Kur’an ile Büyü Sihir Nasıl Bozulur?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Büyü, sihir ve tılsım yalnızca Kur’an ile bozulur Aykan Hoca

Kur’an ile Büyü Sihir Bozma

Kur’an sure ve ayetleri ile büyü sihir nasıl bozulur?

Büyüyü ne bozar? Dinimizde büyü nasıl bozulur?

Bütün büyüleri bozan ayet terkibi

Fatiha suresi ile büyü nasıl bozulur?

Ayetel Kürsi ile büyü nasıl bozulur?

Felak ve Nas sureleri ile büyü nasıl bozulur?

Kur’an’da büyü bozma ayetleri

Kur’an’da büyü bozan süreler hangileridir?

Kur’an’da bütün büyüleri bozan dualar

Yasin Suresi ile büyü nasıl bozulur?

Rahman suresi ile büyü nasıl bozulur?

İnşirah suresi ile büyü nasıl bozulur?

Haşr suresi ile büyü bozulur mu?

Kur’an’da büyü bozan şifa ayetleri

Fatiha suresi büyü bozar mı?

Cin suresi büyü bozar mı?

Peygamberimizin büyü bozma duası

Kur’an’da büyü sihir geçiyor mu?

Büyü neden yalnızca Kur’ân İle bozulur?

Kur’an’da büyü bozma duası var mı?

Kuran’da sure başındaki harfler büyü bozar mı?

Kur’an’da büyü bozma|büyü bozma duası kur’an|rüyada kur’an surelerini okuyarak büyü bozmak|kur’an’da büyü bozma ayetleri|kur’an’da büyü bozma duası|kur’an’da büyü bozma|kur’an’da büyü bozma ile ilgili ayetler

Dini Gergi Tavan Modelleri ve Görselleri - Karstil Yapı - Adana ...
Büyü yalnızca Kur’an’ı kerim ile bozulur. Aykan Hoca

Kur’an ile Büyü Sihir Nasıl Bozulur?

Büyüyü Ne Bozar?

En Etkili Büyü Bozma Yöntemi Nedir?

Kur’an Ayet ve Sureleri ile Büyü Sihir Nasıl Bozulur? Yapılan Büyüyü ne Bozar?

Kendisine büyü yapılan kişi “Büyü nasıl bozulur?” sorusunun cevabını aramaya başlar. ve insanların çoğu, büyüyü cincilerin bozduğuna inanarak yanılırlar. Onların hiç bir gücü ve yaptırımı yoktur. Bu bakımdan ” Büyü nasıl bozulur? Sorusunun cevabı: büyü yalnızca Kur’an ile bozulur olacaktır.

Büyülü insan, kapı ve pencereleri sağlam kilitli bir eve benzer. O eve girmek için o kapıya uygun bir anahtarınızın olması gereklidir. Büyüyü bozmak için elimizdeki en etkili, güçlü, güvenilir tek anahtar, Kur’an’ı Kerim’dir. Kur’an’ın açamayacağı kapı, bozamayacağı büyü, sihir ve tılsım yoktur. Burada önemli olan o anahtarı yerinde, zamanında ve nasıl kullanacağını bilmektir.

Kur’an dışında ne yaparsanız yapın asla büyü bozmak mümkün değildir. Büyü bozulamayacağı gibi sıkıntı ve dertleriniz daha da artar.

Büyü bozma Kur’an ile yapılmakta ancak bununda bir tekniği, inceliği. yöntemi vardır. Bunlar bilinmezse istediğiniz kadar okuyun büyüyü bozamazsınız.

Bütün hastalıklar onun “tersi, zıddı” ile tedavi edilir. Büyü de bir hastalık olup, büyülü kişilerin içinde cin şeytanları vardır. O halde, şeytanın tam tersi zıddı olan bir şey büyüyü bozacaktır. O da Kur’an’ı Kerim’dir.

Ebu Hureyre /r.a)’dan, Hz. peygamber (s.a.v.): “Allah, indirdiği her hastalığın şifasını da indirmiştir.” buyurmuştur.

Organik, maddi hastalıklar ilaç ile tedavi edilirken, büyü, musallat ve nazar gibi manevi hastalıklar yalnızca Kur’an ile tedavi edilmektedir. Bunların şifası da Kur’an’dan ayetler, sureler ve dualardır.

Temizlik yaparken kirli, pis su mu kullanıyorsunuz? Mutlaka temiz olan su kullanılır. Kirli ve pis birbirinin zıddı değil midir?

Cinleri, Kur’an’dan başka hiç bir şey yakıp, imha edemeyeceği için, büyü Kur’ân dışında kesinlikle bozulamaz.

Büyü bozmak,büyüyü bozacak hoca ile,büyülü kişinin içindeki cin şeytanlarının karşı karşıya gelmesi demektir.Güçlü olan, zayıf olanı yenecektir.

Büyü ile gönderilen cin şeytanları, insana bu kadar eziyet, zulüm yapıyor bunlar kuvvetli değil midir? Göreceli olarak güçlüdür, ancak Kur’an onlardan hayal bile edilemeyecek kadar güçlüdür. Çünkü, şeytan ne kadar güçlü olursa olsun, Kur’an’a karşı koyması mümkün değildir. Kur’an, büyüyü Allah tealanın lafzı olması nedeniyle bozmaktadır.

Allah teala ,Kur’an’da:

Biz Kur’an’ı bir dağa indirseydik, muhakkak sen onu Allah korkusundan başını eğmiş, parça parça olmuş görürdün! Biz bu misalleri insanlara düşünmeleri için veriyoruz. (Haşr-21)

Kur’an’la büyü bozmanın bir yöntemi, kuralı ve usulü vardır. Bu kurallara uyulduğu takdirde kolay, çabuk, doğru olarak büyü bozulur. Büyüyü Kur’an ile bozacak olanın büyü bozma ilmini iyi bilmesi ve deneyimli olması lazımdır. tecrübeli olmak çok önemlidir. Kur’an sure ve ayetlerinin büyülü kişi üzerine Nasıl? Ne zaman? Ne kadar? Okuyacağını iyi bilmelidir.

Bir adam, boğazının sıkıldığını Hazreti Peygambere söyleyerek dert yandı. Bunun üzerine peygamberimiz ona: “Kur’an okumaya mülâzemet et” buyurdu ve devamla şunu söyledi: ” Kur’an şifanın ta kendisidir.” (Beyhaki)

Peygamberimiz, (s.a.v) İbni Mesud’a şöyle buyuruyor:” Büyü, Sihir ve cinlerin musallatı altına girmiş kimsenin kulağına: ” E fe hasibtum ennema halaknaküm abesev ve enneküm ileynâ lâ turceun* Fe teâlellâhül melikül hakk*lâ ilâhe illâ hu*rabbül arşil kerim* Ve mey yed’u meallahi ilâhen ahara lâ burhane lehu bihi fe innama hısabühû ınde rabbih* innehu lâ yuflihul kâfirun* Ve kur rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin.” ayetleri okunursa mutlaka şifa bulur. ve devamla dediler ki: ” Eğer bir adam bu ayetleri tam bir itikat içinde bir daha okuyup üflese dağ yerinden oynar. (Beyhaki, İbni Mesud’dan)

Peygamberimiz buyurdular: “Kur’an’dan dilediğini al.” Kur’ânı’ın bütün sureleri ve ayetleri büyü ve cin musallatını bozar, nazarı giderir. Bu nedenle büyü bozmak için aynı ayet ve surelere takılmamak lazımdır.

Resulullah (s.a.v) buyuruyor: “Şüphesiz ki bu kur’an bir sebeptir. Bir tarafı Allah’ın elinde, bir tarafı da sizin elinizde bulunuyor. Kur’an’a sımsıkı sarılın. Onunla sapıtmaz ve sarıldıktan sonra bir daha helak olmazsınız.

Her kim Kur’an’dan şifa beklerse, Allah ona şifa bahşeder. “Kur’an’dan inananlara rahmet ve şifa olan şeyler indiriyoruz. O zalimlerin ise sadece zararını artırır. ( İsra ,82) Kur’an şifa vericidir. Kur’an apaçık nurdur. O, korunulacak sağlam bir dayanaktır. Kur’an, büyüye sihre ve cin musallatının bozulmasına karşı son derece ve tek yeterli olandır.

Kur’an öyle bir kitaptır ki, son derece azizdir, herkesi acz içinde bırakır, her başkaldıranla mücadele eder. Cinler bile Kurân’ı işitince yerlerinde duramamışlar.

Kur’an Şifa vericidir. O apaçık bir nurdur. Allah’ın sapasağlam ipidir. Kur’an, korunulacak sağlam bir dayanaktır. O, son derece yeterlidir.

İmam Kurtubi : Büyü bozmak, cin musallatını kaldırmak için Kur’an ile rukye (okuma) yapmak caizdir. Allah kelamıyla, O’nun isimleriyle, peygamberimizden dualar ile manevi tedavi yapmak da caizdir.

Kur’an’la Büyü Sihir Bozma Nasıl Yapılır?

Büyü bozmak; insana musallat edilerek, içine büyü ile sokulan cin şeytanlarının Kur’an ayet ve sureleri okunarak yakılması yok edilmesi demektir.

Hocam! Evde veya iş yerimde büyülü muska buldum büyü bozuldu mu? Büyülü maddeyi bulmakla büyü bozulmuş çözülmüş olmaz.

• Önce, o kimsenin büyülü olup olmadığı tespit edilir. Üzerinde sihir, büyü varsa, büyünün türünü tespit etmeye gerek yoktur. Yapılan bütün büyüler aynı şekilde Kur’an’la bozulur.

•Kur’an’la büyü bozmak için ön çalışma yapmaya da ihtiyaç olmaz.

•Büyüyü bozmaya başlamadan önce, Allah Teala’ya dualar edilerek, O’na sığınılır, güvenilir ve yardım istenir. Büyüyü bozacak olan Allah Teala’dır. Allah’ın izni olmadan, büyü sihir bozmak mümkün değildir.

•Peygamberimize salavat getirilir. Büyü bozarken, salavat getirmek önemlidir.

•Allah Celle Celaluhu’nun, Esmaül Hüsna dediğimiz 99 güzel ismi 1,3,5 veya 7 defa okunur. Esmalar, büyü bozmada çok etkilidir.

• Sure başlarında 29 yerde geçen, Hurufu Mukatta denilen harfler 7 veya 11 kere okunur. Sırlarla, gizliliklerle dolu olan bu harfler, büyü bozmada son derece tesirlidir.

• Kur’an’ı Kerim’den o büyüyü bozacak olan sureler okunur. Büyüyü bozacak olan kimse bu surelerin ne olduğunu bilir. Kur’an’dan sure okumak, büyüyü bozmaya hazır hale getirmektir. Sureleri okumak büyüyü hem bozar, hem de büyünün daha çabuk bozulmasına zemin hazırlar.

•Büyü ile kişinin içine sokulan şeytani cinler, zayıflatıp yakılmaya hazır hale gelince; Kur’an’dan, cin şeytanlarını hızlı şekilde yakan ayetler kuralına göre okunur. Artık, cinlerin yapacakları bir şey kalmamıştır. Okuyan kişinin ağzından çıkan nur enerjisi, kişinin içindeki, büyü ile gönderilen şeytani cinlerin üzerine lazer tabancası gibi etki edip yakmaya başlar. Büyülü kişiye etki edemez ve yaptırım yapamaz. Kaç gün sürerse, cinleri yakan ayetler okumaya devam edilir. Kur’an’ın nuruna dayanamayan cinler yanmaya başlar. Tamamen yanınca yok olurlar ve büyü de bozulmuş olur.

Bütün Büyüleri Bozan Ayet Terkibi

Kurân’da bütün büyüleri bozan ayet terkibi

Büyü bozmak için, sure ve ayet okumaya başlamadan önce niyet edilip, Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim mutlaka okunmalıdır.

Bütün büyüleri bozan, her türlü sihri iptal eden ayetler ve dua terkibi şunlardır:

1- 7 Fatiha, 7 Ayetel Kürsi, 7 İhlas, 7 Felak, 7 Nas suresi 3 bardak su üzerine okunur ve içilir.

2- 7 Fatiha,7 Ayetel Kürsi,7 Amener Rasuli, 7 Kafirun, 7 İhlas, 7 Felak, 7 Nas Bir sürahi su üzerine okunur, günde 3 kere 3 bardak içilir.

3- Euzu besmele, Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid 21 kere, salavat 21 kere, Esmaul Husna 3 kere, Fatiha ve Bakara suresi dinlenir veya okunur.

4- Fatiha suresi 50 kere, Bakara suresinin 284, 285 ve 286. ayetleri (amener rasulu.) 3 kere okunur.

5- Fatiha suresi 50 defa, Bakara suresinin ilk 5 ayeti 7 kere, Al-i İmran suresinin ilk 6 ayeti 15 kere okunur.

6- Fatiha suresi 11 kere, Ali İmran suresi 18 ve 19. ayetleri 7 kere ve Nisa suresi 132. ayeti “Ve lillâhi ma fissemavatifil ard* ve kefa billahi vekila. (Göklerde ve yerde ne varsa Hepsi Allah’ındır! Vekil olarak da Allah kafidir) Ayeti 70 kere tekrar edilerek okunur.

7-Yasin, Saffat suresi ilk 10 ayet, Rahman suresi 1…45 ayetleri Vakıa 77…96 ayetleri okunur.

Okuma veya dinleme yapmadan önce yanınızda yeteri kadar su bulundurunuz. O bittikten sonra 3 bardak su içmek, büyünün daha hızlı ve çabuk bozulmasını sağlar.

Büyü sihir bozmak amacıyla yapılan bu okumalar 1 kere veya 1 gün değil sıkıntılar azalana veya yok olana kadar, her gün tekrar edilerek okunmalıdır.

img.piri.net/mnresize/840/-/resim/imagecrop/2021/0...

Yasin Suresi İle Büyü Bozma

Yasin Suresi Büyü Bozar mı?

Yasin Suresi İle Büyü Nasıl Bozulur?

Kur’an’ı Kerim’de, 36. sure ve 83 ayet olan Yasin suresi, Kur’an’ın kalbidir. Okuyandan her fenalığı defeder ve her hayırlı hacetin yerine getirilmesine kolaylık sağlar.

Yasin suresi, büyü bozmada çok etkilidir. En güçlü, kuvvetli büyüleri Allah’ın izniyle bozar. Büyü bozmak için Yasin- Şerifi’ın okuma yöntemleri vardır:

1- Euzu besmele çekilip, 70 defa Yasin dedikten sonra, surenin ilk 12 ayeti 21 kere tekrar edilerek okunur ve devam edilerek sure sonuna kadar okunur.

2- Yasin suresinde 7 yerde mubin kelimesi geçer. Her mubine geldikçe en başa dönülür ve sure tekrar edilerek okunmuş olur.

3- Yasin suresi, baştan okumaya başlanır, 58. ayet olan Selamun Kavlen Mir Rabbin Rahim ayeti 800 kere tekrar edilir. 59… 65 ayetleri 7 kere tekrar edilerek okunur.

4- Yasin suresi 7 kere okunur veya dinlenir.

Fatiha Suresi - Fatiha Suresi Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi ile Büyü Bozma

Fatiha Suresi Büyü Bozar mı?

7 ayet, 25 kelime ve 41 harfli, Kur’an’ın ilk suresi olan Fatiha suresi büyü bozmada çok etkilidir. Fatiha suresi her gün en az 50 defa okunursa büyünün şiddetini, gücünü azaltır ve sonunda büyüyü bozar.

Okuma yaparken 3 bardak su bulundurulur. Okuma bitince 3 bardak su ara vermeden peş peşe içilir.

Fatiha-ı şerife, Seb’ul Mesani’dir. Kur’an’ı Kerim’in özetidir. Kur’an’ı Kerim’n baş tarafında bulunması itibariyle, Ümmül Kur’an’da denir. Fatiha suresi nazil olduğu zaman şeytan feryat etmiştir.

Fatiha Suresinin Okunuşu

Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha suresinin anlamı

Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile. Hamd kıyamet günününyegane sahibi, dünyada tüm insanlara, ahirette ise sadece mü’minlere rahmet eden alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.. Allah’ım! yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Bizleri o gazabına uğramışların ve sapmışların yoluna değil, kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna eriştir. Amin

Ayetel Kürsi ile Büyü Bozma

Ayetel Kürsi ile Büyü Nasıl Bozulur?

Kur’an’da, Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi büyüyü kesin olarak bozar. Ayetel Kürsi, Kur’an’ı Kerim’de ki en büyük ayettir. Ayetel Kürsi, kelime sayısı 50, harf sayısı 170 veya rasullar sayısı olan 313 defa her gün okunursa, büyüyü sihri bozar ve büyü ile insanın içine giren şeytani cinleri yakar. eritir ve yok eder. Ayetel Kürsi’nin nuruna hiç bir büyü dayanamaz bozulur.

Ayetel Kürsinin okunuşu:

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Okuma yaparken, önünüze bir sürahi su koyun ve okuma bittikten sonra 3 bardak içiniz. Aynı sudan yatarken ve sabah kalkıldığında kahvaltı öncesi aç karnına 3 bardak içilmesi büyüyü büyük oranda bozacaktır.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Allah, ki O’nsan başka İlâh yoktur. O diridir, zatıyla ve kemaliyle kâimdir! Ne gafler basar O’u ne uyku! göklerdeki ve yerdeki hep O’nundur! Kimin haddine ki O’nun izni olmaksızın huzurunda şefaat edebilsin! O, önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir; onlar ise O2nun dilediği kadarından başka ilmi ilahiyesinden hiç bir şeyi kavrayamazlar.. O’nun kürsisi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır.; her ikisini gözetip gözetlemek O’na bir ağırlık da vermez. O çok yüce ve azametlidir!

Bu işleme sıkıntılar azalıncaya veya bitinceye kadar kaç gün sürerse sürsün devam edilmelidir.

Ayetel Kürsi Okuyana Büyü Tutar mı?

Ayetel Kürsi, Allah’ın tek ve bir olduğunu anlatan, yani tevhid ile ilgili bir ayettir. Ayetel Kürsi’yi devamlı olarak okuyan insan mutlaka, Allah’ın koruması altında olacaktır. Ancak, bir insanın başına ne geleceğini Allah’tan başka kimse bilemez. Ayetel Kürsi okuyana büyü tutup tutmayacağına bir kul olarak hüküm veremeyiz.

Felâk ve Nas Sureleri ile Büyü Bozma

Felak ve Nas Surelerini Okumak Büyüyü Bozar mı?

Büyü bozmak için Felak Nas kaç kere okunmalı?

Kur’an’ı Kerim’in 113 ve 114. son sureleri olan 5 ayet olan Felak ve 6 ayet olan Nas sureleri büyü bozar. Felak, Nas ve İhlas suresinin üçüne birden Muavvizat denilir ki sığındırıcı sureler demektir. “Resulullah, bir rahatsızlık duyduğu zaman ve her gece yatağına yatacağı sıra bu üç sûreyi okuyup ellerine üfleyerek başına ve yüzünden aşağı doğru vücudunu mesheder ve bunu üç kere yapardı. (Sahihihi Buhari’de, Hazreti Aişe’den rivayet olunmuştur.)

Büyü bozmak için, Felâk ve Nas surelerini 41, 113 veya 313 kere okumanın verilen sayı kadar okunacak diye bir kural yoktur. Felak ve Nas surelerini büyü bozmak amacıyla 112. sure olan İhlas suresi ile beraber gücünün yettiği kadar, günde 100 kereden aşağı olmamak şartıyla okunmalıdır.

Büyü ve sihir bozmak için okuma tekrarları ne kadar çok, fazla olursa şeytani cinleri yakıp yok edecek dolayısıyla büyü ve sihri bozacaktır.

” Hocam! Büyü bozmak için Felak ve Nas surelerini her gün 7 kere okuyorum, büyü bozulur mu?

Felak ve Nas surelerini 7 kere okumak büyüyü bozmaz, cinlere de bir şey yapmaz. Bu surelere İhlas suresi ile beraber, günde en az 100 kere okumak büyüyü bozar.

Felak suresinin okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e’ûzü birabbil felak*Min şerri mâ halak*Ve min şerri ğasikın izâ ve kab*Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad*Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak suresi Türkçe anlamı

 1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
 2. De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
 3. Yarattığı şeylerin şerrinden,
 4. Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
 5. O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
 6. ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Nas Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. *Kul e’ûzü birabbinnâs* Melikinnâs* İlâhinnâs*Min şerrilvesvâsilhannâs*Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi* Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Türkçe Anlamı

 1. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 2. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
 3. İnsanların hükümdarına,
 4. İnsanların ilahına,
 5. O sinsi vesvesecinin şerrinden.
 6. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
 7. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

İhlas Suresinin Okunuşu

İhlas suresi, Kur’an’ı Kerim’in 112. suresi olup 4 ayettir.

Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiç bir şey O’nun dengi değildir.

İnsan Suresi 13. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri | İslam ve İhsan

Kur’an’da Büyü Bozma Ayetleri

Kur’an’ da Hangi Ayetler Büyü Bozar?

Büyü Bozmak İçin Hangi Ayetler Okunur?

Bütün Büyüleri Bozan Ayetler Nelerdir?

•Ve lâ ehafü ma tuşrikune bihi illâ ey yeşae rabbi şey’a. (Rabbim dilemedikçe onlar bana hiç bir şey yapamaz.)

Lâ İlahe illâ ente subhaneke inni küntü minez zalimin

•Fe elka musa asahü fe hiye telkafü ma yefikun.

•Selamun kavlem mir rabbir rahiym.

• Hasbunallah ve ni’mel vekil,

•Kulillahu haliku kulli şey’iv ve hüvel vahidül kahhar.

•İnne keydeş şeytani kâne daifa.

•Ayetel Kürsi.

• Haşr suresinin, 21, 22, 23 ve 24. ayetleri

•İnne ibadi leyse leke aleyhim sultan*ve kefa bi rabbbike vekila.

•Ve hifzam min külli şeytanin marid.

•Rabbehu enni messeniyeş şeytanu bi nusbiv ve azap.

•Fein tevellev fe kul hasbiyallhu lâ ilâhe illâ hu*aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim

•Fe iza kara’tel Kur’an’e festeiz billahi mineş şeytanirracim*İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun.

•Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeizbillah* İnnehu semiun alim.

• Ve kur rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatıyn* ve euzu bike rabbi ey yahdurun.

•İnnemen necva mineş şeytani li yahzunellezine amenu ve leyse bi darrihim şeyen illa bi iznillah* ve alellahi yetevekkelun mu’minun.

•İstahveze aleyhimüş şeytanu fe ensahum zikrallah*ulaike hizbuş şeytan*ela inne hizbeş şeytani humul hasirun.

•İnneş şeytane lekum adduvvun fettehizuhu aduvva* innema yed’u hızbehu li yekunu min ashabis seiyr.

• Bakara suresinin 285 ve 286, ayetleri ” amener rasulu…” büyü bozmada çok etkilidir.

Büyü bozan ayetleri nasıl okumalıyız? Büyü bozan ayetlerin her biri en az seri bir şekilde 50 kere tekrar edilmelidir. Okurken yanınızda bir sürahi su bulundurun. Okuma bittikten sonra 3 bardak okunmuş bu sudan içiniz. Çekmiş olduğunuz sıkıntılar kaç günde biterse o kadar gün okumaya devam ediniz.

Kur’an’da Bütün Büyüleri Bozan Dualar

Kur’an’ı Kerim’de Bütün Büyüleri Bozan Dualar

Her türlü Büyüyü Bozmak İçin Dualar Hangileridir?

Hastalık Yapan büyüleri bozan dua istiyorum

Kur’an‘ı Kerim’de büyü bozma dualarından en etkilisi 10. sure olan Yunus suresinin 81. ayetidir. Üzerinizde büyü varsa, Bu ayeti her gün en az 150-200 kere  okuyun. Bu dua bütün büyüleri bozar. Önemli olan hızlı ve seri bir şekilde çok tekrar etmektir.

Fe lemmâ elkav kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluh, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn. (Yunus-81)

Sihirbazlar atacaklarını atınca, Mûsâ dedi ki: “Sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah, onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah, bozguncuların işini düzeltmez.

Bütün duaları bozan dualardan biriside Kur’an’da 38. sure olan Sad suresinin 41. ayetidir. Hz. Eyüp peygamber , bu dua ile Allah’tan yardım istemiş, O’na sığınmıştır.

Rabbî innî messeniye’ş-şeytânu bi nusbiv ve azâb.(Sad, 38/41).

Rabbim, Şeytan bana meşakkat ve elem ile dokundu.

Ku’an’da 28. sure olan kasas suresinin 24 . ayeti Musa aleyhisselamın duasıdır.

Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr. (Kasas,24)

Rabbim! bana göndereceğin her hayra, yardıma muhtacım

Kur’an’da 37. sure olan Saffat suresinin 7. ayeti, gökyüzünün marid denilen en güçlü şeytanlardan korunması ile ilgilidir

“Ve hifzan min külli şeytânin marid.”(Saffat, 37/7).

Semayı itaat etmeyen her inatçı şeytandan koruduk,

Kur’an’da 21. sure olan Enbiya suresinin 83. ayeti de Eyüp peygamberin duasıdır. Bu duayı okuyarak hastalıktan kurtulmuştur.

Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamürrahimim (Enbiya 21/83)

Rabbim! Benim başıma bu hastalık geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Kur’an’ı Kerim’de, Mu’minun suresinin 97 ve 98. ayetleri peygamberimizin duasıdır. Büyü bozma ve cin musallatında çok etkilidir.

“Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.” (Mu’minun, 23/97-98).

 Ey Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım, ve karşıma çıkmalarından da Sana sığınırım.

Kur’an’da 21. sure olan Enbiya suresinin 87. ayeti Yunus peygamberin duasıdır. Bu duayı okutarak balığın karnından dışarı çıkarak kurtulmuştur.

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn. (Enbiya 21/87)

Senden başka ilâh yoktur, Seni tenzih ederim ve gerçekten zalimlerden oldum.

Bu dualar, Kur’an’da, Peygamberlerin ettikleri dualar olup Allah Teala tarafından kabul görmüştür. Hastalık yapan büyü, sihir ve her türlü bütün büyüleri bozmak için çok etkili ve tesiri kesindir.

Zikir, Allah’ı anma ve hatırlama, dua Allah’a gönülden yönelmek, isteğini arz etmek demektir.

Bu durumda her iki şekilde de Allah’ tan istemek olduğuna göre dua ve zikir hemen aynı manadadır. Zikirler, dua mahiyetinde olmaktadır.

Tüm Büyüleri Bozan Dualar

• Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh. Lâ hiylete velehtiyâle velâ melce-e. ve lâ menca minallahi illâ ileyh.

•Bismillah.Rabbiyallah. Hasbiyallah. Tevekkeltü alallah. İ’tesamyü billâh. Fevvadtü emri ilallah Maşaallah. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.

• Eselullahel azim rabbil arşil azimey yeşfiyek.

Hat Sanatı Duvar Kağıdı | Hat Sanatı Ayet Duvar Kağıdı | Mescit ...
Sanatçı Sezgin Malkoç | Modernize Hat | Çağdaş Sanat | Online ...

Kur’an’ı Kerim’de Büyü Bozan Sureler

Kur’an’da Hangi Sureler Büyüyü Bozar?

Büyü Bozmak için Hangi Sureler Okunur?

Sihir ve Büyü Bozan sureler Hangileridir?

Kur’an’ı Kerim’in bütün sureleri büyüyü bozar. Ancak büyü bozmak için bazı sureler daha etkilidir.

Kuran’ı Kerimde, büyüyü en çabuk ve hızlı bozan ve en etkili sureler şunlardır:

Fatiha, Bakara, Al-i İmran, Nisa, Maide, En’âm, Araf, Enfal, Hacc, Furkan, Rum, Secde, Yasin, Saffat, Zümer, Fussilet, Rahman, Cuma, Buruc, Tarık, Kadir, Zilzal, Kâfirun sureleri büyüleri bozmak için en etkili ve sonuç verenlerdir.

Günlük olarak; Fatiha suresi 50, Rahman suresi 7 , Cuma suresi 7, Buruc suresi 21, Tarık suresi 21, Kadir suresi 33, Zilzal suresi 33 ve Kafirun suresi 50 kere okunmalıdır.

Diğer sureler uzun olduğu için 1 kere okunur. hepsi 1 günde okunamayacağı için ayrı günlerde okunabilir.

Büyü bozmak için sureler okunur veya dinlenirken bir sürahi su bulundurulur, okuma bittikten sonra 3, yatarken 3 ve sabah aç karnına 3 bardak okunmuş su içilirse büyünün bozulmasını hızlandırır ve büyü daha kısa zamanda bozulur.

Kur’an’ı Kerim surelerini her gün 1 veya 2 cüz dinlemek, büyüyü mutlaka ve kesin olarak bozar. Büyü sihir bozmak için önemli çok önemli bir iksirdir.

Surelerin bazısı büyülü bir kişiye etki ederken, başka bir büyülü kimseye aynı tesir ve etkiyi göstermeyebilir. Bu nedenle sureleri, Kur’an’da Fatiha’dan başlayarak sırası ile dinlemeniz veya okumanız daha faydalı olacaktır.

Rahman Suresi Okunuşu: Rahman Suresi Arapça oku, dinle, fazileti - Yeni Şafak

Rahman Suresi İle Büyü Bozma

Rahman Suresi ile Büyü Nasıl Bozulur?

Kur’an’ı Kerim’in 55. suresi ve 78 ayet olan Rahman suresi büyü bozmada çok etkili ve tesirlidir. Rahman suresinin ilk 45 ayeti her gün 3 bardak suyun üzerine 5 veya 7 kere okunup bu sudan içilirse, Allah’ın izniyle büyüyü, sihri etkisiz hale getirir ve bozar.

İnşirah Suresi ile içiniz ferahlasın. 50 tekrar - YouTube

İnşirah Suresi İle Büyü Bozma

İnşirah suresi Büyüyü Bozar mı?

İç Sıkıntısı İçin Dua Var mı?

Kur’an’ı Kerim’de 94. sure olan 8 ayetli İnşirah suresi, büyü sebebiyle göğüs daralması, nefes almakta zorlanma, boğuluyormuş gibi olmak, iç sıkıntısı kalp sıkışması ve göğüste bir şey varmış gibi hissedilmesi durumunda İnşirah suresi okunması halinde büyünün etkisini azaltır ve büyüyü bozar.

Büyü bozmak için İnşirah suresi her gün 50 kere okunmalıdır.

İnşirah suresinin okunuşu

Elem neşrah leke sadrek, Ve vada’na ‘anke vizreke, Elleziy enkada zahreke, Ve refa’na leke zikreke, Feinne me’al’usri yüsren, İnne me’al’usri yüsren, Feiza ferağte fensab, Ve ila rabbike ferğab

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

Haşr Suresi Okunuşu Anlamı Türkçe okunuşu ve Arapçası - hacialibayram.com Sevgi yolu

Haşr Suresi İle Büyü Bozma

Haşr Suresi ile Büyü Nasıl Bozulur?

Haşr Suresinin Son 3 Ayeti Büyü Bozar mı?

Kurân’ı Kerim’in 59. suresi ve 24 ayetten oluşan Haşr suresinin son ayetleri olan 22, 23 ve 23. ayetleri, büyü bozmak için son derece etkili ve tesirlidir.

Haşr suresinin son ayetleri 21 veya 33 defa, 3 bardak suya okunup peş peşe içilmelidir. Bu işlem 7 gün yapılmalı, büyünün etkisi azalmazsa, sıkıntılar gidene kadar kaç gün sürerse okumalara devam edilmelidir.

Haşr Suresinin Okunuşu

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm.

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir, subhânallâhi ammâ yuşrikûn.

Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm

Haşr Suresinin Anlamı

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

علمتني السورة (72- سورة الجن ) سلسلة : علمتني سور القرآن الكريم - موقع الحفظ الميسر

Cin Suresi İle Büyü Bozma

Cin Suresi Büyü Bozar mı?

Kur’an’ı Kerim’de 72. sure olan 28 ayetten oluşan cin suresi büyü bozar. Cin süresi, büyü bozmak için 28 kere veya ilk 4 ayeti 41 kere okunur veya dinlenir. Unutulmamalıdır ki bir kişiye etki eden sure ve ayet, başka bir büyülüye aynı etkiyi göstermez. Bu bakımdan büyü bozmak için aynı sure ve ayetlere takılmamak gereklidir. Cin suresi de aynıdır. Surenin adının Cin olması, cinlere kesinlikle etki eder veya büyüyü bozar anlamına gelmez. Bu nedenlerle, büyü bozmak için Cin suresi ve diğer sureler de denenmelidir.

Cin Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceba.

2. Yehdi iler ruşdi fe amenna bihi ve len nuşrike bi rabbina ehada.

3. Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve lâ veleda

4. Ve ennehu kâne yekulu sefihuna ‘alellâhi şetata.

Cin suresinin, ilk 4 ayeti 3 bardak su üzerine okunup içilirse, büyü bozmak için etkisi daha fazla olur.

Büyüyü Ne Bozar?

Büyü Neden Yalnızca Kur’an İle Bozulur?

Büyüyü, sadece Kur’an’ı Kerim sure ve ayetleri bozar. Kur’an dışında ne yapılırsa yapılsın asla büyü bozulmaz.

Peygamberimiz bir gün Cabir bin Abdullah’a:

-Kur’an’da inen en hayırlı sureden sana haber vereyim mi?

Diye soruyor.

-Evet, ya Resulullah! diyor.

-Fatihatü’l- Kitab’tır, buyuruyor. Fatiha ‘da her derde şifa vardır! Fatiha sâm’dan başka her derde şifadır. Sâm ise ölümdür.

-Kim Bakara suresinin başından dört ayet, Ayet’el Kürsi’yi ve Ayetel Kürsi’den sonra gelen iki ayeti, Bakara suresinin sonundan üç ayeti okursa, o gün çoluk ve çocuğuna ne şeytan nede hoşlanmayacağı bir şey yaklaşmaz. Bunlar bir deli üzerine okunursa kendine gelir, Akli dengesi düzelir. (Ahmet bin Hanbel, Beyhaki- İbni Mace, Hz. Ali’den)

Kur’an’ın şifa etmediği kimseye artık Allah şifa vermez. Devanın en hayırlısı, Kur’an’dır. Buyurmuşlardır.

Bir adam sıkıldığını ve ağrıdığın söyleyerek Hz.peygambere dert yandı. Bunun üzerine Cenab-ı Peygamber ona.

Kur’an okumaya Mülazemet et! (mülazemet, bir şeye sıkı sıkıya bağlanmak) buyurdu ve devamla şunu söyledi. “Kur’an şifanın ta kendisidir.” (Beyhaki)

Resulullah efendimiz bir gün İbni Mesud’a şöyle buyuruyor: Büyülenmiş kimsenin bir kimsenin kulağına efehasibtüm ennema halaknahüm abese ve enneküm ileyna lâ turceun ayetini sonuna kadar sokursa mutlaka büyüyü bozar ve şifa bulur. (Mu’Minun suresi-116,117 ve 118. ayetleridir)

Resulullah efendimiz buyurdular ki: Tam bir itikat içinde bir adam Kurân’ı dağa karşı okusa, dağ yerinden oynar.

“Kur’an’dan dilediğini al!”

Rasulullah efendimiz, Her türlü büyü, sihir ve nazar gibi manevi hastalıkların bozulması ve iyileşmesi için işaret ederek buyuruyor ki.

Şüphesiz ki Kur’an bir sebebtir: Bir tarafı Allah’ın elinde, bir tarafıda sizin elinizde bulunuyor.Kur’an’a sımsıkı sarılın. (İbni Ebi Şeybe)

Kur’an’ı Kerim öyle bir kitaptır ki, son derce azizdir,herkesi acz içinde bırakır, her baş kaldıranı helak eder. Cinler bile onu işitince yerlerinde duramamışlar. Kim onunla korunursa, ona yeterlidir. Kim Kur’an’dan şifa beklerse, Allah ona şifa bahşeder.

Allah teala buyuruyor ki:

“Kur’an’dan inananlara rahmet ve şifa olan şeyler indiriyoruz. O zalimlerin ise sadece kaybını artırır.

Büyü,tıbbi olmayan manevi bir hastalıktır.Büyülü insan diğer hastalar gibi acı ve eziyet çeker.Büyünün sıkıntıları ilaç almakla geçmez. O zaman büyü bozulması için bir ilaca ihtiyaç ihtiyaç vardır, o da Kur’an’ı Kerim’dir. Her hastalığın ilacı ayrıdır.Baş ağrısı için mide ilacı alınırsa fayda etmez. Büyü bozmak içinde Kur’an’dan başka tedavi yolu olmayıp kesinlikle büyüyü bozmaz.

Allah teala, Kur’an’ı Kerim’i peygamberimiz vasıtası ile insanlara indirdiği için,biz büyü,cin,şeytan kavramlarını ve onların ne olduğunu öğreniyoruz. Başka dinlerde sadece şeytan anlamında olan demon geçer ve bu bilgi yetersizdir.Dinimiz sayesinde manevi alemle ilgili bilgileri biliyoruz.

Müslüman olmayan olmayan toplumlarda,Kur’an olmadığı için,büyülü kişiler şeytanlarla boğuşup duruyorlar. Bazı videolarda gördüğünüz rahiplerin cin çıkarma ritüelleri bir gösteriden ileri gitmez.Çünkü şeytana Kur’an’dan başka hiç bir şeyle hükmedilemez ve yakılamaz. Bu bakımdan o toplumlarda yaşayan insanlar ömür boyu büyülü kalırlar.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

Bir kimse Kur’an’ı vesile ederek Allah’tan şifa istesin de Allak ona şifa vermesin,bu mümkün değildir.” (İbni_Mace:Tıb;1)

Derdi veren Allah dermanı da verir.Önemli olan şifa kaynağını bulmaktır.”

“Her hastalığın bir ilacı vardır.İlaçta isabet edildiğinde Allah’ın izni ile iyileşme olur.” (Tirmizi)

Allah indirdiği her hastalığın şifasını da indirmiştir. (Tirmizi-İbni Mace)

“Haramdan şifa olmaz.” (Buhari)

Yukarıdaki hadislerde görüldüğü gibi büyü ve nazar gibi manevi rahatsızlıklar Sadece ve yalnızca Allah’ın izni ve Kur’an’la olmaktadır. Kur’an haricinde büyü bozdurmak ve nazar gidermek haram olarak bildirilmiştir.

Büyü yapıldığında sadece Allah’a sığınmak ve Kur’an’ı şifa vesilesi kılmak inanan herkes için bir zorunluluktur.

Allah teala,Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

اِنَّمَعَالْعُسْرِيُسْرًاۜ

“Allah,her zorluğun arkasından bir kolaylık yaratır.” (İnşirah-6)

Büyü bir insan için gerçekten bir zorluktur. Ruhsal, fiziksel ve uykuda sıkıntılar çekilir. Allah her işi bir sebebe bağladığından, oturduğun yerden aramadan, çalışmadan bu büyüyü bozmaz. Bu kolaylık bir emek sonucunda elde edilir.

Kur’an’da Büyü Bozan Şifa Ayetleri

Büyü sihir bozan şifa ayetleri hangileridir?

Şifa Ayetleri ile Büyü Nasıl bozulur?

Bu ayetler büyü bozmak için çok etkili ve tesirlidir. Her ayet en az 50 kere tekrar edilerek okunursa büyü, sihir, cin musallatı ve nazarı bozar, şifaya kavuşturur.

Büyü, cin musallatı ve nazar bozmak İçin okunması gereken şifa ayetleri şunlardır: Kur’an’da; 9 sure olan Tevbe suresinin 14. ayeti, 10. sure olan Yunus suresinin 57. ayeti, 16. sure olan Nahl suresinin 69. ayeti, 17. sure olan İsra suresinin 82. ayeti, 26. sure olan Şuara suresinin80. ayeti, 41.sure olan Fussilet suresinin 44. ayeti.

Büyü bozmak ve şifa için okunan bazı ayetler şunlardır:

 • Tevbe Sûresi, 14. Ayet.
 • Yunus Sûresi, 57. Ayet.
 • Nahl Sûresi, 69. Ayet.
 • İsrâ Sûresi, 82. Ayet.
 • Şuarâ Sûresi, 80. Ayet.
 • Fussilet Sûresi, 44. Ayet.

Kur’an’ın, inananlar için bir şifa ve rahmet olduğunu Allah ,Kur’an’da bizlere bildirmiştir:

“Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

“ (Kur’an) Gönüllerdeki dertlere şifâdır…” (Yûnus, 57)

“…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (Nahl, 69)

“Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (İsrâ, 82)

“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (Şuarâ, 80)

“…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” Fussilet,44)

hat yazısı kuran ile ilgili görsel sonucu

Peygamberimizin Büyü Bozma Duası

Peygamberimiz, kendilerine büyü yapıldığı zaman; İhlas, Felak ve Nas surelerini okumuşlardır.

Peygamberimiz, çocuklarının ve torunlarının üzerine sihir ve büyüyü bozmak için şu duaları okurdu:

•Euzu bikelimatillahahit tamme min külli şeytanin ve hamme ve min külli aynin lamme.

•Bismillahillezi lâ yazurru maa ismihi şey’un fi’l arzi velâ fissemai ve hüses- semiul alim.

•Euzu bi kelimatillahit tamme min şerri ma halek.

• Amentü billahil azimi vehdeh, ve kefertu bil cibti vet tağuti vesteksemtu bil urvetil vuskalleti lenfisame leha, vallahu semiun alim.

•Allahümme innieuzu bike min cehdil bela ve derakiş şeka ve suil kaza ve şematetil a’da.

Hz. Ubey diyor ki:Rasulullah (sav) efendimizin yanında bulunuyordum.Bir bedevi çıkageldi ve dedi ki:

Benim bir kardeşim var,ağrı ve sızı içinde kıvranıyor.

Resulullah efendimiz “Senin kardeşinde lemem (cinlerden kaynaklanan dengesizlik) var.onu bana getir buyurdu.Bedevi, kardeşini alıp getirdi ve Resulullah efendimizin önüne oturttu.

Rasulullah efendimiz Fatiha-i şerife,Bakara, Al-i İmran, A’raf, Mu’minun, Cin, Haşr, Saffat surelerinden ayetler ile İhlas, Felak ve Nas surelerini okudu.

Adam sanki hiç bir rahatsızlık görmemiş gibi sapasağlam ayağa kalktı.(Tefsiri Kudsi)

hat yazısı kuran ile ilgili görsel sonucu

Cabir bin Abdullah anlatıyor:

-Rasulullah ile birlikte gezmeye gitmiştik.Ağaçlık bir yerde konakladık.Bahra Vakım denilen yerde kadının biri çocuğunu elinden tutarak peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) e getirdi.

-Ey Allah’ın Rasulu,şeytan bu oğlumu tasallut altına aldı,dedi.

Peygamberimiz çocuğun kendisine yaklaştırılmasını istedi.Sonra ağzını açmasını buyurdu.Annesi oğlunun ağzını açtı.Peygamberimiz Kur’an’dan bazı ayetler okuyarak çocuğun ağzının içine üfledi.Sonra üç defa “Çık oradan Allah’ın düşmanı,ben Rasulullah’ım “dedi.

Daha sonra annesine dönüp:

-Endişelenme,oğluna bir daha böyle bir şey asla olmayacak,buyurdu.(Taberi;El-Avsat)

Cin musallatı ve büyü bozma ile ilgili daha bir çok hadis vardır.

Hadiste görüldüğü gibi, büyü ve cin musallatın da Peygamberimiz okuma tedavisi yapmıştır. Bizlerde bir müslüman olarak onun yolundan gitmeliyiz.

Bu bakımdan, Kur’an dışında büyü bozmaya çözüm aramak bir işe yaramayacağı gibi, dertlerinizin daha da artmasına neden olur.

Kur’an’da Sure Başındaki Harfler

Kur’an’da Sure Başındaki Harfler Büyü sihir Bozar mı?

Kur’an’ı Kerim’de, elifba harfleri sayısınca 29 surenin başında hurufu mukatta denilen harfler vardır. Bu harfler kuralına göre okunduğu takdirde büyüyü sihri kesin olarak bozar. Cin şeytanlarını yakar.

Bu harfler ilahi bir şifredir. İnsanın aklı onun manasını, anlamını anlamaya güç yetiremez. Bu harflerin şifresini yani anlamını ancak peygamberimiz bilir ve anlar.

Bu harfler okunduğunda büyü, sihir ve cin musallatını bozmada ilaç gibidir.

Sure başındaki harflerin okunuşu

Elif lâm mim*elif lâm mim* elif lâm mim sad* elif lâm ra*elif lâm ra* elif lâm ra-*elif lâm ra* elif lâm mim ra*elif lâm ra* elif lâm ra* kaf ha ya ayn sad* taha* ta sin min*ta sin* ta sin mim* elif lâm mim* elif lâm mim* elif lâm mim* elif lâm mim* ya sin* sad* ha mim* ha mim* ha mim ayn sin kaf ha mim* ha mim* ha mim* ha mim* kaf* nun

Sure başlarındaki harfleri nasıl okumalıyız?

Büyü sihir bozma ve cin musallatından kurtulmak için sure başlarında bulunan hurufu mukatta harfleri şöyle okunmalıdır:

Önce tamamını 3 kere okuyun. Bu harflerden hangisi okunurken içinize daraltı, daraltı, titreme, kasılma, ağlama, üşüme veya ısınma, baş ağrısı mide bulantısı yapıyorsa; o harf sizdeki büyüyü sihri bozmak için etkilidir demektir. O harfi gücünüz yettiği kadar seri bir şekilde tekrarlayarak okuyun. Bu okumayı içiniz rahatlayıncaya kadar kaç gün sürerse yapmalısınız. Büyü sihir bir kaç günde bozulmaz.

Huruf-u mukattaa’nın Kur’ân-ı Kerim’deki yerleri de şöyledir:

Altı sûrede “elif-lâm-mîm” vardır. Bunlar; Bakara, Âl-i İmrân, Ankebût, Rûm, Lokman ve Secde sûreleridir. Â’râf Sûresi’nde de “Elif-lâm-mîm-sâd”bulunmaktadır.

Beş sûrede “elif-lâm-râ” vardır. Bunlar; Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim ve Hicr sûreleridir. Ra’d Sûresi’nde de “elif-lâm-mîm-râ” vardır.

Altı sûrede “hâ-mîm” vardır. Bunlar; Mü’min, Fussilet, Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf sûreleridir. Şûrâ Sûresi’nde de “hâ-mîm-ayn-sîn-kâf” bulunmaktadır.

Ayrıca, Şuarâ ve Kasas sûrelerinde “tâ-sîn-mîm“, Neml Sûresi’nde “tâ-sîn“, Meryem Sûresi’nde “kâf-hâ-yâ-ayn-sâd“, Tâhâ Sûresi’nde “tâ-hâ“, Yâsin Sûresi’nde “yâ-sîn“, Sâd Sûresi’nde “sâd“, Kaf Sûresi’nde “kâf“, Kalem Sûresi’nde de “nûn” harfi bulunmaktadır.