Büyü Kaç Günde Bozulur?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
quran HD wallpapers, backgrounds

Yapılan büyü kaç günde bozulur? Büyü3, 21 veya 41 günde mi bozulur? Büyü ne zaman ve sürede bozulur? Büyü bozma işlemi kaç günde etki eder? Bozulan büyünün etkisi ne zaman belli olur? Büyü bozulunca kişi eski haline döner mi? Büyü bozulunca ne olur?

Büyü Kaç Günde Bozulur?

Büyü 1 günde bozulacağı gibi,3 günde,5 günde, otuz günde veya daha fazla günde de bozulabilir. Büyünün kaç günde bozulacağı kişiden kişiye göre değişir. Öyle kuvvetli büyüler vardır ki, bozması gün değil aylarca sürmektedir.

Büyünün kaç günde bozulacağını önceden bilmek mümkün değildir.Yapılan büyünün kaç günde bozulacağını Allah’tan başka kimse bilemez,biz ancak tahmin edebiliriz.Yapılan büyüyü şu kadar günde kesin bozarım demek şirke girer.

Normal bir büyü, en fazla 3 gün içinde bozulur. Büyü, 3 gün içinde bozulmamışsa, yapılan büyü kuvvetli demektir.

Büyünün kaç günde bozulacağının en önemli etmeni, faktörü: Büyü ile insanın içine sokulan cin şeytanlarının gücü, kuvveti ve sonra da sayısıdır. Bedendeki cinler ne kadar kuvvetliyse, yanmaları zaman alacağından büyünün bozulması da bir zaman alacaktır.

Bazı hocalar da, içi su dolu tasın içine cinlere büyü getirtip anında veya bir günde büyü bozacağını söylerler. Bu doğru değildir. Cinler büyülü maddeyi bulacak ve getirecek ve büyü bir günde bozulacak, akıl ve mantık dışıdır. Cinler hiç bir maddeyi bir yerden bir yere getiremez.

İnsanların çoğu büyü bozmayı bir kaç günde olacağını zannetmektedir.

Büyü 7,21 veya 41 günde mi bozulur? Büyünün bozulması için gün verilemez. Bazı kişilerin gün vererek, büyüyü şu kadar günde bozarım demeleri boş sözden öteye gitmez. Geleceği nereden biliyorsun?

Soğutma büyüsü veya adı ne büyüsü olursa olsun,bütün büyülerin bozulması için geçerli kural aynıdır.

Büyücü, insana şeytanı gönderir, insana girer ve büyü yapılmış olur. Büyü bozma sürecini etkileyen, büyünün kaç günde bozulacağını gösteren en önemli etmen, o insana gönderilen şeytanın gücü, kuvvetidir. İkinci faktör ise, gönderilen cinlerin sayısıdır.

Bazı hocaların, cinleri aldım, bir günde büyü bozuldu demelerine inanmayınız. Bir veya iki günde cin alma diye bir şey yoktur. Bir günde cinleri nasıl alacaksın ve yok edip büyüyü bozacaksın? Aslında cin alma diye bir şey yoktur, uydurulmuş, gerçek dışı bir tanımlamadır.

Büyü bozma işlemi anında etkisini gösterir. Şu kadar günde etki eder ve büyü bozulur diye bir şey olmaz. Büyülü kişi okundukça, içindeki cinler yanar ve aynı gün olumlu etkisini göstermeye başlar. Bazı büyüler bir kaç gün sonra bozulma tesirini gösterir. Bunlar güçlü büyülerdir.

Büyü bozma “sabır” ve “emek” ister. Büyülü bazı kişiler, “Hocam bana yapılan büyü kaç günde bozulur? Sorusunu sıkça sormaktadır. Büyü bozma işlemine başladıktan sonra bir veya iki günde büyünün bozulmasını haklı olarak istemektedir. Büyüyü kaç günde bozacağı hocanın elinde değil ki, cevabını versin. Büyünün kaç günde bozulacağını ancak tahmin ederiz.

Büyü bozduracak olanlar,büyünün bir günde, anında bozulmasını isterler. Öyle güçlü,kuvvetli büyüler var dır ki,3,5 veya daha fazla günde bozulması ancak hissedilir.Büyülü kişinin üzerine 1 gün okuyorsun hemen iyileşme bekliyor.Ondan sonra da,bir faydasını görmedim diyor. Bu kadar açıklama yapıyoruz ve söylüyoruz büyü bozmanın belli bir günü olmaz, belli bir zamana ihtiyaç var diye anlatıyoruz.Bazıları anlamıyor.

Büyü bozdurmaya gelenlerin çoğu, artık büyünün sıkıntısına tahammül edemeyecek kadar bunalım içinde olanlardır.. Büyü sıkıntısı hafif olanlar zaten büyü bozdurmak için arayış içine bile girmemektedir. Demek ki içinde büyü ile gönderilen çok kuvvetli ve güçlü şeytanlar var. Onlara 1-2 günde ne yapılabilir ki? Sıkıntıyı çekiyorsan, büyü bozma işlemi kaç gün sürerse devam edilmelidir. En basit bir hastalıktan bile ilaç almana rağmen ortalama 10-15 günde ancak iyileşiyorsun. Büyü bozarken,3-5 tane güçlü şeytanla uğraşmak kolay mı? O şeytanları 1 günde yakıp büyüyü bozmak kolay iş mi? Büyü bozmak için 1-2 günde iyileşemeyen kişiler, “Hocam büyü ne kadar zamanda bozulacak? Her şeyi anlatmamıza rağmen, bu soruyu soruyor.O zaman, büyüyü 1,3,7 veya 21 günde kesin olarak bozarım diyene gideceksin, bakalım dediği günde büyüyü bozabilecek mi?

Allah teala, kimseye onun istediği gün, zaman ve sürede büyü bozma yetkisi ve takdiri vermemiştir. Şu kadar günde büyü bozarım demek, haşa kendisini Allah yerine koymak demektir. Allah teala, bu düşünce, fikir ve kibirde olan insana yardım eder mi? Mutlaka etmez. Zaten, dini bilen veya akıllı ve mantıklı bir insan bu sözleri söylemez. Bu bakımdan büyü bozmak için gün, zaman ve süre veren kimselere itibar etmeyin.

Büyü bozarken,büyü bozan hoca ile cin şeytanlarının arasında bir savaş başlar.Birisi yenecek birisi yenilecektir.Şeytan gururlu,kibirli,büyüklenen kendisini insandan üstün gören ve büyüklenen bir varlık olduğundan büyünün bozulmaması için direnir,karşı koyar.O şeytanları kaç günde yenip,yok edeceğimizi sadece Allah teala bilir.

İnsanların en çok merak ettiği konuların başında, kendisine veya yakınına yapılan büyünün ne kadar zamanda,günde, sürede bozulur? Sorusudur.

“Hocam!Eşime büyü yapılmış,ne kadar günde, zaman ve sürede bozulur?

Onlara diyorum ki,Allah teala,dilediği zaman büyü bozulur.

Bu sefer diyor ki;falanca hoca,şu kadar günde,zamanda büyüyü kesin bozarım! O zaman,o hocaya gideceksin,bakalım dediği günde büyüyü bozabilecek mi?

Cinleri ve insanları Allah teala yarattığına ve alacağı nefes sayılı olduğuna göre;bir insan ne zaman öleceğini bilir mi?Bilemez.Büyü bozmakta, cinleri yakmak,öldürmek olduğuna göre,şu gün ve zamanda büyü bozarım diye nasıl hüküm,saat ve gün veriyorsun?Cinin ne zaman öleceğini, büyünün bozulacağını gün olarak nasıl biliyorsun?

Büyü 2 saatte bozulacağı gibi,günlerce de sürebilir. Bazı hocalar büyü bozmakla ilgili gün verirler. 3, 7, 9, 21  veya değişik günde büyüyü kesin bozarım demek doğru bir davranış değildir. Sen geleceği nereden biliyorsun?Büyüyü bu kadar günde bozarım konusunda garantiyi nereden alıyorsun?Büyüyü 7,21,41 günde kesin bozarım derken garantiyi kimden ve nasıl alıyorsun? Büyüyü kesin bozma güvencesini neye göre veriyorsun?Bu sözleri verenlere aldanmayınız.Büyü bozamazlar ve daha sonra,arasanız da mazeret uydururlar.

Büyü bozma,zaman,gün ve süresini etkileyen en önemli faktörlerden bir diğeri de,günlük olarak okuma süresidir.Büyü bozmak için yapılan okumalar,günde en az iki saat olmalıdır,daha fazla okuma etkisini artırır. Büyü bozmak için yapılan 3-5 dakikalık okumalar büyüyü bozmaz.Kısa yapılan okumaları kaç gün yaparsan yap büyü bozmak imkansızdır.

Üzerinde büyü olan kişi eziyet,zulüm,acı,sıkıntı çektiğinden,büyünün en kısa sürede,zamanda bozulmasını ister.Büyünün bir günde bozulmasını bile arzu eder.Bu haklı bir istektir.Ancak unutulmamalıdır ki,dünyada her şey Allah Celle Celâlühü’nün iradesine bağlıdır.Hiç kimsenin şöyle yaparım böyle ederim demesi,boş laftan öteye geçmez.Üstelik onu günaha da sokar.

Aşağıda,büyünün bozulması için neden gün belirlenemeyeceğini açıklayacağım.Dikkatli incelendiğinde sebepleri göreceksiniz.

Büyülü kimseler,eziyet ve sıkıntı çektiklerinden haklı olarak,büyünün hemen bozulmasını istemekteler. Büyü bozmak bir süreçtir,belli bir zamanı kapsar.Büyünün bozulması bizim istediğimiz zaman değil,Allah tealanın takdir ettiği zaman olur.

Büyüyü şu kadar zamanda bozarım diyenler şirk koşmaları nedeniyle hem günaha girerler hemde büyü bozamazlar.Çünkü bu sözü verenler,büyü bozma ilmini bilmiyor demektir.

Büyünün bozulma süresini etkileyen faktörler vardır.Büyü, büyücünün insan bedenine cin musallat etmesi olduğuna göre,önce cinlerin yapıları hakkında açıklama yapmak gerekir.

Erkek ve kadın insanların boyu, kilosu, gücü ve kuvveti farklıdır.Bunların yanında insanların yetenekleri de birbirinden farklıdır.

Allah Teala,cinleri Kur’an tabiriyle “dumansız ateşten” yaratmıştır. Bugünkü anlayışımızla onlar “enerji varlıklar” dır. Aynı insanlar gibi fiziksel hacimleri, güç ve kuvvetleri birbirinden farklıdır.

Benim kategorime göre; zayıf, orta, kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere dört sınıftırlar.Allah Teala; Kur’an’da cinleri Şeytan, İfrit, Cin, İblis, Marid gibi isimlerle anmıştır.Bu adlandırmalar onların güç ve kuvvetlerini belirtmek içindir.Ayrıca, deri yapıları bile birbirinden farklıdır.

Büyü bozarken, bu kadar güçlü,kuvvetli şeytanla karşılaşırsan,onları şu kadar günde yakıp,büyüyü bozacağını nereden bileceksin?

Halkın bildiği veya anlatıldığı gibi, boyu kısa, ayağı ters ,kulağı şöyle gibi tanımlar, kulaktan dolma, bilmeyenlerin anlattığı yanlış bilgilerdir. Cin genel bir isim olup, Şeytan, inançsız cinlerdir. Büyücünün, insana büyü için gönderdiği şeytan dır.

Büyü bozmak için yapılan okumalar,günde en az 2 saat olmalıdır.gerekirse 3-4 saate kadar çıkarılmalıdır.

Bir bayan anlatıyor: Büyü bozdurmak için hocaya gittim,5-10 dakika okudu ve beni gönderdi,büyü bozuldu mu?

Bu kadar kısa okumayla seni kırk sene okusa büyü bozulmaz.Günde 5-10 dakikayla içindeki şeytana bir şey yapılamaz ve büyü bozulamaz.

Öyle güçlü cinler oluyor ki,bazen iki günde uzun okuma yapılmasına rağmen hiç bir tepki alınamıyor,diretiyor.

Bir tane çok kuvvetli cin, bazen 5-6 zayıf cin gücünde olmaktadır. Büyülü kişinin üzerine okuma yapılmaya başlandığında, zayıf ve orta kuvvetteki cinler hemen etkilenir ve yanmaya başlar. Kuvvetli veya çok kuvvetli cinleri yakmak büyüyü bozmak kolay değildir. Onların yakılması günlerce olabilir. Bedendeki cinlerin sayısı da büyü bozma sürecinde önemli bir etkendir. Bedendeki bir, iki cinle uğraşamakla altı,yedi, sekiz cinle uğraşmak, büyü bozma süresini uzatacaktır.

Büyülü insanlar sıkıntı çektiklerinden, haklı olarak büyünün en kısa sürede bozulmasını isterler. Sanılıyor ki, biraz okuma yapılacak cinler yakılacak. Yukarıda anlattığım nedenlerden bu işin kolay olmadığı anlaşılmıştır.

 Allah Teala, Kur’an’da:

لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

“ Her olayın kararlaştırılmış bir zamanı vardır, artık ileride bilirsiniz.” (En’am;67)

خُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُو۟رِيكُمْ ءَايَٰتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

“ İnsan aceleci yaratıldı.” (Enbiya;37)

Ayeti kerimeleri, insanın elinde bir şey olmadığı; vakit saat gelmeden bir şey yapamayacağımızı bildirmektedir.

 İnsanlar gibi, şeytanında ruhunu Allah vermiştir, Allah alacaktır. Biz sadece sebebiz. Sen, cinin ne zaman öleceğine nasıl karar veriyorsun?  Ancak, tahmin ederim diyebiliriz.

 Allah Teala Kur’an’ı Kerim’de:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَا۟ىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا

 Hiçbir şey hakkında da “ Ben bunu yarın muhakkak yaparım “ deme! (Kehf:23)  buyurmuştur.

Ancak “İnşallah”  deyip, Allah’ın dilemesine bağlamak gereklidir.  Cenabı Hak  gelecekle ilgili konuşmalarımızda “İnşallah” dememizi şart koşuyor. Gelecek Allah’ın takdirindedir. Bizim elimizde değildir. Gelecekte nasıl bir tecelli gerçekleşeceğini bilmiyoruz.

O halde, hiçbir insanın işinin garantisi olmaz. Sadece Allah’ın garantisi vardır.  Eğer ben yaparım dersen şirke düşmüş oluruz. İşimizi, Allah’a havale etmek en doğru yoldur.

Soğutma,kara,kilit,papaz,ayırma,adet büyüleri de;her büyünün bozulması gibi Allah tealanın izin verdiği gün,zaman ve süre içinde bozulur.

7 Things Happy People Do Differently (That They Never Talk About ...
Büyü bozulunca kişi kesinlikle eski haline döner. Aykan Hoca

Büyü Bozulunca Kişi Eski Haline Döner mi?

Büyü bozulunca kişi kesin olarak eski haline döner. Büyü bozulduğunda o kişiye etki ederek sıkıntı veren cin şeytanları yandığından büyünün faktörleri de ortadan kalkacağından kişi eski haline dönecektir. Büyü bozulunca ne olur? Sorusunun da cevabı verilmiş olur.

Büyülü kişinin içindeki cinler yakılıp yok edildiğinde, büyülü kişiye etki ederek sıkıntılar veren kaynak kurutulmuş olduğundan büyülü insan eski normal haline döner.

Büyülü kişi acı,elem, ızdırap ve sıkıntılar çektiğinden büyü bozulduğunda eski haline döneceğine inanmaz/inanamaz, içindeki cin şeytanı büyü bozulma aşamasında iç ses olarak o vesveseyi verir. Büyü bozma işleminin bırakılmasını ister. Çünkü kendisi yok olacaktır.

Büyülü kişilerin en çok merak ettiği konudur. “Hocam, büyü bozulduğunda tekrar eski halime dönecek miyim? Evet.Büyü bozulduğunda tekrar eski haline döneceksin bundan hiç şüpheniz olmasın.

Büyü bozulduktan sonra o kişide baş, sırt, eklem,mide ağrıları yok olur. Uykuları düzene girer. Vesvese kesilir, insan yeniden doğmuş gibi eski haline döner. Yaşamış olduğunuz bütün sıkıntılar, etkiler ve belirtiler yok olur.

The Four Things Keeping You From Being Happy | Dr. Gregory Jantz
Bozulan büyünün etkisi anında belli olur Aykan Hoca

Bozulan Büyünün Etkisi Ne Zaman Belli Olur?

Büyü bozulduğunda, etkisi o anda belli olur: Büyü bozulunca kişinin içindeki şeytani cinler Kur’an’la yakılıp, yok edildiğinden, büyünün etkisi de kalkmış olur. Büyülü insanın daha önce yaşamış olduğu ruhsal-psikolojik uykuda ve fiziksel sıkıntılar tamamen biter.

Bozulan büyünün etkisi bazı insanlar üzerinde bir iki veya üç gün içinde kesin olarak belli olur.

Büyü bozma işlemi için yapılan okuma esnasında da cin şeytanı yandıkça insan üzerinde yaptırımı etkisi azalacağından okunurken bile büyünün etkisinin azaldığı hissedilir ve görülür. Kişinin baş, mide, eklem, sırt, omuz el ve ayak ağrıları çok hafifler veya yok olur. Psikolojik-ruhsal olarak anında içi rahatlar, vesvese azalır veya yok olur üzerindeki ağrılık kalkar, yüzü gülmeye başlar.