Büyü Nasıl Etki Eder?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
حقيقة… المس العاشق مفهوم المس... - الراقي الشرعي ابو ايوب | Facebook
Büyü, kişinin içine giren şeytani cinlerin o kimsede ruhsal, fiziksel ve uykuda sıkıntılar yaratmasıyla etkisini gösterir.

Büyünün Etkileri

Büyü sihir nasıl etkiler? Büyü etkisi nasıl anlaşılır? Büyünün etkileri nelerdir? Büyü İnsan Hayatını Etkiler mi? Büyü etkisi nasıl belli olur?

Büyü Nasıl Etkiler?

Büyü sihir insanı nasıl etkiler?

Büyü ve sihrin insanı etkilemesi, onun içine büyü ile gönderilen cinler tarafından yapılır. Büyülü kişinin yaşadığı fiziksel, ruhsal-psikolojik ve uykudaki sorunlar bu şeytani cinlerin etkilemesiyle olmaktadır.

Büyü ile kişinin içine giren cin şeytanı, vücudun istediği organına ve bölgesine etki eder. Baş, eklem, mide el ve ayak ağrıları bu nedenle olur. Bu cin şeytanları başın içine oturarak beyne hakim olur ve büyülü kişiyi etkileyerek oradan yönetmeye başlar. Uyku düzenini bozarak uyutmaz veya çok uyutur, kabus ve kötü rüyalar gösterir. Beyindeki cinler, o kimsenin aklına sürekli olumsuz duygu ve düşünceler getirerek etki eder, yanlış kararlar almasına sebep olur.

Büyülü muska, kağıt ve maddeler büyünün bir parçası olmakla beraber insan üzerinde etkisi olmaz. Bu materyaller büyünün yapım aşamasında kullanılır. Cin şeytanı insanın içine girdikten sonra bir hükmü kalmaz. Onları bulmak ve yok etmekle de büyü bozulmaz.

Büyünün etki ve tesir etmesi için o insana yaptırım uygulayacak bir varlığın olması gerekir, o da cinlerdir. Eve veya işyerine büyülü bir maddenin saklandığını varsayalım bu büyülü madde insana nasıl iç ses, vesvese verecek? Baş, mide, ayak, el, kol ağrıları yapacak? Nasıl uyutmayacak veya çok uyutacak? Vücutta nasıl dolaşıp gezecek? O büyülü maddelerin bunları yapmasına imkan yoktur. Bu sıkıntıları etkileri sadece, insanın içine büyü ile gönderilen şeytanlar yapabilir.

Büyünün Sihrin Etkileri Nelerdir?

•Büyü insan hayatını kesinlikle olumsuz olarak etkiler. Büyü, insana akıl almaz şekilde etki eder ve o kişiye de zararlı davranışlar yaptırır. Büyülü kişi istese de bunları engelleyemez. Büyülü kimse kendini bir başkası gibi hissetmeye başlar. Kendinin başkası tarafından yönetildiğini hisseder. Şeffaf bir poşetin içinde hapsolmuş gibi algı oluşur çıkmak istese de çıkamaz.

•Büyülü kimse yaşamında birbirine zıt olan “uç” noktalar yaşar. Hayatında normallik ortadan kalkar. Uyku uyuyamaz veya çok uyur. İştahı kesilir yemek yiyemez veya tam tersi çok yemeye başlar. Banyoda çok kısa veya çok uzun kalınır.

•Büyü yapılmış olan kişi çift şahsiyetli, kimlikli, karakterli, kişilikli olur, benliği öz yapısı değişir: Davranış ,hal ve hareketler değişken olmaya başlar. Sözleri birbirini tutmaz, çok çabuk fikir değiştirirler veya tam tersi sabit fikirli olurlar.

•Bir varlığın kendisini arkadan takip ettiğini, nereye giderse gitsin onun yanında olduğunu algılar ve büyülü kişiyi ruhsal olarak etkiler.

•Büyülü kişi 24 saatin ortalama 23 saati büyünün etkisi altında kalır. Çevresinde ve içindeki negatif enerjinin etkisindedir. Çabuk sinirlenir. Davranışlar ve sözlerinde tutarsızlık görülür. Çok inatçıdır veya devamlı fikir değiştirir. Eşine, çocuklarına ve yakınlarına ilgisiz davranır. Büyülü kişilerin içindeki cin şeytanı öyle etki eder ki o insan her türlü imkanları olmasına rağmen hayattan zevk almaz. Bazıları ölümü bile düşünür. Büyünün etkisi bu derecede şiddetli olur.

• Şeytani cinler, uyku merkezini etkileyerek büyülü kişiyi uyutmaz veya aşırı şekilde uyutur. Karışık rüyalar ve kabuslar gösterir. Yorgun yatılır yorgun kalkılır. Bazı büyülü kimseler günlerce uyuyamaz. Kimileri de yataktan kalmak istemez sürekli uyumak ister.

•Büyü ile gönderilen cinler, baş, ense kökü, omuz sırt, eklem ayak ve kas ağrıları yapar. Bedende acı, iğne batmaları, kırmızı çizikler üşüme, aşırı ısınma, titreme, ürperme, istemsiz ayak ve kol sallama, ayak tabanlarının çok üşümesi veya yanma görülür. Mide ağrıları, mide bulantısı, karında ve midede nedensiz şişme olur. Vücutta sebepsiz yere kaşınma olabilir. Özellikle kadınlarda güçsüzlük yaşanır ve işlerini yapamaz hale gelir. Büyü, sihir kişiyi bu şekilde fiziksel olarak etkiler.

• Baş, mide, eklem, karın, ayak ağrıları yaşanır. Büyülü kişinin karakteri, huyu düşünceleri değişir. Çift kimlikli, şahsiyetli olur. İçinde devamlı sıkıntı vardır. Genelde yalnız kalmak istenir. Anlamı bilinmeyen korkular yaşanır. Huzursuz ve mutsuzdur.

•Eşine ve çocuklarına karşı ilgisizlik başlar.

•Cinsel isteksizlik olur.

•Sanki içinden yönetiliyormuş gibi hissedilir.

•Büyülü kişilerin hepsinin yaşadığı ortak özellik “iç ses” denilen “vesvese ” dir. Büyü ile musallat edilen cinler, insanı vesvese vererek yönetir, algı ve aldatma yaparak o kişiyi mutsuz ve hissiyatsız hale getirir.

•Büyü yapılan kimselerde aniden gelişen korkular uyumasına rağmen üzerinde yorgunluk halsizlik ve bitkinlik görülür.

•Aynaya baktığında kendi yüzünü korkunç veya çirkin olarak görebilir. Başkasının gözleri ile baktığı hissi olur.

•Titreme, ürperti, vesvese, üşüme ısınma gibi haller yaşanır. Uyku uyunsa bile gün boyu üzerinde yorgunluk, bitkinlik, halsizlik görülür ve üzerinde onlarca ton yük varmış gibi hissedilir. Kalp çarpıntısı oluşur.

• Karı kocayı birbirinden ayırır.

•Kendinin veya yakınlarının öleceği korkusu başlar.

•Abdest almakta, namaz kılmakta zorlanılır.

•Banyoya girmekten korkulur. Girince çok uzun veya çok kısa kalınır. Banyoda birisi gözetliyormuş gibi algılanır.

•Tuvalette uzun kalınır.

•Yemek yiyemez veya çok yer, uyku uyunmaz veya çok uyunur.

•Temizliğe aşırı ilgi duyulur veya hiç özen gösterilmez.

Gereksiz yere güler veya ağlar.

Besmele Hat Marcel Elmas Mozaik Tablo 97x56cm

Büyü,insanı bedensel yani fiziksel olarak etkiler.İnsanın içindeki şeytani cin,onun bütün organlarında dolaşma yeteneğine sahiptir.Büyü ile gönderilen cin kişinin başına oturur onda baş ağrısı kulaklarda çınlama,yüzünde ısınma,gözlerde buğulanma ve baskı gibi etkiler yapar. Büyünün insanı etkilemesi içindeki cinler nedeni ile olur.

Büyü,insanı psikolojik yani ruhsal olarak da etkiler. Büyü ile insana musallat edilen cinler vesvese,evham,vehim vererek o kişinin ruhunu psikolojisini bozar.Büyünün,insan üzerindeki en büyük etkisi psikolojik yani ruhsal olan etkidir.

Büyü,insanları uykuda da etkiler.Büyü ile bedende bulunan şeytani cin o kimseyi uyutmaz veya çok uyutur,karışık rüyalar ve kabus göstererek etkileyip uyku sorunları yaşatır.

Büyü, insanı parapsikolojik olarak da etkiler. Bir insanın işinin bozulması parasında ve malında bereketin azalması,evlenememe,şiddetli geçimsizlik sevdiğinden nefret etme,karı kocanın arasının açılması vb. parapsikolojik etkiler oluşur.

Büyü ile insana musallat edilen cin şeytanları, o kimsenin damarlarına girip kanı ile akarak etki eder,bazı hastalıklar yapar.

The Sims Medieval Wizard Hero Class Guide with Spell List
Yapılan büyü, gücüne göre insanın hayatını önemli şeklide değiştirir.

Büyü, insan üzerinde psikolojik-ruhsal, fiziksel ve uykuda olumsuzluklara sebep-neden olur. Büyü insan hayatını kesinlikle değiştirir. Büyü ile insanın içine giren cinler o kişiye akıl almaz davranışlar yaptırır. Büyülü kişi kendini sürekli yorgun, bitkin ve halsiz hisseder.

•İçindeki bir varlık tarafından yönetildiğini hisseder.

•Eşine,çocuklarına ve yakınlarına karşı güvensizlik başlar.

•Büyü,insan üzerinde onun hayatını olumsuz olarak etkileyecek,ölüme sebebiyet verecek,delirtecek,hasta edecek derecede yaşamını değiştirir.

•Büyülü kişinin şahsiyeti,kişiliği,kimliği değişir.Sözlerinde ve kararlarında tutarsızlık olur. Sıkça karar değiştirir.Büyülü bazı kimseler ise sabit fikirli olurlar.

Bedende çeşitli ağrılar oluşur.Bu ağrılar ilaç almakla geçmez.

•Büyünün sebep olduğu en önemli etkilerden birisi de,ölüm korkusudur. kendisinin veya yakınlarından birinin yakın zamanda öleceği duygu ve hissi oluşur.

•Kuvvetli büyüler,bir insanı o kadar çok etkiler ki artık kişinin kendisi yoktur.Sanki başka bir varlık olmuştur. Günün 24 saati büyünün etkisi altında kalır.Kendini gereksiz,lüzumsuz bir kimse olarak kabul etmeye başlayabilir.

Büyülü kimselerin çoğu kendisini şeffaf bir örtünün altında hisseder. O vücudunun etrafını çevrelemiş olup devamlı onun içindeymiş gibi hisseder. Ne kadar çabalasa da o baskıdan kurtulamaz.

•Büyülü kişiler de mide,karın,baş,sırt ,ayak,kas ve eklem ağrıları olur.

Nefes almakta zorlanma,göğüste iç sıkıntısı ve kalp çarpıntıları olur.

Gözlerde baskı,çevreyi sisli ve dumanlı görme veya etrafını daha geniş açıdan görebilme yaşanır.

•Kendisine veya başkalarına zarar verme duygusu oluşur.

Büyülü insana haya zevk vermez. Büyülü insan, her türlü olanakları olmasına rağmen hayattan zevk, tat almaz.Devamlı mutsuz,huzursuz ve içine kapanıktır.

Büyü,kişinin aile,iş hayatı ve insan ilişkilerini bozar: Ailesine değer vermemeye başlar.İyi bir işi olmasına rağmen işe gitmek istemez,gitse bile içi sıkılır.İş yerindeki ve çevresindeki insanlarla anlaşamaz onlarla gereksiz tartışmalar yapar.

Büyü, insanın yaşamını, hayatını tehlikeli şekilde etkiler ve değiştirir. Büyü bozulmadığı sürece o insan cin şeytanlarının ve büyünün saldırısı, şiddeti, etkisi altında olur. Şeytanlar, ömür boyu o insanın içinde kalır ve onlarla beraber yaşanır.

Büyünün insan üzerindeki en büyük etkisi, kişinin iradesini ele geçirmektir.Buna “vesvese”,”kuruntu”, “evham”, “vehim” denir.Büyü ile gönderilen cinler o kişinin beynine hükmeder, baskı altına alır istediklerini yaptırır ve buna karşı koymak çok zordur.Büyü yapma ve yaptırmanın haram ve yasak oluşunun başlıca nedeni bu dur.

Büyü ile musallat edilen cin şeytanları, o kişiyi istediği gibi etkisi,hükmü altına alır ve yönetir.

Büyü ile karı koca birbirinden ayrılabilir. İkisinin veya birinin içine cinler musallat edilebilir. Eşler birbirini sevmelerine rağmen aniden bu duyguları değişir. Birbirlerine tahammül edemezler, en gereksiz olaydan bile kavga ederler. Yan yana geldiklerinde içlerinde sıkıntı artar, uzaklaştıklarında azalır. Eve girildiğinde, sıkıntı olur, evden çıktıklarında rahatlarlar. Sanki evde bir şey varmış hissi oluşur. Aslında evde bir şey yoktur, bu duyguyu içindeki cinler verirler. Bu durumda ev değiştirmenin bir mantığı da yoktur.

Büyünün etkisiyle bazen kendi düşüncelerini söyleseler de, içindeki şeytan etki etmeye başladığında onun etki ve hükmü altında kalıp,cinlerin düşüncelerini söylerler ve bunun farkında bile olmazlar. Çevresindeki insanlar onun huy değiştirdiğini kabul ederler.

Büyü, kişiyi ruhsal-psikolojik,fiziksel ve uykuda kesin olarak etkiler olumsuz duygu ve düşüncelere sevk eder,uyutmaz veya çok uyutur bedende çeşitli ağrı,acı,uyuşma,karıncalanmalar yapar.Büyülü kişi sanki bir hayal dünyasında yaşar gibi olur.Aklının ve bedeninin yönetimi kendisinde değilde bir başkasının elinde gibidir.

Büyü,insan üzerinde en çok ruhsal-psikolojik olarak olumsuz etki ve tesir yapar.en tehlikeli olan yaptırımı da budur.Büyülü kişi kendi iradesini,mantığını aklını rahatça kullanamaz.İçindeki cin şeytanları,çeşitli olumsuz fikir ve düşünceleri beynine sinyal olarak gönderip onu etkisi altına alır.

Büyülü kişinin yaptığı her olumsuz davranış,konuşma,hal ve hareketleri;yanlış bile olsa,toplum tarafından kabul edilmese de,kendisinin doğru yaptığını zanneder.

Büyülü kişilerin,duyguları karışıktır.sık sık fikir değiştirirler.Olmayacak şeylere inanırlar,gerçek doğru olanlara inanmaz veya inanmak istemezler.sözleri birbirini tutmaz.Genellikle hayal dünyasında gezerler.

Eş,çocuk,ana,baba ve en yakınları görmek istemez.Onlardan nefret edilir.Başlarına bir şey gelse acıma duygusu olmaz.

Büyülü insan,geçmişte gerçekten yapmadığı bir olayı sanki yapmış gibi hisseder ve algılayabilir.

•Büyülü kişilerin yüzü genellikle hiç gülmez,yüzünde mutsuz ve huzursuzluk olur.Özellikle kadınların yüz rengi sarı bir renk alır.

Büyülü kişilerde,yaşadığı bir olayı daha önceden yaşamış veya görülen bir yeri daha önceden görmüş duygu ve hissi olabilir.

Büyülü kişi,uyanık haldeyken,tam hatırlayamadığı veya tamamen unutmuş olduğu olayları tüm ayrıntıları ile yeniden yaşayabilir.

•Büyülü kişi, geçmişte yaşayan başka birinin ruhunu taşıdığına inanabilir. Ben geçmişte falanca kişiydim diyebilir.(reenkarnasyon)

Büyülü insanda,aklını yitirme,çıldıracakmış gibi olma duygusu olabilir.

•Sakin,sessiz,durgun bir insanken,büyü yapıldıktan sonra çabuk sinirlenen gereksiz şeylere kızan bir insan olur.

Büyü,kesinlikle insanın hayatını değiştirir.Her türlü imkana sahipken yaşamdan zevk alamazsın. Devamlı mutsuz,huzursuz,rahatsız,tedirgin olursun.

Büyülü kişilerin çoğu aynaya bakamaz.Kendisini çirkin veya başka suretlerde görür.

Büyülü insan “bencil”, “egoist” olabilir,kendinden başka kimseyi düşünmez

personality disorder ile ilgili görsel sonucu

Büyülü kişiler kendilerini Mehdi, Hızır tarihteki önemli bir kişi olduğunu sanabilirler. Allah’la direk görüştüğünün söyleyebilirler. Geçmişte falanca kişi olduğunun iddia edebilirler. Şu anda başka birisinin ruhunu taşıdığını söyleyip “reenkarnasyon” inancına sahip olabilirler.

•Allah tealanın,günahlarını affettiğini ve günahsız olduğunu sanabilirler. Kendilerini ibadetlerden muaf,bağışlanmış,affedilmiş olduğuna inanabilirler.

•Dini görevlerini yerine getirirken aniden inanmamaya, gereksiz sorgulamalara başlarlar. Abdest almakta ve namaz kılmakta zorlanma başlar ve sonunda bunları da bırakırlar. Allah sözünün geçtiği yerlerde bulunamazlar, sıkıntı gelir.

Büyünün sebep olduğu önemli bir faktör de, cinsellikle ilgilidir.Bu durum da iki şekilde olur.

Cinler, içine girdiği insanla cinsel ilişki kurabilir. Onları fiziksel olarak rahatlatır. Karı kocayı ayırmaya kadar getirebilir.

•Kadın ve erkek, aklına cinsellikle ilgili çok değişik duygu ve düşünceler getirir. Bunlara karşı koymak çok zordur. Genellikle cinlerin bu istekleri yerine getirilir. Zevk alındığından çok kimse bunu kabullenir. Cinler eziyet verdiğinde bunlardan kurtulma çareleri aranır.

Genç bekar kızlarda evlenmeme isteği oluşabilir. İçindeki cinler ona vesvese vererek veya cinsel ilişkiye girerek evlenmemelerini ister. Yoğun baskı altında tutarak aklını, fikrini karıştırırlar ve kimseyi beğendirmezler.

Büyü,insanların işini bozabilir. Sevdiği ve iyi kazanç sağlamasına rağmen iş yerine gitmeme veya gidildiğinde içine sıkıntı ve huzursuzluk gelir.

Büyülü insan, uyumakta zorlanır veya uyuyamaz, uyurken defalarca kalkabilir. Tam tersi de olur, çok uyumak istenir. Uyumasına rağmen, gün boyunca üzerine ağırlık,halsizlik,bitkinlik, yorgunluk hissedilir. Yorgun yatılır yorgun kalkılır.

Büyülü kişi, içinden sesli veya sessiz konuşmalar yapar. Konuştuğu kişi, içindeki cinlerdir.

“Büyülü ve cinli kişilerde görülen belirtiler” bölümünde açıkladığım; ruhsal,fiziksel ve uykuda görülen sıkıntılar , büyünün sebep olduğu durumlardır.

Netice olarak büyü;insanı ruhsal,fiziksel ve ruhsal olarak sıkıntılara sokar.kişinin içindeki cinler akla hayale gelmeyecek yaptırımlar uygular.

Eğer tedavi olunmazsa ömür boyu cinlerin esiri, oyuncağı olunur.

panic attack ile ilgili görsel sonucu
İnsana etki etmeyen büyü olmaz. Az veya çok bütün büyüler kişiye mutlaka etki eder. Aykan Hoca

Etki Etmeyen Büyü Olur mu?

Etki etmeyen büyü olmaz. Yapılan bütün büyülerde insanın içinde cin şeytanları musallat edilir. Büyüyle kişinin içine giren cinlerin zayıf veya kuvvetli olmasına göre büyünün etkisi fazla veya az olur. Büyünün yapılış amacı, gayesi insana etki etmesi içindir.

Büyü ile vücuda giren cin ne kadar zayıf olursa olsun o kimseye az da olsa mutlaka etki eder.

Güçlü ve kuvvetli büyüler insan çok fazla etki eder. Bu tür büyülere kuvvetli ve ağır büyüler denir.