Büyü Herkese Tutar mı? Etki Eder mi?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
black magic: Latest News, Videos and Photos of black magic | Times of India

Büyü herkese tutar mı? Büyü kesin tutar mı?Büyü tutmaması için ne yapılmalıdır?Büyü tutmaması için hangi duaları okumalıyız?Büyü tutmaması için muska takılır mı?Büyünün tutmaması için kuvvetli dua var mıdır?

Besmele ve Faziletleri - Dilek Mektubu

Büyü Herkese Tutar mı? Yapılan Büyü Kesin Tutar mı?

Yapılan büyü herkese tutmaz. Büyü yapıldığında tutacak diye kesin bir kuralda yoktur. Büyü yapıldığında, Allah izin verirse tutar, izin vermezse tutmaz.

Allah teala,Kur’an’da şöyle buyurmuştur:

“İşte bu sihirlerden, koca ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı; fakat Allah’ın izni olmadıkça bununla (büyü) kimseye zarar vermeleri mümkün değildi.” (Bakara;102)

Ayetten de açıkça anlaşıldığı gibi, büyünün tutup tutmaması Allah’ın iznine bağlıdır. Büyü, Allah’ın iradesini, kaderini ters çevirmek, değiştirmek ,Allah’a karşı gelerek, bir insanın yaşamını kötü, perişan hale getirmek amacı taşıdığından Allah buna izin vermez. İzin verdiklerinin de bir hikmeti vardır.

Büyünün tutması insanın “aura” sı ile de ilgilidir. Güneşten gelen zararlı ışınlardan korumak için, dünyanın çevresinde “atmosfer” tabakası vardır. İnsanın da vücudunu çevreleyen “aura denilen manevi bir zırh, kalkan, koruyucu şeffaf bir tabaka vardır. Aura, kişiden kişiye göre değişir. Kişide ki aura ince, zayıf ise şeytanın bedene girmesi kolay, kalın ve güçlü ise zor veya mümkün değildir.

Aura, büyü tutup tutmaması bakımından önemlidir. Aura, doğuştan gelen bir özellik olup, bazı çalışmalarla kısmi olarak güçlendirilebilir.

Büyü tedavisi yapacak, büyü bozacak ve cin musallatını giderecek olan kişilerin aurasının çok güçlü olması gereklidir. Aksi halde cinlere karşı koyamaz.

Auranın güçlü olmasını nasıl anlarız? Okuma yapanın esnememesi, içinin sıkılmaması, gözlerinden yaş gelmemesi gereklidir. ğer bunlar oluyorsa okuyanın auarasının zayıf, güçsüz olduğu ve cinlere etki edemediği anlamındadır.

Allah Teala Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

Her biri (insanın) için önünden ve arkasından takip eden melekler vardır, onu Allah’ın emri ile gözetirler. (Rad ;11)

“Koruyup gözeticisi olmayan tek bir insan yoktur.” (Tarık;4)

Bir büyücü, büyü yaparım ve kesin tutar diyemez.

Allah’ın izni olmadan kimse kimseye bir şey yapamaz. Ayetlerden de anlaşılacağı üzere , her insanın önünde  ve arkasında onu takip melekler vardır. Mesela, 5 .kattan düşen bir çocuğa hiçbir şey olmuyor, trafik kazası sonucu, buradan insan nasıl çıkar? Dediğimiz araçtan, kişiye bir şey olmadan arabadan hafif sıyrıklarla çıkıyor.  Bu durumlar takipçi bu meleklerin korumasıyla olmaktadır.  Allah, gücü ve kudreti ile, bütün insanları koruyan ve gözetendir.

Allah, bir kimseye büyü tutmasını murat etmişse; onu takip eden melekler o insanı terk eder. Melekler varken, cin insan içine giremez.

“Biz Ona ( insana) şah damarından yakınız.” (Kaf;16) 

İnsanların her saniye yanında olan Allah’ın izni olmadan büyü tutması mümkün değildir.

Kendisine büyü tutup,  Allah’a isyan etmemek, her şey  Allah’tandır diyerek sabır edip ve çözüm aramak gereklidir.

Allah Teala Kur’an’da şöyle buyuruyor:

“Olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız;  halbuki hakkınızda o bir hayırdır. Yine olabilir ki. Siz bir şeyi seversiniz, halbuki hakkınızda o bir şerdir. Allah bilir. Siz bilemezsiniz. (Bakara; 216)

Bu ayeti kerimeyle ilgili olarak; “Hocam, bu yaşıma kadar, hiç Kur’an dinlemedim, namaz kılmadım, dua okumadım, hatta gusül abdesti bile almadım diyen çok insan gördüm.

Fakat kendisine büyü yapılınca, başka kurtuluş yolu olmadığını anlayıp Allah’a sığınmaya başlayanları da biliyorum. Şer gördüğün şey belki de senin için daha hayırlıdır. Bunu Allah’tan başka kimse bilemez.

Dindar görünen çok insana büyü tuttuğunu gördüm.Kadın tesettürlü veya çarşaflı,kendisine büyü yapılmış ve tutmuş.

aura ile ilgili görsel sonucu

Hafızlık çalışan veya hafız olan kimselere de büyü tuttuğunu gördüm ve tedavi ettim.

“Şeytanın, dindar olmayanla ne işi olur ki? Onun, Allah’a yakın olanları dinden çıkarmak için uğraşır.” Sözü doğru değildir. Bunlar, bu sözü dindarlıklarını kendilerine göre tasdiklemek için söylerler.

Bu mantığa göre dindar olmayanların hepsinin şeytanlı olduğu veya büyü tutar anlamı çıkar ki, bu doğru değildir.

Büyü, şuna tutar buna tutmaz diyerek bir genelleme yapılmaz.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-51.jpeg

Büyü Tutmaması İçin Ne Yapılmalı?

• Her gün tevbe etmek, Allah’ı zikretmek, yatarken bildiğin ayet ve duaları okumak, namaz kılmak, başkalarına karşı iyi niyetli olmak.

Büyü tutmaması için, vücudun kuvvetli ve sağlam olması amacıyla uykuya dikkat edilmeli, yeterince uyku alınmalıdır.

Aşırı heyecanlanmak, üzülmek de vücudu güçsüz bırakır. Cin şeytanları zayıf, güçsüz bedenlere daha kolay girmekte ve büyü tutmasını kolaylaştırmaktadır.

Bedeni manevi olarak güçlü tutmak gereklidir: Bedeni manevi olarak güçlü ve kuvvetli tutmanın ilk şartı Allah’a ve Kur’an’a inanmaktır.Elden geldiği kadar islamın hükümlerine uymak bedeni manevi olarak güçlendirir.İmanı inancı korumak büyünün tutmaması için çok önemlidir.

Gusül abdesti almak: Gusül abdesti almak farzdır. Kur’an’a dokunamazsın namaz kılamazsın,Kur’an okuyamazsın kısaca gusül abdesti olmadan hiç bir ibadeti yapamazsın. Bu abdest bu kadar önemlidir.

Gusül abdestinin zahirdeki yani görünüşteki önemi temizlik gibi görünse de aslı, gerçeği; Gusül abdesti almak, o insanın çevresinde pozitif bir manevi kalkan oluşturur. Namaz abdesti de aynıdır.

•Gerekli gıdaları alıp vücudu zayıf düşürmemek

•Kin, haset, nefret gibi kötü düşüncelerden uzak kalmak

•Cin şeytanlarıyla ilgisi olan cinci ve büyücülerle iletişime geçmemek

•Fal baktırmamak

•Her türlü yardımı sadece Allah’tan istemek.

•Ruh çağırma seansları yapmamak.

•Şüphelendiğin yiyecekleri yememek ve içmemek.

Ahfâ | Lâ havle velâ quvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-aziym | Hat ...

Büyü Tutmaması İçin Hangi Duaları Okumalıyız?

Büyü tutmaması için veya büyü tuttuktan sonra şu duaları okuyunuz

Allahümme lâ tüşmit adai bidai vecalil Kur’an’el aziyme şifai ve devai feenel aliylu ve enten müdavi

“Allah’ım! Bana verdiğin bela ile düşmanlarımı sevindirme.Kur’an’ı bana deva ve şifa eyle.Ben hastayım beni tedavi edecek Sensin.”

Allahümme ebtıl hazes sihra bi kuvvetike ya Cebbaras semavati vel arz.

“Ey göklerin ve yerin en güçlüsü Allah’ım! Bu sihri / büyüyü sonsuz gücünle bozup tesirsiz eyle.

Allahümme münzilel kitabi ve mücriyes sehabi ve hazimel ahzabi ihzimhüm vensurna aleyhim

” Ey kitabi indiren,bulutları yürüten,orduları bozguna uğratan Allah’m! Onları hezimete uğrat ve bizi onlara muzaffer kıl.”

Büyü Tutmaması İçin Muska Takılır mı?

Büyü tutmaması için muska takmaya gerek yoktur.Büyü tutmadan muska takmak,hasta olmadan ilaç almaya benzer.

Ömür boyu muska takmak zor bir iştir. Muska taktığında büyü tutmayacak diye bir kaide de yoktur.

Günlük olarak,bildiğin dua ve ayetleri okumak,Allah’a sığınmak yeterli olacaktır.