Büyü Neden Tutar Veya Tutmaz?

18 Mart 2020 Kapalı Yazar: AykanHoca
Explore the Best Wizard Art | DeviantArt

Büyü neden tutar? Büyü kimlere tutmaz? Büyü kimlere işlemez? Büyü tutmaması için ne yapılmalı? Büyünün tutmama sebepleri nelerdir? Büyüye inanmayana büyü tutar mı?

Büyünün tutup tutmaması her şeyden önce Allah tealanın iradesine bağlıdır.Büyü yaparım kesin tutar veya bana büyü tutmaz,işlemez diye kimse kesin konuşamaz.İnsanların yaşadığı maddi alem dışında bir de manevi alem vardır ki bunun sırrını,gizliliğini Allah’tan başka kimse bilemez. Biz ancak sebeplere bakarak yorum yapabiliriz.

Büyü Neden Tutar veya Tutmaz?

Büyüde kullanılan cin şeytanları her zaman büyücüye yardım etmez ve ortada bırakırlar.Bu durumda büyü yapılamayacağından tutmayacaktır. Cin şeytanlarına hiç bir zaman güvenilmez. Büyüde kullanılan cinlerin,büyücüden istekleri bitmez. Cin şeytanı, büyücünün isteklerini yerine getirmesi halinde büyüye alet olur insanın içine girer. Allah teala da izin verirse büyü tutar.

Cenab- Hakk Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

İnsanlardan bazıları,cinlerden bazılarına sığınırlardı da.onların azgınlıklarını artırırlardı. (Cin,6)

Şeytan ise insanı aldatıp yapayalnız bırakandır. (Furkan,29)

•Büyünün tutması veya tutmaması her şeyden önce Allah’ın izni,iradesi ve isteğine bağlıdır. Kur’an’da açıkça belirtilmiştir.

Allah teala Kur’an’ı Kerimde Şöyle buyuruyor:

İşte bu büyülerden koca ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı; fakat Allah’ın izni olmadıkça bununla (büyü) kimseye zarar vermeleri mümkün değildi. (Bakara-102)

İnsanları koruyan melekler vardır.Bu melekler korumayı bırakmadıkça o insana şeytani cinler yaklaşamaz ve büyü de tutmaz.

Her biri için (her insan için) önünden ve arkasından takip eden melekler vardır,onu Allah’ın emri ile gözetirler. (Rad-11)

Koruyup gözeticisi olmayan tek bir insan yoktur. (Tarık-4)

Her insan Allah tarafından korunup gözetildiğine göre, Allah izin vermezse Büyü nasıl tutacak?

Allah teala,bir kimseye büyü tutmasını murat etmişse, Onu koruyan melekler yanından ayrılır ve büyü böylece tutar.

Büyülü kişilerin bazıları diyor ki; “Hocam, benim ne suçum günahım var? Bana büyü tuttu,eziyet ve sıkıntı çekiyorum?

Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız,halbuki hakkınızda o bir hayırdır ve olur ki bir şeyi seversiniz, halbuki hakkınızda o bir şerdir.Bunu da ancak Allah bilir,siz bilemezsiniz. (Bakara-216)

Öyle insanlar biliyorum ki yetişkin olmuş, bir kere dahi Allah’ı anmamış hatırlamamış.Ancak büyü tuttuktan sonra,gece gündüz devamlı dua ediyor ve Allah’tan yardım istiyor.Büyü bozulacak,fakat ona büyü tutması Allah’ı anması,hatırlaması için büyü tutması bir sebep olmuştur.

Büyünün tutup tutmaması “aura” ya da bağlıdır.İnsan bedenini çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. Auranın yedi ana enerji merkezi vardır.Bunlara çakra denir. Tasavvufta da çakralar,letaif adı ile anılır.

Bir insanın aurasının güçlü olması,ona şeytani cinlerin girmesinin veya hiç girememesini sağlar ve büyü tutmasını da engeller.

Beslenmenin de büyü tutması ile yakın ilgisi vardır.Büyü ile gönderilen cin şeytanları sağlam bir vücuda girmekte zorlanır veya giremez dolasıyı ile o insana büyü tutmaz.

Yiyeceklerin titreşimleri farklıdır. Sebzelerin titreşimleri fazla,hayvansal gıdaların titreşimleri daha az olur.Sadece sebze ile beslenen ve hayvansal gıdalar tüketmeyen kişilere büyü daha kolay tutar.

Büyü tutmasının inançla kısmi olarak ilgisi vardır.Dini görevlerini yerine getirenlere büyü tutmayacak diye bir kural yoktur.Öyle insanlar biliyorum ki dini görevlerini yerine getiriyor ama büyü tutmuş. Dini vecibeleri yerine getiren bir insana büyü tutmaması için daha şanslı olacaktır fakat kesin bir kural değildir.

Kur’an hafızı olan kaç kişiye büyü tuttuğunu gördüm. Tesettürlü kaç tane kadının büyüsünü bozdum.

•Yalan ve yanlış zikirler çekmek,büyü tutmasının sebebidir.Bazı kimseler kendi kafalarına göre sevap kazanmak amacıyla zikir çekerler.

Çok eskiden yazılmış bir tasavvuf kitabında bu durum şöyle anlatılıyor:

Az yemek ve yalan yanlış zikirler çekmek neticesinde;anasır-ı erba’dan müteşekkil olan gövdeleri tebeddülata (değişime)uğrar. (anasırı erba;İslam felsefesine antik Yunan’dan intikal eden anasır-ı erba teorisi müslümanların da sisteminde yer almış. Felsefe de insanın ateş,hava,toprak ve sudan meydana geldiği dört unsur demektir.) Ağırlık kalkar cin şeytanları ile ünsiyet (arkadaşlık) olur.

Anlamını bilmeden zikir çekmek veya aynı kelimeleri tekrar etmek insan bedenine cinlerin kolay girmesini ve büyü tutmasını kolaylaştırmaktadır.

“Zikrin en faziletlisi Kur’an okumaktır.” hadisi uyarınca,Allah tealayı anmak hatırlamak isteyince meal bile olsan Kur’an okumak bedeni büyüye karşı güçlendirecektir.

Falcılara gitmek ve onlardan bilgi almak. Falcı,şeytani cinlerle irtibatı olan kimsedir.İçinde olduğu gibi etrafında da onlarca cin şeytanı bulunmaktadır. Falcıya gidildiğinde sizinde çevrenizde şeytanlar yakın temas halinde olurlar.bedeniniz cinlerin girmesine uygunsa içinize girerler farkında bile olmazsınız.Bu durumda bir çeşit büyüdür.

Cinci ve büyücülere gitmek. Büyü bozdurmak için cinci ve büyücülere gidildiğinde,içinize cin şeytani girme ihtimali çok yüksektir.Cinlerin insana girmesi,musallat olması ile büyü aynı şeydir.

Cincinin,büyü bozmak amacıyla cinleri gönderip bakım yapacağım vaya büyüyü cinlerle bozacağım demesi de,büyü anlamındadır.

Büyü Kimlere İşlemez ve Tutmaz?

Allah’ın istediği herkese büyü tutar ve işler.Bana büyü işlemez,bir şey olmaz dememek lazımdır.

Büyü,büyücünün insan bedenine şeytani cinleri musallat etmesidir. Bir insana büyü yapıldığında,gönderilen cin şeytanı,o kimsenin zayıf bir anını bekler,kollar o anda da içine girer.

Büyünün tutmaması için vücudun dirençli ve güçlü olması lazımdır. Dinimizin vecibelerini gösteriş yapmadan sadece Allah’ın emri olduğu için yerine getirmek bedeni sağlam ve güçlü tutan en önemli unsurdur. Bu durum bile büyünün tutmaması için garanti bir sonuç vermez. Çünkü rivayetlerde peygamberimize bile büyü yapıldığı ve tuttuğu anlatılır. Peygambere bile büyü tutup,işliyorsa sıradan bir insana büyü tutmaz ve işlemez diyebilir miyiz?

Büyü Tutmaması İçin Neler Yapılmalıdır?

Büyü tutmaması için kesin bir kural olmamakla beraber bazı davranışlarda bulunmak, büyünün tutmaması için etkili olacaktır.

Büyü, manevi ve bedensel olarak zayıf olan vücutları sever.Büyü ile gönderilen şeytani cinler bu bedenlerin içine daha kolay girebilmektedir.

Büyü tutmaması için yapılması gerekenler şunlardır:

•Allah teala her gün anılmalı,hatırdan çıkarılmamalı.

•İbadetler yapılmalı.

•Gusül abdesti almalı.

•Allah’tan başka kimseden yardım istememelidir. Allah’a güvenip sığınırsan, Allah teala derdine derman olacak birisini karşına çıkaracaktır.

•Bildiğin duaları her gün az da olsa okuyup,Allah’a sığınılmalı.

•Vücudu zinde tutmak için sebze ve hayvanlar gıdalar yenmeli.

•Falcı,cinci ve büyücülere gidilmemeli.

Bu saydıklarım sadece bir tedbirdir. Bunları yaparsam bana büyü tutmaz diye kesin bir kural yoktur.

Al Quran Islamic Apps 5.2 için Android - İndir

Büyüye İnanmayana Büyü Tutar mı?

Allah teala takdir ettikten sonra, büyü inanmayana da tutar inana da tutar.Bir insan Allah’a ve Kur’an’a inanacak bir diğeri inanmayacak ve inanmayana büyü tutmayacak böyle mantık olur mu? Büyüye inanan inancının bedelini mi ödeyecek?

Halk arasında bununla ilgili yanlış bir düşünce de şöyledir: Şeytan inançlı insanla onu dinini bozmak için uğraşır.İnançsız insan zaten şeytanın dostudur,onunla neden uğraşsın ki? Bu çok yanlış bir ifadedir. Allah’ın adına karar vermektir.

Allah teala,inançsız kişinin kalbine iman nasip ederse ne olacak?Bunu insan olarak bilmemiz mümkün mü?Mutlaka değildir.

İnançlı olduğu ile övünüp,şeytan bana dokunmaz diyenler, sana büyü tutmayacağının garantisi var mı? Kendisini takva sahibi olduğunu gören veya gösteren çok insana büyü yapıldığını ve tuttuğunu gördüm.

Bu nedenlerle şuna büyü tutar buna büyü tutmaz diye genelleme yapmamak lazımdır.

quran design art - Zosmun

İçki İçene Büyü Tutar mı?

İçki içen adama büyü tutar diye kesin bir kural yoktur. İçki içmek dinimizde kesinlikle haramdır. Kur’an’ı kerim’de :

Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür . (Bakara,219)

Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? (Maide,91)

İnsanlar,günah olan bir şeyi yapmakla dinden çıkacağını zannediyor. Bir insan, Kur’an’da haram olduğunu bildiği halde günah işlerse ve bunun haram ve günah olduğunu kabul edip,Allah’tan af dilerse imandan ve dinden çıkmaz. Ancak, yaptığı günahın haram olmadığını kabul etmez ve inanmazsa dinden ve imandan çıkar.

İçki içmekte haram ve günahtır,ancak içki içen bir insana kesin büyü tutar diyemeyiz. Gıybet (dedikodu),yalan söylemek,kul hakkı yemek,iftira atmak gibi günahları işleyenlere de büyünün tutması gerekmez mi?İçki içersen büyü tutacak ama kul hakkı yersen büyü tutmayacak mı? Mantıklı mı?

Bir insanın ahını almak,içki içmekten daha mı az günah?