İnsanlar Cinleri Görebilir mi?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
woman and devil ile ilgili görsel sonucu
İnsanlar,cinleri belirli şartlar altında ve cinin istemesiyle görebilir.Aykan Hoca

KONU BAŞLIKLARI

İnsanlar cinleri görebilir mi?

İnsanlar cinleri neden göremiyor?

Cinler, insanları görebilirler mi?

Cinler insanlara nasıl görünür?

3. göz ne demektir? Kalp gözü açık ne demek?

Astral Seyahat Nedir?

ZEHRA TASARIM: png besmele arapca yazılar

İnsanlar Cinleri Görebilir mi?

İnsanlar,cinleri belirli şartların oluşması durumunda görürler. Büyülü veya cin musallatlı yani içinde cin olmayan kişilerin cinleri görmesi mümkün değildir. Bu gerekli ve yeterli şarttır.

“Hocam,bana cinleri musallat ederek büyü yapıldığını söylüyorlar ancak cinleri görmüyorum,bende büyü yok mu?

Üzerinizde cin musallatı olması veya büyülü olmanız durumunda cinleri göreceksiniz diye kesin bir kural yoktur. Cinleri gören de var, görmeyen de var. Musallatlı ve büyülü kimselerin az bir kısmı cinleri görebilirler. Cin kendini isterse gösterir. İsterse göstermez.

İnsanlar Cinleri Neden Göremez?

Allah Teala her canlılara değişik özellikler vererek yaratmıştır. Cinler bizi görüyor da biz onları neden göremiyoruz? Bunun bir hikmeti vardır. Allah isteseydi her iki cinsin birbirlerini görmelerini sağlardı. Ama araya bir perde koymuştur ,biri diğerini görecek, diğeri onu görmeyecek.

Şeytan ve taraftarları, sizi, sizin kendilerini göremeyeceğiniz cihetten görürler. (A’raf, 27)

Zaman yüksek hızlarda pesleşip genleşir, yani yavaş akar. Işık hızına yaklaşıldığında “Öz zamanın kısalması” denilen tabirle zaman yavaşlar. Zamanı, ışık hızına göre tanımlarız. Işıktan ne kadar yavaş isek, zaman da o kadar hızlı akar. Fakat ışık hızına ne kadar yaklaşırsak, zaman da o kadar yavaşlar ve biz de genç kalırız. Cinler ışık hızıyla hareket etmeleri nedeniyle, bizim zamanımıza göre daha genç kalırlar. Aslında ömürleri de insanlar kadar olmasına rağmen bu yüksek hızlarından dolayı ömürleri bize göre on, on iki kat daha fazladır. Bir cine yaşı sorulsa, elli yaşındayım dese, onu kendi zamanına göre söyler, fakat elli yaşındaki cin ortalama bize göre beş yüz yıl öncesini bilir. Çünkü o zamanı yaşamıştır.

Hızlı giden bir araçta, yavaş gidene oranla zaman, daha yavaş akmaktadır. Mesela, İstanbul’dan, Ankara’ya gidecek olan iki yolcu düşünelim. Birisi otomobille diğeri uçakla aynı anda yola çıksınlar, Uçakla yolculuk yapan kişi yüksek hızdan dolayı daha erken Ankara’ya ulaşacaktır. Uçaktaki yolcu için zaman daha yavaş akar.

İnsanlar yer çekimine bağlıdır, hızlı olan bir cisim, çekime daha az bağlı olur. Çekime ne kadar az bağımlı olursa, o kadar da “madde” özelliğini yavaş yavaş kaybeder. Bu ne demektir? Işık hızına yaklaştıkça o cisme yerçekimi etkisi çok azalır veya olmaz, o cisimde yüksek hızından dolayı enerji haline geçer. Cinlerin de enerji varlıklar olması bu yüksek hızlarından dolayıdır.

Mesela iki insan düşünelim. Aynı gün doğmuşlar, kiloları, boyları aynı olsun. Bunlardan biri evinde olsa, diğeri dünyayı bir saniyede 7 kez dolaşacak bir hıza ulaşsa ,hızlı olan yerdeki arkadaşına göre 14 kez genç kalır. Yani hareketli olan, bir yıl yaşlandığında, evde duran14 yıl yaşlanmaktadır. Diyelim ki bu yolculuk on yıl sürse, yerdekinin yaşı 140 olacaktır. Bundan dolayı hızlı olan, hareketsiz olanın “geleceğine geçmektedir.” Işık hızıyla giden arkadaşımız artık cin olmuştur. Biz istesek de istemesek de, onun hızı madde olarak kalmasına elverişli değildir ve o enerji olarak kalacaktır.

Madde artı değerlidir, sıfırdan ağır, uzun ve dolayısıyla yavaştır. Enerji sıfır değerlidir. Enerji tam ışık hızında akmakta olduğundan hiç bir madde kütlesini bu hızda koruyamaz, enerjiye dönüşerek öz kütlesini yok eder, sıfırlanır. Cinlerin öz kütlelerinin olmayışı işte bu ışık hızında hareket etmelerindendir. Eğer bir insan, dünyanın çevresini 7,5 kez dolanacak bir hıza ulaşabilseydik, artı ( Mesela +80 Kg) olan bedenimiz, enerjiye dönüşecek, yani sıfır grama inecekti. Böylece bedenimizi kaybetmiş olacaktık. Beden kaybetmek, bilinçsiz ve ölü olmak demek değildir. Burada cinlerin neden bedensiz varlıklar olduğunu sanırım izah ettim.

Meleklerin hızları ise cinlerden çok daha fazladır. O kadar ki, meleklerin geçmişi bizim geleceğimiz olmaktadır. Bu yüzden melekler, dünyada olabilecek olayları insanlardan çok daha önce bilirler. Kur’an’ı Kerim’de geçen cinlerin melekleri dinlemesi ve onlardan öğrendiklerini kahinlere anlatmasının sırrı bu dur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sonra gök katları cinlere kapanmış melekleri dinleyemez olmuşlar, eğer buna yeltenenler olursa üzerine “şihap” ile ateş edileceği bildirilmiştir.

Kainattaki her şeyin özü enerjidir. Kütle, enerjinin yoğunlaşmış halidir. Enerji sürekli titreşerek bir salınım oluşturur. İnsanlar da, sürekli titreşen enerjilerdir. Titreşim seviyemiz düşük olduğu için kütle beden olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Bizim titreşimimize uygun şeklide titreşen enerjileri de kendi titreşim dünyamızda Kütle olarak görebiliyoruz.(Diğer insanlar, hayvanlar, bitkiler, eşyalar…)

İnsan bedeninin doğal titreşim düzeyi saniyede ortalama 300 titreşimdir.

Dünya İşleriyle ilgili olan insanlar bu titreşim altındadırlar.

Frekans,yani titreşim düzeyi arttıkça kişilerin doğa üstü güçleri yani cinlerle iletişimi kolaylaşıp mümkün olmaktadır.

Titreşim seviyesi, 800 seviyesine gelindiğinde medyumluk,cinlerle kolayca irtibata geçme ortaya çıkar.

1000 titreşim üzerinde telepati kanalı akıcı hale gelir.Saniyede 10 bin titreşim seviyesindeki insan astral seyahat yapabilir konuma gelebilir.Tıpkı bir gitarın tellerinin titreşimi gibidir.Gitarın tellerini oynattığınızda önce hızla titreşir,teli göremezsiniz.Sonra titreşim azalmaya başlar ve tel görünür hale gelir.

Yüksek enerjiler yayan her şey,yüksek enerjileri kendine çeker.

Birisinin elini tuttuğunuzda eğer onun manyetik alanı (frekansı) sizinkinden kuvvetliyse sizi kendi frekansına çekebilir ve o gerçekten size yaramayan bir frekans olabilir.

Cinlerin titreşimleri,insanın titreşiminden çok daha yüksek olduğundan insanlar cinleri göremez.İnsanın titreşimi yükseldiği zaman,cinlerle irtibata geçilir ve onlar görülür.

Şu anda saniyede 300 titreşimle birbirimizi görebiliyoruz ama saniyede 10 bin kez hızla titreşen canlıları (cinleri) göremiyoruz. Onları boyut üstü varlıklar olarak adlandırıyoruz. İnsanlardan bazıları medyum ve cinciler, büyücüler onlarla temasa geçebiliyor.

3. Göz Nedir?

3. Göz Açılması İşimize Yarar mı?

3. Göz açılırsa Ne Olur?

3. göz, metafizik alemdeki varlıkları, cinleri ve şeytanları görmek demektir. Beş duyudan biri olan gözle görülemeyen varlıkları görmek için, insan vücudunun titreşimlerinin artması gerekir. Normal şartlarda, bu alemi görmek mümkün değildir. İnsanın vücuduna kendi isteği ile veya büyü ile şeytani cinlerin girmesi, o kişinin vücut titreşimini artırır ve cinleri, şeytanları görebilir. 3. göz denilen olay böyledir.

3. gözün açılması, insanın hiç bir işine yaramaz. Vücudun içindeki şeytani cinler, o kimseye istediği görüntüyü gerçekmiş gibi gösterir, insanı aldatır ve yanıltır, yanlış işler yapmasına neden olur. Allah ve insan düşmanı olan şeytan, insanın iyiliğini ister mi? Mutlaka istemez. Allah Teala, metafizik alemi, insanların görmesini istemediği için görmeyi sınırlamıştır, bunun bir hikmeti vardır.

3. göz açılırsa; gözle görülemeyen metafizik alemdeki cinler ve şeytanlar görülmeye başlanır.

Cinci veya büyücünün içi su dolu tasın içinde bazı görüntüleri görmesi veya gözünün önüne görüntüler gelmesi 3. göze iyi birer örnektir.

3. Göz görüntüleri sahtedir. Cin şeytanı, o kimseye ne isterse onu sanki gerçekmiş gibi algılatır. O kişide bunu gerçek zanneder. Şeytanın bir oyunu olmaktan öteye gitmez.

3. gözü açık olan insanların özellikleri: 3. güzü açık olan insanların hiç bir özelliği yoktur. içindeki şeytani cinlerle sürekli iletişim, irtibat içinde olurlar. Şeytan, onlara istediği görüntüyü gösterir. 3. gözü açık olan insanlar, cin musallatlı veya büyülü anlamındadır. Fiziksel, ruhsal ve uykuda sıkıntılar çeker. Duyu organları ile algılanamayan evlenememe, işlerin rast gitmemesi, parada bereketsizlik, karı koca kavgaları gibi durumlar yaşarlar.

3. gözü açmak tehlikeli mi? 3. gözü açmak tehlikelidir. 3. gözü açma çalışması yapmak, vücudunun içine şeytanlarını davet edip sokmaktır. kendi kendini cin musallatına uğratmak ve büyülemektir.

3.gözü açık olan insanlar ne görür? 3. gözü açık olan insanlar, şeytanların gösterdiği gerçek olmayan, hayaller görür.

3.göz açmak günah mı? Allah isteseydi, metafizik alemi insanların görmesi için gözlerini onları algılayacak şekilde yaratırdı. Cinler bizi görür, biz onları göremeyiz, Allah Teala böyle istemiştir. Allah’ın her işinin bir hikmeti vardır. Bilerek ve isteyerek 3. göz açmak sünnetullaha göre günah olabilir. En iyisini Allah bilir.

3. göz açmanın zararları olur mu?3. göz açmanın zararları olur. Vücudunun içine şeytan girecektir. Başka türlü 3. göz açılmaz. Allah ve insan düşmanı olan, Allah Teala’nın lanetlediği şeytan insana akıl almaz işler yaptırır, gözüne görüntüler getirir, sesler duyurur, vesvese vererek o kimseyi ele geçirir. Başına ağrı verir, uyutmaz veya çok uyutur. Karı koca ile çocuklarınla, çevrenle, arkadaşlarınla ve işinle olan ilişkileri koparır. İki kişilikli, kimlikli, şahsiyetli olunur.

3. göz açıldığını nasıl anlarız? Arkandan bir varlık takip ediyormuş hissi olur. Arkana bakarsın kimse yoktur. Kulağına dışardan sesler gelir bakarsın kimseyi göremezsin. Gözüne değişik suretlerde insanlar ve varlıklar görünür .Rüyada uzun veya kısa boylu insanlar görülür. Evinin içinde sesler, tıkırtılar ve konuşmalar duyarsın. Evin içinde gezen, dolaşan varlıklar görürsün. Bazı varlıklar seninle konuşmaya başlar. Yapman için talimat ve emirler verir. Bunlara karşı koyamazsın.

Uzak Doğu dinlerindeki insanların çoğu iki kaşı arasına kırmızı bir boya sürer. Bu 3. göz anlamındadır. Bunu şeytan ister. Onun, şeytanla irtibatta olduğunun bir işaretidir.

Günümüzde 3. göz çakrasının açılması için bir çok formüller verilmektedir. Tasavvufta letaif adı verilen, çakra denilen enerji kanallarının açılması insana hiç bir faydası olmayacağı gibi, içinize cin şeytanının girmesine imkan sağlar ve kendi kendinizi büyülemeniz demektir.

KALP GÖZÜ - Sami Cebeci

Kalp Gözü Açık Ne Demektir?

Kalp gözü diğer anlamıyla maneviyat gözü anlamında da kullanır. insanın maddi alemden, manevi alemlere geçebilmesi nüfuz edebilmesidir. Kalp gözünün açılması Allah’ın bir ihsanı ayrıca insanın çalışmasına bağlı bir çalışma olarak yorumlanır. Kalp gözü açık olan insanın, normal insanların görmediği bir çok şeyi görür ve işitirler denilir.

Kalp gözünün açık olduğunu iddia eden insanlar, ona Allah öyle bir hidayet vermiş ki veya Allah tealaya öyle yakınlaşmış ki, Allah’da ona bir keramet olarak, her şeyi bilmesini, hissetmesini ihsan etmiş anlamındadır. Bu kişilerde kendilerini evliya, mehdi veya peygamber olarak ilan ve ima ederler. Bazıları da Allah Teala ile görüştüklerini söylerler. Günümüzde bile böyle insanlarla karşılaşılır.

Bu durum gerçekten öyle midir? Kalp gözü açık diye bir şey yoktur. İçinde şeytani cin olan insanlar onun etkisi altında kaldıklarından, o kişiye normal bir insanın göremeyeceği görüntüler verir, bazı önemsiz bilgileri verir ,onu gurur ve kibre sürükler. O zavallı insanda kalp gözünün açık olduğunu söyler. Şeytan onunla oynar. Şeytan o kimseyi din üzerinden etki altına alır. Görünüşte baktığınızda o insan takva sahibi iyi bir müslüman olarak görünür ama söylemlerinin önemli kısmı Kur’an’a ve sünnete uymaz. Kendisinin eleştirilmesini istemez. Yanlış da yapsa bunun bir hikmeti veya bir bildiği vardır diye geçiştirilir.

Senin kalp gözün açıktı da, peygamberimizin kalp gözü açık değil miydi? O kadar zulüm neden çekti? Bazı savaşları neden kaybetti?

Kalp gözü nasıl açılır? Adı altında da,insanlara bir takım formüller sunulmaktadır. Bilinçsiz olan bazı müslümanlar da kalp gözünün açılması için bazı çalışmalar yapar. Bu çalışmaları yapmakla da içine cin şeytanlarının girmesini sağlar. Bu işlemleri yapmayınız. Fayda değil zarar getirir.

Astral Seyahat Nedir? | Astral Seyahat Nasıl Yapılır?

Astral Seyahat Nedir?

Astral Seyahat, kişinin bedeni olduğu yerdeyken, ruhunun dünyayı dolaşıp gezmesidir. Uykuda değişik yerlerin görülmesi gibidir.

Astral seyahatın da özü cinlere dayanmaktadır.Cin musallatı olan ve büyülü kişilerin bazıları da astral seyahat yaşamaktadır.

Uyanıkken ve rüyada gezilen yerler, cin şeytanı tarafından gösterilen hayali görüntülerdir. Büyü bozulduğunda yani içindeki cin şeytanları yakıldığında o kişi bir daha astral seyahat yaşamaz.

Titreşimin gıdalarla ilgisi var mıdır?

Yemiş olduğumuz gıdaların titreşimleri birbirinden farklıdır.Sebze ve meyvelerin titreşimleri yüksektir.Hayvansal gıdalar ve onlardan yapılan ürünler (her türlü et,yumurta,peynir,köfte,süt) gibi ürünlerin titreşimi düşüktür.

Bu durumda sadece sebze ile beslenen kişilerin bu varlıklarla irtibatı daha kolay olup onları görmeleri mümkün olacaktır.Bu nedenle,sebze,meyve ve hayvanlar ürünler gerektiği kadar tüketilmelidir.

Allah teala,bütün canlıların frekansını ayrı yaratmıştır.Frekansı yükseltmek veya azaltmaya çalışmak,vücudun ayarlarıyla oynamak anlamındadır ve kimseye yarar sağlamaz.

Aşırı stres,yorgunluk,uykusuzluk,korkma,ağır hastalıklar,endişe,üzüntü gibi durumlar vücudun kimyasını bozar ve titreşimi artırır,bu varlıkların da insanın bedenine girmesini kolaylaştırır.

İnsanlar cinleri görebilir. Bunun şartı, cinin, insanın içinde olmasıdır. Bedeninde, cin olmayan hiç kimse cinleri göremez. Cin kendini göstermek istemezse, onları görmek mümkün değildir.

Büyülü insanlar, cinleri görebileceğini veya onlarla konuşabileceğini sanmaktadırlar. Bu kişiden kişiye değişir. Gören, duyan da olur veya tam tersi de olabilir. İnsanların cinleri görmesi için kesin bir kural yoktur .

Astral Seyahat Uygulama Teknikleri - Gizemler ve Bilinmeyenler

Cinler İnsanlara Nasıl Görünür?

İnsanın, cinleri görebilmesi için, mutlaka cinin insanın içine girmesiyle olur. İçinde cin olmayan hiç kimse cinleri göremez. İçinde cin olan herkes de cinleri göremez.

Cinler, insanlara istedikleri şekilde görünür. Cinler yapıları itibariyle her görüntüyü verebilirler. Bu görüntüleri insan uyanıkken veya rüyada gösterebilirler.

Cinler, bir insana öyle değişik hallerde görünürler ki, gerçekle ayırt etmez çok zordur. İnsanların çoğu, cinin katı hale gelip o şekle girdiğini zanneder. Hiç bir cin ete kemiğe bürünerek insan gibi olup görünemez. İnsanın cin görmesi hayalidir, gerçek değildir.

Cin kendini hangi şekilde gösterirse göstersin, cin o şekle girmiş demek değildir. O sana vermiş olduğu hayali bir görüntüdür.

Cinler,insanlara yılan,fare,köpek,kedi,keçi gibi hayvan olarak görünebilir.

Korkunç bir yüz,hayalet,gölge ve karaltılar,eşinin veya çocuklarının yüzü,beğendiğin hoşlandığın birisinin yüzü olarak da görülebilir.

Musallatlı veya büyülü kişilerin çoğu arkasından kendini bir gölgenin karanlık bir şeyin,bir insanın izlediğini,takip ettiğini zanneder. Bu,onun içindeki cindir.