Uzaktan Büyü Bozulur mu?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Quran Recitation 10 Hours by Hazaa Al Belushi - YouTube
Büyülü kişi okunan Kur’an’ı duymadıkça uzaktan büyü bozulmaz. Aykan Hoca

KONU BAŞLIKLARI

Uzaktan büyü bozulur mu? Uzaktan büyü bozmak için ne yapmalı? Uzaktan büyü bozma yöntemi var mı? Büyü uzaktan nasıl bozulur ?Uzaktan büyü neden bozulamaz? Uzaktan büyü bozmak için okunacak dualar? Gideni geri getirme döndürme duası var mı? Başkasına yapılan büyüyü bozmak için okunacak dua var mı?

Uzaktan Büyü Bozan Hoca| Uzaktan Büyü Bozma Yöntemi

Euzu Besmele Arapça Yazılışı Ve Anlamı

Büyüyü bozacak hocanın, büyülü kişiyi görmesi ve okuduğu Kur’an’ı , büyülü kimsenin duyması halinde büyü uzaktan dijital ortamdan bozulur. Aykan Hoca

Uzaktan Büyü Bozulur mu?

Uzaktan büyü bozmak için belirli şartların yerine getirilmesi gereklidir.

Büyü, uzaktan okuyan kişinin büyülü kimseyi görmesi ve sesinin ona ulaşması durumunda bozulabilir. Büyülü kişiyi görmeden, büyülü kişinin okunan Kur’an’ı duymadan işitmeden uzaktan büyü bozulamaz. Uzaktan büyü bozma ancak whatsapp veya skype gibi dijital ortamdan yapılır.

Dünya’nın her yerinden ve özellikle Avrupa’da yaşayanlar için, dijital ortamdan büyü bozulması onlar için bir rahatlık ve avantaj sağlar.

“Hocam, üzerimde büyü var, hoca uzaktan beni görmeden cinleri alacağını ve büyüyü bozacağını söyledi. Bu şekilde uzaktan büyü bozulur mu?

Dijital ortamdan görüntülü ve sesli okuma yaparak uzaktan büyü bozmaya çalışması yapılabilir ve büyüyü de bozar. Bu durumda büyülü kişiyi görüyorsun ve okumayı dinliyor. Kur’an dinlediği zaman etki mutlaka olacaktır ve büyünün etkisi azalıp sonunda büyü bozulacaktır. Büyü, uzaktan ancak bu şekilde bozulur.

Seni görmeden ve üzerine okunan Kur’an’ı duymadan uzaktan büyü bozmak mümkün değildir. Bu şekilde uzaktan büyü bozulamaz.

Büyü, büyücünün, insan bedeninin içine cin şeytanlarını musallat etmesidir. Büyü bozmak, bedendeki cinlerin Kur’an ile yakılması demektir.

Büyülü kişinin üzerine uzaktan, onu görmeden, okuduğunu duymadan okunduğu zaman, büyüyü bozduğuna inanılır. Ne okursan oku, ne kadar okursan oku uzaktan büyü bozulamaz. Büyü bozmak, büyülü insanın içindeki cin şeytanlarını yakmak demektir. Büyü bozmak, aslında büyülü kimsenin içindeki şeytanlarının üzerine okuyup onları yok etmek anlamındadır. Uzaktaki bir kişinin üzerine gıyabında ,arkasından okuma yaparak o cin şeytanlarına uzaktan etki etmek, onları yakmak ve büyüyü bozmak mümkün değildir. Büyü bozdurmak için mutlaka büyüyü bozacak hocanın yanında olması veya dijital ortamdan büyülü kimseyi görmesi ve okumanın ona ulaşması lazımdır.

Büyülü kişi yanımızdayken bile, içindeki cinlerin yakılması zor ve zaman alırken, bu cinler, kişiyi görmeden okunan Kur’an’ı duymadan uzaktan nasıl yakılacaktır? Uzaktan nasıl büyü bozulacaktır? Bunun mantıklı açıklamasını kimse yapamaz. Bu nedenle uzaktan büyü bozmak imkansızdır.

Büyüyü uzaktan bozarım diyenlere asla inanmayınız.

Hoca diyor ki, “Benim rahmani cinlerim var, onları uzağa gönderir büyüyü bozarım.” Cinleri gönderdiğini varsayalım cin, cine ne yapacak? Hiç bir şey!

Uzaktan büyüyü nasıl bozacaksın? “Çalışma yapacakmış!” ne çalışması yapacaksın? Kimse sormaz. Uzaktan büyü bozmak için,başka cinleri büyülü kişi üzerine gönderirler. Tekrar büyü yapılmış olur. Büyü ile büyü bozulur mu? Hayır! Bozulmaz. O kişiyi daha da hasta yaparsın.

Büyü bozdurmak isteyen insanların en çok istismar edildikleri aldatıldıkları, kandırıldıkları konuların başında, uzaktan büyü bozma gelir. Hoca! Uzaktan büyüyü bozamayacağını bildiği halde bunu sömürü aracı haline getirip bir faydası olmayan, kendi uydurduğu yol ve yöntemlerle büyü bozacağını iddia eder, büyülü kişinin ümidini boşa çıkarır. Büyülü kişinin büyüsü bozulmadığı zaman da, çeşitli bahaneler bulur.

Uzaktan büyü bozmak için teknik ve yöntemler varmış! Büyünün ne olduğu ve yalnızca Kur’an’ı Kerim ile bozulacağı ve büyülü kişinin mutlaka hocanın yanında olması gerekirken bu mümkün değilse dijital ortamdan okuma gerekirken uzaktan büyüyü nasıl bozacaksın? Akıl, mantık ve ilim olarak uzaktan büyü bozulamaz.

Büyü Uzaktan Nasıl Bozulur?

Büyünün uzaktan bozulması için mutlaka hocanın büyülü kişiyi görmesi ve sesinin ona ulaşması gereklidir. Dijital ortamlardan büyü uzaktan bozulur.

Büyünün uzaktan bozulmayacağından anlatmak istediğimiz, hocanın büyülü kişiyi görmemesi ve sesini duymadan büyünün bozulmak istenmesidir. Büyülü kişinin içinde şeytani cinler vardır. Bu cinler Kur’an ayetleri ile yakılır ve büyü bozulur. Büyülü kimseyi görmeden ve üzerine okuma yapmadan büyüyü nasıl bozacaksın?

Bazı hocalar diyor ki; uzaktan büyü bozmak için okuma yapıyorum. Okuduğun ayetleri kişi duymadı, dolayısıyla içindeki cinlerde duymadı, o şeytani cinler nasıl yanıp yok olacak ve büyü bozulacak? Okunan sure ve ayetleri büyülü kişinin duyması zorunluluğu vardır.

ayet yazılar arapça ile ilgili görsel sonucu
Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…

Büyü Uzaktan Hangi Durumda Bozulmaz?

•Büyülü kimse ile, büyü bozacak hocam birbirini mutlaka görmeli, büyülü kişi okunan ayet ve sureyi işitmelidir.

• Birbirini görmeden üzerine işlem yaparak büyüyü uzaktan bozacağım demek boşuna ve beyhude bir çalışmadır.

• Büyülü kişinin üzerine yapılan okumalar aslında, o kişinin içindeki büyü ile gönderilen şeytani cinlerin üzerine yapılıyor demektir. Okunan ayet ve duanın nuru, cin şeytanının üzerine giderek onu eritir, yakar ve yok eder. Büyü bu şekilde bozulur.

Kur’an okundukça, cinler yanacak ve büyü de bozulacaktır.

ayet yazılar arapça ile ilgili görsel sonucu
Ey Rabbim,şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım ve karşıma çıkmalarından da Sana sığınırım.(Mu’minun,97,98)

•Büyü bozan hocaların bir kısmı, büyünün cinlerle ilgisinin olmadığını, büyülü maddenin bulunmasıyla büyünün bozulacağını söyleyip, uzaktan büyüyü bozacağını ifade ederler. Bu yanlıştır. Büyülü maddeyi bulamaz, bulsa bile büyü bozulmuş olmaz. Büyü bozmak için mutlaka cinlerin ortadan kaldırılması yani yakılması gereklidir.

•Uzaktan büyü bozmak için gönderilen tılsım, vefk, celbiye ve diğer materyelleri takmayınız. Bunlar büyü yapmakta kullanılır.

•Uzaktan büyü bozmak için gönderilen okunmuş suyu içmeyiniz.Bu şekilde de büyü yapılabilir. Çünkü suya ne okunduğunu bilmiyorsun. Yanınızda, üzerine Kur’an okunan suyu içebilirsiniz.

•Uzaktan büyü bozdurmak için, hiç bir hocaya fotoğraf ve size ait çamaşır, saç tırnak gibi maddeleri asla vermeyiniz. Bunların hepsi büyü yapmakta kullanılan şeylerdir.

•Uzaktan büyü bozmak için;”müslüman cinleri var, onları koruyucu olarak göndereceğim, büyüyü bozacağım diyenlere de inanmayınız. Cinlerle büyü bozulmaz. Allah’tan başka da kimse insanı koruyamaz.

Yanımızdayken bile şeytanları yakmak kolay olmadığından,uzaktan büyüyü nasıl bozacaksın?Mümkün değildir.

ayet yazılar arapça ile ilgili görsel sonucu

Bir kadın,telefonda aradı ve şunları anlattı:

“Hocam,bir hocayla konuştum,bendeki cinleri uzaktan almış ve büyüyü bozmuş. Fakat sıkıntılarım devam ediyor.Bana yapılan büyü uzaktan bozuldu mu?”

Sana yapılan büyü bozulmadı,sıkıntıların devam ediyor.

Uzaktan cin alıp büyü bozma diye bir şey yoktur.Uzaktan cinleri alıp büyüyü nasıl bozacaksın?Bunun gerçekçi bir açıklamasını kimse yapamaz.

Yanımızdayken bile cinleri yakıp.büyüyü bozmak için günlerce uğraşırken uzaktan kimse büyü bozamaz,bunlara inanmayınız.

“Fotoğrafını gönder, sana rahmanileri göndereceğim” der. Kimse açıklama beklemez. Fotoğrafını gönderir, başına daha büyük işler açar.

ayet yazılar arapça ile ilgili görsel sonucu

Birisi telefon ediyor; hocam,karım kaçtı! Üzerinde büyü vardı, büyüyü bozup geri getirebilir misiniz? Sen karını kaçmadan bana getirecektin. Üzerinde büyü olduğunu biliyordun da, şimdi mi aklın başına geldi?Uzaktan büyü bozulmaz.

Karım kaçtı,kocam bıraktı,sevgilim terk etti bunların büyüsünü uzaktan hiç kimse bozamaz.Büyüyü bozarım diyenler de şunları uygular:

Büyülü kişinin fotoğrafını ve anne adını ister,onun üzerine başka cinleri gönderir,musallat edilen cinler de büyülü kişiye vesvese vererek geriye döndürecektir.

Bu aklen yanlıştır.Allah ve insan düşmanı olan şeytan kimseye yardım etmez,edemez.Yardımı Allah’tan ve Kur’an’dan isteyeceksin.Asıl görevi insana düşmanlık olan şeytan tam tersi insanların kötülüğünü,eziyet ve sıkıntı çekmesini ister.

Büyülü kişinin içinde zaten cinler vardı,tekrar başkaları gönderildi ve sayı arttı,O cinler ömür boyu o insanın içinde kalacaktır.Peki uzaktan büyü mü bozuldu?Yeni büyü mü yapıldı?Büyü bozulmadığı gibi yeni büyü yapıldı.Sen ,sevdiğin,sana dönmesini istediğin kişiye farkında olmadan büyü üstüne büyü yaptırıyorsun.Onu daha kötü hale elinle sokuyorsun.

young frau ile ilgili görsel sonucu

Yakın bir zamanda genç bir kadın, bir cinciyi telefonlar arar. Cinci ondan bir fotoğrafını ister, kadında fotoğrafını gönderir. Cinci de kadına fotoğrafını gönderir. Cinci uzaktan kadının büyüsünü bozacaktır. O kadın, başına ne geldiğini bundan sonra bana anlattı:

“Hocam, birkaç gün sonra, gece, göğsümden içeri yakıcı bir sıcaklık girdiğini hissettim, adeta kendimden geçtim. Bir süre kendime gelemedim. İçimdeki sıkıntılar daha da arttı. O gece hiç uyuyamadım. İçimden konuşmalar ve gülme sesleri geliyordu. Öğlende hocayı aradım. Bunların geçici olduğunu 7 gün beklememi istedi. Yedi gün bekledim, hiçbir iyileşme olmadı.”

O kimse hoca değil büyücüdür. Bu kadına, cin göndermiştir. Cinler kadını fotoğrafından tanımıştır.  Bayanın büyüsünü bozacağı yerde, başka cinler gönderip, ikinci kez büyülemiştir.

ayet yazılar arapça ile ilgili görsel sonucu

Büyü bozmak, büyülü insanın içindeki cinleri yakmak, yok etmektir.  Aslında burada, büyülünün üzerine değil, onun içindeki cinleri yakmak için onların üzerine okunmaktadır. Yanımızdayken bile günlerce süren büyü bozma sürerken, uzaktan bedendeki cinler etki etmek onları yakmak mümkün değildir. O halde uzaktan büyü bozulamaz.

Büyüyü Uzaktan Bozmak İçin Okunacak Dualar

Başkasına Yapılan Büyüyü Bozmak İçin Dua Var mıdır?

Uzaktan büyü bozmak için okunacak dua yoktur. Kendi kendine büyülü kişinin arkasından dua okumak büyüyü bozmaz. Büyü bozmanın bazı kuralları vardır. Bunlar yerine getirilmeden dua okuma büyü, sihir, nazar ve tılsım bozmaz. Boşuna yorulmuş olursunuz.

Bazı hocalar veya kişiler büyülü kimseyi görmeden birbirini işitmeden duymadan, gıyabında dua okuma veya işlem yaptığını söyleyerek büyüyü bozduğunu belirtir. Bu şekilde büyü bozmak mümkün değildir. İstediğiniz kadar dua ve ayet okuyun büyü bozulmayacaktır.

” Hocam, eşime büyü yapıldı fakat inanmıyor, Hangi duaları okuyayım?” Eşinin arkasından senin okuduğunu duymadığı sürece, istediğin kadar dua oku asla büyü bozulmaz. Başkasına yapılan büyüyü bozmak içinde özel bir dua yoktur.

Angry Husband Wife Stock Photos - Download 10,590 Royalty Free Photos

Gideni Geri Getirme Duası Var mı?

Gideni Geri Getirme Döndürme Duası|Çevirgel Duası|Sevdiğini Geri Getirme Duası|Eşi Geri Döndürme Getirme Duası|En Etkili Geri Döndürme Duası|12 saatte Geri GETİRME Duası|Gideni Geri Getirme Büyüsü Nedir?

Evi terk eden eşini,ayrıldığı sevgilisini,elde etmek istediği kişiyi geri getirmek, döndürmek için yapılan ve yaptırılan bütün işlemler büyüdür.

Büyü;büyücünün,insanın içine cin şeytanlarını musallat etmesidir.Yapılan bütün büyülerde mutlaka kişinin vücudunun içine şeytanlar sokulur. Bu şeytani cinler de,insana vesvese denilen iç ses vererek,onu istediği gibi yönlendirmeye ve etkilemeye çalışır. Büyünün asıl amacıda budur.

Adamın karısı evi terk etti gitti. Hemen karısını geri döndürecek,getirecek bir hoca arar. “Hocam! karım kaçtı geri getirebilir misin?Geri döndürebilir misin?” Hoca seni bırakır mı? Eşini geri geri getiririm,döndürürüm der. Fakat, hocanın kimse büyü yapacağını bilmez. Geri döndürmeyi,getirmeyi dua ile yapacağını zanneder.

Geri döndürme,getirme işlerini daha çok sevgili olan gençler yaptırır. Birbirinden ayrılan gençlerden birisi büyücü bulur,sevgilisinin geri dönmesini ister.Büyü mi yapacak dua mı edecek kimse buna bakmaz. Sevgili gelsin de ne olursa olsun.

Bazı insanlar da,elde edemediği karşı cinsini kendisine gelmesini istemesi nedeniyle bilerek veya bilmeyerek büyü yaptırır.

Geri döndürme,geri getirme veya bunların duaları diye bir şey yoktur. Bu işlerin hepsi büyüye girer ve bir şey elde edilemez. O zaman herkes istediği kişiyi elde ederdi. Allah teala buna izin vermez.

Büyü zorlamadır,kişinin iradesini istemediği ve bilmediği halde elinden alınmak istenmesidir.

Bir kadın, bir erkeği istemiyor,ruhen anlaşamıyor. Onunla olmak istemiyor. Bu durumda ona büyü yaptırınca geri dönüp,geri geleceğini mi sanıyorsun? O işin sonunun hayırlı mı olacağını zannediyorsun?

Büyü yaptırdığında,büyücü o kişinin içine şeytani cinleri musallat eder. Bu cinlerin vesvese vererek büyü yaptıranı sevmesi düşünülür. Allah ve insan düşmanı olan cin şeytanı,insanın iyiliğini mutluluğunu ister mi? Kesinlikle istemez. O kimseyi büyü ile elde etsen bile o işin sonu kesinlikle hüsranla biter.Büyü yapılanı ,içindeki şeytan ömrü boyu rahatsız eder,aklını karıştırır. Sonunda da elde ettiğin kişiyle aranı açar.

Öyle şeyler söyleyip,anlatıyorlar ki,12 saatte gideni geri getirme duası varmış. Dua,Allah tealaya yönelme,O’na sığınma ve istemedir. Peygamberimiz ve sahabeler böyle bir dua etmemişler, bilmiyorlar da sen mi biliyorsun? Böyle bir dua yoktur,inanmayınız. Dua edeceksen içinden geldiği gibi eder ve Allah’tan istersin.

Eski kitaplarda sadece insanları kandırmak ve para kazanmak için yazılmış yüzlerce dualar bulunmaktadır.Bunlardan biriside çevirgel duası diye anılan bir duadır. Bu duayı istediğin kadar et,kimse çevrilmez ve kimse de geri gelmez.Bunlara inanmayınız.

Bu konularla ilgili olarak yapılan yorumlara bakıyorum ki çoğu genç kız ve erkekler olmaktadır. Büyücü ve cinci hocaya Allah razı olsun,şükürler olsun gibi dua ediyorlar. Yorumlar da ne kadar doğru o da işin başka boyutudur.

Cenab-ı Hak’ın büyük günahlardan ve haram saydığı büyü yaptırıyorsun sonra da Allah razı olsun,şükürler olsun diyorsun! Akla ve mantığa uygun mu?

Büyü yaptırırken,size de büyü yapılmayacağının garantisi yoktur. Bunu da göz önünde bulundurunuz.

Gideni döndürmek ve geri getirmek için insanlardan bazı ritüeller yapmasını belirlediği sure ve ayetlerin okunmasını isterler. Kur’anı Kerim gideni getirmek,döndürmek veya büyü yapmak için mi indirildi?

Maddi durumu çok iyi olan erkek bir tanıdığımı elde etmek için bir çok genç kız büyü yaptırmış. Büyü nedeniyle öyle bir zor duruma düşmüş ki kendini bile bilmeyecek haldeydi. İçine çok güçlü ve kuvvetli şeytani cinler musallat edilmiş.

Kendisiyle konuştuğumda, büyüleri kimin yaptırdığını biliyordu ve içindeki cin şeytanının baskılarına rağmen hiç bir kızı istemiyordu. Yani genç kızlar büyü yaptırmalarına karşın onu elde edemedi,geri döndüremedi ve geri getiremedi.

İki ay gibi bir süre içinde yaptığımız okumalarla o kişinin büyüsünü bozduk ve arkadaşımız normale döndü.