Büyü Çeşitleri Nelerdir?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca

Ak ve kara büyü nedir?

Kırmızı büyü nedir?

İslam’da Büyü çeşitleri Nelerdir?

Büyü Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir?

Vehim büyüsü nedir? Domuz yağı büyüsü nedir? Evlilik büyüsü ne demek? Ayırma büyüsü ne yapar? Adet kanı büyüsü nedir nasıl bozulur? Bağlama büyüsünü nasıl anlarız? Kısmet bağlama büyüsü ne demektir? Yumurta büyüsü yapıldığı nasıl anlaşılır? Evden gideni geri getirme büyüsü var mı?

Ak ve Kara Büyü Nedir?

Büyü, ak büyü ve kara büyü olarak ikiye ayrılır. Bu iki büyünün amacı, gayesi birbirinin tersi, zıddıdır. Ak büyü, bir insanın iyiliği için yapılan büyüdür. Kişisel bir amaç güdülmeyen, ruhsal şifacılık olarak görülür. Kara büyü kötü niyetle, kişisel çıkar sağlamak gayesiyle, bir insanı zora duruma düşürmek, hasta etmek veya öldürmek için yapılır.

Kırmızı Büyü: İnsanın duyularıyla algılayamadığı farklı evrenlerden enerji varlıklarla iletişime geçilerek, bazı hayvanların çeşitli ritüel ile ve ayin ile şeytana kurban edilmesi ile yapılan büyüdür.

Ak Büyü: iyi niyetle yapılan büyü olarak nitelendirilir. Bir canlının iyiliği için yapılan büyüdür diye savunulur. Gerçekte durum öyle değildir. Büyünün akı, karası ve kırmızısı hepsi dininizde büyük günahlardan olup yapılması haramdır. Büyü, büyüdür. Başına ak getirilerek hiç bir büyü meşrulaştırılamaz.

Kaçan eşi geri getirmek, sevdiğini elde etmek, zengin olmak, kısmet açmak gibi büyüler ak büyü çeşitleri arasında sayılır.

Sevdiği insanı elde etmek için ak büyü yaptırmak görünüşte iyi niyetli ve iyilik için yapıldığı sanılır. Büyücü, sevenleri birleştiriyorum ak büyü yapıyorum demekle bir korku ve ümit verir. Sen seviyorsun, karşındaki seni sevmiyor, ak büyü yaptırarak diğer insanın hür iradesini ele geçirmeye çalışmıyor musun? Kendini zorla sevdirmek istemiyor musun? Büyü yaptırarak o kişiyi hasta etmeyecek misin?

“Hocam, işlerimin açılması için ak büyü yaptırabilir miyim? Hayır, yaptıramazsın. İsteğini Allah’tan iste. Allah’ın lanetlediği, peygamberimizin büyük günah saydığı büyüden nasıl yardım umarsın? Adı ne olursa olsun büyüden medet beklemek Allah’, Kur’an’a isyan olup, peygamberimizi tanımamak olur.

Kara Büyü: Kötü niyetle, nefsinin çıkarlarına uyarak ve çıkar elde elde etmek amacıyla yapılan büyüdür.

Bir insanı öldürmek, hasta yapmak, karı kocayı ayırmak, delirtmek, işlerini bozmak gibi amaçlarla yapılan kara büyüde; kişinin vücuduna çok kuvvetli şeytani cinler sokulursa buna kara büyü denir. Kara büyü büyü çok tehlikeli büyü çeşitlerindir. >Kara büyüyü yaptırmak ve yapmak, insana yapılacak en büyük zulümdür. Allah teala bunu yapanların yanında kesinlikle kâr bırakmaz.

Kara büyü, çok korkulu ve zararlı olmasına rağmen, Allah’ın izniyle, Kur’an ile bozulmaktadır.

İslâm’da Büyü Çeşitleri

Sihir ya da büyü çeşitlerini belirlemek kolay değildir. Büyü çeşitleri alt kategorilere ayrılmış olup, girift, birbirinin içine girmiş karışık, dolaşık ve çapraşık bir hal almıştır.

İslâm’da, Sihir ve büyü 8 çeşittir:

1-Keldani sihri: Semavi kuvvetlerle yeryüzüne ait güçlerin karışımı yoluyla meydan getirildiği söylenen ve tılsım adı verilen şeylerdir.

2-Evham sahiplerinin ve kuvvetli kişilerin sihirleridir. bunlar öyle zannederler ki, insanın ruhu terbiye ve tasfiye ile kuvvetlenir ve tesir gücünün artırır.

3- Cinlerden, şeytanlardan ve kötü ruhlardan yardım görme yoluyla yapılan büyüdür ki, cincilik dedikleri şey budur.

İnsanları etkilemek, hasta yapmak, işini bozmak, delirtmek, hayatını mahvetmek için yapılan gerçek olan sihir, büyü budur. bizi ilgilendiren büyüdür. Büyünün hangi çeşidi olursa olsun mutlaka şeytani cinlerden yardım alınır. Şeytanlar sihir yapılmasında başrol oynarlar.

4- Hayali hakikat, gerçek gibi göstermek, yani gözü yanıltmak (illizyon) ve el çabukluğu denilen sihirlerdir. Hokkabazlık ve göz bağcılık da denmektedir.

5-Teknik hilelerle yapılan, aletlerden istifade ederek acayip şeyler göstermek suretiyle ortaya çıkan sihir.

6-Bazı cisimler veya bir takım kimyasal maddelerin ve ilaçların, kimyevi özelliklerinden yararlanarak yapılan sihirler.

7- Kalbi çelme suretiyle yapılan sihir. sihirbazlık, şarlatanlık yaparak, türlü türlü övünme ile kendini satarak, muhatabını kendine çeker, bir ümit ve korku altında onun kalbini çeler, kendine bağımlı kılar, duygu ve düşüncelerine etki ederek, telkin altına alır ve yapacağını yapar.

“Cin çağırırım” , “ismi azam duasını bilirim”, hüddamlarım var”, “iyi cinlerim var”, “yapamayacağım şey yok” der; kudretten, kerametten bahseder.

İnsanları aldatmak için yapılan, kullanılan büyü ve sihir 3. madde ile bu sihirdir.

8- Söz taşıyarak, kovuculuk, fitnecilik ve akla hayale gelmez bozgunculuk, vasıtalı veya doğrudan tahrikler ve aldatmalar ile yapılan sihirdir .

Başlıca Büyü Çeşitleri ve İsimleri

En önemli büyü çeşitleri şunlardır:

Vehim büyüsü-Kara büyü-Sabun büyüsü-Papaz büyüsü-Domuz yağı büyüsü-Adet kanı büyüsü-İç çamaşırı büyüsü-Nohut büyüsü-Ölüm büyüsü Kıyafet büyüsü-Tırnak büyüsü-Saç büyüsü-Düğüm büyüsü-Muska büyüsü Kan büyüsü-Geri döndürme büyüsü-Aşk büyüsü-Adet kanı büyüsü-Bağlama büyüsü -Kara büyü- Papaz büyüsü- Evlilik büyüsü-Aşk büyüsü- Sabun büyüsü-  Uyku büyüsü-domuz yağı büyüsü-Adet kanı büyüsü- Vehim büyüsü –İşini bozma büyüsü- Hastalık büyüsü- Eşleri ayırma büyüsü-Mezara gömülen büyü ve Cin Büyüsü

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-37.jpeg

1-Vehim Büyüsü Nedir?

Vehim, kuruntu, evham, vesvese büyüsü en tehlikeli büyüler arasındadır. Büyücü, cin şeytanına, içine gireceği kişiye vehim, vesvese yapmasını ister. Şeytan, o kimseye vehim vererek onu ele geçirir.

Şeytan, o kimsenin içine girer ve “vesvese” vererek, ona gerçek olmayan hayali, o kişiyi olumsuz etkileyecek, sözleri beynine sinyaller göndererek sessiz veya iki insanın konuşması gibi sesli olarak konuşur ve söyler.

Vehim büyüsünün belirtileri:

•İki kişilikli, şahsiyetli olmak: Vehim, vesvese, kuruntu büyüsü, o insanın huy karakter, kişilik ve şahsiyetini değiştirir. İçindeki cin şeytanı o kimseyi istediği bir kimliğe, şahsiyete, kişiliğe sokabilir.

•Hal, hareket ve fikirlerde devamlı değişkenlik olur. O kişiye “huyu değişti” denir. Kararsızlıklar ve kendini beğenmişlik, kendini farklı bir insan olarak algılama başlar. Düşünceleri yanlış da olsa sabit fikirli de olabilir. Büyü ile insanın içine giren şeytani cin o kimseye sürekli uç noktalar yaşatır.

•Allah ile direk görüştüğünü,kendisini Mehdi ve Hızır olarak görebilir. Reenkarnasyon fikrine inanır önceki yaşamında ben falanca kişiydim,şu anda şu insanın ruhunu taşıyorum diyebilir.

•İnsanın içindeki şeytan, o kişiye kendine ve çevresine zarar verme duygu ve hissini verebilir.

•Yalnız kalma isteği oluşur.

•Dengesiz davranışlarda bulunma,

•Sözlerinde tutarsızlık görülür.

•Bir insan, istemediği halde diğer bir varlık tarafından devamlı içinden konuşulursa ve bu engellenemezse ve süreklilik olursa, o kişinin mutlaka ruh sağlığı, psikolojisi bozulacaktır.

Bu nedenle evham,vesvese,kuşku,kuruntu denilen vehim büyüsü oldukça tehlikeli büyülerdendir.

black magic ile ilgili görsel sonucu

2-Domuz Yağı Büyüsü Nedir?

Domuz yağı Büyüsü Nasıl Anlaşılır? Domuz yağı Büyüsü Nasıl Bozulur?

Eve veya işyerine sürülen domuz yağı ile yapılan büyüdür. Domuz yağı büyüsü korkulacak bir büyü değildir. Bu büyü günümüzde pek yapılmaz.

“ Hocam! Yatağıma, duvara, kapıya domuz yağı sürülerek bize büyü yapılmış, bizde büyü var mı? Ne yapmalıyız? İnsanlar hemen telaşa kapılırlar. Bu durumda ne yapacaksın? Fiziksel, ruhsal ve uykuda sıkıntılar yaşıyor musun?  Bazı sıkıntılar yaşıyorsan büyülüsün, yaşamıyorsan büyülü değilsin.

Evine domuz yağı sürülmüşse; o yağın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Domuz yağının aklı fikrimi var vesvese versin, uyutmasın, bedeninde ağrılar yapsın, başını ağrıtıp, sana sıkıntı versin. Eğer büyü tutmuşsa bunları içindeki cinler yaptırır. O yağı da bir şekilde temizleyin. Sıkıntı yaşıyorsanız büyüyü bozdurmalısınız.

Yukarıda saymış olduğum büyü çeşitlerini ayrı ayrı açıklamaya gerek duymuyorum.  Bütün büyülerde cin, şeytan kullanıldığını bilmeniz, eğer ruhsal, fiziksel ve uykuda sıkıntılar çekiyorsanız, bizi arayabilirsiniz.

3–Evlilik Büyüsü Nedir?

Bir kişi birisini sever, evlenmek ister. Karşı taraf bunu istemez. Bu durumda isteyen kimse, istemeyene “Evlilik Büyüsü” yaptırır. Evleneceğin kimse seni hür iradesiyle, rızasıyla, baskı altında kalmadan, zorlama olmadan istemelidir. Çünkü evleneceğin kişiyle bir ömür geçireceksin. Kimin kimle ne zaman evleneceğini Allah’u Teala ezelde takdir etmiştir. Bunu hiç kimse değiştiremez. kilometrelerce uzakta olan iki genç vakti saati geldiğinde, Allah onları bir sebeple buluşturur, ısındırır, anlaştırır ve sonunda evlendirir. Takdir böyledir.

Bazı durumlarda ise taraflardan biri diğerini istemez. Bu da gayet doğaldır. O zaman isteyen hemen bir büyücüye gider.Falanca kimse benimle evlensisin diye büyü yapılmasını ister. O anda ayağının birini çamura soktun. Neden? Allah’a isyan ediyorsun da ondan. haram bir iş yapılmasını istiyorsun da ondan, bir kimsenin iradesini zorlamak istiyorsun da ondan.

Seni istemeyeni sende isteme, takdir böyleymiş de geç. Hayır gördüğün bir işin sonu kötü, kötü gördüğün bir işin sonu hayır olabilir.Bunu biz bilemeyiz. Allah’ın takdirine razı ol. Büyü yaptırma.

4- Ayırma Büyüsü Ne Demektir?

Evli olan bir karı kocayı birbirinden ayırmak için yaparlar. Burada haset, fesat ve kıskançlık vardır. Bu en çok yaptırılan büyü çeşididir. Mutlu olan bir karı kocayı ayırmak, büyü yaptıranın ne işine yarayacak. Kıskançlığının, hasedinin gerçekleşmesini istemek değil midir?

Bazende evli olan bir kadına, başka bir erkeğin veya evli olan bir erkeğe başka bir kadının yaptırması olarakta görülür. Sana aynı şey yapılsa ne yaparsın? Hemen büyü yapana da, yaptırana da lanet edersin. Dikkat ederseniz, yazılarımda büyünün nasıl yapılacağı değil, topluma vereceği tahrifatı özellikle anlatıyorum. Buralarda sanki bir şey yapıyormuş gibi, büyü yapmayı marifet sananlardan değilim. Birde büyü tarifi verip, bazı yerlerde sırmış gibi bazı kelimeleri yazmıyorlar. Sanki yaptıkları çok iyi bir iş. Allah, büyü yapanı da yaptıranı da ıslah etsin.

5-Adet Kanı Büyüsü Ne Demek?

Bir erkeği ele geçirmek ,kadının erkekten intikam alması, geri dönmesi veya kendine bağlanması amacıyla yaptırılır. Adet kanı, yedirilip içirilmek suretiyle, erkeğin bedenine cinler girer ve verilen görevi yerine getirmek için erkeğe vesvese verirler. Karı kocayı birbirinden ayırıncaya kadar uğraşırlar. Okunmak yoluyla bozulur.

Burada da dinimizce necis (pis) sayılan kan ile büyü yapmak, özellikle de adet kanı kullanmanın sırrı ne olabilir? Kan dinimizce pis, kirli sayılır. Bu nedenle de büyücüler kanı çok kullanırlar. Şeytan büyücüye emir verir, büyücüde Kur’an ayetlerini kanla yazar. Bu haramdır, büyük günahtır. Veya şeytan emir verir, büyücü cenabet iken ayet yazar. Gusül abdestsiz Kur’an’a dokunmak bile haram olduğuna göre, ayet yazmanın Allah katında hükmü ne olur? Cehennemin dibi olur! Mikrop içindeki adet kanını bir insana nasıl içiriyorsun? O insana aynı zamanda şeytanın musallat edildiğini de bil!

Aynı şeylerin sana yapıldığını da düşün! Acaba o zaman ne yapardın?

6-Bağlama Büyüsü Yapıldığını Nasıl Anlarız?

Eşlerden birinin, diğerine soğuk davranması veya bir sevgiliyi kendine bağlamak amacıyla yapılan büyüdür. Bu büyüde çok yapılır. Kocası soğuk davranıyormuş, başka kadınlara gidiyormuş vehmine kapılan kadınların bir kısmı, hemen bir büyücüye koşarlar. “Kocam eve bağlansın, sözümden dışarı çıkmasın, her dediğimi yapsın” gibi talimatlar verip, kocasına büyü yaptırmak ister. Büyücününde arayıp bulamadığı iş gelmiştir ayağına. Erkeğin ana adı, doğum tarihi ve iç çamaşırı istenir. Büyü yapılır, kadına mistik olsun diye tek rakamlı bir gün verilir, beklemesi istenir. O gün gelir geçer adam eve dönmez. Büyücüye dönülür, telefonu açmaz, veya bir bahane uydurur. Çünkü bu işin olmayacağı baştan bellidir. Az da olsa erkekler de eşlerine yaptırır.

Kadının kocasını, kocanın karısını bağlamak için büyü yaptırıp (zaten tutmaz da) günaha gireceğine , Allah’a isyan edeceğine, erkek erkekliğini, kadın kadınlığını yapsın, olay kökünden çözülür.

7- Yumurta Büyüsü Yapıldığı Nasıl Anlaşılır?

 Yumurta ile yapılan büyüdür. bazı hayvanların yumurtalarına, bazı tılsımlar yazılıp, sonra bu yumurta, suya atılır veya havaya asılır veya toprağa gömülür. Bazen de çürümüş yumurta ile yapılır. Bu da bazı eski büyü kitaplarından alınmış bir büyü çeşididir. Büyü yapılacak kimsenin ana adı ve doğum tarihi önemlidir. O kişinin tabiatı bulunur. Nereye yakınsa ona göre işlem yapılır.

8- 41 Dikiş Büyüsü Nedir?

 Eskiden daha çok yapılan büyülerdendir. Şeytanın istediği şekilde bir kağıda yazılar yazılır. Bu muska haline getirilir ve o kimsenin giysilerine gizlice konur. Bu tür muskalar açıldığında, içinde Allah’a şirk koşan yazıların olduğu, kırmızı kalemle yazıldığı, anlamsız bir takım şekillerin olduğu görülür. Bunları büyücüye yazmasını şeytan ister. Amacı Allah’a isyan ettirmektir. Büyücü isyan eder, şeytan yardımcı olur.

9- Nohut Büyüsü Nedir ve Nasıl Bozulur?

Aşık etmek için yapılır. Her nohut üzerine “x” suresini okurlar, ocak üstündeki bir kabın içine atarlar. Kırk bir gün sonrada istenilen kişi aşık olurmuş! Bu büyücüler o kadar ileri gitmişler ki, Allah’ın ayetlerini büyü yapmakta bile korkmadan büyüde kullanıyorlar. Kur’an’ı Kerim bize büyü yapalım diye mi gönderildi? Kur’an’ı Kerim’i büyü yapmakta kullanmak, alet etmek insanı dinden çıkarmaz mı? Bir insanı kendine aşık etmek için büyü yaptırmak, yapmak insani bir şey mi? Mutlu ve huzurlu olmak için iki kişinin birbirini gönülden sevmesi, beğenmesi, hoşlanması gerekli değil midir. Bu tür zorlamanın sonucunun ne olacağı belli değil mi?

10- Evden Gideni geri Getirme, Döndürme Büyüsü

Evden Giden Büyü İle Geri Döndürülür mü?

Evden giden kim olursa olsun, büyü ile geri döndürmek mümkün değildir. Çok az istisnalar olabilir, ancak büyünün sonu her zaman hüsrandır.

Hocam, karım kaçtı, evi terk etti, büyü ile geri getirebilir misiniz? O kadar çok istek oluyor ki. O kişiye soruyorum, büyünün ne olduğunu biliyor musun? Cevap veremiyor. Ona büyünün ne olduğunu anlatınca, iyi niyetle olan büyünün bir zararı olmadığını düşündüğünü söylüyor. Bu işler hep böyle olur. Bilmeden büyü yaptırırsın, karşındakini hasta edersin. Ondan sonrada büyüyü bozduracak hoca ararsın.

Bazılarının karısı veya kocası evi terk edip gider. Gideni geri getirmek , döndürmek için yapılır. Burada da giden kimse üzerine cinler gönderilir, vücuda giren cinler, o kimseye vesvese vererek istenilen kimseye geri getirilmesi amaçlanır. Allah ve insan düşmanı olan şeytan, insana yardımcı olur mu? Kesinlikle olmaz. Allah böyle bir şeye izin vermez. Böyle bir gücü hiç bir kuluna nasip etmez. Böyle bir gücü olan bir insan düşünebilir misiniz? İstediğini getiren, istediğini götüren? Muska yazacakmış, vefk yazacakmış, çalışma yapacakmış! Geri getirecekmiş. İnanmayın bunlara.

Bunlardan başka “Hastalık büyüsü”, “Karabiber Büyüsü”, “Aşk Büyüsü”, “Şirinlik ve Sıcaklık Büyüsü” gibi bir çok büyü yapılmaktadır.

Yapılan bu büyülerin hepsinde cin ve şeytanlar kullanılmıştır. Şeytan kullanılmadan büyü yapılamaz. Çünkü, büyülenecek olan kimsenin kötülüğü istenir. Büyü iyi niyetle de olsa, dinimizde haramdır, yasaktır, büyük günahlardandır. Büyünün iyisi kötüsü olmaz. Mesela; bir kadının kocasına kendisini daha çok sevmesi, ona bağlanması için yaptırdığı ” Şirinlik ve Sıcaklık Büyüsü” görünüşte iyi niyetle yaptırılsa bile haramdır, günahtır. Kocanı büyü ile değil, tatlı dilinle, giyim kuşamınla, davranışlarınla, onun istediği şeyleri yapmakla kendine sevdirirsin.

Büyülerin hepsinde bir zorlama vardır. İşler yolunda giderken, neden büyü yaptırma ihtiyacı duyulsun. Büyüde ayrıca fesatlık, çekememe, haset birinci sıradadır. Büyünün asıl amacı karşındaki insana kötülük yapma hissidir.

Yukarıda saymış olduğum büyülerin her birinin ayrı bozma-çözme yüntemi varmış! Bunların doğru değildir. Türü, çeşidi ne olursa olsun; büyü bozmanın tek yolu, büyülü insanın üzerine Kur’an okuması yapılıp, ona musallat edilen cinlerin, şeytanların yakılmasıdır. Kur’an’ı Kerim dışında hiç bir yol ve yönteme itibar etmeyiniz. Asla sonuç alamayacağınız gibi daha da kötüye gidebilirsiniz.

Büyü ile hiçbir şey elde etmek mümkün değildir. Evlilikler karşılıklı saygı ve sevgiye dayanmalıdır. karşındakine büyü yaptırıp , o kimseyi zorlayarak elde edemezsiniz. Allah’u teala buna izin vermez. O evliliğin sonu felaket olur.

Size kötülük yapan birine dahi büyü yaptırmayınız. Allah, gören, bilen ve işitendir. Kimin ne yaptığını bilir. Böyle durumlarda o kişiyi Allah’a havale ediniz. Allah “Seriul hisabtır.” yani hesabı çabuk görendir.