Büyünün Etkisi Ne Kadar Sürer?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Büyünün etkisi bozulmadığı sürece ömür boyu sürer. Aykan Hoca

Büyünün etkisi kaç gün sürer? Büyünün tesiri, etkisi ömür boyu devam eder mi? Yapılan büyünün etki, tesir süresi ne kadar sürer? Büyünün etkisi kaç günde geçer? Büyünün etkisi kaç gündür? Büyünün etkisi ne zaman biter?

Yapılan Büyünün Etkisi Kaç Gün Sürer?

Yapılan büyünün etkisi, tesiri büyü bozulmadığı takdirde ömür boyu devam eder. Büyünün etkisi bir süre sonra kendiliğinden 3,5,7,21 veya 41 gün sonra etkisi ortadan kalkar sözü doğru değildir.

Büyü ile insanın içine cin şeytanları musallat edilir. Bu cinlerin ömürleri insanlardan ortalama 10 kat fazla olduğundan, büyü bozulmadığı takdirde kişinin içinde hayatı boyunda kalır ve etkisini devam ettirirler.

Büyü, büyücünün, insan vücuduna cinleri musallat etmesidir. Bedene giren cinler bir daha çıkamazlar, çıkabilselerdi büyü bozma ve musallat giderme olmazdı. Büyü bozulmadığı, yani büyülü kişinin içindeki cinler Kur’an’la yakılıp, yok edilmediği sürece büyünün etkisi ömür boyu sürer, devam eder.

Bir insana yapılan büyüyü 3 gün,5 gün veya daha fazla gün değil, ömür boyu etkili olsun diye yaparlar. Büyü bozulmazsa o insanın yaşamı süresince etkili ve tesirli olacaktır.

Varsayalım ki büyü 7 günde bozuldu. Büyünün etkisi ve tesiri sadece 7 gün sürecektir.

Hangi çeşit, tür büyü olursa olsun, bozulmadığı sürece etkisi, tesiri o kişi üzerinde yaşamı boyu devam eder.

Öyle güçlü, kuvvetli büyüler vardır ki; bozması 10 gün,20 gün veya daha fazla gün sürer. Büyü tamamen bozulana kadar geçen gün kadar büyünün etkisi, tesiri devam eder. Ancak büyü bozulma aşamasında olduğundan her gün gücünü kaybedeceğinden, insan üzerinde olan etkisi de devamlı azalacaktır. Büyü bozma okumaları yapıldıkça o kişide rahatlamalar görülür. Bundan da büyünün bozulmaya devam ettiği anlaşılır.

Büyü bozulduktan yani büyülü kişinin içindeki şeytani cinler yakılıp yok edildikten sonra büyünün etkisi anında biter.Büyünün etkisinin geçmesi için büyü bozulduktan sonra belli bir süreye,güne ve zamana gerek kalmaz etki anında yok olur.

İbadetlerde Okunan Sure Ayet Sözler ve Anlamları - Mehmet KARASAKAL

Herkes,kendi ilmine,bilgisine göre büyünün kaç günde bozulacağı hakkında yorumlar yapıyor.

Yapılan büyünün etkisi,tesirinin ne kadar süreceği ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır.Bu görüşler şunlardır: Bunlardan sadece 1. madde doğru diğerleri akıl ve mantık dışıdır.

1-Büyünün etkisi,tesiri büyü ile insanın içine sokulan cin şeytanlarının yakılmasına kadar sürer: Büyünün etkisi,tesiri 1 günde olur,3 günde,30 günde veya daha fazla günde olabilir.Büyünün etki ve tesir süresi ile ilgili doğru olan görüş budur.

Büyülü kişinin üzerine Kur’an’dan cin şeytanlarını yakan sure ve ayetler okunarak şeytanlar yok edildiğinde , o kimse üzerindeki büyü etkisi anında ortadan kalkar.

Ancak,büyü bozma bir süreç olduğundan, büyünün etkisi büyünün bozulma süresi kadar devam edecektir.Büyü bozulurken her okumanın sonunda şeytan yanacağı için etkisi azalacağından büyülü insana da yaptırımı hafifler ve insan rahatlar.Bu durumda büyünün etki süresi ile ilgilidir.

2Büyünün etki ve tesir süresi ömür boyu devam eder; Büyünün etkisi, tesiri büyü bozulmadığı zaman ömür boyu devam eder. Büyüye alet olan kişiye sıkıntı ve etki eden cin şeytanları Kur’an ile yakılıp yok edildiği zaman büyünün etkisi de bitmiş olur.Bu bakımdan doğru bir görüş değildir.

3Büyünün etki,tesir süresi bir süre sonra kendiliğinden geçer: Hiç bir büyü bozulmadan etkisi ve tesiri kendiliğinden geçmez. Tam tersi büyü ile insanın içine giren cinler,o kişiyi vesvese ile daha çok ele geçirirler ve üzerinde yaptırımlarını uygularlar. Mantıklı bir açıklama değildir.

4-Büyünün etkisi değişkendir,devam eder sonra biter,sonra tekrar devam eder: Büyünün etkisinin değişken olması, büyülü kişinin içindeki cin şeytanlarının o insanı zaman zaman rahat bırakmaları ve daha sonra tekrar sıkıntı vermeleri anlamındadır.Gerçekte büyünün etkisi bitmemiştir. Bu anlayışa göre yapılan büyü insan üzerinde ömür boyu kalacaktır.

5-Büyünün etkisi,büyülü madde bulunana kadar sürer: Büyülü maddeyi bulmakla büyü bozulmaz ki etkisi o zaman kadar sürsün.

Büyülerde, insanın içine cin şeytanı musallat edilir.Büyülü madde bulununca kişiye musallat edilen cine ne yapacak? Hiç bir şey! Büyülü muska ve maddeler büyünün yapım aşamasında kullanılır.Cin insanın içine girdikten sonra bir hükmü kalmaz.Onu bulsan da büyü bozulmaz.

İnsanların en çok yanıldıkları veya kandırıldıkları büyü konularının başında gelir. bazı kimseler,büyülü maddeyi cinlerine buldurduğuna inandırır.

Cinler bir maddeyi bulup bir yerden başka bir yere getiremez.Gözünüzün önünde içi su dolu tasa getirilen büyülü maddeler önceden hazırlanıp cinci tarafından tasın içine atılır.Siz bakarsınız ama göremezsiniz. Bu durum da bir çeşit sihir ve illizyondur.

Büyülü maddeler bulunsa bile büyü bozulmuş olmaz.Büyü bozmak, büyülü kişinin içindeki cinlerin Kur’an’la yakılması demektir.

Cinler yakıldığında,büyülü maddeler bulunmasa bile büyü bozulmuş olur.

6-Büyünün etkisi ve tesiri olmaz ki belli bir zaman sürsün: Bazı insanlar büyünün olmadığına,olmayan bir şeyinde etki ve tesir göstermeyeceğine inanırlar.Kendi inanışıdır,söyleyecek bir sözümüz yoktur, fakat büyü vardır ve gerçektir,insanlara da etki ve tesir etmektedir.

Bu fikri savunanların gerçekte büyü ile ilgili hiç bir bilgisinin olmadığı sadece kendi inanışına göre hareket ettiği görülmektedir.

Halkımızın çoğu büyüyü,eve veya iş yerine gizlenen büyülü muska,eve sürülen domuz yağı,evin giriş kapısına dökülen bir sıvı,eski bir mezara gömülen muska,yedirilen bir yiyecek ile yapıldığını zanneder.

Gerçekte öyle midir?Bunlar büyünün yapılış aşamasında yapılan çalışmalardır.

Mesela,evinizde bulduğunuz;

Üzerinde semboller,işaretler,resimler,okunamayan yazılar olan kağıt acaba büyü mü?

Gizlice konulduğundan,mutlaka büyü amaçlıdır.Büyülü kişide,genel olarak ruhsal,fiziksel ve uykularda sıkıntı yaşanır.

Bulduğunuz kağıt size bu sıkıntıları yaptırabilir mi?

Evinize büyü amaçlı sürülen domuz yağı,size sıkıntı yapar mı?

Onların aklı,fikri mi var ki,sana sıkıntı yaptırsın.içinden devamlı “vesvese” gelir.Kağıt veya yağ bunu yaptırabilir mi?Kesinlikle yaptıramaz.Bunları yaptırabilmesi için,içinde canlı bir varlığın olması gereklidir. Bu da “cin” dir.

Adı,türü,şekli ve yapılışı ne olursa olsun,bütün büyülerde mutlaka cin kullanılır.Şeytani cinler kullanılmadan büyü yapılamaz.Büyülü kişiye o sıkıntıları yaşatan içindeki cinlerdir.

Evde büyülü madde buldunuz,büyü bozuldu mu?Hayır.

Bedendeki cinleri ayetlerle yakıldı,büyü bozuldu mu? Evet, büyü bozuldu.

Cinler vücuda girdikten sonra, bir daha çıkamazlar. Onlar, bedenden çıkarılmaz veya yakılmaz ise ömür boyu o insanın içinde kalırlar.

Cinlerin ömürleri,bizim zamanımıza göre ortalama 10 kat fazladır.Mesela kendi zamanındaki 30 yaşındaki cin,bizim zamanımıza göre 300 yaşındadır.

İnsan,o kadar yaşayamayacağına göre,kişinin bedenine giren cinler o insanın içinde ömrü boyunca kalırlar.

Bu nedenle,büyü kendiliğinden bozulmaz ve etkisi yaşam boyu sürer.

Eğer, bedene giriş çıkış yapabilselerdi; okuma sırasında çıkarlar sonra tekrar gelirlerdi. O zaman, insanlar büyü ve cin musallatından kurtulamazdı.

Büyünün belli bir ömrü vardır, sonra kendiliğinden geçer, sözü doğru değildir.

Bir kadın telefonda arayıp soruyor:

“Hocam,bana büyü yapılmış,bir hocayı aradım,uzaktan bana işlem yaptı,21 gün sonra büyünün etkisi geçer dedi,Bir ay oldu,sıkıntılarım hala devam ediyor.Büyünün etki süresi ne kadardır ve büyü bozuldu mu?

O hoca,sana doğru söylememiş.Uzaktan,işlem yapıp zaten büyü bozulmaz.Senin içinde cinler var, bunlar yakılmaz ise etkisi ömrün boyunca sürer.

Burada dikkat,büyünün özü kökü olan cinlere değilde, başka şeylere çekilmiştir.

O anlayışa göre bulunamayan büyü bozulamayacaktır.Etkisini devamlı sürdürecektir.

Örneğin;büyü yapıldı eski bir mezara gömüldü ve bu büyü bulunamadı.O insan ömrü boyunca büyülü mü kalacaktır?Veya bir süre sonra etkisini kaybedecek midir?

Bunların hiç birisi olmayacaktır.Yukarıda açıkladığım gibi,bedendeki cinler okunarak yakıldığında,mezarda ki büyüyü bulmasan da büyü bozulmuş olacaktır.

Mezara gömülen büyünün,cin bedene girdikten sonra hiç bir etkisi olmayacaktır.O madde görevini tamamladı ve artık etkisi kalmadı.

Büyünün bozulması için, mutlaka büyülü insan üzerine cinleri yakan ayetler okunması gereklidir. Cinler yakıldıktan sonra, o insanda rahatlama olur, sıkıntıları ortadan kalkar.

Büyünün Etkisi Tesiri ne Zaman Biter?

Büyünün etkisi, tesiri büyü bozulunca biter. Büyüde, insana sıkıntı, elem, ızdırab veren unsur kişinin içindeki cin şeytanlarıdır. O cinler yakıldığı anda, kişiye tesir ve etki edemezler. Dolayısıyla büyünün de etkisi yok olmuş, etki ve tesiri bitmiş, yani büyü bozulmuş olur.