Vesveseden Nasıl Kurtuluruz?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Vesvese (iç ses), insanın içindeki şeytani cinlerin onunla sesli veya sessiz olarak konuşup yönlendirmesidir. Vesvese Kur’anla yok edilir. Aykan Hoca

KONU BAŞLIKLARI

Vesvese ne demektir? (islami)

Vesvese kimde olur?

Vesveseden kurtulmak için okunacak dua

Vesveseden koruyan dua

Vesveseden kurtulamıyorum

Çok ağır, ilerlemiş ve beyinde vesvesesi olan ne yapmalı?

Kalpte ve beyindeki vesveseden nasıl kurtulurum?

Dini ve cinsel olarak vesvese geliyor ne yapmalıyım?

Vesveseden kurtulamıyorum sürekli vesvese geliyor

Vesveseden nasıl kurtulurum?

Vesveseden yoruldum,vesveseden kurtulan var mı?

Büyülü insanlarda vesvese olur mu?

Vesvese nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?

Vesvese nasıl engellenir ve yok edilir?

Vesveseden namaz kılamıyorum

Vesvese namazı bozar mı?

Vesveseden kurtulmanın kesin çözümü nedir?

Vesvese, insanı dinden çıkarır mı?

Vesveseden kurtulmak için hangi sure ve ayet okunur?

Takıntı ve vesveseden nasıl kurtulurum?

Besmele ve Euzü Besmelenin Anlamı ve Tefsiri Nedir - Trend Hayat
Vesvese, Cin şeytanının insanın beynine sinyaller göndererek onunla sessiz veya sesli olarak konuşmasıyla olur. Aykan Hoca

Vesvese Ne Demektir?

Vesvese neden olur?

Nefsin veya şeytani cinlerin insana kötü, fena, korku ve endişe veren, tehlikeli ve zararlı telkinde bulunması, insanı dine aykırı davranışlara yönelten etkilemelere vesvese denir. Vesvas, şeytanın insanın içine attığı saptırıcı dürtü, faydasız söz, şüphe ve tereddüt” anlamlarında kullanılır.

Vesvese; kuruntu, evham, vehim, kuşku, tereddüt, obsesyon olarak da bilinen insanın aklına ve kalbine sürekli olarak gelen kötü düşünceler inatçı dürtü ve imgelerdir.

Vesvesenin diğer adı “iç ses” tir. Büyülü ve cin musallatı olan kişilerin tamamına sürekli vesvese gelir ve vesvesenin etkisinden kurtulamaz. Vesvese, kişiden kişiye değişir bazı insanlar vesveseyi daha ağır yaşarlar.

Vesvese, bir ağaç kurdu gibi insanın ruhunu yavaş yavaş etkisiz hale getirir ve uzun yıllar sürerse o kişi canlı bir cesede dönüşür. İnsan kişiliksiz kimliksiz yaşayan bir ölü gibi olur. Günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düşer. Duygusuzlaşır, iyilik, güzellik kavramları yok olur. Kişisel temizliğine bakmaz. Hiç bir manevi ve maddi değerler gözünde önemsizleşir. Eşine, çocuklarına ve çevresine duyarlılığını kaybeder. Eşini işini ve çocuklarını kaybeder. Yalnız bir hayat sürer.

Vesvese, aslında kişinin içindeki şeytani cinlerin onu yönetmek istemesi yönlendirmesi ve yönetmesidir. Cin şeytanının, insan beynine gönderdiği sinyaller sonucu vesvese olur. Cinler,insana sessiz veya sesli olarak vesvese verirler. En çok karşılaşılan sessiz vesvesedir.

İçinde cin olmayan kişilere, cinler vesvese veremez. Cinler tarafından çok uzun süre iç ses denilen vesvese altında kalan kişilerin ruh sağlığı bozulur.

Sürekli vesvese yaşayan bir kişi, yaptığı olumsuz davranışları bilir veya bilmez. Kişiden kişiye göre değişir. Bildiği halde yapmamak elinde değildir. O anda tamamen cinlerin hükmü, etki ve tesiri altındadır. Kendini zorlasa da o eylemi yapar ve yaptığı olumsuz işi de şeytan ona iyi olarak gösterir. Vesvese bu nedenle çok tehlikeli bir eylemdir.

Vesvese Kimde Olur? Kendisine cin musallat olmuş veya büyülü kişilerin tamamında vesvese olur. Büyülü ve cin musallatı olan kişiler en çok dini, cinsellik ve ölüm vesvesesi yaşarlar.

İnsanın içine giren cinler mutlaka vesvese verir. Cin musallatı olan ve büyülü kişilerin ortak özelliklerinin en önemlisi vesvesedir. Vesvese yaşamayan büyülü insan olmaz.

Vesvese, gizli ses demektir.İnsanın içinden ,duygu,düşünce veya bir sesin gelerek onu yönlendirmesidir.Genelde bu duygular kişiyi olumsuzluklara yöneltir.Adeta ikinci bir şahsın onu içinden yönlendirmesi gibi olur.Bu etkiye de çoğunlukla karşı konulamaz.Örneğin;Bir insana içinden devamlı,din aleyhinde vesvesenin gelmesi sonucunda kişi dinden soğuyup dini görevlerini yapamaz hale gelebilir.Aşırı temizlik duygusu veya temizlikten nefret etme, hasta olmadığı halde ölüm korkusu,cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler,aşırı şüphecilik, çeşitli gereksiz takıntılar,abdest ve namazla ilgili olumsuzluklar vb. şeytanın verdiği vesvesedir.

Cinlerin ve nefsin vesvesesini bu şekilde ayırt edebilirsiniz.

Vesvesenin bilimsel karşılığı bazı yönlerden farklı ise de obsesyon dur. 

Obsesyon (vesvese); irade dışı gelen, kişiyi tedirgin eden, benliğe yabancı, şuurlu ve gayretle kovulamayan, tekrarlayan düşüncelere verilen addır.

Vesveseli olan kişi, çoğu zaman dıştan fark edilmez. Ancak vesveseli kendisiyle adeta savaş halindedir, huzursuzdur. Kimseye de derdini anlatamaz. Acıklı durumunu anlayanlar vesveseli kişiye, “bırak bu saçma sapan düşünceleri” der. Zaten vesveseli kişi de bu düşüncelerin saçmalık olduğunu, mantıksızlığını bilir. Fakat elinde değildir, kovmakla gitmezler.

Çok ağır ve ilerlemiş vesvesesi olan kişilere Kur’an tedavisi yapılmalıdır.

Vesveseden Nasıl Kurtulurum?

Çok ağır ve İlerlemiş Vesvesesi Olan ne Yapmalı?

Vesveseden kaç günde kurtuluruz?

Vehim, evham, takıntı veya iç ses denilen vesveseden Sadece Kur’an ayet ve sureleri ile kurtulabilirsiniz. Peygamberimizden gelen dualar, Esmaül Hüsna, salavat getirmek ve bazı zikirleri okumak da vesveseden kurtarır.

Vesvese; hafif, orta, ağır ve çok ağır olmak üzere 4 çeşittir. Hangi vesvese olursa olsun hepsine Kur’an tedavisi uygulanır. Vesvesenin şiddetine göre okuma süresi uzar ve vesveseden kurtulmak 7 günde olabildiği gibi, 15 gün 30 gün veya daha fazla günde kurtulunur.

Çok ağır ve ilerlemiş olan kişilere Kur’an tedavisi uygulanmalıdır. Büyü veya cin musallatı ile insanın içine giren bu şeytani cinler Kur’an’la yakılıp yok edildiğinde vesveseden kurtulunur. Bunun içinde deneyimli bir hocadan yardım almalısınız.

Çok ağır ve ilerlemiş vesvese yaşayanların vücudunun içinde çok kuvvetli ve güçlü cin şeytanları var demektir. Bedendeki cinler ne kadar kuvvetli olursa o insana daha güçlü şekilde vesvese verirler.

Vesvese, büyü ile veya kendi isteği ile cinlerin kişinin içine girmesinden sonra onlar tarafından yapılır. Beyinde oturan cin o kimsenin aklına devamlı olumsuz duygu ve düşünceler getirir.

Çok ağır, ilerlemiş ve beyinde vesvesesi olan kişiler aşağıda yazdığım ayet ve duaları ve ayetlerini her birini en az 50 kere hızlı bir şekilde okursa vesvesenin şiddeti azalır veya yok olur.

Başınızın üzerine Kur’an’ı açıp koyunuz ve 10- 15 dakika bekleyin vesvese kesilecektir.

Buna rağmen vesvese geçmiyorsa üzerinize büyü bozma işlemi uygulanması gereklidir.

Ağır ve normal vesvese için şu zikirlerin her birini günde en az 100 defa okuyunuz.

•”Lâ ilâhe illâllah”

•Hasbunallahu ve ni’mel vekil.”

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.”

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbul arşil azim

İçinizden bir gücün sizi yönetme çabaları veya yönetmesi ve ona karşı koyamamanız sizde vesvese olduğu anlamındadır. Aykan Hoca

Vesvesenin Belirtileri nelerdir?

Vesvese Nasıl Anlaşılır?

•Büyülü veya cin musallatı olan kişilerde mutlaka vesvese olur. Vesvese yaşamayan büyülü insan olmaz. Büyünün asıl amacı insana vesvese vererek onun hayatını perişan etmek, hasta yapmak, ruhunu bozmak, karı kocayı ayırmak, işini bozmak, dinden uzaklaştırmak, çevresinden ve diğer insanlardan koparmak, kişiliğini bozmak gibi olumsuz duygu ve düşünceleri vermektir. Bu nedenlerle vesvese ve büyü bir insan için tehlikelidir.

•Vesvese gelmesi insanın elinde değildir.ne yaparsa yapsın karşı koyamaz. Vesvese sürekli tekrarlar.Devamlı vesvesenin etkisi,tesiri altında kalınır. Vesvese,insanları intihara ve ölüme kadar götürebilir.

Büyülü ve musallatlı kişilere en çok gelen vesvese ” dini” konularda olur:Büyü ile insanın içine giren cin şeytanı, o insanı Allah’tan ve dinden koparmak için akla hayale gelmeyecek vesveseler verir.İslamın veya diğer dinlerin yok olduğunu,(haşa) Allah var mı? Yok mu? Kur’an hak mı? değil mi?Allah’ı kim yarattı? Gibi sorular sorarak,büyülü kimseyi inanmamaya sevk etmeye çalışır.İnsanı “şirke” sokmaya uğraşır.

Abdest almak ve namaz ile ilgili vesveseler gelir,bunların gereksiz olduğuna inandırmak ister bazılarında ise küfürlü sözler bile olabilir.

•Büyülü ve cin musallatlı kişilere en çok gelen ikinci vesvese “cinsellik” le ilgilidir:Vücuda giren cin şeytanları,kadın ve erkek hepsinin aklına cinsellikle ilgili olumsuz duygu ve düşünceler getirir.Bir insanın normal şartlarda yapmayacağı veya yapamayacağı cinsellik hisleri getirip onları gerçek yaşamında uygulamasını ister.

•Büyülü ve cin musallatlı kişilere en çok gelen üçüncü vesvese “kendisine veya başkalarına zarar verme ve ölüm” duygusudur:Allah ve insan düşmanı olan şeytan,içinde olduğu kişinin kendisine veya başkalarına zarar vermesini ister,başarmak için elinden geleni yapar.Bunlarında en başında gelen “intihar” duygusudur.Yaşamamın gereksiz olduğuna inandırılır.

•Büyülü ve cin musallatlı kişilere en çok gelen dördüncü vesvese “yalan” söylemektir: Yalan söylemek dinimizde günah,haram ve yasak olduğundan,kişinin içindeki şeytan, o kimseye devamlı yalan söyletmeye çalışır.

•Beşinci önemli vesvese,büyülü kişinin eşini ve çocuklarını sevmeme,onlardan uzak kalma duygusudur:Bir insana büyü yapıldıktan sonra,içindeki cin şeytanları onu eşinden ve çocuklarından uzaklaşması sevmemesi için sürekli vesvese verir ve genelde de başarır.

•Büyülü ve cin musallatlı kişide görülen en önemli vesveselerden biri de “takıntı” dır:

• “Aşırı temizlik duygusu veya “temizliğe özen göstermeme” ,büyülü ve musallatlı kimselerde görülen önemli vesvesedir.

Vesvese,insanın içindeki cin şeytanları tarafından yapıldığından, bu cinlerin Kur’an Ayetleri ile yakılıp,yok edilmesi gereklidir. Dini, cinsellik ve diğer konularda gelen vesveselerden bu şekilde kurtulunur.

6 Tips to Eliminate Negative Thoughts - The Good Men Project
Vesvese; cinlerden, nefisten ve insanlardan olur. Aykan Hoca

Vesvese Neden Ve Nasıl Olur?

Vesvese; cinler,nefis ve insandan olmak üzere 3 türlüdür.

1-NEFSİN VESVESESİ: Nefis, insanın doğumundan ölümü ne kadar içinde durmaktadır: Her insanda nefis vardır. İnsanların yaptıkları bütün kötülüklerin anası nefistir. Eğer insanların nefsi olmasaydı çalışmaz, seks yapmaz, bilimde ilerleyemezdi. Çünkü nefis her şeyin en iyisini, rahat yaşama ister. Sıkıntıyı kabul etmez. Nefis, Allah düşmanıdır. Bir insanın Allah yolunda olmasını istemez. İnsana içinden mahiyetini tam olarak anlayamadığımız şekilde vesvese verir. Onu Allah yolundan çevirmek ister. Bu konu çok uzun olduğundan kısaca bilgilendirdim sanırım.

2-CİNLERİN VESVESESİ: Cinin vesvese verebilmesi için mutlaka o insanın içinde olması lazımdır. Cinler insan bedenine, içine girmeden vesvese veremezler. Büyü veya cin musallatı ile insanın içine giren cin şeytanları o kişiye mutlaka iç ses yani vesvese verirler.

3-İNSANLARIN VESVESESİ: Bazı insanlar, dedikoducu, gammaz, haset olurlar. Birinden aldığı sözü diğerine taşırlar. İnsanlar arasına nifak sokarlar. Kur’an’ı Kerim’de bunlara “insan şeytanı” denir. Bunların işi gücü fitne, fesattır. Bu suretle insanların akıllarını karıştırır, çelerler. Aynı şeytan gibidirler. Bu durumda vesvesenin bir çeşididir.

Vesvese, lügatte hışırtı,fışırtı,fısırtı gibi gizli ses anlamına gelir.Buna göre gönülden,birbiri arkasından gelip tekrar eden gizli söze vesvese,bir nefse böyle söz bırakmaya da vesvese vermek denir.(Elmalılı;Hak Dini Kur’an Dili,4:24)

Min şerri’l-vesvasi’l-hannas (Nas suresi), O hannas vesvesecinin şerrinden, yani geri çekilip sinen;sinip sinip aldatmak,Allah yolundan geriletip kötülüğe sürüklemek için döne dine vesvese vermek adeti olan, o sinsi vesvesecinin şerrinden sığınırım.

Vesvas; Şeytanın bir ismidir. Onun fısıldadığına da vesvese denir.

Vesvese, kuruntu takıntı, vehim ve evham kelimeleri genelde aynı anlamda kullanılır. Vesvese, şeytandan veya nefisten gelir. Nefis kişi, bir şeyin zatı olan kendisi, öz varlık, enlik demektir.

Vehim, evham; Şüpheli ve manasız korku, belirsiz fikir ve düşünce demektir. 

Musa aleyhisselam İblisle karşılaştığında ona “Ademin kabrine secde etmen emredildi. Onu yaptığın taktirde tevben kabul edilecek “dedi. İblis büyüklendi ,sinirlendi; “Ona hayatta iken secde etmedim de ölü halinde mi secde edeceğim?” dedi. Sonra “Ey Musa ,” dedi, ”Benimle Rabbim arasında aracılık yaptığından dolayı sana karşı borcum var. Sen şu üç durumda beni hatırlarsan helak olmazsın. Sinirlendiğinde beni hatırla, kalbine vesvese verdiğimi ,gözümün gözünde olduğunu, kan damarlarında dolaştığımı aklına getir .(Telbis-i İblis-İbnü’l Cevzi )Peygamber (sav) buyuruyor: Şeytan herhangi birinize gelerek “ Seni kim yarattı? der.O, “”Allah’u Teala der. Şeytan bu defa “ Peki Allah’ı kim yarattı ? der. Şeytan sizden birine böyle vesvese verdiğinde o kişi “Allah ve peygamberine iman ettim!” desin. O durumda vesvese ondan gidiverir. (Buhari-3276)

“Keşşaf”ın ve Ragıb’ın söyledikleri gibi vesvese; Esasen fis, hiş demek, yavaş fısıltı yapmak, fiskos etmek gibi gizli sese denir. Nefsin veya şeytanın kalbe ilka ettiği hayırsız, faydasız lüzumsuz düşüncelerdir.

” Ve biliriz ki onu nefsi ile vesveselendi.” (Kaf,16) Nefsin vesvesesi hakkında

” Derken şeytan ona vesvese verdi.” (Taha 120) ayeti de şeytanın vesvesesi hakkındadır.

Minel cinneti vennas” ( Nas) “Cinden ve insten” . Yani o vesvese veren, gerek gizli cin taifesinden, cinnilerden olsun ve gerek malum insanlardan,insiler kısmından olsun, o vesvası hannas ikisine de şamildir.

Şeytan iki türlüdür:

1-Cin şeytanları: Elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz Allah tealanın,”dumansız ateş” ten,bu günkü anlayışımızla “enerji”den yaratılan cinlerin, inançsızları cin şeytanlarıdır.

2- İnsan şeytanları: Aşağıdaki ayette geçtiği üzere, yalan, dolan fitne, fesat haset, dedikodu, gammazlık yaparak insanları birbirine düşüren insanlara da, Kur’an’ı Kerim “insan şeytanı” demektedir.

Bu manada Sûre-i En’am’da geçtiği üzere

” Ve böyle Biz her peygambere ins-ü cinn şeytanlarını düşman kılmışızdır, bunlar aldatmak için bir birlerine lafın yaldızlısını telkin eder dururlar.” (En’am,112)

Ayetine göre vesveseyi cinler ve insanlar da verirler

Negative Thoughts we Entertain - Spirit Filled Catholic

Namazda Vesveseden Nasıl Kurtulunur? Vesvese Namazı Bozar mı?

Namaz kılanların en çok şikayet ettikleri konu namazda vesvese gelmesidir. Namazda vesvese iki türlü olur. Şeytandan veya nefsinden. Bu ikisini birbirinden ayırmak kolaydır. Cinlerden gelen vesvese de; o kişide namaz dışında da ruhsal, fiziksel ve uykularında bazı sıkıntıların yaşanması lazımdır. Eğer bu belirtiler, sıkıntılar olmuyorsa, o zaman anlaşılır ki ve sana nefsinin verdiği vesvesedir.

Namaza durduğunda aklına dünya işleri alacak, verecek gibi şeyler geliyorsa bu nefsin vesvesesidir. Bu durumda abdest aldıktan sonra bir müddet dünya işleri ile ilgini kes, Allah’u tealayı, O’nun azametini, büyüklüğünü, kimin karşısında namaza duracağını düşün, nefsinin Allah ve senin düşmanın olduğunu içinden geçir, aklından Allah Celle Celalühu’dan başkasını çıkar ve o şekilde namaza dur. Namaza durduğunda Kabe’yi gözünün önüne getir, sanki Kabe önündeymiş gibi namaz kıl. Göreceksin ki nefsini yenmiş olup nefsinin bu vesvesesinden kurtulacaksın.

Vesvese cinden şeytandan geliyorsa, bildiğin duaları tekrar ederek çok oku, vesvesenin şiddeti azalacaktır. Her şeye rağmen geçmiyorsa bizden yardım almalısınız.

vesvese ile ilgili görsel sonucu

Vesveseden namaz kılamıyorum, namaz konusunda vesveseli olanlar iki türlüdür. Birincisi, abdest almakta zorlanma veya alamama veya abdest alıpta namaz kılamama. İkincisi, Abdest alıp namaza durduğunda vesvesenin olmasıdır. İkinci durumu yukarıda açıkladım.

Bazı kişilere cinler öyle vesvese verirler ki, o insan istemesine rağmen namaz kıldırmazlar. Bir mazeret buldurur. İçine sıkıntı verirler. Bu durumda o insanın içindeki cinler yakılmalıdır. Eğer nefsinizden namaz kılamıyorsanız o zaman yukarıda anlattıklarımı yapınız.

vesvese ile ilgili görsel sonucu

Vesvese Nasıl Yok Edilir?

Vesvesenin ilacı Kur’an’ı Kerim’dir. Kur’an’ı Kerim okumak veya dinlemek vesveseyi yok edip ortadan kaldırır.

Vesvese cinden veya nefisten olduğuna göre, Kur’an’ı Kerim dışında ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız.

Şeytan Niçin Vesvese Verir?

Şeytan, Kur’an’ı Kerim’de, Allah’a isyan eden cindir. İnsanların düşmanıdır. Kendisi cehenneme gideceğinden, insanları da aldatarak, Allah Celle Celaluhu’ya isyan ettirerek kendisiyle beraber cehenneme götürmek istemektedir. Allah’u teala insanı yarattığı zaman meleklere secde edilmesini emretti. Melekler secde etti fakat şeytan gurur ve kibre kapılarak secde etmedi. Kendisinin ateşten insanın topraktan yaratıldığını ateşin topraktan üstün olduğunu söyledi. Allah’u teala onu cennetten kovdu. Şeytanda buna karşılık insanlara düşman oldu. Belirli güne kadar mühlet istedi: Allah’u teala şeytana o müddeti verdi. Şeytan insanlara sokularak içlerine girerek onları azdıracağını, Allah’a isyan ettireceğini söyledi. İşte bu yüzden şeytan insanlara vesvese verip aldatmaya çalışır.

Şeytan ne Zaman Vesvese Verir?

Şeytan insana musallat olup veya büyücü tarafından gönderilip insanın içine girince vesvese verir. Şeytan, insanın içine girmeden vesvese veremez. O zaman herkes vesveseli olurdu. Şeytanın amacı insanı günaha sokmaktır.

How to change negative thoughts and calm your mind | InterCultural ...

Vesvese İnsanı Dinden Çıkarır mı?

İnsanın içine gelen olumsuz vesveseler yerine getirilmediği takdirde insanı dinden çıkarmaz. Gelen vesveselere rağmen, inanç devam ederse dinden çıkılmaz.

Bir insanın dinden çıkması için aklı yerinde olduğu zaman dini ret ve inkar etmesi durumunda dinden çıkılır.

Bazı insanlara şeytan o kadar güçlü vesvese veriyor ki, o kişi isyan edebiliyor. O anda şeytani cin o kimseye tamamen hakim olmuş, aklını almıştır. O durumda kötü bir şeyler yapabilir, çünkü irade elinde değildir. İrade elinde olmadığı için insan dinden çıkmaz, en iyisini Allah bilir. Kişi kendine geldiği zaman tevbe, istiğfar etmesi uygun ve yerinde olur.

Peygamberimiz zamanında bazı sahabeler, içlerine çok kötü vesveselerin geldiğini Rasulullah efendimize bildirmişler; Peygamberimiz, bu kötü vesveselerin, gerçekleşmemesi durumunda insanı dinden çıkarmayacağını söylemişlerdir.

شبح الأرملة يهاجم شباب القرية والحل في "القمصان الحمراء" | قل ودل

Büyülü İnsanlarda Vesvese Olur mu?

Büyülü ve cin musallatı olan her insanda mutlaka vesvese olur. Vesvese yaşamayan büyülü ve musallatlı kişi olmaz. Büyünün ve cin musallatının en tehlikeli yaptırımı vesvese olmaktadır. Karşı koyamadığın içindeki güç 24 saat sürekli akla olumsuz düşünceler getirmektedir.

Yapılan büyülerde, insanın içine cin şeytanları sokulduğundan, o cin insana vesvese vererek hakim olur ve yönetir. Bu nedenle büyünün insan üzerinde en etkili olan yaptırımı vesvesedir.

Cin şeytani büyülü kişinin aklına devamlı olarak dini, cinsellik, kendine veya başkalarına zarar verme düşüncesini getirir bu vesvesedir.

Bazı şeytani cinler öyle kuvvetli ve güçlü vesvese verirler ki kişi buna karşı koyamaz. Cin ne isterse onu yerine getirir.

Zayıf cinlerin verdiği vesvese de güçsüzdür ancak kişiyi yine de önemli derecede etkiler.

Cin musallatında da, büyüde olduğu gibi kişinin içinde cinler olduğundan doğal olarak vesvese verirler.

شبح صور الخلفية، 199 الخلفية المتجهات وملفات بسد للتحميل مجانا | Pngtree

Kalpteki ve Beyindeki Vesveseden Nasıl Kurtulurum?

Vesveseden Kurtulamıyorum Sürekli Vesvese Geliyor

Beyne ve kalbe gelen vesveseler cin şeytanlarından olduğu için bu cinler Kur’an sure ve ayetleri ile yakılıp yok edildiğinde vesveseden kurtulursunuz.

Büyü veya musallat ile insanın içine giren şeytani cinler vesvese vermek için kişinin baş veya kalbine oturur. Cinler için en iyi vesvese verilecek iki organ kalp ve beyindir.

Oradan beyne rahatlıkla sinyaller göndererek kişiyi olumsuz yönde etkilemeye ve istediklerini yaptırmaya çalışırlar.

Kalpteki ve beyindeki vesveseyi yapan şeytani cinleri sadece Kur’an’la ortadan kaldırmak mümkündür. Vesvese yaşayan kişinin üzerine vesveseler kesilinceye kadar Kur’an okumak vesveseyi yok edecektir.

Ancak bu iş o kadar kolay değildir. Okumayı yapacak olan hoca deneyimli şeytani cinleri yakabilecek güçte olmalıdır.

Bir erkek, “Hocam sürekli vesvese geliyor, vesveseden kurtulamıyorum ne yapmalıyım?

Vesvese sürekli geliyorsa ve vesveseden kurtulamıyorsan yukarıda yazmış olduğun duaları tarif ettiğim şekilde okumalısın, vesveseden kurtulamıyorsan o zaman yardım alıp kendini okutmalısın.

أضرار صحية عند التوقف عن الجنس لفترة طويلة - ويب طب

Dini Konularda ve Cinsellikle ilgili Vesvese Geliyor Ne yapmalıyım?

Dini konularda ve cinsellikle ilgili olarak gelen vesvese de Kur’an’la ortadan kaldırılır ve yok edilir. Yapacağın başka hiç bir şey yoktur.

Büyü veya musallatla insanın içine giren cin şeytanları, o kişilere en çok dini, cinsellik, kendine veya çevresine zarar verme vesvesesi verirler.

Dini, cinsellik veya zarar verme vesvesesi yaşayan kişilerin üzerine bu vesveseler yok oluncaya kadar Kur’an okunur, cin şeytanları yakılır ve vesveseden kurtulursun. Vesveseden kurtulmak için yapılacak yol ve yöntem bu şekildedir.