Büyü Bozma Yöntemleri Nelerdir?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Büyü bozmak için çeşitli yöntemler uygulanmasına rağmen, büyü yalnızca Kur’an ile bozulur. Aykan Hoca

Büyü Bozma Yöntemleri|En Etkili Büyü Nasıl Bozulur?|Büyüyü Ne Bozar?|

Büyü Bozma Yol ve Yöntemleri Nelerdir?

Büyü Bozma Nasıl Yapılır?

Büyüler, Kur’an’ı Kerim, rukye, yıldızname, muska yazmak, büyülü muskayı ve maddeyi cinlere buldurmak, İçi su dolu tasın içine muska getirtmek, vefk, tılsım, cinleri kullanmak, koruyucu vermek, daire çizmek, sirkeli su ile yıkanmak veya kaya tuzu ile banyo yapmak, bitkiler, tütsü, sirke, şeker, tuz, ipe düğüm atıp açma, denizde karşıya geçmek, büyülü kişiyi görmeden okumak veya işlem yapmak, kurban kestirmek, bioenerji gibi yol ve yöntemlerle büyü bozmaya çalışılır.

Büyü bozmak için bunlardan başka yüzlerce yol ve yöntemler kullanılır.

Büyü bozma yol ve yöntemlerinden en etkili olanı sadece Kur’an’ı Kerim’dir. Kur’an’dan başka yol ve yöntemlerle büyü bozmak asla mümkün değildir. Hepsi hurafe ve batıldır.

Büyü Bozma Yol ve Yöntemleri Şunlardır:

Büyü,cin cin musallatı ve nazar sadece Kur’an’la bozulur.Aykan Hoca

1-Kur’an’ı Kerim ile büyü bozmak:

Kur’an’ı Kerim,büyüyü gerçek,doğru etkili ve kesin olarak bozacak yol ve yöntemdir.

Kur’an’dan başka hiç bir şeyle asla ve kesinlikle büyü bozmak mümkün değildir. Kur’an’ı kerim’in dışında büyü bozmaya ve bozdurmaya çalışmak,uğraşmak,çabalamak “olmayan bir şeyi elde etmeye çalışmaktır” Olmayan,yok olan elde edilir mi? Tabi ki,hayır.

Büyü,büyücünün insanın içine şeytani cinleri musallat etmesi (sokması) demektir.Büyü bozmak da,kişinin içindeki bu cinleri ortadan kaldırmak bizim tabirimizle yakmak anlamındadır.Yapılan bütün büyülerde mutlaka cinler kullanılır.

İnsanın içine büyü ile giren bu şeytani cinlere ne etki edip, onları yakacak ve büyüyü bozacak olan nedir? Sadece ve yalnızca Kur’an’ı Kerim’dir. Bu bakımdan Kur’an’dan başka hiç bir şeyle asla büyüyü bozamaz.

Bu nedenle büyü bozduracak olan kişiler,büyü bozdurmadan önce iyi araştırma yapmalı,ona göre karar vermelidir.

En çok karşılaştığımız;büyülü kişi cinciye gidiyor,şifa bulamıyor,sonra bir başkasına olmadı diğerine gidiyor.Bunların her biri o insanın içine cinleri sokuyor.Şikayetleri dahada artıyor.Bizim gibi Kur’an’la tedavi eden birini bulduğunda “Hocam, büyünün Kur’an’la bozulduğunu ancak anladım.” diyor.

Batıl,geçersiz,doğru olmayan yol ve yöntemlerle büyü bozdurmaya çalışan insanlarla karşılaştım ve konuştum.Hiç birisinin büyüsü bozulmamış üstelik sıkıntıları daha da artmıştı.

Kur’an’dan başka yol,yöntem ve metodlarla büyü bozmaya çalışan ve kendilerine hoca veya başka sıfatlar yakıştırılan kimselerin hepsinin cin şeytanlarıyla irtibati,ilişkisi vardır. Şeytanla ilişkisi olan büyüyü nasıl bozacak?Amacımız kimseyi yermek olmayıp, yaptığı işin yanlış olduğunu belirtmektir.

Bu varlıkları ancak Kur’an’ı Kerim yok eder.Kur’an dışında, cinlere,hiçbir şeyle etki etmek mümkün değildir.

Kur’an okunduğu zaman, okuyanın ağzından ve beyninden çıkan nur enerjisi, insanın içindeki bu cinlere lazer tabancasından çıkan ışınlar gibi ateş eder ve onları yakar ve büyü bozulmuş olur.

Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir cin şeytanı Kur’an’a dayanamaz ve büyü bozulur.

Allah Teala,Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

Ve nunezzilu mine-l kur-âni mâ huve şifâun ve rahmetun lilmu/minîne velâ yezîdu-zzâlimîne illâ ḣasârâ

“Biz,Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o,mü’minler için şifa ve rahmettir.” (İsra;82)

Ve izâ maridtu fe huve yeşfîn

Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.” (Şuara;80)

Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâ

“…De ki:O,(Kur’an) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifadır.” (Fussilet;44)

Yâ eyyuhen nâsu kad câetkum mev´ızatun min rabbikum ve şifâun limâ fîs sudûri ve huden ve rahmetun lil mu´minîn

Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.

Ayetlerden açıkça anlaşılacağı üzere,manevi işlerde sadece Allah’tan  ve Kur’andan yardım ve şifa istenir.

Ayetler açık,kesin ve net olarak şifanın sadece Kur’an’dan olduğunu bildirirken, hiç bir işe yaramayan şeylerden şifa beklenir mi?

Başka şeylerden yardım istenirse ona havale olunur.

Bazı kimseler,tıbbi olan hastalıkları da okuma ve dua ile iyi edeceğini iddia ediyor ve halkın bir kısmı da bunlara güveniyor.Kesinlikle inanmayınız. Mesela, adam diyor ki;şeker hastalığını dua ile tedavi ederim. Bu sözleri söyleyen kişilerin kendisinde cin musallatı var veya büyülüdür.Onlar normal insan değildirler.

Nurullah Özdem 2016, Celî sülüs istifYâsin sûresi 2. âyet | Celine ...

2-Rukye ile büyü bozmak:

Rukye nedir? Rukye ile büyü bozulur mu? Rukye, kelime anlamı olarak okumaktır. Ancak, rukye geniş anlamlı bir kelimedir. Büyü bozmak için Kur’an’ı Kerim’den okunan ayet ve sureler rukyedir. O halde, rukye meşru olduğu takdirde büyüyü bozar.

Şu şekilde de tanımlanır:Dua,efsun,muska;büyücü ve üfürükçülerin okudukları şeyler.

Büyü bozma ve musallat işlerinde “rukye” kelimesi, hep iyi anlamda kullanıldığı için, gerçeğini açıklamak istiyorum.

Ben yaptığım işi “rukye” değil, “Kur’an’ı Kerim” tedavisi olarak açıklıyorum.

Neden,Kur’an tedavisi dediğimi daha iyi anlayacaksınız.

Rukye; mübah, haram ve şirk olmak üzere üç çeşittir.

•Mübah olan rukye:Mübah,yapılmasında din yönünden herhangi bir sakınca bulunmayan demektir.

Allah teala’nın isimleriyle,Kur’an’ı Kerim’den ayetlerle,Arapça ve anlamı bilinir bir şekilde yapıldığında mübahtır.

Bu anlamda bizimde yaptığımız rukyedir.

•Haram olan rukye: Bilinmeyen isimler, anlaşılmaz sözler, anlamsız harfler, Arapça’dan başka bir dille rukye yapması, ip bağlayarak ve çözerek rukye yapması haramdır.

•Şirk olan rukye: Allah Teala’dan başkasına dua ederek, sığınarak veya yardım dilenerek yapılan rukye, şirktir. Meleklerin, peygamberlerin, cinlerin ve benzeri varlıkların isimleriyle rukye yapmak gibi…

Bundan dolayı,okumaların sesli ve Kur’an’dan yapılmalı diyoruz.

Şeytanlarla ilişkisi olan kimselerin,rukyelerine haram ve şirk karıştırmaları olasıdır.

Bu konu uzun olduğundan ana başlıklarıyla izah etmeye çalıştım.

Günaha ve şirke ihtimalinin yüksek olduğu “rukye” konusunda çok dikkatli olmak gereklidir.

Bu bakımdan,büyü bozmayı, “Kur’an tedavisi” olarak yapıyorum demek,en mantıklı yol olacaktır.

Used ANTİKA AYET HAT for sale in Bismil - letgo

3-Yıldızname ile büyü bozmak:

Yıldıznamenin islâmla ilgisi yoktur.Sonradan uydurulmuş batıl,geçersiz olan bir cincilik yol ve yöntemidir.

Hz,İdris peygambere atıfta bulunarak (kaynak olarak göstermek) bakımda bulunurlar ve büyü bozmaya çalışırlar. Hz. İdris,Allah’ın izniyle yıldızlardan hüküm çıkarırdı. Hz.Yusuf,rüya tabir ederdi, Hz. İsa ölüleri diriltir,ve körlerin gözünü açardı. Halkı, onların peygamber olduğuna inandırmak için Allah tealanın verdiği mucizelerdir. Bu mucizeler,sadece o peygambere aittir.

Allah tealanın,Hz. İdris peygambere yıldızlardan hüküm çıkarma mucize ve yetki verilmesinin,bugünkü yıldızname ile ilgisi alakası yoktur.

Yıldıznameye karşı birisi olarak,önce değişik yıldızname fikirlerini alıp ona göre yorum yapacağım.

Başkalarına ait yıldızname açıklamaları:

Yıldızname;Kişinin doğum tarihi,saati,ismi vb. kişisel bilgileri kullanılarak bakılan bir yorum şeklidir.Kişinin doğumundan ölümüne kadar başından geçecek önemli olaylar belirtilir.

Bir başkasının açıklaması:

Kişinin doğum tarihi ve saatine göre hazırlanmış.yıldız haritası.O kişinin kader çizgisini bir ölçüde anlamamıza vesile olur.genetiğimizde mevcut bilgiler eşliğinde kişilik özelliklerimiz,nasıl bir hayat süreceğimiz,ilişkilerimiz,yaşam boyu nelerle karşılaşacağımız,huyumuz,mizacımız,muhtemel hastalıklarımız hakkında bilgi alabileceğimiz alana yıldızname denir!

Cümleler dikkatlice okunursa,tamamı dinimize ve akla aykırı değil mi?

“Kişinin,doğumundan ölümüne kadar başından geçecek olayları belirtmek yani bilmek”

“Nasıl bir hayat süreceğimizi bilmek,yaşam boyu nelerle karşılaşacağımızı bilmek,muhtemel hastalıklarımız hakkında bilgi alabilmek…”

Cümleleri Allah’a şirk koşmaktır.

Allah Teala, Kur’an’ı Kerimde:

Gaybın anahtarları O’nun yanındadır;O’ndan başka kimse bilemez. (En’am;59)

Eğer ben bütün gaybı bilseydim,daha çok hayır yapardım ve kötülük denilen şey yanıma uğramazdı.(A’raf;188)

Gaybı; Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği hakkında onlarca ayet vardır.

A’raf suresindeki ayette,peygamberimizin bile gaybı bilemeyeceğini Allah Teala bize bildiriyor.

Bu insanlar,acaba kendi söylediklerine inanıyorlar mı?

Yıldızname ile nasıl büyü bozacaksın?Bunu kimse açıklamıyor. Veya diyorlar ki,yıldızname ile sadece bakım yapıyoruz!

Senin yıldızname dediğin kitabın içinde,her insana ayrı bir sayfa mı var da her şeyi biliyorsun biliyorsun?

Yıldızname bakanların hepsi cinci ve muskacıdır. Sende şu büyüsü var derler ve muska yazıp veya yazdırıp verirler.

“Hocam,yıldıznameye bakan hoca,geçmişimi ve bende büyü olduğunu doğru bildi ve bana söyledi.Yıldızname bakmak gerçek,doğru değil mi? gerçek ve doğru değil!

Yıldıznamenin sırrı,gizliliği şöyledir:

Yıldızname bakanların hepsinin içinde şeytani cinler vardır ve o kişiler halk tabiriyle cinci denir.Senin içindeki cinlerle onun içindeki cinler konuşurlar ve seninle ilgili geçmiş bilgileri öğrenip cinciye söyler. Cinci de sana geçmişinle ilgili bilgileri söylediğinde nereden bildi diye şaşırırsın. Onun derin!bir hoca olduğunu zanneder,sonra her isteğini yaparsın.

Yıldıznameci,büyü bozamayacağı için bir muska verir ve başından uzaklaştırır.İyi olman,büyüden kurtulman onun için önemli değildir. O senden alacağı ücrete bakar.

Used ANTİKA AYET HAT for sale in Bismil - letgo

4-Muska ile büyü bozmak:

Muska ile büyü bozulmaz ancak kişiyi rahatlatabilir..Muska,bir insana büyü ile musallat edilen cin şeytanları zayıfsa onları etkiler bazende yakar ve büyüyü bozabilir. Muska çok güçlü şeytanlara etki edip yakamaz ve büyüyü bozamaz.

Büyülü ve cin musallatı olan kimselere muska yazmak ve onu takmakla büyünün bozulacağı inancı oldukça yaygındır.İnsanlar muskayı gözünde çok büyütüp sanki boynuna asınca her türlü dert ve musibetten koruyacağına,büyüyü bozacağına,cinleri etkisiz hale getireceğine olmayacak işlerinin olacağına inanırlar. Bu yanlış bir düşüncedir.

Büyü bozmayı bilmeyen,cinciler gelen herkese kendilerine göre yazmış oldukları muskayı verirler.İçine ne yazıldığını kimse bilmez.

Muska yazmanın da bazı kuralları vardır.Muskaya Kur’an’dan sure,ayet Allah tealanın isimleri ve peygamberimizden bize intikal eden dualardan başka hiç bir şey yazılmaz. Bunlara uyulduğu takdirde muska sadece hafif büyüleri bozabilir.

İçinde harfler,rakamlar,resimler,şekil ve semboller olan muskalar islami değildir ve başka dini kültürlerden bize geçmiştir.Bunlar büyücü ve cincilik işleridir. Bu tür muskaların faydası olmayacağı gibi zararları da büyük olur.

Vefk,tılsım ve celbiye türü muskaların büyü bozma özelliği olmayıp sadece şeytani cinleri davet etmek için yazılır.

Çok zorunlu kaldığınızda muska yazdırmak için güvenilir bir hocayı bulmanız gereklidir..Aksi halde halde başka cinleri de musallat ederler.Farkında bile olmazsınız.

Best 50+ Pagan Magic Background on HipWallpaper | Pagan Wallpaper ...

5-Büyülü madde ve muskayı bularak büyü bozmak:

Büyülü muska ve maddeyi bulsanız bile büyü bozulmuş olmaz.

Büyülü madde ve muskayı bulmak iki şekilde olur:

•Evde büyülü muska ve maddeyi bulmak veya cincilerin içi su dolu tasın içine büyüleri cinlere getirtmesi.

Bazı cinciler,içi su dolu tasın içine cinlere muska getirterek büyü bozduğunu söylerler.Bunlara inanmayınız.Cinler muska veya hiç bir maddeyi bir yerden alıp bir yere getiremez.Tasın içinde gördüğünüz muskaları cinci önceden hazırlar ve size fark ettirmeden suya atar. Bu şekilde büyü bozmak mümkün değildir.Cinlerin muskayı getirdiğini bile kabul etsek büyü bozulmuş olmaz.

•Evde kendinizin veya cincinin muska bulması.

Büyü muska yazılarak yapılmışsa,o muskanın yanında cinler olur ve evdeki büyü yapılması istenen kişinin içine girer ve büyü tamamlanır.Artık o büyülü muskanın bir hükmü kalmamıştır.Bulunsa bile büyü bozulmuş olmaz.O insanın içindeki cinler Kur’an’la yakıldığı takdirde büyü bozulur.

Pagan Magic - Home | Facebook

6-Cinleri kullanarak büyü bozmak:

Cinleri kullanarak büyü bozmaya çalışmakta çeşitli yol ve yöntemlerle yapılmaktadır.

•İnsanın üzerine yardımcı cinlerim var onları gönderiyorum diyerek,başka cinleri musallat edip içine sokarlar.Bedendeki cin sayısı artar.Burada amaç gönderilen cinlerin insanın içindeki cinleri öldürmesi hedeflenir. Bu çok yanlış bir uygulamadır.Büyülü kişinin içindeki cinleri gönderilen cinler öldüremedi ne olacak?O kimsenin içinde kalacaklar,veya öldürdüler o vücuttan nasıl çıkacaklar? Hiç bir cin insanın içine girdikten sonra bir daha kendiliğinden çıkamaz.Çıkabilselerdi,büyü bozma ve cin musallatı giderilemezdi.

•Büyülü kişiye koruyucu cinler göndermek. Akla ve mantığa aykırı uymayan bir yöntemdir.Koruyucu cin diye bir şey olmaz. İnsanları Allah’tan başka hiç bir şey koruyamaz.Gönderilen cinler büyüyü nasıl bozacak ve insanı nasıl koruyacak?

7-Bitkilerle büyü bozmak:

Bitkilerle büyü bozmak akıl ve mantık dışıdır.Büyülü kişinin içinde cinler bulunmaktadır.Büyü bozma,bu cinlerin yok edilmesi olduğuna göre,bitkiler cinlere ne yapacak?Hiç bir şey,yapamaz. Bu büyü bozma yöntemi pagan dinlerinden bize geçmiştir.Onlar bitkilerle büyü yapar ve bozduklarını söylerler.

Allah tealanın Kur’an’ı Kerimi büyüyü bozmayacak da otlar,bitkiler mi bozacak?

Geçmiş yıllarda,genç bir erkek telefonda aradı:”Hocam,bende büyü var.Cincinin birisi bana bitki tedavisi uyguladı,fakat hiçbir iyileşme olmadı.ne yapmam gerekir?

Nasıl yaptığını sordum:Cinci kendisine bir liste vermiş ve şuradan alacaksın diyerek adresi de belirtmiş

Gence,on beş ufak poşet otlar vermişler.Cinci bunların hepsini almış,bunlarla büyü bozacağım demiş.İçinden kırmızı renkli olan poşet vermiş,bunu bir kova suyun içinde,bir kilo şekerle karıştırıp banyo yapacaksın demiş.

Genç bunu uygulamış,fakat vücudu kıpkırmızı olmuş ve  iki üç gün evden çıkamamış. Daha da kötü duruma düşmüş.

Daha sonra bana geldiğinde,üzerine okuma yaparak Allah’ın izniyle büyüyü bozduk.

Bir başka kişiye “sidr” yaprağı ile yıkanması söylenmiş, o da bir netice alamamış

Bir başkasına “Arabistan kirazı” denilen bir otla yıkanması istenmiş, o kişide isteneni yapmış,büyü bozulmamış

Netice olarak,hiç bir bitkinin büyü bozma özelliği yoktur.

FORMLARINA GÖRE TÜTSÜ ÇEŞİTLERİ

8-Sirke,tütsü,tuz,şeker,bağırsak,kurban kesmek,denizden karşıya geçmek gibi yöntemlerle büyü bozmak:

Bu maddelerin hiç birisinin büyü bozma ile uzaktan yakından ilgisi,alakası yoktur.Size bunlarla büyü bozarım diyen olursa o kimseden uzak durunuz.Maddi ve manevi zararlara uğrarsınız.

Özellikle sirke ile büyü bozma yöntemi daha yaygın görülmektedir. Ne sirkesi olursa olsun sirke ile büyü bozmak asla mümkün değildir. Bazı hocaların sirkeyle büyü bozarım,elma sirkesi daha iyi gibi sözlerine inanmayın.Sirkenin büyü bozma özelliği yoktur.

Büyülü kişilere tütsü yakıp koklamaları ve büyüyü bozacağı söylenir. Tütsü cinlerin gıdasıdır.Tütsü büyüyü bozmayacağı gibi, büyülü kişinin içindeki şeytanları besler. Üzerinizde büyü varsa,güzel de koksa kesinlikle tütsü yakmayınız.

9-Büyü ile büyü bozmak:

Büyü ile büyü bozmak demek,insanın içinde olan cinlere başka cinleri göndererek sayısını artırmaktır.

Büyünün kendisi haram ve günahtır.Tekrar haram ve günah işleyerek büyü bozulur mu?Büyü ile büyü bozmak dine akla ve mantığa uygun değildir.

İlgili bölümlerde ayrıntılı açıkladığım üzere bu saymış olduğum yol ve yöntemlerle büyü bozmak asla mümkün değildir.

Büyünün nedeni ve bozulmasının nasıl olacağı bellidir.

Büyü bozdurmak için Kur’an’dan başka yollara başvurmayınız.

Büyü bozdurmak isteyenlerin en çok mağdur edildiği konuların başında büyünün nasıl bozulacağı gelir.İnsanlar,büyünün ne olduğu ve nasıl bozulacağı hakkında bilgi sahibi olmadıklarından kolayca yanılırlar. Büyü bozdurmak için halkımızda şu inanış “cinci hocaya” veya büyü yaptığı için büyüyü ancak o bozar denilerek “büyücüye” gidilir.

Cinci ve büyücü,o kişinin geçmişi hakkında bir kaç şey söyler ve doğru çıkar,bu sefer, cinci, “derin hoca” oluverir.Cincinin içindeki cinlerle senin içindeki cinler konuşurlar,sana ait bilgileri alıp,cinciye,cinci de de sana söyler.İnsan olarak ,birisinin geçmişi hakkındaki bilgileri bilmesine imkan yoktur.Geçmişini zaten sen biliyorsun,büyü bozma ile ne ilgisi var?

Adı,sanı,yapılışı,türü,şekli ne olursa olsun yapılan bütün büyülerde mutlaka,insanın içine cin şeytanları sokulur.

Büyü bozmak da,bu cinlerin yakılması,yok edilmesi demektir.Cinler elle tutulamayan,gözle görülemeyen soyut varlıklar olduğundan,bunlara sadece Kur’an sure ve ayetleri etki eder.Büyüyü bozar.Başka hiç bir şekilde büyü bozmak mümkün değildir.

Telefonda birisi: “Hocam,üzerimde büyü vardı.Bir tanıdığımın aracılığı ile cinlerle büyü bozan birine gittim.Bana baktı,üzerime 10 dk kadar içinden sessiz, anlamadığım bir şeyler okudu ve söyledi,o an o kadar rahatladım ki,büyünün bozulduğunu belirtti.Sevinerek eve gittim,gece yarısı sıkıntılarım daha da arttı,bana yapılan büyü bozuldu mu?

Sana yapılan büyü bozulmadı.cincinin içindeki şeytanlarla,senin içindeki cinler aralarında anlaşıp seni geçici olarak rahat bıraktılar.Cincinin sessiz olarak bir şeyler söylemesi,okumuş anlamını vermek için bir hiledir.Bu kadar kısa okumakla büyü bozmak olası değildir.

Verdiğim örneklerde olduğu gibi, büyü bozma ile ilgili olarak insanlar çok kolay yanıltılıp, kandırılmaktadır.

10-Düğüm çözerek büyü bozma nedir?

İpe 41,99,101 veya 313 kere düğüm atarak düğüm atarak sonra Felak ve Nas surelerini okuyarak düğümleri çözerek büyü bozma batıl ve geçersiz bir inanıştır. Düğüm çözerek büyü bozma mümkün değildir.

Bu durumu, peygamberimize yapılan büyünün okuyarak düğümleri çözdüğüne yorumlarlar. Peygamberimiz de ,kendilerine yapılan büyülü ipi okuyarak çözdü derler. Hadislerde böyle bir ifade yoktur.

Allah teala Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ

Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad.

Ve düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

İpe okuyarak düğümlemek sihir/büyü tarzından sayılmıştır.

O zaman hoca diyor ki,düğüm bağlarken okumuyorum,çözerken okuyorum. Peki ipliğe düğüm bağlayıp,çözmeden büyülü kişinin üzerine okusan büyü bozulmayacak mı? Kur’an etki,tesir etmeyecek mi? Bunun cevabını veremiyor.

Düğümü çözerken devamlı aynı ayetleri okuyorlar. Okuduğun ayetler büyülü kişinin içindeki şeytanlara etki, tesir etmezse ne olacak? Büyü bozulacak mı?

Büyü bozulurken Ali’ye okuduğun ayet Veli’ye aynı etkiyi göstermeyebilir. O zaman başka ayete geçilir ve okunur. Büyü bozarken klişe bir okuma olmaz. Basit bu bilgileri bile bilmeyen nasıl büyüyü bozacak?

Büyü bozmak için ipe, düğüme, ota, çöpe, şeytana, sirkeye ve diğer maddelere gerek yoktur. Büyü bozmak için bunları kullanıyorsan, Allah Tealaya ve Kur’an’a güvenmiyorsun demektir. Allah’ da o insanın o maddelere havale eder.

Büyü bozmak için Kur’an’dan başka şeylerden medet umanlar ve isteyenler bilsinler ki,Allah teala gören,işiten ve bilendir.

11-Bioenerji ile Büyü Bozmak

Bioenerji, kendisinde değişik bir enerji olup bununla şifa verdiğini söyleyen kimselerin iddialarıdır. Bioenerji ile ne uzaktan ne de yakından büyü bozmak mümkün değildir.

Gerçekte bioenerji diye bir şey yoktur. İçinde şeytani cinler olan kimseler cinlerin olumsuz negatif enerjilerini bioenerji olarak adlandırırlar.

Kendisine büyü yapılmış veya cin musallat olmuş bir kimse bioenerji işlemi yapan birisine gittiğinde; büyülü kişinin üzerinde ellerini gezdirir ve bazı organlarda hareketlenme olur. büyülü insanda zanneder ki onun ellerinde bir enerji var bana etki etti der.

Büyülü kimsede o anda rahatlar ve bioenerjiye daha çok inanır.

Bioenerji olayının sırrı şöyledir:

Kendisinde bioenerji olduğunu söyleyenlerin hepsinin içinde cin şeytanları vardır.Şifa için gelen kişinin de içinde şeytani cinler bulunmaktadır. Bu cinler aralarında konuşur ve siz onun farkına varamazsınız. Üzerinizden geçici olarak içinizdeki cinler baskıyı kaldırır ve iyi olduğunuzu zannedersiniz.Fakat bir süre sonra bu cinler eskiden olduğu gibi etkilerini gösterir ve rahatsızlık vermeye devam ederler.

Büyü bozmak,kişinin içindeki cinleri yakmak olduğuna göre; Allah teala’nın nur üzerine nur olan Kur’an’ı kerimi’in pozitif nuru etki etmeyecek de, bir adamın elinden çıkan negatif enerji mi, cinlere etki edecek ve büyüyü bozacak?Kendisinin müslüman olduğunu özellikle vurgulayan bazı hocaların, bioenerji ile büyü bozarım demelerine de aklım almıyor.

Bioenerji,reiki,meditasyon gibi kavramlar pagan dinlerinden müslüman toplumlarına geçen şeytani işlerdir. Puta tapan insanların yaptıkları bu uygulamalardan insana hayır gelir mi?

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَٓاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَۙ وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا

Biz Kur’an’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiriyoruz. O, zâlimlerin ise ancak ziyânını artırır. (İsra,82)

Allah teala Kur’an’ı insanlara şifa ve rahmet olarak indirdiğini açıkça belirtmesine rağmen,Kur’an haricinde manevi şifa aramak, Allah tealaya ve Kur’an’a güvenmemek demektir.

O zaman Allah’da güvendiğin şeylere havale eder, insanın da başı dertten kurtulmaz.