Büyü Yapıldığı Zaman Cinler mi Musallat Edilir?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
تفسير حلم الجن يطاردني لدى 3 روايات ومن جميع النواحي | وكالة ستيب الإخبارية
Büyü ile cin musallatı özde, temelde aynıdır. Musallatta cin kendi isteği ile büyüde büyücünün göndermesiyle insanın içine girer. Aykan Hoca

Büyü Yapıldığı Zaman Cinler Musallat Olur mu?

Büyü ile Cin Musallatının Farkı Nedir?

Büyü yapıldığı zaman cin şeytanları musallat olur. Büyünün özü, kökü cinlere dayanır. Cin musallat edilmeden büyünün tutma ihtimali mümkün ve olası değildir. Yapılan bütün büyü ve sihirlerde şeytani cinler insanın vücudunun içine musallat edilir (sokulur) ve büyü tamamlanmış yapılmış olur.

Büyü ile cin musallatı temelde, özde, esasta aynıdır. Her ikisinde de insanın vücudunun içine şeytani cinler girmektedir. Cinlerin kişinin içine girmesi iki halden birisiyle yani büyü veya musallat şeklinde olur.

Büyücü, bir insana cin şeytanlarını göndererek onun içine girmelerini sağlıyorsa bu işleme büyü denir. Bir insana cinler musallat edilmeden büyünün tutması ve yapılması mümkün değildir. Büyüde, büyüyü yaptıranın ve büyücünün kasıt unsuru vardır. Bilerek ve isteyerek, başka birinin hayatını karartmak istenir.

Büyü ile cin musallatının farkı; cinin, büyüde insanın içine büyücü tarafından, gönderilmesi, musallatta ise cinin kendi arzu, irade ve isteği ile insanın içine girmesidir.

Bu nedenle büyü ile cin musallatı etkileri, sıkıntıları ve belirtileri hemen aynıdır.

İnsanların bir kısmı, büyünün cin kullanmadan yapıldığını sanır. Yazılan bir muskanın eve gizlice konulduğunu, suya atıldığını, eve domuz yağı gibi bir şeyin sürüldüğü, yedirme içirme olduğu zaman büyü yapıldığına inanır. Bunlar büyünün yapılma aşamasında olan işlemlerdir. Şeytan, büyücüden bu ritüelleri ister, büyücü yerine getirir ve cin şeytanı da ona büyüde yardımcı olur. Şeytani cin, insanın içine girdiği zaman büyü tamamlanır.

Yaptığımız gözlemlerde, cinin insan bedenine girmesi yüzde doksan beş oranında büyü ile,yüzde beş ise kendi isteği ile olmaktadır.

Esmaül Hüsnadan Ya Zel Celali Vel İkram ismi şerifinin fazileti ...

Cinler büyü ile veya kendi isteği ile insan vücudunun içine girerse,ona eziyet,sıkıntı,acı,elem gibi yaptırımları farklı mı olur? Evet,farklı olur.

Yapılan bütün büyülerde kasıt unsuru olduğundan,büyücü şeytanları göndermeden önce onlarla anlaşma yapar.Önce şeytani cinlerin isteğini yerine getirir sonrada o cinlere,gönderdiği kişide yapacaklarını söyler. Mesela: karı kocayı ayır,hasta et,uyutma,iç sıkıntısı ver,işini boz, ağrılar ver gibi bazı isteklerde bulunur.

Cin şeytanı,insanın içine girdikten sonra,büyücü ondan neler istemişse onları yerine getirir. Allah ve insan düşmanı olan şeytan kendisi de başka sıkıntılar yapar. Bu bakımdan büyülü kişi çok zora düşer.

Cin musallatında ise,cin şeytanı kimsenin etki ve yöneltmesi olmadan kendi isteği ve iradesi ile insanın içine girer.

Bu durumda şeytani cin, o kimseyi seçmiştir. İnsanı beğenip aşık olmuştur insan onu ruh çağırma gibi yollarla davet etmiştir, vücudu cinlerin girişine karşı dirençsizdir,insanları yoldan çıkarmak ve aldatmak için o insanı kullanacaktır,büyücü,falcı veya cinciden yardım istemiştir bunun gibi nedenlerle cin şeytanı insanın içine girer. Bu durumda, cin, insanı kullanmak istediğinden acı,elem ve zulmü büyüye göre daha az olur.