Cin Musallatı ve Büyüden Nasıl Kurtulurum?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Demo broadcast of Egypt's 1st satellite channel for Quran recital begins:  Spokesperson - Egypt Independent
Cin musallatından ve büyüden yalnızca Kur’an ile kurtulunur. Aykan Hoca

KONU BAŞLIKLARI

Cin musallatından kurtulmak için kesin çözüm nedir? Cin musallatından nasıl kurtulunur? Cin musallatından kurtulmak için okunacak dualar nelerdir? Cin yakmak günah mı? Büyü ile cin musallatının farkı nedir? Cin çıkarmak ve cin yakmak nedir? Cin musallatından kurtulmak için okunacak ayetler nelerdir?

Büyü ve Cin Musallatından Nasıl Kurtulunur?

Büyü ve Cin Musallatı aynı mıdır?

Cin Musallatı ve Büyü Nasıl Bozulur?

Cin musallatı, şeytani cinlerin kendi isteği ile kişinin vücudunun içine girmesidir. Büyü, büyücünün insan vücuduna cin şeytanlarını bilerek ve isteyerek musallat etmesi yani içine sokmasıdır.

Bu bakımdan cin musallatı ve büyü aynı şeylerdir. Aradaki fark cin şeytanının vücuda nasıl girdiğidir.

Cin musallatı ve büyüde de şeytani cinler insanın içindedir. Büyü bozmak ve musallatından kurtulmak aynı şeylerdir. Her ikisinde de içinde cin olan kişinin üzerine Kur’an’dan sure ve ayetler okunur, cinler yakılır, cin musallatından veya büyüden de kurtulmuş olunur.

Büyü nasıl bozuluyorsa, cin musallatı da aynı şekilde bozulur. Büyüden ve cin musallatından kurtulma yolu aynıdır. Cin musallatı ve büyüden; Kur’an ayet ve sureleri, Esmaül Hüsna ve peygamberimizden gelen dualar okunarak kurtulunur.

Cin Musallat Olan Kişiye Okunacak Dualar

Cin Musallatından Kurtulmak İçin Kesin Çözüm

Musallat Kurtulma Duaları

Büyü ve Musallattan Kurtulma Duaları

Cin Musallat olan Kişiye Okunacak Dua

Euzu bi kelimâtillâhit-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh ( Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.)

•Eûzu billâhi mink ( Senin (şeytan’ın) kötülüğünden Allah’a sığınırım!)

• Allahümmagsimni mineşşeytan ( Ey Rabbim! Beni şeytandan koru)

•Allahümme inni euzu bike mineş şeytanirracim. (Ye Rabbim! Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım)

•Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. ( Her türlü güç ve kuvvet yüce Allah’ın yardımı ile olur.) Bu duayı 100, 500 veya 1000 kere okumak cinleri yakar perişan eder.

•Ve ma velede İblisü ve Şeyatiyn. (İblis ve bütün şeytanların şerrinden Allah’a sığınırım!)

Allahümmagfir li-zenbî ve ezhib gayza kalbî ve ecirnî mineşşeytan” (Allah’ım! Beni bağışla, günahımı affet. Kalbimdeki öfkeyi gider. Beni şeytanın şerrinden koru)

Bu duaların her biri bir sürahi su üzerine 50 kere okunup, bu sudan 3 bardak içilirse, Allah’ın izniyle cin musallatından kurtarır.

دعاء طويل مستجاب مكتوب | موقع المجرة

Cin Musallatından Kurtulmak İçin Okunacak Ayetler

Cinleri Yakan Ayetler Hangileridir?

• Kur’an’da 37. sure olan Saffat suresinin ilk 10 ayeti

• Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi 50, 70 veya 313 defa okunur.

• Ya eyyühellezine amenudhulu fis silmi kâffeh* velâ tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu lekum adüvvüm mübiyn. ( Ey iman edenler, Hepiniz barış ve selâmete girin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin aranızı açan apaçık bir düşmandır.

•Ve kur rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyn* Ve euzu bike rabbi ey yahdurun. (Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.

•Velekad alimetül cinnetü innehum lemuhdarun. (Saffat158) (Cinler ateşe hazırlanıp getirileceklerini bilirler)

•Ve mel lem yü’mimbillâhi ve rasulihi fe inna a’tedna lil kafiriyne seiyra. (Fetih,13) ( Her kim Allah’a ve Rasulune inanmazsa, bilsin ki biz kâfirler için çılgın bir ateş hazırladık.)

Ve lâ ted’u meallâhi ilâhen âhar, lâ ilâhe illâ hu, kullu şey’in hâlikun illâ vecheh, lehul hukmu ve ileyhi turceûn.Ve Allah ile beraber başka bir İlâh’a dua etme (ibadet etme). O’ndan başka İlâh yoktur. O’nun Zat’ı hariç herşey helâk olucudur. Hüküm O’nundur. Ve O’na döndürüleceksini ) (Kasas 88)

قصة شرك الطاقة كاملة "هاشتاق يثير ضجة بالسعودية - نجم نيوز

Cin Çıkarma Nedir?

Cin Çıkarma Diye Bir Şey Var mı?

Bedendeki Cin Nasıl Çıkar?

Cin Çıkarma Duası var mı?

Vücuttan Cin Çıkarma Belirtileri

Cin musallatından ve büyüden kurtulmak için başlıca iki yol ve yöntem vardır: Cinleri yakıp öldürmek veya vücuttan cinleri çıkarmaktır.

Cin çıkarma ve cin yakma ayrı şeylerdir. İnsanlar cin musallatlı veya büyülü kişinin üzerine okuma yapıldığı zaman cinlerin o vücudu terk edip çıkacağına inanıp yanılırlar.

Bedendeki cin nasıl Çıkar? Cin musallatı veya büyülü bir insanın içindeki şeytani cinleri kendileri istemedikten sonra kimse çıkaramaz.

Vücuttaki cinleri çıkarsak bile, aynı cinin geri dönüp aynı bedene girme olasılığı yüksektir. Bu nedenle pek tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Vücuda giren cin, kendi istemesiyle, bu işin uzmanı bir hoca tarafından çıkarılır. Cinler, kendi kendilerine vücuttan çıkamazlar. öyle olsaydı büyü bozma ve cin musallatından kurtulma olmazdı. Okuma yaparken cinler çıkar gider. Boş bedene okuma yapılırdı, okuma bittikten sonra tekrar vücuda girerlerdi.

Cin çıkarmak için, musallatlı kişi ile hoca mutlaka yan yana olmalıdır. Uzaktan kesinlikle cin çıkarılmaz.

Cin çıkarılırken, dua edilir. Cin musallatlı bir kimse dua okusa da kendi içindeki cin şeytanını çıkaramaz.

Cin çıkarma, bir teknik ve bilgiyi gerektiren bir işlem olduğundan nasıl yapıldığı anlatmakla olmaz.

Musallat veya büyü yoluyla insanın içine giren cin şeytanları kolay kolay o vücuttan çıkmak istemezler. O kimseyi bırakmazlar.

Bu nedenle, bir kimseyi cin musallatından kurtarmak için, kesin çözüm vücuttaki cinleri yakmaktır.

Beyne yerleşen cin nasıl çıkar? Beyne yerleşen çıkmayı kabul etmezse, onu kimse çıkaramaz. Beyindeki cin çıkmak isterse bu işin uzmanı bir hoca onu çıkarabilir. Ancak vücuda giren cinler, o bedenden ayrılmak istemez. Bu durumda da beyindeki cin ayet ve surelerle yakılıp yok edilir. beyindeki cinden de kurtulunur.

Cin bedenden kaç günde çıkar? Bedendeki cin, çıkmayı kabul ederse 1 güne bile ihtiyaç yoktur. En fazla 1 saat içinde vücuttan çıkarılır.

Vücuttan cin çıkarma duası var mı? Vücuttan cin çıkarma duası diye özel bir dua yoktur. Cin çıkarırken, Ayetel Kürsi İhlas sursi ve Haşr suresinin 21, 22 ,23 ve 24. ayetleri okunur.

Cin Yakmak Nedir?

Musallat Olan Cin Nasıl Yakılır?

Cin yakmak ne demek? Cin yakmak, insanın içindeki cinlerin Kur’an sure ve ayetleri ile yakılması, öldürülmesi ve yok edilmesidir.

Cin nasıl yakılır? Cinler, Esmaül Hüsna, Kur’an’ı Kerim sure ve ayetleri, peygamberimizden gelen dualar, salavat ve zikir okuyarak yakılır.

Cin musallatı olan veya büyülü kişinin üzerine cinleri yakan sure ve ayetler okunduğu zaman, okuyanın ağzından çıkan “nur enerjisi”, lazer tabancasından çıkan ışınlar gibi cin şeytanının üzerine gider ve onu yakar. Cinler yandığı zaman, o kişi de musallattan kurtulur ve büyüde bozulmuş olur.

Cin Kaç günde yakılır? Cin 1 günde yakıldığı gibi,3 gün, 7 gün,15 gün, 30 veya daha fazla günde yakılır.

Cinin yanma süresi, o vücuttaki cinlerin gücü ve kuvveti ile sayısına bağlıdır. Zayıf ve orta kuvvetteki cin 3 gün içinde yanarken, kuvvetli ve çok kuvvetli cinlerin yanması 30 gün veya daha fazla günü gerektirir.

Tılsım cin yakar mı? Tılsım kesinlikle cinleri yakmaz. cinleri yakacak tek yardımcımız Allah Teala’nın isimleri Kur’an ayet ve sureleri, dualar, zikir ve salavattır.

Mavi bezle cin yanar mı? mavi değil ne renk olursa olsun bezle ,çaputla, iple cin yakmak mümkün değildir. Allah’ın ayetleri cini yakmayacak da bez mi yakacak?

Cin yakmak günah mı caiz mi? Cin yakmak günah değildir ve caizdir. Peygamberimiz ve sahabeler Kurân okuyarak cin musallatına uğrayan kişileri kurtarmıştır.

İnsanın vücuduna giren şeytani cin, o kimseye eziyet, zulüm, acı , keder üzüntü verip hayatını perişan hale getiriyorsa ve vücuttan da çıkmıyorsa yapacak tek şey onu şeytanı yakmaktır.

Vücuda giren cinler, Allah ve insan düşmanı olan şeytani cinlerdir. İnsan ömür boyu o şeytanın hükmü, etkisi ve zulmü altında mı kalsın?

Cinleri yakan esmalar hangileridir? Esmaları baştan başlayarak okuyun. Hangi esma içinize sıkıntı veriyorsa veya rahatlatıyorsa o esma içinizdeki cin şeytanına etki ediyor onu yakıyor anlamındadır. O esma her gün en az 500 defa tekrar ederek edilerek okunmalıdır.

Rahman, Cebbar, Kahhar, Muzil ve Mumit esmaları cinleri yakmakta ve büyü bozmakta en etkili olanlarıdır.

Havas ilmi ile cin yakmak nedir? Havas sıra dışı, seçkin, üstün kişiler anlamındadır. Bir insanın kendisine havas ilmine sahibim demesi onda kibrin, gururun ve egonun tavan yapması demektir.

İslam’da gurur, kibir, kendini beğenmişlik yoktur. Havas ilmine vakıfım diyenlerin çoğu cinci ve büyücüdür. Şeytani cinlerle irtibatı vardır. Cinleri yakabiliyorsan Kur’an’ı Kerim ve bu konudaki bilgiler yeterlidir. Bir kişinin kendisine bu ünvanları vermesi uygun değildir. Onların amacı, karşısındaki kişileri yüksek ilimlere sahibim havası vermekten öteye geçmez. Kur’an’ı Kerim ile cinleri yakıyorum demek yeterlidir.

Ayetel Kürsi cinleri yakar mı? Kur’an’da 2. sure olan Bakara suresinin 255. ayeti olan ayetel Kürsi, Kur’an’da ki en büyük ayettir ve cinleri kesinlikle yakar.

Cinleri yakmak için 50, 170 veya 313 kere okunması ve cinler yanıncaya kadar ger gün tekrar edilerek okunması gereklidir.

3, 5 veya 7 defa Ayetel Kürsi okumak cinleri yakmaz. Çok tekrar edilmelidir.

Cin yakmak için dualar hangileridir? Cin yakmak için en kesin, güvenli ve çabuk olan dua, her gün 2 saat baştan başlayarak sırayla sureleri okumalı veya dinlemelisiniz. Kur’an’ bu şekilde dinlemek aynı zamanda cin yakma rukyesidir.

Cin musallatından kaç günde kurtulunur?

Cin musallatı kaç günde geçer?

Cin musallatından, 3 günde kurtulma olabildiği gibi, 7 gün, 10 gün, 20 gün 30 gün veya daha fazla günde kurtulunur.

Cin musallatından kurtulmanın gün sayısı, musallat olan cinlerin gücü kuvveti ve vücuttaki cinlerin sayısına bağlıdır. Vücuttaki cinler zayıf veya orta kuvvette ise onları yakmak en fazla 7 gün sürer. cin musallatından kurtulma olmazsa 7 günde cinler yanmamış ise bedendeki kuvvetli veya çok kuvvetli demektir. O zaman daha fazla okuma yapılması gereklidir.

Cinler enerji varlıklar olmasına rağmen onlarında gücü ve kuvveti insanlar gibi birbirinden farklıdır.

Kur’an’ı Kerim’de cinlerden Şeytan, Cin, İfrit, İblis, Marid, Benna,Ğavvas ve Aharin olarak bahsedilir. Bu isimler onları güç ve kuvvetleri ile yaptıkları işe göre verilmiştir.

İnsana musallat olan cin şeytanı ne kadar kuvvetli olursa olsun, Kur’an’ın gücüne asla dayanamaz. Ne kadar diretirse diretsin mutlaka yanar. Bazı kişiler bilgi eksikliğinden dolayı, içindeki cinlerin hemen yanmasını ve kurtulmak istemektedir. Cin yakma ve büyüden kurtulma bir süreçtir Allah tealaya sığınarak ve O’na güvenip, yardım isteyerek sabırla cin şeytanının üzerine gidilmelidir.

Öyle güçlü ve kuvvetli şeytani cinler vardır ki, vücut yapıları diğerlerinden çok farklıdır. Derileri timsah veya yılan derisi gibi olup yaktıkça altından başka bir deri çıkmakta ve yanmaları günlerce sürmektedir. Cin yakma ve büyü bozma bu nedenle hafife alınacak kolay bir iş değildir. Cinleri yakmak bilgi ilim ve cinleri yakacak olan hocanın bedeninin bu şeytanlara karşı çok korunaklı olması gereklidir. Bu nedenle herkes cin musallatından kurtaramaz ve büyü bozamaz.

Bazı hocalar gün vererek, büyüyü bozacağını, cin musallatından kurtaracağını söyler. Bu şirktir ve büyük günahlardandır. Geleceği Allah’tan başka kimse bilemez.

Allah teala Kur’an’da:

Hiç bir şey hakkında da “Ben bunu yarın muhakkak yaparım deme” (Kehf-23)

Her olayın kararlaştırılmış bir vakti vardır Artık ileride bilirsiniz. (En’am,67)

Ayetler açıkça ortada iken gelecekle ilgili bilgiyi nasıl verip, kesin yaparım diyorsun?

Cin Musallatından Kurtulmak İçin Kesin çözüm Nedir?

Cin musallatından nasıl Kurtulabilirim?

Cin Musallatından Kurtaran Hocalar

Cin musallatından kesin olarak kurtulunur?

Cin musallatından kurtulmanın kesin çözümü, Kur’an okumak ve dinlemektir. İçindeki cinler ne kadar kuvvetli olursa olsun, Kur’an’ın gücüne dayanamaz, yanar, helak ve yok olur.

Kur’an’dan başka hiç bir şeyle cin musallatından kurtulunamaz ve büyü bozulamaz.

Peygamberimiz ve sahabeler de insanları cin musallatında Kur’an’ı Kerim okuyarak kurtarmışlardır.

Günümüzde cinci ve büyücülerin, Kur’an dışındaki yol ve yöntemlerle insanları cin musallatından ve büyüden kurtarmaya çalışmaları boşunadır. Hiç bir cinci ve büyücü cin musallatından kimseyi kurtarması mümkün değildir. Büyücü bilmem ne büyüleri yaparım diyor, öte taraftan da büyü bozacağını, cin musallatından kurtaracağını söylüyor bunlara inanmayınız.

Genie in a Bottle - Fantasy & Abstract Background Wallpapers on Desktop  Nexus (Image 1375479)

Cin musallatından Kurtulduğumu Nasıl Anlarım?

Daha önce çekilen baş, el kol, ense, eklem ağrıları, iç sıkıntısı, mide şişmesi vesvese, yüzdeki sarı renk anında ortadan kaybolur. Uyku düzeni yerine gelir, iç huzuru olur, üzerinden tonlarca yük kalkmış gibi olur.

Cin musallatından kurtulma belirtilerini anlamak için kendi bedenimize bakmalıyız. Hocanın musallattan kurtuldun demesi önemsizdir. Sıkıntıların devam ediyor mu? Etmiyor mu? Ona bakmalısın.

Kısaca,önceden yaşadığın etki ve sıkıntıların tamamının yok olması cin musallatından kurtulduğunun belirtileridir.

Cin yakmak için vefk ve tılsım işe yarar mı?

Cin yakmak için vefk ve tılsım işe yaramaz.Bunların islamla ilgisi olmayıp başka kültürlerden bize geçen sadece büyü işlerinde kullanılan şeylerdir.

Vefk,tılsım ve celbiye insanların bildiklerinin tam tersine işe yarar. Büyücü ve cinciler bunları cin musallatından kurtarmak veya büyü bozmak için yazarlar ama insana şifa vereceğine daha kötü duruma sokar.

Yazılan bu yazılar cinleri göndermez, tam tersi şeytanları çağırır.Başka cinlerin bedenine girmesine imkan sağlar.

Allah tealanın, Kur’an’ı büyüyü bozmayacak da, cinli insanların ürettikleri vefk, tılsım ve celbiye gibi batıl gibi yazılar mı şifa verecek? Bunlardan şifa beklemek insanı büyük günaha soktuğu gibi zararını da artırır.

Cin musallatından kurtulmak için illa hocaya gitmeye gerek var mı?

Cin musallatından kendi yaptığınız okumalar veya Kur’an dinlemek sizi kısmi olarak rahatlatacaktır. Kendiniz cinleri kolay yakamazsınız.

Cinleri yakmak bir ilim ve deneyim ister.Okuma esnasında eliniz ve kolunuz kasıldı,kendinden geçip transa girdin,gözüne görüntü,kulağına sesler geldi,içindeki şeytan aşırı vesvese verdi ne yapacaksın? Cin yakmayı ve büyü bozmayı bilmeyen kişi hiç bir şey yapamaz.

Bu nedenlerle cin musallatından kurtulmak için illa hocaya gitmeye gerek vardır. Ancak gideceğin hoca cin musallatından kurtarmayı sadece Kur’an’la yapmalıdır.

Female Genie Stock Photos And Images - 123RF

Vücuda Giren Cin Kendiliğinden Çıkabilir mi?

Bir insanın vücuduna kendi isteği veya büyü ile giren cin kendiliğinden çıkamaz.

İnsanların en çok kandırıldıkları konuların başında, cinlerin insan bedenine girip çıkıyor denmesidir.

İnsanların çoğu,”hocam,cinler bedenime giriyor ve çıkıyor” demektedir. Cin senin bedenine cin giriş ve çıkış yapmıyor.Bir süre rahat bırakıyor, cinin çıktığını zannediyorsun, etki etmeye başladığında ise tekrar bedenine girdiğini zannediyorsun. Büyülü ve musallatlı kişiler bunları yaşayabilir.

Cinler,bir insanın vücuduna istedikleri zaman giriş çıkış yapsalardı; büyü bozma olmazdı ve cin musallatından kimse kurtulamazdı. Kişi bizim yanımıza geldiğinde cin çıkar, boş bedene okurduk,bizim yanımızdan ayrıldığında tekrar vücuda girer etki ve sıkıntılarına devam ederdi.

Cin musallatından kurtulmak yalnızca Kur’an’ı Kerim ile olur.Aykan Hoca

Cin Musallatından Kurtulmak

Cin musallatından kurtulmak yalnızca Kur’an’la olur.Cin musallatında insanın içine cin şeytanları girdiğinden bu varlıkları yakacak,yok edecek tek silah Kur’an’ı Kerim’dir. Cin musallatından kurtarmada Allah’ın izniyle Kur’an kesin çözümdür.

Cin musallatından kurtulmak için hocaya gitmek gerekir. Musallat olan cinleri yakmak,yok etmek sanıldığı kadar kolay değildir.Öyle güçlü ve kuvvetli şeytani cinler vardır ki,onun üzerine okumak kolay değildir. Esnetir,içini sıkar,gözlerden yaş gelir ve ayetleri bile okumakta zorlanır veya okuyamazsın.Bu nedenle cinlere karşı güçlü,ilim sahibi ve deneyimli bir hoca cin musallatından kurtarır. Okumanın yanı sıra cinlerle, hocanın bir savaşıdır.Kim galip gelirse diğerini yenecektir. O sebeple cin musallatından kurtarma ve büyü bozmada hocanın niteliği çok önemlidir. Bu yüzden herkes cin musallatından kurtaramaz ve büyüyü bozamaz.

Cin musallatı ve büyü bozma aynı şekilde yapılır. Her ikisi de Kur’an’la bozulur.

Quran Cover, Arabic Calligraphy, Islamic, Ornament PNG Transparent Clipart  Image and PSD File for Free Download

Cin Musallatından Kurtulma Belirtileri Nelerdir?

Cin musallatından kurtulma sadece Kur’an ile yapıldığından,o kimsenin üzerine sure ve ayetler okunarak cinler yakılır.

Cinler yandıkça insanın içi rahatlar,önceden çekmiş olduğu sıkıntıların şiddeti azalır ve cin tamamen yanıp yok olunca hiç bir sıkıntı kalmaz.

Baş,el,kol,ayak,eklem ve kas ağrıları yok olur. Kişi psikolojik olarak kendini daha rahat hisseder. Uyku düzene girer ve her insan gibi normal uyunur.

Cin Musallatından Kurtulan Var mı?

Cin musallatı, Kur’an’la tedavi edildiği zaman kurtulmayacak kimse olmaz. Önemli olan cinler tamamen yanıp yok oluncaya kadar okumalara devam edilmelidir.

Cin musallatından ve büyüden kurtulan çok insan vardır. Ancak tek şart Kur’an’ı kerim araç olarak kullanılmalıdır.

Musallat ve büyü bozmada bazı bilgileri bilmenizde fayda olacağını düşünerek şunlara dikkat etmelisiniz:

Musallat ve büyü bozmada, akıl almaz yol ve yöntemler uygulanmaktadır. Bunları sitenin ilgili bölümlerinde açıklamama rağmen, tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum.

Size işlem yapacak hocaya soracağınız ilk soru, “ Beni ne ile nasıl kurtaracaksınız?” olmalıdır. Kur’an ile derse bir sorun olmaz. Ancak, Kur’an tedavisinde de yanlışlar yapıldığını bilmekteyim.

Şöyle ki:

 Beş, on dakika veya yarım saate varan kısa okumalarla, cinlere etki etmek onları yakmak mümkün değildir. Okumalar en az iki saatten aşağı olmamalıdır. Bazı durumlarda günde iki saat bile yetmemektedir.

Okumalar mutlaka sesli yapılmalıdır. İçinden okumanın etkisi olmaz veya çok azdır. Kur’an okurken ağzımızdan çıkan nur enerjisi cinleri yakmaktadır.

Sirke, tuz, hacamat, denizden geçmek, tütsü koklamak, vefk, tılsım, cinlere iş gördürmek gibi şeylerle büyü bozulamaz, cin musallatı giderilemez.