Kurşun döktürmek ve idrar büyü bozar mı?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Kurşun döktürmek büyü ve nazar bozmaz.
Aykan Hoca

Kurşun döktürmek büyü ve nazar bozar mı?

İdrar büyü bozar mı?

Besmele nedir? Besmele ile ilgili sünnetler, hadisler | açık ve net

Kurşun döktürmek, büyü ve nazarı kesinlikle bozamaz. Kurşun döktürmenin islami hiç bir yönü yoktur. Tamamen psikolojik bir ritüeldir. Kurşun döktürmek hrıstiyan toplumlarda bile görülmektedir. İnsanların çoğu kurşun döktürmeyi sanki dinimizin bir gereği gibi görürler.

Allah tealanın,Kur’an’ı kerimi varken,bir kurşun parçasından yardım istemek,medet ummak dinimizce uygun değildir.Peygamberimiz ve sahabeler,kurşun döktürme ritüeli,ayini yapmamıştır.

Kurşunu döktürdün, büyüyü nasıl bozacak? Nazarı nasıl bozacak? Büyü ile içine giren cin şeytanlarına kurşun ne yapacak? Hiç bir şey! Bunu kurşun döken de, döktüren de açıklayamaz. Mantıklı bir açıklamasını, izahını yapamaz.

Kurşun döktürmek, insan üzerindeki ağırlığı alırmış! Böyle mantıksız açıklama olur mu? Üzerindeki negatif ağırlığı sadece Kur’an alır.

Kendisine nazar değdiğini veya büyü yapıldığına inanan halkımızın, hemen başvurduğu yöntem “Kurşun döktürme” dir. Hiç kimse, bunun faydası veya zararı var mı? Bakmaz.

Kurşun döktürmek, islam öncesi adetlerdendir.

Kurşun dökmek Şamanizm geleneklerinden kalan bir adettir. Şamanizm’de buna “ kut dökme” denir. Kötü ruhların etkilediği bir insanı ondan kurtarmak için yapılan bir ayindir. Türklerin Şamanizm’den  İslamiyet’e geçişi yüzyıllar öncesine dayansa da  günümüzde Şamanizm’den kalan birçok adet ve gelenek hala uygulanıyor. Bunlardan bazıları şunlardır: Su dökerek uğurlamak, tahtaya vurmak, kırmızı kurdela, yeni ay göründüğünde dilekte bulunmak, bazı sayılara kutsallık düşünmek, kurşun döktürmek  vb. adetler.

Bilim insanları kurşun dökmeyi ve döktürmeyi incelemişler ve şu sonuçlara varmışlardır:

Kurşun dökme geleneğinin insan sağlığı üzerindeki etkisini 1 ile 50 yıl arasından kurşun döken kadınlar üzerinde incelendi. Araştırmada, kanda en yüksek 6 olması gerektiği kabul edilen “antimon” bu kişilerde 13.9 ile 15 arasında ölçüldü. Kurşun dökme esnasında çıkan buharın insan sağlığını tehdit ettiği tespit edildi. Kurşun dökme işleminin kapalı alanlarda yapılıyor olmasının büyük risk taşıdığı, işlem sırasında çıkan buharın, tüm hane halkının sağlığının olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi.

Kurşun döktürme, Müslüman olmayan başka toplumlarda da uygulanmaktadır. Başka bir bilim insanı yaptığı araştırmalarda, şunları tespit etmiştir:

kurşun döktürmek ile ilgili görsel sonucu

Kurşun döktürme geleneği Şamanizm’e dayanır ve ortaya çıkışından bu yana insan psikolojisini düzeltmek amacıyla gerçekleştirilir. Kurşun, geleceği okumak amacıyla olabildiği gibi kişideki hastalığın ne olduğunu anlama ve bu hastalığı iyileştirme amacıyla da dökülmektedir. Kurşun dökme, Finlandiya’da bir yılbaşı geleneğidir. Finliler, kurşunun aldığı  şekillere bakarak yeni yılın nasıl geçeceğini anlamaya çalışırlar.

 Kurşun döktürmenin islamla hiçbir ilgisi yoktur. Büyülü kişinin bedeninde cinler bulunmaktadır. Kurşun dökülse,o cinlere ne yapacak? Hiç bir şey yapamaz.Kurşun döktürerek, nazarı ve büyüsü bozulmuş bir tane insan bulamazsınız.

Büyü ve nazarı bozmak ancak Kur’an’ı kerim’le olur.

İdrar (sidik) büyüyü bozar mı? İdrar bağlama büyüsü nasıl bozulur?

idrar büyüsü nasıl bozulur ile ilgili görsel sonucu

 İdrarla (sidik) asla büyü bozulmaz. Cahiliye döneminde (islamdan önce) Araplar deve sidiği ile bazı hastalıkları tedavi ederlerdi. İslam geldiğinde ruhuna ters düşen uygulamaları kaldırmıştır. Rasulullah (s.a.v): “Allah, şüphesiz size haram kıldığı şeylerde şifanızı vermemiştir.” Buyurmuştur.

Ebu Hureyre (r.a)’dan. Hz. Peygamber (s.a.v): “ Sizden biriniz akmayan durgun suya asla küçük abdestini bozmasın sonra  (birisi) onda yıkanabilir.” Buyurmuştur.

İbni Abbas’dan; Hz. Peygamber: “ Evet, bu ikisinden birisi idrarından sakınıp korunmazdı, diğeri de koğuculuk (dedikodu) yapmak için dolaşırdı.”  Buyurdu.

Yukarıdaki üç hadis-i şeriften anlıyoruz ki; idrar, dinimizde necis (pis) olup ondan sakınmamız istenmektedir. Durum bu olunca, idrarla büyü bozmanın ne ilgisi olur?

Birisi anlatıyor: İdrar, cinlerle yapılan büyüleri bozmada en etkili yöntemmiş! İdrarın cinler üzerinde ciddi etkileri varmış! Bunları hiç biri doğru değildir.  Daha da ileri gidiyorlar ve diyorlar ki: İdrarını biraz sulandır iç ve banyo yap! Eve giremeyen eşler, kapının eşiğine idrar dök eve girersin! Tariflerini de ballandırarak anlatıyorlar.

Büyülü insanın içinde cinler vardır. Sidiği içtin ve yıkandın ne olacak? Bir şey olmayacak. O kadar büyülü neden eziyet çekiyor? İçsin sidiği büyü bozulsun. Böyle bir şey olmaz.

 Allah Teala Kur’an’ı Kerim’de:

“(Kur’an) Gönüllerde olan dertlere  bir şifadır.” (Yunus;57)

“ Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki O, müminler için şifa ve rahmettir. (İsra;82)

“Deki; o inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifadır”. (Fussilet;44)

Allah’ın ayetleri ve hadisler, apaçık ortada dururken; Allah Teala, şifayı sadece Kur’an’da gösterirken, büyü bozmak için,sidikten yardım arayanlar, şeytanın esiri olmuşlardır.

Büyü sadece Kur’an’ı Kerim’le bozulur.

İdrar bağlama büyüsü nasıl bozulur?

Büyücü,bir kişinin idrarını yapamaması için için cinlere talimat,görev verir ve o insana musallat eder.Cin şeytanları da o insanın ilgili organına giderek onun idrarını yapamamasını sağlar.Buna idrar bağlama büyüsü denir.

Büyü ile idrarı bağlı olan kişinin üzerine Kur’an okunarak,içindeki cinler yakılır ve büyü bozulmuş olur.