Peygamberimize Büyü Yapıldı mı?

23 Temmuz 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Fatiha Suresi Okunuşu, Anlamı, Türkçe – Arapça Yazılışı ve Faziletleri

Peygamberimize Büyü Yapıldığında Ne Yaptı?

Hadis kaynaklarında Hz. Peygamberimize büyü yapıldığı kayıtlıdır. Peygamberimize büyü yapılmasının nedeni Yahudilerin O’nun peygamberliğini çekememesi, kabul etmemeleri, hazmedememesidir. Birden çoğalan müslümanlar ve peygamberimizin gördüğü ilgi, yahudileri tahrik etmiş ve ona büyü yapılarak ortadan kaldırmaya, öldürmeye teşebbüs etmelerine neden olmuştur.

Hz.Aişe (r.a) anlatır: “Hz.Peygamber (s.a.v)’e büyü yapılmış,sonunda yapmadığı halde bir şeyi yaptığını zanneder olmuştu. Nihayet bir gün tekrar tekrar dua etti.

Rasulullah ( sallallahu aleyhi ve sellem) sonra bana :

“Allah’ın bana içerisinde şifam olacak şeyi bildirdiğini biliyor musun; Bana iki kişi geldi, birisi baş ucuma diğeri de ayak ucuma oturdu, biri diğerine : “Bu kimsenin rahatsızlığı nedir?” dedi, o da: “Büyü yapılmış” dedi: “Kim yaptı?” dedi: “Lebib b. el-A’sam ” dedi: “Ne içinde yaptı” dedi: “Tarak, tarantıdan dökülen kıl ve erkek hurmanın kurumuş kapçığı içerisinde” dedi. Diğeri: “O nerededir?” dedi: “Zervan kuyusu’ndadır” dedi. Arkasından Hz. Peygamber kuyuya gitmek için yola çıktı, işini bitirdikten sonra geri döndüğünde Hz. Aişe’ye :Kuyunun yanındaki hurma ağaçları adeta şeytanların başları gibi idi” buyurdu, ben de: “Onu meydana çıkardın mı?” dedim: “Hayır çıkarmadım, çünkü Allah bana şifa verdi, artık bu işle hak üzerinde kötülüğün yayılmasından endişe ettim” buyurdu, sonra da kuyu toprakla kapatıldı.” (Buhari,1383)

(Zervan kuyusu,bir Yahudiye ait Medine bahçelerinin birisinde bulunan kuyudur.Hurma ağaçlarının şeytan başlarına benzetilmesi hadisenin geçtiği ortamın çirkinliğini bildirmek için teşbih yapılmıştır.Lebib b.Asam,müslüman olduğunu söylemekle birlikte münafıklık yapan bir yahudidir.

Hadiste üzerinde durulması gereken bir kaç husus vardır:Sihrin (büyünün) gerçek olup olmadığı,Peygamber aleyhisselamın büyüden etkilenip etkilenmemesi ,eğer etkilendi ise Peygamberlik görevine zarar verip vermemesi konularıdır.

Bu hadise bize elle tutulup gözle görülmeyen şeylerin (cinlerin) insanlara etki edebileceğini göstermiştir.

Hz.Musa’ın seyahatinde yanındaki genç de balığı unutmasını şeytana bağlamıştır.

Burada anlaşılan,Allah peygamberlerini korumakla birlikte ,bir hikmetten dolayı bedenlerine dokunan zararlara bazen müsade edebilir.Onlara şeytanı musallat kılabilir.Ancak,şu kesindir ki,peygamberlerin vahiy yönü istisnasız korunmuş olup hiçbir saldırı vahye zarar vermemiştir.

Rasulullah (s.a.v)’e büyü yapılması,insanları her devirde meşgul eden ve her zaman karşılaşabilecekleri bu tehlike karşısında ne yapmaları konusunda örnek uygulama ile açıklık getirmiştir.Kendisinin yaptığı tekrar tekrar dua ederek şeytanların şerrinden Allah’a yönelmek olmuştur.Böyle durumlarda bol Kur’an okuyup,dinleyerek Allah’a sığınılmalıdır.

Bazı rivayetlere göre Rasulullah Felak ve Nas surelerini okuyarak büyüden kurtulmuştur.(Zadü’l-Mesir, İbnü’l-Cevzi;13-332,Tefsirül kebir,Fahruddin Razi,felak suresi tefsiri.)