bir şekilde okuyabilecek başka birisi de, büyülü kimsenin üzerine okuyabilir.

Kişinin kendisinin, üzerindeki etki kesilene kadar her gün sabah ve akşam 200-300 kere duaları okuması okuma sonunda bir sürahi su üzerine üfleyip daha sonra bu sudan içilmesi lazımdır. Büyünün bozulması için bu dualar çek etkili, tesirlidir.

Euzu bikelimatillahit tammati min şerri mahalak.

Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın eksik kelimelerine sığınırım.

Euzu bikelimatillahit tammati min kulli şeytanin ve hammatin ve min külli aynin lamme.

Bütün şeytanlardan, uğursuz şeylerden ve kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Hasbiyallahu lâ ilahe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym. Seyec’alullahe ba’de usrin yusra.

Rabbena zalemna enfüsena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekuhunne minel hasiriyn.

Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin.

Lâ İlahe illâ ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.

Lâ havle vela kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

Hasbunallah ve nimel vekil; ve kefa billahi veliyyen ve kefa billâhi vekila.

Allahümme ebtıl hazes sihra bi kuvvetike ya Cebbaras semavati vel arz.

Allahümme inni euzu bike min İblise ve cunudih

Rabbi inni messeniyeş şeytanu bi nusbiv ve azab.

Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatıyn ve euzu bike en yahdurun.

Ve hıfzam min külli şeytanin marid.

Rabbi edhılnıy müdhale sıdkın ve ahrıcniy muhrace sıdkın vec’alliy min ledünke sultanen nasıyra.

Rabbi lâ tezerniy ferden ve ente hayrül varisin.

Rabbim beni hayatta yalnız başıma bırakma; ve şüphesiz ki en hayırlı varis sensin.

Allahümme inni es’elüke bienniy eşhedü ennneke entallahülleziy lem yelid velem yüled ve lem yekün lehü küfuven ehad.

Lâ ilâhe illâ ente ya Hannan ya Mennan ya bedies semavati vel ardı ya Zel Celâli vel ikram.

Peygamberimizin Büyü Bozma Duası

Peygamberimiz Büyüyü Nasıl Bozmuştur?

Peygamberimizin Büyü İçin Okuduğu Dualar Nelerdir?

1- İhlas, Felak ve Nas sureleri: Peygamberimize büyü yapıldığı zaman İhlas. Felak ve Nas surelerini okuyarak büyüden kurtulmuştur.

Felak ve Nas surelerinin her bir günde en az 50 kere okunmalıdır.

2- Ayetel kürsi 50, 70 veya 313 kere okumak büyü bozmada son derece etkilidir.

2- Name-i Muhammediye (Cin mektubu): Şeytanın helakı, büyü sihir bozmak için okunur. Bu dua bir kağıda yazılarak, uyurken yastık içine de konulabilir.

3- Peygamberimiz torunları Hasan ve Hüseyin’i ve diğer insanları cinlerden, sihir ve büyüden korumak için okuduğu dualar:

Allahümme rabbennasi, ezhibil be’se, veşfi enteşşafi, laşifae illa şifauk, şifaen la yuğadiru sukma.

Ey insanların Rabbi Allah’ım, şiddeti gider, şifa ver, şifa veren sensin. Öyle bir şifa ver ki hastalık bırakmasın.

Ya Hayyu ya kayyum birahmetike esteğisu

Allah’ım rahmetinden medet umarım.

Euzu bikelimatillâhit tammat, min ğazabihi ve ıkabih ve şerra ibadih ve min hemezatiş-şeyatin ve euzu bike rabbi en yahdurun.

Gazabından, azabından, kullarının şerrinden, şeytanların dürtmesinden, Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Rabbim, bana sokulmalarından sana sığınırım.

Allahümme ente Rabbi lailahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbul arşil aziym

Allah’ım Sen Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Sana tevekkül ettim, sen ulu Arş’ın Rabbisin.

Uizukuma bi kelimatillahit tamme, min kulli şeytanin hamme ve min kulli aynin Lâmme.

Allahahümmağfirli zenbi ve ezhip ğayza kalbi ve ecirni mineş şeytan.

Name-i Muhammed (Cin mektunun okunuşu)

Bismillahirrahmânirrahîm”Hâzâ kitâbün min Muhammedin rasûl-i Rabbi’l Âlemin ilâ men tarakad-dâre mine’l ummâri ve’z-züvvâri ve’s sâlihîyne illâ târikin yatruku bi hayrin yâ Rahmânü emmâ ba’dü:Fe inne lenâ ve leküm fi’l-hakkı siaten fein teku âşikan mûlian ev fâciran muktahımen ev râıyen hakkan mübtılen hâzâ kitâbüllâhi yentıku aleynâ ve aleyküm bi’l hakkı innâ künnâ nestensihu mâ küntüm ta’melûne ve rusülünâ yektübûne mâ küntüm temkürûne ütrukû sâhibe kitabî hâzâ ventalikû ilâ abedetil-esnâmi ve ilâ men yez’umu enne meallâhi ilâhen âhara lâ ilâhe illâ hüve küllü şey’in Hâlikün illâ vechehû lehü’l hukmü ve ileyhi türceûne tuğlebûne hâ mîm lâ tünsarûne hâ mîm ayn sîn kâf teferraka a’dâüllâhi ve belağat hüccetüllâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi feseyekfikehümüllâhü ve Hüve’s-Semîu’l-Alim.”

Ebû Dücâne(ra) bir gün Resulullah (sav) Efendimizin huzuruna gelip:-Yâ Resullulah ! Yatağıma geldiğim zaman değirmen sesi, arı vızıltıları gibi sesler işitiyorum, şimşek parıltısı gibi bir şeyler görüyorum. Başımı kaldırıp baktığımda evimin orta yerinde siyah ve uzun gölge gibi bir mahlükun olduğunu görüyorum. Yakalamak için elimi uzattığımda  derisinin üzerindeki kılların kirpi kılları gibi olduğunu ve ağzından yüzüme karşı ateş parçaları attığını görüp beni yakacağını zannediyorum ve ben bu yüzden uyuyamıyorum ,korkuyorum dedi.  Resulullah(sav) :-Ey Ebû Dücâne! Evinize gelen korkunç bir mahlüktür. Bana kağıt ,kalem getirin buyurdu.ve getirilen kağıt kalemi Hz Ali efendimize verip yukardaki duayı yazdırdı.    Ebu Dûcâne(ra)-”Resûl-ü Ekrem’in yazdırdığı bu duayı götürüp başımın altına koydum ve yattım. Gece yarısı uyanmıştım, kulağıma çığlık sesleri geliyordu:”Lat ve Uzzâ ya yemin ederim ki bizi yaktın. Bu mektubun sahibi Muhammed hakkı için bu mektubu kaldır. Senin evine ve etrafına katiyyen yaklaşıp gelmeyeceğiz.”    Bunun üzerine sabahleyin erkenden kalkıp Resûl-ü Ekrem ‘in arkasında sabah namazını kıldım. Cinlerin feryadını Resûl-ü Ekrem ‘e haber verdim. Resûl-ü Ekrem bana :-Ya Ebu Dûcâne ! O mektubu kaldır.beni Hak Peygamberi olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki ,eğer sen o mektubu kaldırmazsan ,onlar Kıyamet ‘e kadar azab  içinde kıvranırlar. buyurdu.(Beyhâki)

Android'de Photo Lab Picture Editor & Art indir, APK ücretsiz son sürüm

Fotoğrafa Yapılan Büyü Nasıl Bozulur?

Fotoğrafa yapılan büyü Kur’an ile bozulur. Büyü yapılırken büyücü şeytanlara fotoğraf göstererek o kişinin içine girmesini ister. Şeytan büyülenecek kişiyi fotoğraftan tanır ona musallat olur ve büyü de tamamlanır.

Fotoğrafa yapılan büyüyü bozmak için, o kişinin içindeki şeytani cinlerin yakılıp yok edilmesi gereklidir. Cinleri, şeytanları ortadan kaldırmak büyüyü ve sihri bozmak için tek aracımız Kur’an’ı Kerim’dir. Büyülü kimsenin üzerine, büyü sıkıntıları, etkileri gidene kadar kaç gün sürerse Kur’an okunur ve fotoğrafa yapılan büyü sihir de bozulmuş olur.

Esmaül Hüsna ile Büyü Bozma

Esmaül Hüsna İle Büyü Bozulur mu?

Esmaül Hüsna, dertlerin en büyük ilacıdır ve büyü, sihir, musallat, nazar, tılsım gibi her türlü hastalığa şifadır.

Allah Teala’nın 99 güzel ismi, Esmaül Hüsna ile kesin olarak büyü bozulur. Esmaül Hüsna’nın nuruna hiç bir büyü, sihir ve şeytan dayanamaz. Esmalar sürekli okunduğunda; Büyülü kimselerin bazılarının içine önce sıkıntı, daralma, okuyamama veya dinleyememe gelebilir. Bu durum esmaların büyüye etki ettiği büyüyü bozduğuna delalettir. Israrla okumaya devam edin. Bir süre sonra bu sıkıntılar ortadan kalkacaktır.

Büyü Bozmak İçin Hangi Esmalar okunmalıdır? En etkili ve Tesirli Esmalar hangileridir?

Esmaların hepsi büyü bozar. Ancak, herkesin büyüsünü bozan esma farklıdır. Okuduğunuzda içinize sıkıntı veya rahatlama getiren esma büyüyü sihri bozuyor anlamındadır. Başınıza ağrı, titreme, ürperme, kasılma, dil ve vücutta uyuşma olabilir bunlar geçicidir.

Büyüyü bozan esmalardan; Rahman, Cebbar, Kahhar, Müzil ve Mumit esmaları en etkili olanlarıdır. Büyüyü daha kısa sürede bozar.

Büyü Bozmak İçin Hangi Esma Kaç kere Okunmalıdır?

Rahman 300, Cebbar 250, Kahhar 350, Muzil 800, Mumit 500 esmaları günlük olarak defa zikir edilirse, Allah’ın izniyle büyü ve sihri bozar, çözer.

Esmaları okurken; önüne “ya” veya “el” kelimesini söyleyerek okuyunuz. Ya Cebbar veya el Cebbar olarak

Esmaları okurken esmanın sonuna Celle Celalüh söyleyerek de okuyabilirsiniz. Ya Kahhar Celle Celalüh olarak

Esmaül Hüsna ile hangi Büyüler Bozulur?

Esmaül Hüsna, bütün büyüleri bozar. Yapılan tüm büyülerde kişinin içine şeytani cinler musallat edilir. Esmaül Hüsna’nın nuru bütün şeytanları yakacağından dolasıyla büyülerin hepsini bozmaktadır.

Esmaül Hüsna ile Büyü bozarken Neler Olur? Belirtileri Nelerdir?

Esmaül Hüsna ile Büyü Bozarken; Kendinden geçme, titreme, korku kasılma, ateş basması veya üşüme, vesvese, göğüs daralması, nefes almakta zorlanma olabilir.

Bu belirtilerin hepsi yaşanmaz ve kişiden kişiye de farklılık olur.

Büyü Bozma Sadece Esmalarla mı Olur?

Büyü bozma, komplike bir işlemdir. Büyü bozma; Kurân sure ve ayetleri dualar, zikir, salavat ve Esmaül Hüsna ile birlikte yapılır. Büyü bozmak için hepsi birbirinin tamamlayıcısı olmaktadır.

Ancak, ağır ve kuvvetli büyü yapılmış olan kimselere Esmaül Hüsna okunması çok daha fazla etkili olmaktadır.

Esmaül Hüsna ile Büyü Bozma İşlemini Kendim Yapabilir miyim?

Esmaül Hüsna ile büyü bozma işlemini kendiniz yapabilirsiniz. Ancak öyle kuvvetli büyüler var ki, size esmaları okutmaz, diliniz uyuşur, kitlenir, başınız dönmeye başlar ve kendinizden geçersiniz. Böyle durumlar yaşamazsanız kendiniz okumaya devam edin, yaşarsanız büyüyü yalnızca Kur’an ile bozan, cin ve şeytanlarla ilgisi olmayan bir hocadan yardım almalısınız.

Salavat Büyü Bozar mı?

Peygamberimize salavat getirmek büyünün bozulmasına, çözülmesine önemli ölçüde yardımcı olur. Büyüyü de bozar. Kendi deneyimlerimizde peygamberimize (sallallahu aleyhi ve sellem) çokça salavat getirildiğinde, büyü ile kişinin içine giren şeytani cinler son derecede rahatsızlık duymakta, kaçacak yer aramaktadır. Bu durum gösteriyor ki: çokça salavat getirmek büyüyü bozar.

Âyet-i kerimede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!”(el-Ahzâb, 56)

peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“Bana çokça salavat getirin; çünkü salavat nice düğümleri çözer ve nice üzüntü ve kederleri kaldırır”

“kimin haceti güçleşirde gerçekleşmesi zor bir durum alırsa, salavatı şerifeyi çokça getirsin.”

“Bana çokça salavat getirin. Çünkü salavat gam ve üzüntüleri giderir, sıkıntı ve kederi kaldırır, rızıkları çoğaltır hacetlerin yerine gelmesini sağlar.”

Nasıl Salavat Getirilir?

” Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed.”

“Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim” 

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”

 •”Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah”

•”Allahümme salli alâ Muhammed’in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd.

” Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed.”

Zikir Çekmenin Faziletleri | İslam ve İhsan

Zikir Büyüyü Bozar mı?

Büyüyü Bozan Zikirler Nelerdir?

Zikir büyüyü bozar. Dinî literatürde “Allah’ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş” anlamında kullanılır.  Kur’an’da, Allah’ın içten yalvararak ve korkarak alçak sesle sabah akşam çokça zikir ve tesbih edilmesi emredilmiş (A‘râf 7/205; Ahzâb 33/41-42), O’nun zikrinin her şeyden üstün olduğu vurgulanmış (Ankebût 29/45), Allah’ı anmanın bütün ibadet ve itaatlerden önemli sayıldığı ifade edilmiştir. 

Çekilen zikirler ise şöyle olmaktadır: Allah’ın isim ve sıfatları ile O’nu öven kelimelerin kalp ile dil ile zikredilmesidir. Allah’ın, Kuran’da geçen ve zikredilmesini istediği kelime ve duaların okunmasıdır.

Büyülü kişiler, bu zikirleri her gün okuyup tekrar ederse büyünün bozulması için çok büyük faydalarını göreceklerdir.

Zikir etmek için kullanılan kelimeler Allahu Tealadan bağışlanma, af, sığınma ve Allah’ın birliğini teklifini ve büyüklük ile azametini ifade eden kelimeler olmalıdır. Dinimizde bu kelimelere Kelime-i Tevhid, Kelime-i Tehlil ve Kelime-i Şahadet olarak adlandırılmaktadır.

 Zikir çekmek aynı zamanda Hazreti Peygambere Salat ve Selam okumak şeklinde de yapılmaktadır.

 Büyü bozmak için okunacak en önemli zikirler şunlardır;

Eşhedü En La ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve Rasuluh (Kelime-i Şahadet)

La İlahe İllallah (Kelime-i Tevhid)

Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerike lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ küllü şeyin kadir.

Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber Vela Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyül Azim.

Hasbunallah ve ni’mel Vekil

 •Elhamdülillah (Kelime-i Hamd)

Allahu Ekber (Tekbir)

 •Elhamdülillah (Hamd)

 •Estağfirullah (Tevbe)

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed (Salavat)

Ya men lâ yebleğu kudretuhu ğayruhu ferric anni (Ey! Kendisinden başkası gücünü bilmeyen Allah’ım, sıkıntılarımı ve kederlerimi sevince dönüştür.

Tövbe İstiğfar Büyü Bozma

Tövbe İstiğfar Büyüyü Bozar mı?

Tövbe istiğfar, işlenen büyük ve küçük günahların affedilmesi için Allah’tan af ve mağfiret dilemektir.

Büyü bozmaya başlamadan, yani büyü bozmak için okumalara başlamadan önce tevbe istiğfar etmek çok önemlidir. Büyüyü bozacak Olan Allah Teala olacağına göre tövbe istiğfar ederek, günahlarının af olması için Allah’tan af dilemek duaların kabulü için için anahtar olacaktır.

Tövbe istiğfarda zikirdir. Allah Teala’yı anmaktır. Allah’tan af dilemek büyü ile insanın içine giren şeytani cinleri çok rahatsız eder, onları perişan eder hakir ve zelil eder. Tövbe istiğfar bu nedenle büyü bozmada çok etkilidir.

Tövbe istiğfar Duaları

• “Estağfirullah el-Azîm.” Şânı pek yüce olan Allah’tan bağışlanmamı diliyorum.” (70 kere)

•Estağfirullahe ve etûbu ileyh”* Allâh’a istiğfâr eder ve O’na tevbe ederim(70 kere)

• Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûmu ve etûbu ileyhi. (15kere)

•”Rabbiğfir-lî ve tüb aleyye, inneke ente’t-tevvâbü’r-rahîm”* «Allâh’ım! Beni bağışla ve tevbemi kabûl buyur! Çünkü Sen tevbeleri çok kabûl eden ve çok merhamet edensin.» (15 kere)

“Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî

• “Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûu leke bi-ni’metike aleyye ve ebûu bi-zenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente.” “Ey Allâh’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın ve ben Sen’in kulunum. Ve ben îmân ve ubûdiyetimde/kulluğumda gücüm yettiği kadar Sen’in ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım. Sen’in bana ihsân ettiğin nimetleri ikrar ve îtirâf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve îtirâf ederim. Yâ Rabbi! Sen beni af ve mağfiret eyle. Zira Sen’den başkası günahları af ve mağfiret edemez.” (Buhârî, Deavât, 2, 16) (15 Kere)

• “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve, El-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi. Ve nes-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.” (11 Kere)Mağfiretini talep ediyorum Allâh’ım! Bağışlamanı diliyorum Rabbim! Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevlâm!

Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, dâimâ diri (el-Hayy) ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü (el-Kayyûm) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim. O’na yönelir ve Yüce Zât’ından bizlere tevbe, mağfiret ve hidâyet lutfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O’dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidârı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim.

Peygamber Efendimiz (SAV) bir Hadis-i şerifte, “İstiğfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır” diye buyurarak istiğfar etmenin önemine işaret etmiştir. Âyet ve hadîslerde dua teşvik edilmiştir: “Rabbiniz, şöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim (duanızı kabul edeyim)” (Mü’minûn, 23/60).

sabun büyüsü | Sabun büyüsü nedir nasıl yapılır detaylar ve … | Flickr

Sabun Büyüsü Nasıl Anlaşılır ve Bozulur?

Sabun Büyüsü Nedir?

Sabun büyüsü, başkasının sağlığını tehlikeye atmak, hasta etmek ve öldürmek amacıyla yapılan ve kara büyü sınıfındaki bir büyüdür.

Sabun büyüsü, sabun üzerine 41 iğne batırılıp kör bir kuyuya, denize veya akarsuya atılarak yapılır.

Her Gün Zayıflıyorum Sabun Büyüsü mü Yapıldı?

Bir insanın iştahının kesilerek yemeden ,içmeden kesilmesi ve sürekli, her gün zayıflaması, erimesi, kilo kaybetmesi sabun büyüsü yapıldığına yorumlanır. Durum gerçekte öyle değildir. Sabun büyüsünde de, kişinin içine şeytani cinler musallat edilir (sokulur). Bu cinler, içine girdiği kişinin iştahını keser yemek yedirmez. Bir süre sonra büyülü kişi kilo kaybeder ve zayıflar. Cinci hocada ona sana sabun büyüsü yapılmış derse ona inanılır.

Sabun büyüsü halk arasında en tehlikeli büyülerden sayılır ve herkes bu büyünün mahiyetini bilmediğinden korkar. Sabun büyüsünün sonunun ölümle sonuçlanacağına inanır. Sabun büyüsü korkulacak kadar insanı ölüme götürecek kadar tehlikeli de değildir. Sabun büyüsü bozulduğu takdirde insanı öldürmez ve süründürmez.

Bir sabuna 41 iğne batırılarak, kör bir kuyuya, denize veya akarsuya atılırsa, büyü yapılan kimse, sabun eridikçe eriyecek ve sonunda ölecektir. bu şekilde bilinir.

Üzerinde 41 iğne bulunan büyülü sabun eridikçe, insanda eriyecek ve ölecek mi? Hayır, ölmeyecek! Sabunu bulmak mümkün değildir. O zaman birbirinden nefret eden. çekemeyen , fesatlık yapan herkes birbirini öldürürdü. Allah buna fırsat ve imkan vermez.

Sabun Büyüsünün Belirtileri Nelerdir?

Sabun büyüsünün en büyük belirgin belirtisi; büyülü kişi yemek yiyemez, hiç iştahı yoktur. Önüne en sevdiği yemekleri koysan bile istese de yiyemez. Sürekli olarak bir tokluk hissi vardır veya yiyeceklerden tiksinir, onların değişik bir kokusu olduğunu algılar. Günlerce bir iki dilim ekmek ve bir bardak suyla durur.

Sabun büyüsü gerçek olsaydı, herkes istemediği, sevmediği, hoşlanmadığı, kin ve garez tuttuğu kimseyi öldürürdü. Mantık olarak suya atılan 41 iğneli sabun kısa zamanda erir ve insanda ölürdü. Allah teala böyle şeye asla izin vermez.

Sabun Büyüsü Nasıl Bozulur?

41 İğneli Sabun Büyüsü Nasıl Bozulur?

Kişinin içindeki ona yemek yedirmeyen, iştahını kesen şeytani cinler, Kur’an’ı Kerim ile yakılıp, yok edildiğinde sabun büyüsü Allah’ın izni ile bozulur.

Sabunun üzerindeki 41 iğnenin gerçekte bir hükmü yoktur, 41 değil 101 iğne bile olsa bir şey değişmez.

Bir süre önce büyülü kadın, “Hocam bana sabun büyüsü yapılmış, her gün eriyorum, zayıflıyorum, ölmekten çok korkuyorum, ne olur bana bir çare bulun.” dedi.

Kendisiyle konuştuğumda, iştahının kesildiğini, yemek istemediğini, midesinin sürekli bulandığını anlattı.

Kadının üzerine okumaya başladım hemen karnı şişti, öğürmeye başladı. Anlaşıldı ki, midesinde şeytani cinler var. Bu kadına 15 gün okudum. Cinler yanmıştı ve kadın çok acıktığını yemek yemek istediğini söyledi. Yemek söyledik, büyük iştahla yedi. Sabun büyüsünün gerçek ve gizli yönleri böylece ortaya çıkmış oldu.

.

Bitkilerle Büyü Bozulur mu?

Bitkilerle büyü bozulmaz. Peygamberimiz ve sahabeler bitkilerle büyü bozma yapmamışlardır. Sonradan uydurulmuş ve batıl olan bir yöntemdir Büyülü kişinin içinde cin şeytanları var, bitki bu cinlere ne yapacak? Hiç bir şey yapamaz!

Bitki ile büyü bozanları veya bozdurmaya çalışanları çok dinledim. Hiç birisinin büyüsü bitki ile bozulmamıştı.

Bir süre önce kendisine büyü yapılmış bir erkek, hocaya gidiyor ve hoca ona uzunca bir liste verip, yazılı bitkileri kendisinin verdiği adresten almasını istiyor. Genç, yüklü miktarda para verip bitkileri alıp hocaya veriyor. Hoca içinden bir paketi delikanlıya diğerlerini kendisi alıyor.

Genç kişiye, bir kova sıcak su içine paketteki kırmızı renkli bitkiyi ve bir kg da toz şeker boşaltmasını ve onunla banyo yapıp bir saat beklemesini, süre dolunca da yıkanmasını istiyor.

Genç söylenenleri yapıyor, ancak su şekerli olduğu için kırmızı olarak vücuduna yapılıp kalıyor. Günlerce sokağa çıkamıyor ve haliyle büyü bozulmuyor, aynı sıkıntıları çekiyor.

Bir başkası da, hocaya gidiyor, bir bitki alması isteniyor. Fakat büyülü kişi aramasına rağmen bu bitkiyi bulamıyor. Hoca kendisinde bu bitkinin olduğunu söyleyip yüksek bir fiyata satıyor.

Bitkinin yapraklarını havanda dövüp üzerine kısa bir süre okuyor, büyülü kişiye içiriyor, geri kalanının çoğaltıp banyo yapmasını istiyor.

Büyülü kişi söylenenleri aynen yapıyor fakat sıkıntılar devam edip büyü bozulmuyor.Hocayı aradığında,telefona da cevap vermiyor.

Bu anlattıklarım gibi onlarca, büyü bozma hikayesi dinledim. En sonunda gördük ki, bizim büyü bozma yol ve yöntemimiz olan Kur’an’dan başka hiç bir şeyle büyü bozulması mümkün değildir.

Okunmuş Su Büyü Bozar mı?

Okunmuş Su Neden Acı Olur?

Okunmuş Su Kaç Gün İçilir?

21 Gün Okunmuş Su İçmek

Okunmuş su içmek büyü bozar. Okunmuş su, büyü bozmada çok önemli bir yardımcıdır. Allah tealanın isimleri, Kur’an’dan sure ve ayetler, peygamberimizden gelen dualar suya okunmalıdır.

Okunmuş su, büyülü kimse tarafından içildiğinde bütün organlarına etki eder. Büyü ile gönderilen şeytani cin kaçacak yer bulamaz, okunmuş suyun etkisi ve tesirinde kalarak yanar, büyünün daha çabuk bozulmasına yardımcı olur.

Bu nedenle büyü bozmak için yaptığınız okuma ve dinlemelerin sonunda okunmuş su içmenizi istemekteyiz.

Suya okunduğu zaman okunan ayetlerin nuru o suya karışır, suyun yapısı değişir. Büyülü kimse okunmuş su içtiğinde tadının acı olduğunu hisseder ve içmekte zorlanır veya çok zor içer. Suya acılık hissini büyülü kişinin içindeki şeytani cin verir. Okunmuş su, şeytanı yakacağından şeytan bunu bilir ve okunmuş suyu içirmez. Okunmuş su acı geliyorsa büyüyü bozuyor anlamındadır.

Okunmuş su 21 gün içilecek diye bir kural yoktur. her okumanın sonunda yatarken ve sabah kahvaltı öncesi aç karnına okunmuş su içmenin büyüyü bozmada önemli etkisi vardır. Okunmuş su 7 günde, 21 günde, 41 günde büyünün bozulmasına kadar içilir.

Yanınızda okunmayan, ne olduğu belli olmayan hiç bir içeceği, hoca gönderse de içmeyin ve banyo yapmayın. Öyle büyücüler var ki, şeytanın esiri olmuş, ona büyü bozmak için gidersiniz, büyüyü bozamayacağı gibi size başka şeytanları da bu yolla musallat eder, ikinci defa büyülenirsiniz. .

Büyü bozmada ve cin musallatı tedavisinde okunmuş suyun önemli etkisi olmaktadır. Çok eski zamanlardan beri büyülü ve musallatlı kişilere okunmuş su içirilmektedir ve faydası da görülmüştür.

Okunmuş Suyun Bilimsel Açıklaması

Mısır’da bir üniversitede, Japon bilim adamları şöyle bir deney yapmışlar:

Aynı musluktan iki kap su alınmış ve iki ayrı odaya konulmuş. Birinin üzerine Kur’an’ı Kerim okunmuş, diğerine okuma yapılmamış. Her iki su mikroskop altında incelendiğinde, okunan suyun yapısının değiştiği tespit edilmiştir. Bunu bir mucize olarak nitelendirmişlerdir.

Başka bilim adamları da aynı deneyleri yapmışlar ve aynı neticeleri görmüşlerdir.

Japon bilim adamı Masaru Emoto, su molekülleri üzerine yaptığı araştırmalarda Kuran okurken veya hoca ezan okurken, sudaki moleküller meydana gelen titreşimle mükemmel bir altıgen dizilime ulaştığını saptadı. Emo kısa bir süre önce Mısır’a giderek Kahire Üniversitesi’nde yaptığı araştırmanın sonuçlarını meslektaşları ile paylaştı.

Mısır devlet televizyonunda Japon bilim adamının elde ettiği bulgular profesörler tarafında tartışmaya açıldı. Kuran okunurken suyun nasıl değiştiğini tartışan bilim adamları, insan vücudunun yüzde 70′inin sudan oluştuğundan yola çıkarak İslam’ın en doğru din olduğu sonucuna vardı.

Ayrıca Kuran okuyan ve Allah’a duan eden insanların huzur ve mutluluk duymasının sebebinin de bu olduğu öne sürüldü. Bu konuda daha fazla araştırmalar yapılması gerektiğine işaret eden Mısırlı akademisyenler, Kuran sesinin su moleküllerini değiştirmesi ile ibadet edenlerin şiddetten uzak durması arasında da bir bağlantı olduğunu savundu.

Prof. Dr. Emoto deneylerinde sözü kullanıyor, konuşmayı kullanıyor ve kelâmı kullanıyor. O suya konuşuyor, suya söz söylüyor, ağzından çıkan kelâmın suya etkisini anlamaya çalışıyor. Söylediği sözlerin suyun buzlu kapısını, suyun buzlu yapısını halden hale, şekilden şekle soktuğunu görünce merakı gittikçe artıyor. Hangi sözler, suya söylendiğinde suyun kristalize halinin fotoğrafı çok güzel bir görüntü ve şekil veriyor, hangi konuşmalar, hangi kelimeler suya söylendiğinde suyun kristalize halinin fotoğrafı pejmürde bir görüntü veriyor. Prof. Dr. Emoto çalışmasında güzel sözlerin suya olumlu etki yaptığını, suyun kristal halinde çok güzel bir şeklin ve fotoğrafın ortaya çıktığını; suya söylenen çirkin sözlerin toplum içinde rezil edilen, aşağılanan bir insanın perişaniyeti ve yıkılmışlığı gibi suyun kristalize halinden elde ettiği fotoğrafın da öyle bozuk düzensiz ve karma karışık olduğunu görüyor.

Evet, araştırmanın sonucuna baktığımız zaman güzel söz suya olumlu etki yapıyor, çirkin söz ise suya olumsuzluk yüklüyor. Suyun kristalize halindeki fotoğrafından bu anlaşılıyor.

Kur’an’ın şifa ve rahmet olduğunun somut bir kanıtı elde edilmiş oluyor.

Büyülü kişilere biz de okunmuş su içiriyoruz ve kendi gözlemlerimize göre,insanın içindeki şeytanları yakıyor.Bazı büyülü insanlar okunmuş suyu içtikten sonra bu suyun şeytanı nasıl yaktığını görmekteler.(Bu durum herkeste olmuyor)

Okunmuş içmeden önce dikkat edeceğimiz bazı kurallar vardır:

Suya okuma mutlaka sizin yanınız da yapılmalıdır.Size gönderilen bilmediğiniz suyu kesinlikle içmeyiniz.Okuma yoluyla başka şeytanları da vücudunuza musallat edebilirler.Çünkü suyu size gönderen hocanın büyücü ve cinci olduğunu bilmiyorsunuz.

Okunmuş suyun başka bir şekli de üzerine yazılan muskayı suya atıp yazıları silinip suya geçince içmektir. Bu uygulama çok etkili değildir. Büyülü her kişiye aynı ayetler tesir etmediğinden, yazılan o yazıdaki ayetler etki edecek mi? Belli değildir. Aynı zamanda hijyenik de olmayabilir. Yazı yazacağın zamanı okumaya ayırıp, etki çok daha fazla olacaktır.

Okunmuş Su İle Yıkanmak Büyü Bozar mı?

Okunmuş Su ile Yıkanmak Günah mı?

Okunmuş su ile banyo yapılır mı?

Okunmuş su ile yıkanmanın, banyo yapmanın büyü bozmada etkisi fazla değildir. Okunmuş su içmek çok etkili ve faydalıdır. Büyü ile gönderilen cin şeytanlarından bazısı vücudun üst kısmında hemen deri altında olmaktadır. oradan ayrılmak da istemezler. Bu durumda okunmuş su ile yıkanmak şeytanı yakıp, büyüyü bozmada etkisi olmaktadır.

Cinler, büyülü kişinin içinde onun ne yaptığını görüyorlar. Okunmuş suyu üzerine dökünce bedenin içine doğru kaçarlar ve suyun etkisi olmaz.

Okunmuş su ile yıkanmak, banyo yapmak günah değildir. Peygamberimiz nazar bozulması için okunmuş suyu, nazar değen kişinin başından aşağı döktürmüştür. Okunmuş suyla yıkanmak, banyo bir leğenin içinde yapılır ve bu su ayak değmeyen yere dökülür.

Bazı özel durumlar olmaktadır.Cin, büyülü kişinin başındadır ve gözlerine gelmiştir.O zaman okunmuş su gözlerine damlatılır ve onu yakar.

Bazende cin bedenin üst kısmında deri de bulunur ve oradan kaçmaz.O zaman da, o kısma okunmuş su dökülür.

Netice olarak,okunmuş su ile yıkanmak yerine içmek çok daha tesirli ve etkili olmaktadır.

Türbede Yatmak Büyü Bozar mı?

Türbede yatmak asla büyüyü bozmaz. Türbede yatarak büyüsü bozulan tek bir insan yoktur. Büyüyü Allah bozmayacak da, ölmüş olan birisi mi bozacak? İnsan öldükten sonra, kimseye faydası olması mümkün değildir. Onun ameli kesilmiştir.

Allah teala,her işi bir sebebe bağlamıştır. Büyüyü bozmanın sebebi de Kur’an’ Kerim’dir. Ölmüş olan birisi büyü bozmak için sebep değildir. Türbede yatan kimse, büyülü insanın içindeki şeytanlara ne yapacak büyüyü nasıl bozacak? Bu gibi söylentilere aldanmayınız ve büyünün sadece Kur’an’la bozulacağını aklınızdan çıkarmayın.

Son zamanlarda,çok sorulan sorulardan biride “Hocam,üzerimde büyü var,türbede yatmam söylendi.Büyüyü bozar mı?

Büyü bozmak için türbede yatan 50 ye yakın kişiyle konuştum.Hepsi değişik olaylar anlattı ve neticede hiç birisinin büyüsü de bozulmamıştı.

Türbe,kendisinin Allah dostu olduğu sanılan kişilerin ,öldükten sonra gömüldüğü mezarlara denir.

Bu konuda o kadar çok söylenti var ki,herkes kendisi de bir şey katarak orada yatan ölüyü kutsal hale getiriyorlar.Ondan sonra da ondan yardım istiyorlar.

Orada yatan ölünün iyi mi ,kötü mü nasıl bir insan olduğunu yalnız Allah bilir.Ölen bir insandan da asla yardım istenilmez.Bu şirke girer.Ama hocam,o evliyadır,ulu bir kişidir? Onun ulu bir kişi olduğunu nereden biliyorsun?Orada yatan da senin büyünü bozmakla görevli değildir.

İslam da “ruhban”lık yani aracılık yoktur.Allah teala “Hayy” ve “Kayyum”dur.Yani diridir,yarattıklarını koruyup,idare eden,işlerini düzenleyendir.İsteğini Allah’tan isteyeceksin.Allah teala “Semi” ve “basir”dir.Yani en iyi “işitici ve “görücü”dür.

Bu işler öyle hale getirilmiş ki inançlar böyle sömürülüyor.

Kendisine büyü yapılmış biri bana geldi ve şunları anlattı:

Ortalama 20 yıldan beri üzerimde büyü var.İçimde şeytanların olduğunu biliyorum.O kadar çok hocaya gittim ki,şifa bulamadım.Bir arkadaşım,türbede yatmamı tavsiye etti.Bende içimden Arabistan’a gideyim,oradakiler daha garanti dedim ve gittim.Bir hafta çeşitli türbelerde kaldım hiç bir değişme olmadı.

Bir başkası ise, büyülü olduğunu içinde kadın bir şeytan olduğunu günün 24 saati kendisine eziyet verdiğini söyledi.Bir hocanın tavsiyesi üzerine,bir türbede bir hafta yattığını (türbede ondan başka çok insanında olduğunu) fakat büyünün bozulmadığını anlattı.

Allah teala her işi bir sebebe bağlamıştır.Büyüyü bozma sebebi de Kur’an’ı kerim’dir.Kur’an’dan başka sebepler ararsanız hiç bir netice almanız mümkün değildir.

Türbede yatacağın zaman içinde,Kur’an okusan veya dinlesen çok daha yararlı olacaktır.

Düğüm Çözmeyle Büyü Bozulur mu?

İpe Düğüm Atılarak Yapılan Büyü Nasıl Bozulur?

Felak Nas Düğüm Çözme

101 Düğüm çözme

Büyü amacıyla düğüm atmak ve çözmek dinimizce yasaklanmıştır. Kimi cinci ve büyücüler, büyü bozmak amacıyla, ip veya hayvan bağırsağına düğüm atar sonrada onu çözerler. İpi çözdün büyü bozuldu mu? Düğüm yapılmış ve kurumuş bağırsağı çözdün büyü bozuldu mu? Hayır bozulmadı.

Düğüm çözmek için önce düğüm atılması gerekli değil mi? Bu cinciler de önce düğümü atar sonrada çözerler. Büyülü kişinin önünde yapılan bu ritüel de ,zihin ipin veya bağırsağın çözülmesine odaklanır. Onlar çözüldüğü zaman büyünün de bozulacağına inanılır.

Allah teala Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ

Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad. (Felak-4)

Düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden

De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım! (Felak suresi)

Düğümlere üfürüp onları bağlayan ve açan üfürükçülerin (cin şeytanları ile irtibatlı kişi) şerrinden,kötülüğünden Allah’a sığınılması ayette açıkça belirtilmişken, düğüm çözmeyle büyü bozulur mu?Düğüm çözmek Allah’ın ayetine karşı gelmek,kabul etmemek değil mi?

Peygamberimizde şöyle buyuruyor:

“Kim bir düğüm atar ve ona üfürürse sihir yapmış olur. Kim de sihir yaparsa şirke düşer. Kim (fayda umarak hayvan tırnağı, nazarlık gibi câhiliye âdetlerinden) bir şeyi (herhangi bir yere) asarsa, o astığı şeye havâle edilir (Allah’ın yardımından mahrûm bırakılır). (Nesâî, Tahrîmü’d-Dem, 19/4076)

Peygamberimizde kim düğüm atarsa ve ona üfürürse büyü yapmış olacağını açıkça belirtmiştir.

Düğüm atmak ve çözmek,ayet ve hadisle açıkça büyü yapmak anlamına gelmiş olarak belirtilmesine rağmen,bu işten medet ve karşılık umanlar hiç bir zaman selamete ve kurtuluşa eremezler.Büyü bozulmayacağı gibi büyük günaha da gireceklerdir.

Düğüm atanlar da hoca,o halde neden düğüm atarak ve çözerek büyü bozmaya çalışıyorlar?

Onlar hoca falan değiller. İçlerine üç beş tane şeytani cin giren büyücüdür. Şeytanın esiri olmuş kişilerdir. Şeytan emir verir, ister onlarda yerine getirirler. Çoğu Kur’an’ı açıp yüzüne bile bakmamıştır!

Malzeme ile Büyü Bozulur mu?

Büyü Bozmak İçin Kullanılan Malzemeler

Malzeme ile büyü bozmanın ilgisi yoktur. Büyü bozmaya çalışan bazı kimseler malzemecidir. Safran alacağını onunla muska yazıp büyüyü bozacağını söyler. Malzeme alacağım der, fakat ne alacağını söylemez. Bu söylemlere inanmayınız.

Kimi cinciler de ,cinler altın istiyor diyerek, büyülü kimseden altın alırlar ve cinlerin o zaman büyüyü bozacağını söyler. Büyü bozmak için cin ve altının ne ilgisi var? Hiç bir alakası yok ama, bu işleri insan bilmeyince kolay kandırılıyor.

Bazıları da,büyülü kim gelirse ona çeşitli kurumuş bitkiler ve otlar aldırır.

Bu malzemelerden çoğunu kendisi alır bir tanesini büyülü kimseye verir onu sıcak suya koyup banyo yapmasını ister. Büyünün bozulacağını söyler.

Malzeme ile büyü bozma akıl ve mantık dışıdır. Büyülü kişinin içinde şeytani cinler var, ot ve bitki cinlere ne yapacak ?Büyüyü nasıl bozacak? Hiç bir şey yapamaz ve büyüyü bozamaz.

Allah tealanın Kur’an’ı büyüyü bozmayacak da, otlar mı bozacak?

Büyü bozdurmak için sizden bu tür istekte bulunanlara aldanmayın ve dediklerini yapmayınız.

İşlerin Rast Gitmemesi İçin Yapılan Büyü Nasıl Bozulur?

Hiç bir işim rast Gitmiyor Büyü mü Var?

İşlerin rast gitmemesi, işin bozulması, işini bozma, iş yerinin bereketini kaçırmak için yapılan büyülerde de, kişinin içine cin şeytanları musallat edilir. Bu şeytanlar Kur’an’ı Kerim ile yakılıp yok edilince büyü bozulmuş olur.

Hased, fesat, kıskançlık, çekememezlik gibi iş yeri sahibi olanlara veya çalışanlara büyü yaparlar. İnsanın içine giren şeytani cinler, o kişiye etki ederek yanlış karar almalarını sağlar, sinirlendirir, müşteriye karşı uygun olmayan davranışlar yaptırırlar. Kişinin içinde şeytani cinin negatif enerjisi olduğu için çevresine de bu kötü enerjiyi yayar, diğer insanları olumsuz olarak etkiler.

Yaptığı her kötü davranışın iyi olduğunu, söylediği her sözün iyi olduğunu zanneder, çünkü içindeki şeytan ona bu davranışları güzel ve iyi gösterir o kimse bunu anlayamaz.

Bir karar alırken, içindeki şeytan yanlış karar aldırır ve böylece işler bozulmaya başlar.

İşlerin bozulmasının yanında o kimse ruhsal-psikolojik, fiziksel ve uyku sorunları yaşamaya başlar. Bu durumlarda oluyorsa o kişi kesin büyülü demektir.

Kur’an’ı Kerim’le içindeki şeytanlar yakılıp yok edildiğinde büyü bozulmuş olup, kişi tekrar eski haline döner .