Büyü Bozdurmak İçin Hocaya Gidilir mi?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
hoca kuran okuyan ile ilgili görsel sonucu
Büyü bozdurmak için hocaya gitmek caizdir.
Aykan Hoca

KONU BAŞLIKLARI

Büyü bozmak için hocaya gitmek günah mı?

Büyü bozmak için hocaya gitmek caiz midir?

Büyü bozacak güvenilir hoca arıyorum

Büyü Bozdurmak istiyorum

Derin hoca ne demek?

Büyü bozacak hoca nasıl anlaşılır?

Büyü bozacak hocaya nasıl güvenilir?

Büyü bozdururken nelere dikkat edilmelidir?

Hocaya büyü var mı diye baktırmak günah mı?

Cinci hocalara inanılır mı? Cinci hocalar her şeyi bilir mi?

Büyü bozacak hoca arıyorum| Büyü bozacak güvenilir hoca| Büyü bozdurmak istiyorum

Büyü bozmak için hocaya gitmek caiz midir? Büyü bozdurmak için hocaya gidilir caizdir ve günah değildir. Büyülenen kişilerin sıkıntısını ortadan kaldırmak için büyü bozmayı iyi bilen, deneyimli ve ilim sahibi kimsenin büyüyü bozmak, çözmek için uğraşmasında hiç bir sakınca yoktur.

Ancak büyü bozacak hoca deneyimli, cinlerle iş görmeyen, yalnızca Kur’an’la büyü bozmalıdır. Büyü bozdurmak için hocaya gitmenin caiz olduğunun en büyük kanıtı kendisine cin musallat olmuş veya büyü yapılmış olan kişilerin kendi büyüsünü bozamadıkları için peygamberimize veya sahabelerden büyü bozma ilmini bilenlere gitmeleridir. Buradan anlaşılıyor ki büyü bozma ilmini bilen hocalara gitmek caizdir. Peygamberimiz, yalnızca Kur’an ile büyü bozulmasına ve cin musallatı gidermesine izin vermiştir. Büyü bozdurmak için hocaya gitmek günah değildir.

Büyü bozdurmak istiyorum, büyü bozdurmak için güvenilir hoca arıyorum diyenler, yalnızca Kur’an’ı Kerim ile büyü bozan hocalara gitmesinde mahzur yoktur ve çekinmeden gidebilir.

Büyü bozdurmak için cinlerle iş gören ve büyü yapan hocalara gitmek sakıncalı ve mahzurludur.

Evliyalardan birisine, cin musallat olmuş veya büyü yapılmış çok sıkıntısı olan biri getirilir. Büyülü kişinin üzerine Yunus Suresinden ayet okur cin şeytanı vücuttan çıkmak istediğini söyler ve çıkar adam büyüden kurtulur.

Uzun yıllar sonra, bu cin tekrar adamın içine girer. Tekrar evliyaya getirirler Fakat evliya vefat etmiştir. Müridlerinden biri, hocamız şu ayetleri okudu der ve o ayetleri okurlar. Şeytana bir şey olmaz ve onlara gülerek şöyle der: “Okuduklarınız aynı ayetler ama okuyanlar farklıdır, beni çıkaramazsınız ve yakamazsınız!”

Buradan anlaşılıyor ki, her kur’an okuma bilen şeytana etki, tesir edemez. Cin şeytanlarına tesir etmenin, onları yakmanın büyü bozmanın incelikleri sırları vardır. Her meslek sahibi konusunda aynı derecede uzman mı? Bazıları bazılarından çok daha üstündür. Bu doğuştan gelen Allah tealanın bir vergisidir. İstediğin kadar çalış, çok iyi olamazsın.

Bu yazıları yazarken, bilgisayarımda basit bir problem oldu, bunu yaparım dedim 3 gün uğraştım sorunu çözemedim. Teknik servisten bir genç, sorunu sordu ve 5 dakika içinde tamiratı yaptı. Büyü bozma işi de buna benziyor. Sen günlerce uğraşırsın, büyüyü bozmazsın ama iyi bir hoca kısa bir sürede büyüyü bozar. Önemli olan büyü bozmanın püf noktası denilen inceliğini bilmektir. Bu bilgilerde öyle kolay kazanılmıyor.

Wisdom ('aql) And Qur'an - Islamic Wisdom

“Hocam, üzerimde büyü var, devamlı okuyorum hiç bir şey olmuyor, sizinle konuşurken vücudum ısındı ve titremeye başladı, büyü mü bozuluyor?

Senin içindeki büyü ile gönderilen cinler büyüyü bozacak olan hocanın onlara karşı olan gücünü bildikleri için korkmaya ve titremeye başladılar. Onun için bu durum oluyor. Seninle beni karşılaştırmamak için her türlü vesveseyi de verecektir. Cinler kendilerini kimin yakıp büyü bozacağını iyi bilirler.

Hiç bir insan kendi büyüsünü bozamaz. Büyü ile o kimsenin içine cin şeytanları musallat edilmiştir. O kişinin bedeni, cinlerin girmesine elverişli olmasaydı, yani “aura” sı güçlü, kuvvetli olsaydı, cinler onun içine büyü ile giremezdi. “aura”sı güçlü olmayan kişi zaten büyü bozamaz.

Bu bakımdan,büyü bozacak olan hocanın etrafındaki manevi kalkan “aura” güçlü ve kalın olmalıdır.İnsanın içindeki ve dışarıdaki en kuvvetli şeytanlar bile ona yaklaşamamalıdır.

Manevi kalkanı “aura” zayıf olan hocalar “cinlerle” irtibatı, bağlantısı vardır. Bu kimselerin büyü bozması mümkün değildir. Bedenleri sağlam olsaydı cinler onların da içine giremezdi. Bu nedenle cinciler ve büyücüler büyü bozamazlar.

Bu kimseler büyü bozmadığı için; büyü bozmak için akıl almaz yol ve yöntemler uygularlar.

Büyü bozmak,büyü ile bir insana musallat edilen cin şeytanlarının Kur’an’ Kerim ile yakılması,yok edilmesi demektir.

Cinlerle bağlantısı olan hocalar,okuma yapmazlar.Çoğuda Kur’an okumayı bilmez.Eğer kur’an’la büyü bozsalar bu sefer içindeki cinler yanacak ve bakım yapamazlardı.

Büyü ile gönderilen cinleri yakmak, büyüyü bozmak deneyim, bilgi ve ilim ister. Bedene giren cinler o kimseye okuma yaptırmazlar, sıkıntı verirler ve okumaya engel olurlar. üyülü insan dua ve Kur’an okuyabilse bile neyi, ne kadar ve nasıl? Yapacağını bilemez ve kendine yapılan büyüyü bozamaz. Bu bakımdan iyi bir hocadan yardım almalıdır.

Büyüyü Bozacak Hocaya Nasıl Güvenilir?

Büyü Bozan Hoca Nasıl Olur?

Büyü Bozacak Hoca Nasıl Anlaşılır?

• Bir hoca, Kur’an’dan başka yol, yöntem ve metotlarla büyü bozacağını söylerse ondan uzak durunuz. Allah Teala’nın Kur’an’ı Kerim’i büyü ile gönderilen şeytanlara etmeyecek de başka şeyler mi büyüyü bozacak?

• Cinlerle büyü bozmaya çalışan hocalardan uzak durunuz. “Sana koruyucu vereceğim” diyerek başka şeytani cinleri, büyülü kişi üzerine gönderen hocalarda vardır, Cin Cine ne yapacak? İnsanları Allah’tan başka koruyucu olmaz. Sen Allah’a güvenme, şeytandan yardım bekle! Akıl ve mantık dışıdır.

•Büyü bozarken, büyülü kişiye cin çıksın diye sopayla veya başka şeylerle vurmak vurmak, vücudunun bazı yerlerini kesip kan akıtmak kesinlikle büyüyü bozmaz. Bu tür işler yapan hocalarla irtibatınızı kesin.

•Bazı hocalar, büyüyü bozmak için ön çalışma yapılması gerektiğini söyler. Bu doğru değildir. Büyü bozmak için hiç bir şekilde ön çalışma veya istihareye yatacağım sözleri doğru değildir. Büyü bozma ile ilgisi yoktur.

• ” Benim hüddamlarım veya “iyi, müslüman cinlerim var” diyerek şeytani cinleri kullanan hocaların büyü bozması mümkün değildir. Müslüman cinler büyü bozma ile uğraşmaz ve büyüyü bozamaz.

•Büyülü kişiyi görmeden ve hocanın okuduğunu duymadan gıyabında okuma yaparak büyü bozulmaz. Çok hoca bu yöntemle büyü bozacağını söyler, bunlara inanmayınız.

• İçi su dolu tasın içine, cinlere büyü getirttiğini söyleyen hocalardan da uzak durunuz. Cinler bir maddeyi bir yerden başka yere getiremez. Getirdiğini varsaysak bile bulunan büyülü madde ile büyü bozulmuş olmaz. Büyü bozmak, büyülü kişinin içindeki cinlerin Kur’an’la yakılıp yok edilmesi demektir.

•Büyü bozacak olan hoca kalp gözünün açık olduğunu, 6.hissinin kuvvetli olduğunu, rüyalara dayanarak iş yaptığını, gaybı bildiğini, uzaktan büyü bozduğunu, cinlerden yardım istediğini, istihareye yattığını ve ona göre karar verdiğini söylüyorsa o hocadan kesinlikle uzak durunuz.

•Bu yöntemler, bazı hocalar tarafından çok kullanılıp insanlar istismar edilmektedir. Kalp gözü açık demek, o kişinin cin şeytanlarıyla irtibatı olup onlar aracılığı ile bazı şeyleri bilmek anlamındadır. Gerçekte kalp gözü açık olmak diye bir şey yoktur. Kalp gözünün açık olduğunu söyleyen kişiye itibar edilmez. Sanki kendisinde olağan üstü bir güç varmış duygusunu yaymak ister ve insanları kandırır.

• Vefk, muska, celbiye, tılsım gibi şeyler yazan hocalara da itibar etmeyiniz. Muska hariç diğerleri büyüyü bozmayacağı gibi başka şeytani cinleri çağırır ve size başka cinlerin girmesini sağlar. Muskaya da Kur’an’dan sure ve ayetler ile peygamberimizden gelen dualar yazılmalıdır.

• Kurban kesmenin, sirke, tuz, şeker ve bazı bitkilerin kullanılmasının büyü bozma ile ilgisi yoktur. Bu gibi çalışmaların büyü bozma ile alakası yoktur. Büyü ile insanın içine giren cinlere bu maddeler ne yapacak? Hiç bir şey yapamaz.

•Bazı hocalar ise, rüya ve istihare ile ilgilenir. Bunlara da inanmayınız. Gördüklerini onlara içindeki cin şeytanları göstermektedir. Bu hocalar da cinlerin tasallutu altındadır ve onlara güvenilmez.

6.Hissinin kuvvetli olduğunu iddia edenlerde, kalp gözünün açık olduğunu söyleyenlerin başka bir versiyonudur.6.his diye bir his yoktur. Allah teala insanlara 5 duyu vermiştir.6. hisssinin kuvvetli olduğunu iddia edenlerinde içinde cin şeytanları olup, bu duygu ve hisleri şeytanlar vermektedir. 6.hissinin kuvvetli olduğunu söyleyenlere güvenilmez.

•Bazı hocalar çember ritüeli yapar. Büyülü kimseyi çembere alır ve çemberin içine şeytan giremeyeceğini söyler. Batıl bir inanıştır. Şeytan sadece Kur’an okunan yere giremez. Bu sisten bütün pagan inanışlarında kullanılır. Şeytani bir iştir.

Hoca,büyüyü mutlaka Kur’an’ı kerim’le bozmaya çalışmalıdır.Büyü bozmanın ilk ve en önemli şartıdır.Kur’an’dan başka yol ve yöntemlerle büyü bozmaya çalışırsa,o kimseden kesinlikle uzak durun.Büyü bozulmayacağı gibi başınıza daha büyük dertler açarsınız. Siz farkında olmadan başka cin şeytanlarını da üzerinize musallat edebilir.

Büyü bozacak hocaya güvenmek,önemli bir sorundur.Büyülü kişi,büyü bozdurmak için bir çok hocaya gidiyor,büyüyü bozamayacak yol ve yöntemler uygulandığı için büyü bozulmuyor. Hiç birisinden fayda ve çare göremeyince kendinde ve çevresinde hocalara karşı güvensizlik başlıyor. Bu sefer ümitsizlik,karamsarlık içine düşülüyor. Karşılaştığı başka hocalara da aynı gözle bakılıyor.Şüpheci ve tedirginlik,acaba büyü bozulacak mı endişesi devam ediyor.

Bazı hocalar büyüyü şu kadar günde bozarım,büyüyü uzaktan bozarım gibi sözlerle insanları yanıltıyor.Büyüyü bozamayınca da çeşitli mazeretler uyduruyorlar.O zaman büyü bozacak hocalara güven kalır mı?Elbette kalmaz.

Büyü bozmak için güvenilir hoca nasıl olmalıdır?Makalemin altında detaylı şekilde açıklayacağım.

Büyü bozdurmak için bu özellikleri olmayan hocalara gitmeyiniz,devam ediyorsanız işlem yaptırmayıp bırakınız.Büyü bozulamayacağı gibi üzerinize başka şeytanlar musallat olur,başınıza daha büyük dertler açarsınız.

Mesela;hocanın cinlerle irtibatı var veya büyü yapıyor.Bu hocanın büyü bozması imkansızdır.Büyü bozma olasılığı yüzde sıfırdır.

İnsanların en çok aldandıkları büyü bozma konusu; Büyüyü,cinlerle ilişkisi olan hocalar bozar yanılgısıdır.Cinlerle irtibatı olan ve büyü yapan hocalardan kesinlikle uzak durunuz.Bazı hocalar ise benim müslüman cinlerim veya benim cinlerim iyi diyerek algı yaratır ve insanları kandırırlar.Hocanın cinleri büyüyü nasıl bozacak? Bunun mantıklı bir açıklamasını yapması gereklidir,fakat yapamaz.

Büyülü kişilerden bazıları bize geldiğinde, diğer hocalar gibi bazı ritüeller bekliyor. Mesela; daire çizmek, tasın içine cinlere büyülü madde getirtmek gibi din, akıl ve mantık dışı davranışlar bekliyor. Sonra da soruyor: “Hocam büyü sadece Kur’an’la mı bozulur? Büyü bozmanın başka yolu yok mu? Büyü, ritüelle bozuluyorsa neden hiç bir hoca sana yapılan büyüyü bozamadı? Büyü, cinlere büyü getirtmekle bozuluyorsa ve sana yapılan büyüyü cinler getirmişlerse neden büyü bozulmadı? Büyünün bozulması için Allah’ın kitabi Kur’an’a güvenmiyorsun da, şeytanlara mı güveniyorsun? Şeytanlarla irtibatı olan büyücü hocaya mı güveniyorsun?

Kendine oldukça kuvvetli büyü yapılan birisine,5 gün okudum,içinde oldukça kuvvetli şeytanlar olduğu için büyü tam olarak bozulmamış ancak önemli derecede rahatlamıştı.İşleri nedeniyle,ara vermek zorunda kaldık. “Hocam,bu arada kendi kendime okuma yapmak istiyorum,büyü bozan ayetleri söyler misiniz?” dedi.Bende ona bu ayetleri yazıp verdim.Aradan 3 gün geçmişti ve telefonla aradı.

“Hocam, kendim bu ayetleri sizin gibi okudum ancak içimdeki cinlere hiç bir etki etmedi. Siz okurken olan tepkiler olmadı.” dedi.

Bir hafta sonra tekrar geldiğinde aynı ayetleri ben okuduğumda, cinler hemen tepki verdi ve kasılmaya başladı.

Buradan anlaşılıyor ki, büyüyü hiç kimse kendisi bozamaz ve mutlaka hocaya gidip yardım alması gereklidir ve caizdir.

Büyü, büyücünün insanın içine cinler musallat etmesidir. Vücuda giren cinler, o kişide ruhsal, fiziksel ve uykuda sıkıntılar yaparlar. Cinlerin, insanın bütün vücudunda, iç organlarında, kemiklerinde ve damarların içinde kan ile dolaşabilme yetenekleri vardır.

Büyülü insan, kapısı ve penceresi kilitli bir ev gibidir. Büyüyü bozmak için, elimizde bazı anahtarların, şifrelerin olması gereklidir. Kapımız kilitli kalınca, onu açmak için çilingir çağırırız. O işin ustası olduğundan, kapıyı bir şekilde açar.

Bu örnekte olduğu gibi; Büyülü bir insanın büyüsünü bozmak için, büyüyü bozacak olanın,  bu konuyla ilgili ilmi ve bilgisi olmalıdır. Hocaya gitmeden büyü bozulmaz.

 Ancak, her gün en az iki saat kur’an okumanız veya dinlemeniz durumunda kendinizi kısmi olarak rahatlatabilirsiniz.

Büyü bozulurken; kasılma, ağlama, gülme,kendinden geçme,ağrılar olabilir. Bu bakımdan hocaya gitmek gereklidir. O durumlara müdahele edilmelidir.

Hasta olunca nasıl tıbbi yardım alınıyorsa, büyü bozdurmak içinde hocaya gidilir ve caizdir.

Hocaya Büyü Var mı diye Baktırmak Günah mı?

Hocaya üzerinde büyü var mı diye baktırmak günah değildir. Üzerinde büyü var mı yok mu diye hocaya danışılması, baktırmanın sakıncası yoktur. Ancak, cinlerle bakım yapanlara güvenilmez. Cinci hoca, bu bilgileri şeytani cinlere danışır, öğrenir ve söyler. Cin şeytanları çok yalan söylediklerinden onların sözlerine itibar edilmez. Olan bir şeyi yok , yok olan bir şeyi de var diye söyleyebilirler. Anlamadığın bilemediğin bir sıkıntını bir uzmanına, hocaya sormak neden günah olsun ki?

Bu bakımdan üzerinde büyü var mı diye baktırmak için, cinlerle iş birliği yapan hocalar değil, büyü olup olmadığını ilimle bilen hocalara baktırılmalı ve danışılmalıdır.

Büyü, kişinin başına ömründe bir kere veya hiç gelmez. Büyüler çok özel konular olduğundan insanların mahiyetini bilememeleri normaldir.

Derin Hoca Ne Demektir?

Büyü bozdurmak İçin Derin Hoca Arıyorum

Derin hoca, bilgisi fazla deneyimli hoca anlamındadır. Halk arasında, derin hoca, cinlerle işbirliği yapan, cinlerden öğrendiği bilgileri insanlara aktaran kimse olarak bilinir. Genellikle de cinci ve büyücüler için kullanılan bir isimdir.

Erkek veya kadın cinci Kur’an okumasını bile bilmiyor ona derin hoca diyorlar. Kur’an okuyamayan kişi hoca olur mu? Bunlara hoca bile denilmesi uygun değildir. Bir kişi büyü bozdurmak veya cin musallatını ortadan kaldırmak için hocaya gider. Hocanın içindeki cinlerle, büyülü kişinin içindeki cinler aralarında konuşur, bilgi alışverişi yaparlar. Cinci, cinlerden almış olduğu bilgileri büyülü kişiye söyler ve o kişide nereden bildi diye şaşırır. Hemen ona derin hoca demeye başlarlar. Hocanın burada bir rolü yoktur. Cinlerden öğrendiklerini söyler. İnsan olarak kimse kimsenin geçmiş bilgilerini bilemez.

Büyülü kimsede, cinci geçmişini bildi diye ona teslim olur ve her istediğini yapmaya hazır hale gelir. Hoca artık ne söylerse doğrudur ve kabul edilir. Aslında büyülü kişi tuzağa düşmüştür ve farkında bile değildir. Çünkü cinlerle irtibatı olan bu hoca büyü bozamaz.

Kendilerine büyü yapılmış karı koca, bir hocaya giderler. Hoca bunlara uzun uzun baktıktan sonra bir şeyler mırıldanmaya başlar ama ne söylediğini anlamazlar. Birkaç dakika sonra, hoca evli çiftin kaç çocuğu olduğunu, oturdukları binanın kaç katlı ve renginin ne olduğunu, arabalarının rengini bile söyler. karı koca bu durum karşısında şaşırır kalır.

Büyülü erkek sonra şunları anlattı: ” Hocam, bizimle ilgili bilgileri bildikten sonra, derin bir hocaya geldiğimize ikna oldum ve ona sonsuz güvendim. Artık her söylediğine inanmaya başladım. Bize yapılan büyüyü ondan başka kimsenin bozamayacağına inandım.

Derin hoca dediğimiz kişi, bizi çembere aldı, hafif sesle bir şeyle konuştu, eşimle ben sallanmaya başladık. Sonra bize oturmamızı söyledi. kağıt parçalarına bize büyü ile musallat olan cinlerin adını yazdı ve onları yaktı. O anda eşim ve ben çok rahatladık. Cinleri yakıp büyüyü bozdum dedi.

Sevinerek evimize geldik. gerçekten hiç bir sıkıntımız kalmamıştı. Bir hafta sonra sıkıntılar tekrar başladı. Hocayı aradık. Size tekrar büyü yapılmış dedi. Böylece onun yanında 4-5 kere gittik. Ancak büyü bozulmadı. O hocanın da derin olmadığını anladık. Ama bilgilerimizi nasıl bildi, onu anlayamadık? Derin hoca dediğimiz kişi bunları nasıl bildi?

Sözde derin hocanın içindeki cinlerle, sizin içindeki cinler konuştu ve size ait bilgileri içinizdeki cinlerden öğrendi ve hoca size söyledi. İşin sırrını bilmediğiniz için onu derin hoca zannettiniz. Hiç bir insanın başkasına ait bilgileri bilmesi başka türlü mümkün değildir.

Bu nedenle, derin hocayım, şunu yaparım bunu yaparım sözlerine inanmayınız.

 

Islamic Calligraphy From The Quran Surah Al-Anbiya 21, Verse 10 ...
Büyü bozdururken dikkat edeceğimiz en önemli ve ilk kural,büyünün Kur’an’ı Kerim’le bozulmasıdır. Aykan Hoca

Büyü Bozdururken Nelere Dikkat Edilmelidir?

•Büyü bozdurmak istediğiniz kişiye şu soruyu sorunuz: Büyü bozmak için hangi yol ve yöntemi uygulayacaksınız? Bu soruyu 10 ayrı kişiye sorun 10 ayrı cevap alırsınız. Büyüyü Kur’an ile bozuyorum derse sıkıntı yoktur. Farklı yollar önerirse ondan uzak durunuz. Büyü, sadece Kur’an ile bozulur/ çözülür.

•Kur’an ve sünnete uygun olmayan şeylerle büyü bozdurmaya çalışmayın:Mesela besmelesiz kurban kesmek,ip veya hayvan bağırsağına düğüm atmak,mezara muska gömmek…Peygamberimiz ve sahabeler sadece Kur’an’la büyü bozmuş ve cin musallatını ortadan kaldırmıştır.

Büyü bozmak için gün veya garanti verenlere inanmayınız. Geleceği Allah’tan başka kimse bilemez ve Allah’ın işinin dışından kimsenin işinin garantisi olmaz.Büyüyü şu kadar günde bozarım diyenlere güvenmeyiniz.

Sizden anne adı isteyenler, büyücü ve cincidir. Büyü olup olmadığına baktırmak veya büyü bozdurmak için anne adına gerek yoktur.Büyü yapan ve cinlerle irtibatı olan kişiler asla büyü bozamaz.

Büyü uzaktan bozulmaz: Size uzaktan büyüyü bozacağını söyleyenlere de inanmayınız. Uzaktan büyü bozmak asla mümkün değildir. büyü uzaktan hocanın sizi görmesi ve okunanı duymanız halinde dijital ortamdan skype veya whatsapp üzerinden bozulur.

Sizden fotoğraf isteyen hocalara, kesinlikle fotoğrafınızı vermeyin. Fotoğraf, büyü yapmada kullanılan bir materyaldir. Size, başka cinleri gönderebilir.

Saç teli,iç çamaşırı,elbise gibi size ait maddeleri isteyenlere bunları vermeyin.Bunların hepsi büyü yapmakta kullanılır.

•Yanınızda okunmayan su içmeyiniz:size büyü bozmak için yanınızda okunmayan,ne olduğu belli olmayan suyu kesinlikle içmeyiniz.Gönderilen yiyecekleri de yemeyiz.Çünkü yedirme ve içirme ile büyü yapılabilir.

Ön çalışma yapacağım,istihareye yatacağım diyenlere inanmayınız: Büyü bozmanın,ön çalışma ve istihareye yatmakla bir ilgisi yoktur.Bu sözleri söyleyen yapacağı işin ne kadar önemli olduğunu yalan söyleyerek sizi kandırmaya çalışmasından başka bir anlamı yoktur.

Büyü bozmak için size bazı malzemeleri aldırmak isterlerse kesinlikle almayınız.Büyü bozmanın malzemeyle ilgisi yoktur: Büyü bozmanın malzemeyle hiç bir alakası yoktur.Size aldırılan bu ot türü şeyler hiç kullanılmadan,aldığınız yere ücret karşılığı iade edilir.Siz bunu bilmezsiniz. Büyü bozan sizden,büyü bozma ücreti almaz.almasına da gerek kalmamıştır.

•Müslüman,rahmani,iyi cinlerim var,onlarla büyü bozuyorum diyenlere rağbet etmeyiniz.Cin kullanarak büyü bozulmaz: Bu yöntem en çok, cinlerle bağlantısı olan,cinciler tarafından kullanılır.Müslüman veya rahmanı cinlerim var onlarla büyü bozacağım diyerek “müslüman” ve”rahmani” kelimelerine dikkat çekilerek kişiler inandırılır. Hangi dinden olursa olsun,cinlerle büyü bozmak mümkün değildir.

Büyücü,cin şeytanını insanın içine göndererek kişiyi büyüledi,cincinin cinleri ne yapacak ki,büyü bozacak?Bu olmayacak bir şeydir. Bu sözlere asla inanmayınız.

•Sirke,tütsü,hacamat,tuz,şeker,denizden geçmek gibi şeylerle büyü bozmak mümkün değildir.bu türlü yol ve yöntemlerle büyü bozmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.Bu yöntemlerin hepsi batıl ve geçersizdir.

•Bazı hocalar,Kur’an’la büyü bozulmaz veya büyü bozmak için sadece Kur’an yetmez diyerek;Kur’an’a ve Allah tealaya iftira atarlar. Allah’ın kitabını yok sayarak,şeytanların emrinde olduklarını açıkça beyan ederler. Bu hocalardan insana bir fayda,iyilik gelir mi?Bunlar büyü bozabilir mi?

•Büyü yapan kimse büyü bozamaz:Allah ve Kur’an’dan bahsedip;sonra şu büyüyü,bu büyüyü yaparım diyen büyücülerin, büyü bozmaları imkansızdır.

Büyücünün içinde şeytanlar var.Büyü bozmak içinde Kur’an kullanmazlar. O zaman sen ne ile büyü bozacaksın?Şeytanlar mı büyü bozacak? Bu tür kimselerden kesinlikle uzak durunuz.

•Bütün büyülerde cin şeytanları kullanıldığından;büyünün türünü tespit edip ona göre büyü bozacağım diyenler de doğru söylemiyor.

Büyü bozarken, büyünün şekli, adı, yapılışı ,türü önemli değildir. şeytanların üzerine direk okuma yapılır, yakılır ve yok edilir, büyü de bozulmuş olur.

•İçinde hristiyan cinler olan cincilerden bazıları büyü bozamadıkları için; içindeki cinlerin vesvese ve telkini ile büyülü kişiyi papaza gönderir. Kur’an’ı kerim büyüyü bozmayacak da papaz mı bozacak? Böyle bir davranışta asla bulunmayın. Kur’an’dan başka hiç bir şey büyü bozamaz.

SubhanAllah - Home | Facebook

Cinci Hocalara Gitmek Günah mı?

Cinci Hocalara Güvenilir ve İnanılır mı?

Cinci Hocalar Her Şeyi Bilir mi?

Cinci hocalara güvenilmez ve inanılmaz. Cinci hoca, içinde şeytani cinler olan kişi demektir. Vücudunun içinde musevi, hristiyan, ateist veya başka dinlere mensup cin şeytanları ile iletişimi olan hocalara cinci hoca denir.

Cinci hoca, şeytani cinlerle iletişim halinde olur ve onların hükmü altındadır. Hoca cinleri yönetiyor, kullanıyor sözü doğru değildir.

Kendinize baktırmak için cinci hocaya gittiğinizde, hocanın içindeki cinlerle sizin içinizdeki cinler aralarına konuşur,size ait bilgileri söyler,hocada size söyler.İşleyiş bu şekildedir.

Geçmişte yaşadığınız bir olayı içinizdeki cinler görür ve bilir.Cinler arası bir iletişim söz konusudur. insanlar bu gizliliği bilmediklerinden cinciye inanır.

Fala bakanlarda cincidir. Onlarda da cinlerin bilgi paylaşımı olur,falcıya söyle ,falcı da size söyler,bu sistem böyledir.

Cinci hocaların çoğu kendi iradelerinin dışında,cinler tarafından istila edilmiş kişilerdir. Yani cinlere karşı vücutları dayanıklı ve korunaklı değildir. Onun için içlerine cin şeytanları girer. Bu nedenle de asla büyü bozamazlar. Söylediklerinin çoğunu aslında cinler söylemektedir.

Bir kişide büyü olup olmadığını içindeki cinlere sorarlar. Allah ve insan düşmanı olan şeytani cin doğru söyler mi? İnsanın iyiliğini ister mi? Kişi büyülü olduğu halde sende bir şey yok diyerek başından gönderirler. Bu tür olaylarla çok karşılaştım.

Büyü bozmaya çalışırlar.Din ve Kur’an dışı işlemler uygularlar.İnsanlar bilmediğinden inanır. Büyülü ile cincinin içindeki cinler anlaşarak büyülü kimseyi geçici olarak rahat bırakır, zavallı kişide büyünün bozulduğunu zanneder. Bu yanlış uygulamaları yapan cinci hocaya güvenilir mi?

Cinci hocalar her şeyi bilmez. Geçmişle ilgili bilgileri cinlerden aldığından cinlerde insanlar gibi gördüğünü ve duyduğunu bilir. Ve cinler çok yalan söylerler. Onların sözlerine güvenilmez. Tanıdığım cinci hocaların kendilerine faydası yo ki başkasına olsun.

Bu konular çok uzun olduğundan ana hatlarıyla açıklamış oldum.