Büyü Bozmak ve Bozdurmak Günah mıdır?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
kuran hat ile ilgili görsel sonucu

Büyü bozmak ve bozdurmak günah mı? Büyü bozdurmak için büyücüye gitmek caiz midir?

Büyü bozmak ve bozdurmak için; Kur’an’ı Kerim ve peygamberimizden gelen dualar okunduğu sürece günah değil, üstelik sevaptır.

Hadislerden de açıkça anlaşılacağı üzere, büyü bozmak, büyü bozdurmak dinen günah değildir, üstelik bir görevdir.

Büyü bozmak;deneyim,bilgi,ilim isteyen bir konudur.Bu bakımdan herkes büyü bozamaz.

Büyülü kişinin içinde cin şeytanları olduğundan,o kimse onların tasallutu altındadır.Kendine yapılan büyüyü bozmak için Kur’an okuması gereklidir. Büyü bozmak için Kur’an okumayı bilmek,yeterli değildir.Okuyan kişinin cin şeytanlarına karşı dayanıklı,güçlü,onlardan gelecek tehlikelere karşı koyacak üstünlüğü olması şarttır.Büyülenmiş kimsede bu özellikler olmadığından dolayı kendine yapılan büyüyü bozamaz.Büyüyü bozamayacağına göre yaşamı boyunca büyülü mü kalsın?O zaman bu işi iyi bilen bir hocadan yardım alması gereklidir.

Peygamberimize büyü yapıldığında büyü bozulmuştur.Ashap ta büyü bozmuş cin musallatını gidermiştir.

Bu bakımdan büyü bozmak ve bozdurmak dinen caizdir ve günah değildir.

Büyü bozdurmak, büyücünün insanın bedenine musallat ettiği cinlerin yakılması demektir.

Büyücü, cinleri insanın bedenine (içine) musallat eder. Vücuda giren cinler, o insana ruhsal, fiziksel ve uykuda sıkıntılar vermeye başlar. O kişi, artık büyülüdür. Bedenin ve ruhun cinlerin etkisi, hakimiyeti, ve baskısı altındadır. Yaşam kalitesini oldukça düşürürler. Yaşamaktan zevk alınmaz. Baş ağrısı, iç sıkıntısı, vesvese, uyku sorunları, bedende uyuşmalar gibi sorunlar yaşanır.

Büyü bozdurulmazsa, ömür boyu içinde cinlerle yaşanır.. Şeytan, insanın iyiliğini ister mi? Mutlaka istemez.

Bunları kim yapar? Büyücünün gönderdiği şeytanlar yapar. Şeytan nedir?  Allah’a isyan eden ve insanları ettiren, insan düşmanı enerji varlıklardır. Allah Teala, insanları, cinlerden daha üstün yaratmasına rağmen, onların enerji varlıklar olup insanın içine girmeleri özel bir durumdur. Yapıları itibarıyla bunu yapabilirler. Bu da Allah’ın izniyle olmaktadır.

Ashap büyü bozmuştur.

Ashap;Arkadaşlar,Peygamberimiz Hz.Muhammed’in sohbetinde bulunan ve O’nu gören kimseler,sahabiler.

Ebu Said el-Hudri (r.a)’nın ,Buhari ve Müslim’in “Sahih”lerinde geçen hadisinde şöyle denilmektedir:

Ashapdan bazıları,yolculuk sırasında bir bedevi köyüne vardılar ve orada konakladılar.Köy halkından yiyecek ve içecek istediler,fakat köylüler istediklerini vermediler ve şöyle dediler:

“İçinizde rukye bilen var mı?Köyün reisini cin çarptı.(Cin çarpması ile büyü aynı şeylerdir.Birinde cin kendi isteği ile büyü de ise büyücünün göndermesiyle insanın içine girerler.)Acele tedaviye ihtiyaç var.” Ashaptan biri;”Evet,var” dedi.Rukye bilen kişi ,köy reisini orada tedavi etti.Rukye ayeti olarak “Fatiha suresi”ni okudu.hasta hemen şifaya kavuştu. Sahabeye bu hizmetinden dolayı birkaç tane koyun verdi.Fakat o sahabe,”ücret yerine geçer” diye koyunları almaktan kaçındı.

Bu hususu Allah Rasulu’na sormaya karar verdiler ve Rasulullah’ın huzuruna gelip,olayı anlattılar.Rukye yapan sahabi şöyle dedi:

“Ey Allah’ın Rasulu! Vallahi sadece Fatiha ile tedavi ettim.Allah Rasulu tebessüm ederek:

“Bunun rukye olduğunu sana kim bildirdi?Gidin o koyunları alın ve bana da pay ayırın”buyurdular.

Büyü bozmak ve bozdurmanın günah olmadığı,üstelik peygamberimiz tarafında desteklendiği ve yapılan bu işlemler için ücret alınabileceğini “bana da pay ayırın” diyerek helal olduğunu açıkça anlamış oluyoruz.

Başka bir hadisi şerifte:Cabir (r.a) anlatıyor:

Bir gün Allah Rasulu rukye ile ilgili olarak konuşuyordu.O sırada Ali ve Ömer b.Hamza da yanımıza geldiler ve şöyle sordular:

“Ey Allah’ın Rasulü!Bizler daha önceleri rukye ile korunuyorduk.Sen ise rukyeyi yasakladın (peygamberimiz cahiliye devrinde içinde şirk koşan muska ve okumaları önce yasakladı.)Şimdi bu hususta ne yapmamızı buyurursun?”dediler.

Bunun üzerine Allah Rasulü şöyle buyurdu:”

İçinde şirk olmadıkça bir beis (zarar,kötülük görmüyorum.Din kardeşine yardım edebilen varsa yapıp yardım etsin.

Büyü bozmanın caiz olduğu ile ilgili başka bir hadis şöyledir:

Avf b. Malik (r.a)’dan rivayet olunmuştur,Diyor ki:

“Bizler cahiliyye dönemindeki gibi rukye yapıyorduk.Allah Rasulu’nden durumu sorduk;”Ey Allah’ın Rasulü!Bunu nasıl görüyorsunuz?dedik ve şöyle buyurdular.

Devam edin,bir işte şirk olmadıkça rukye yapmakta şer’i engel yoktur”

Bu iki hadis,Kurtubi,İbn-i Kesir,Fethü’l-Bari’den alınmıştır. (Burada Kur’an’ı Kerim ile rukye yapmak kasdedilmiştir.)

Yapılan okumalardan ücret alınması peygamberimizin “koyunlardan bana da bir pay ayırın ” demesi ile caiz olduğu anlaşılmaktadır.

Büyü bozdurmak için cinci ve büyücüye gitmek caiz midir?

retour affectif , marabout sorcier vaudou, retour de l'être aimé

Büyücü,şeytanlarla iletişimde olan,büyü yapan kişi demektir.Büyücünün dini olmaz.Büyü dinimizde büyük günahlardan sayılmıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Kim bir büyücüye veya kahine gider ve onun söylediklerine inanırsa,Muhammed’e nazil olan kitaba (Kur’an’a) inanmamış sayılır.”

Müslim ve ahmed b. Hanbel’den rivayet edilen bir hadisi şerifte de şöyle buyuruluyor:

“Kim büyücüye gider ve bir şey sorarsa,kırk gece ibadeti kabul olunmaz.”

Hadisi şeriflerden açıkça anlaşılacağı üzere: büyücüye bir şey sormak bile haram ve günahtır.Söylediklerine inanmak ise Allah korusun insanı dinden çıkarır.

Çünkü büyücüleri içindeki şeytanlar yönetmektedir.Allah ve insan düşmanı olan şeytan insanın iyiliğini ister mi?Mutlaka istemez.

Bu bakımdan büyücü ve cincilerden uzak durmak gereklidir.

Büyü ve nazar bozdurmak için Allah’tan ve Kur’an’dan yardım istenir.

Bir hadisi şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur;

“İlaçların en iyisi Kur’an’ı Kerim’dir”

“Kur’an’ın şifa vermediği hiç bir hastalığa Allah şifa vermez.”

Bu iki hadis büyü,nazar,çin çarpması gibi manevi gibi rahatsızlıklar için söylenmiştir.Maddi hastalıkların çaresi doktorda aranmalıdır.