Büyü Nedir?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca

Büyü nedir? Büyü ne demek? Büyücü kime denir? Büyücü nasıl anlaşılır? Büyücülerin özellikleri nedir?Büyü yaptıranların başına gelenler nedir? İslâm da büyü ve büyücülük var mıdır?

Büyü| Büyücü| Büyücülük| Büyücüler| İslâm da büyü

Sihir, Arapça bir kelimedir ve Türkçe karşılığı “büyü” dür. Büyü, halk arasında yaygın olarak bilinen şekliyle, bir takım dualar ve efsunlarla, yapan ve yaptıran kişilerin niyetlerine göre değişen, gerçekleşen büyücülerin yazdıkları anlaşılmaz yazılar, semboller, şekiller, rakamlarla yapılan kötülüklerdir. Büyü, insanlara istemedikleri şeyleri şeytanları musallat ederek yapılan zorlamalarıdır.

İnsanlar büyüyü yanlış algılamaktadır. Büyü yapmak için yazılan her türlü yazılar, büyünün yapım aşamasında kullanılır, o yazıya bağlı, görevli cin şeytanı insanın içine girdikten sonra yazılı o kağıdın veya nesnenin bir hükmü kalmaz. Evde ve işyerinde muska bulunsa bile büyü bozulmuş olmaz.

Büyü, büyücü ile şeytan arasında yapılan bir sözleşmedir. Büyü, büyücünün fotoğraf, adet kanı, domuz yağı, saç teli, çamaşır, elbise gibi bir takım malzemeleri kullanarak, cin şeytanlarını insanın bedenine musallat (içine sokması) etmesidir.

Büyücü,büyü işini meslek edinen kimsedir. Cin şeytanlarını kullanarak büyü yapan kimsedir.

Büyücülük;şeytanları insanlara saldırtma,içine sokma ve bu yolla kazanç sağlama işidir.Büyü,cin şeytanlarının insanın içine girmesidir.

Büyü; bir kimsenin başka bir kişiye olan haset, kin, garez, fesatlık çekememezlik gibi nedenlerle yaptırdığı dinimizde, Allah tealaya şirk koşmaktan sonra en büyük günah ve haram sayılan bir eylemdir.

Büyü,insanı iradesi dışında cin şeytanları ile zorlamadır.

Büyü,kişileri şeytanlarla etkilemedir.

Büyü,insanın iradesini zorla ele geçirme çabası,çalışmasıdır.

Büyü;insanı hor,değersiz,kişiliksiz,hakir,şahsiyetsiz düşürme isteğidir.

Büyü;garez,kin,intikam alma hırsıdır.

Büyü konusu o kadar geniş ve detaylıdır ki, pagan,şaman,kabbala, budist maya gibi cin şeytanları ile birebir ilişkili din veya görüşlerden bahsetmek lazım ki burada mümkün değildir.bu konular günlerce anlatılsa bitmez.Bu nedenle büyü ve büyücülüğü size yarayacak kadar olan kısmını özetle anlatıyorum.

Büyü,insanlık tarihi kadar eskidir.Bütün kültürlerde yapılmış ve çoğunda da itibar ve değer görmüş büyüyü yapanlar da üstün sınıf kabul edilmiştir.

Büyücü Nasıl Anlaşılır?

Büyücü Kime Denir?

Büyücüyü yaptığı eylemle eylemlerle tanırız. Bir kişinin dış görünüşüne bakarak büyücü olduğu anlaşılmaz. Büyücünün sizden istekleri ve uygulamalarından onun büyücü olduğunu anlarız.

Cinlerin şeytani olanları ile irtibatı, ilişkisi olup bu varlıkları kullanarak insanların içine sokan kimseye büyücü denir.. Bir kimsenin büyücü olabilmesi için mutlaka içinde cin şeytanı olması gereklidir. Başka türlü onlarla iletişime geçemez.

Öyle büyücüler var ki sakal bırakmış, sarık sarmış,cübbe ve şalvar giymiş dinden,imandan bahseder fakat bilerek veya bilmeyerek büyü yapar.

Cinlerle irtibatı,ilgisi olanların çoğu büyücüdür.Çünkü onların içinde şeytani cinler vardır ve onların tesiri,etkisi altındadır.

Büyücülerin Özellikleri nelerdir?

Büyücü Nasıl Anlaşılır?

•Anne adı ve doğum yılını ister.

•Cinlerle bakım yapar.

•Fotoğraf, saç teli, tene değmiş çamaşır ister.

• Cinleri, hüddamları olduğunu, onlarla işlem yaptığını belirtir.

•Kur’an ve hadislerle ilgilenmez ve onlara aykırı gelen sözler söyler.

•Gururlu, kendini beğenmiş, asabi ve sinirlidir.

•Büyü bozmak için Kur’an dışında yol ve yöntemleri uygular.

•Yıldızname, celbiye, vefk yazar.

•Her şeyi yapabileceğini iddia eder.

•Tütsü ve mum yakılmasını ister.

•Cinlerle büyü bozacağını söyler.

•Yardımcıları olduğunu iddia eder.

•Büyücüyü dış görünüşüne bakarak tanıyamazsınız. Dinden, imandan, Allah ve Kur’an’dan bahseder konuşur. Onun imanlı birisi olduğunu zannedersin. Büyü yapmak dinimizde kesin olarak büyük günah ve haram olduğuna göre büyüyü neden yapıyorlar? Sorusu aklınıza gelebilir. Büyü yapanlar yani büyücüler, şeytanların etkisi, hükmü altındadır. Şeytanlar büyücüleri ele geçirmiş, her istediğini büyücüye yaptırır. Halk arasında sanılır ki büyücüler cinleri kullanır. Bunun tam tersi doğrudur. Şeytanlar, büyücüleri kullanır. Büyü yapmayı da, büyücünün içindeki cin şeytanları ona öğretir.

black magic ile ilgili görsel sonucu

Sosyal medyada, büyücü medyum adı altında onlarca büyücü kendini tanıtıp büyü yaptığını söylüyor. Bu büyücülerin çoğu da kadındır.

Yaptıklarını ve yapabileceklerini sayıp anlatıyorlar. Bunlar incelendiğinde hiç birini yapamayacağını biliyoruz. Bu işleri bilmeyenleri aldatıyorlar. Ne yazık ki, isteğini elde edemeyen bazı kişiler bu büyücülere inanıyorlar. Allah tealanın takdir etmediğini, vermediğini sana büyücü mü verecek? Allah’a rağmen büyü ile ,büyücü mü isteğini yerine getirecek? Büyü yaptıranlar ve yapanlar, açık bir şirkin içine düşmüşlerdir. Büyü ile hiç bir şey elde edilemez!

Bu büyücüler,yorum sayfası açıp kendilerinin yaptıkları günahları insanlara anlattırıyor.

Şöyle ki:

“Hocam sevdiğim,insanı elde etmek için,yaptığınız çalışmayla sevdiğim bana döndü,her gün arıyor:Allah,sizden razı olsun!”

“Karım ile aram bozuktu,yaptığınız çalışma ile eşimle aram şimdi iyi Allah razı olsun!”

Bunlar gibi onlarca mesaj yazmışlar.

Bu mesajları yazıp büyücüyü övenler,siz isteğinizi elde ettik mi sanıyorsunuz?Ne kadar çok yanıldığınızın farkında değilsiniz!

Büyü ile arkadaşınız sizi arayabilir veya eşinizle aranız iyi olabilir. Şunu unutmayınız ki,bunların hepsi kısa süreliğine geçicidir.Çünkü,büyücü arkadaşının veya eşinin içine şeytanlarını musallat etti. Şeytan ile büyücü arasında bir anlaşma vardır. Onların içine giren şeytan vesvese vererek kısa bir zaman için sizi birbirinize sevdirir ve beğendirir.Ancak bir zaman sonra aranız açılacaktır.Allah ve insan düşmanı olan şeytan, büyü ile insanın iyiliğini mutluluğunu ister mi?Mutlaka istemez.İşte burada yanılıyorsunuz.İsteğim oldu zannediyorsunuz.

Biriside sakallı,sarıklı ve cübbeli ,yine sosyal medyada insanlara büyü ile akıl veriyor.

Diyor ki:

“Sevdirme duası ” adı altında, sevmesini istediğiniz kişinin saç telinden elde edin,şu duayı okuyun ve ateşe atıp yakın,size koşarak gelecektir!”

Sen büyü tarifi verdiğinin farkında mısın? Kılığına kıyafetine bakınca büyü yapmayacağın anlaşılıyor! Ama, insanların içini Allah’tan başka kimse bilemez. İman kıyafette değil ,insanın içindedir.

Büyünün İşleyişi Nasıl Olur?

Büyünün genel anlamda 8 çeşidi vardır. Bunlardan biri, şeytani cinlerden yardım alınarak yapılan büyüdür. İnsanları en çok ilgilendiren büyü de budur.

Yapılan bütün büyülerde, büyüyü yaptıran, büyüyü yapan, büyülenmek istenen ve şeytan olmak üzere 4 muhatap vardır.

En basit ve kısa yoldan büyünün işleyişi şöyle olmaktadır: Büyü yaptıran büyücüye gider ve ona büyü yapılacak olanın fotoğrafını verir. Fotoğraftaki kişiye büyü yapılmasını ister. Büyücü, şeytanları etrafına toplar, fotoğrafı göstererek, onun içine girmelerini söyler.( şeytanlarda büyüye alet olmak için, büyücüden şirk olan kelimeleri veya davranışları yapmasını ister.) Şeytanlar, büyülenecek kişiyi fotoğrafından tanırlar ve ışık hızı ile oradan ayrılıp o kimsenin içine girerler ve büyü yapılmış olur.

Büyü ,bazı şifrelerle metafizik ortamdan (cin-şeytan ortamı) insanı etkilemedir.Bunların dışında göz boyama ve el çabukluğu ile yapılan şeylere de büyü denmiştir.Mıknatıs dediğimiz bir demir parçası gözle göremediğimiz bir güçle maddi olarak bir metal parçasını kendine çekebilmekte,zıt kutupları birbirini itmektedir.Bütün bunlar fizik ötesi ortamlarda bazı şeylerin maddi ortamlardaki şeyleri etkilediğini gösterir.

Tarih boyunca büyü insanların zihnini meşgul etmiş,pek çok kimseler bu işle uğraşmıştır.Büyü çok eskiden beri Araplarda, Rumlarda,Hintlilerde,İranlılarda,Mısırlılarda,Avrupa toplumlarında,Çin ve Japonlarda görülen tarihi bir olgudur.

Aklı ön plana alan ve meseleye maddeci gözle bakan eski ve yeni bir takım kimseler büyü diye bir şeyin olamayacağını bunların vehim ve kuruntu olacağını iddia etmişlerdir.

Korku,sevinç ve heyecan gibi haller de,elle tutulup gözle görülemezken maddi ortamda etkilerini görmekteyiz.Mesela fizik ötesi ortam olarak kabul edebileceğimiz rüyayı ele alırsak,rüyada korkan ve heyecanlanan bir kimsenin uyandığında hala kalp atışlarının hızlandığını,vücudunun gerildiğini ve ağzının kuruduğunu görmekteyiz.

Uzaktan kumanda ile televizyonu açma kapama ile elle tutulup gözle görülemeyen bir şey ile maddi ortamı etkileme görüntüleridir.

Radyo ve televizyon dalgaları havada olduğu halde göremeyiz.Bunları ancak radyo veya televizyon ile iletişime geçtiğinde var olduğunu anlarız.Göremediğimiz için yok diyebilir miyiz?

Bu dalgaları,cin şeytanı,radyo ve televizyonu da insan olarak kabul ettiğimizde;cin ,insanın içine girdiğinde o kişide bazı etkileşimler yapar,insan bunu kendisi anlayabildiği gibi çevresindekiler de algılayabilir. Cin şeytanı, insanın içine girdiğinde büyü yapılmış ve tutmuş olur.

İslam da Büyü ve Büyücülük Var mıdır?

İslâmda büyü ve büyücülük kesin olarak yasaktır ve büyük günahlardandır. İnsanların çoğu büyünün islâm toplumlarında olduğunu başka toplumlarda olmadığını zanneder ve yanılırlar. Bu gün dünyanın her yerinde hangi inanış hakim olursa olsun büyü ve büyücülük vardır. İslâmın büyü ve büyücülükle ilgisi olmadığı gibi kesin olarak yasaklamıştır.

İslam toplumlarında büyü yapılıyor olması, kişinin kendisine aittir ve onu bağlar. Bu durum islamda büyü var anlamına gelmez. İslam da asla büyü olmamalıdır. Kur’an ve hadisler büyüyü kesin olarak yasaklamıştır, Büyü islamda büyük günahlardan olup yapılması ve yaptırılması haramdır.

Kur’an’ı Kerim,büyüyü;kafir şeytanların öğrettiği bir şey olarak niteler,karı kocanın arasını açtığını belirtir

Hadis kitaplarında Peygamberimize de büyü yapıldığı yazılıdır.

Allah,peygamberlerini korumakla birlikte,bir hikmetten dolayı bedenlerine dokunan zararlara bazen izin verebilir.Şeytanı onlara musallat kılabilir.

Allah teala Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kılmışızdır.Bunlar aldatmak için birbirlerine lafın yaldızlısını telkin eder dururlar.Eğer Rabbin dileseydi,bunu yapamazlardı. (En’am;112)

Kulumuz Eyyub’u da hatırla!Rabbine “Şüphesiz Şeytan bana meşakkat ve elem ile dokundu” diye dert yanmıştı. (Sad;41)

Allah’ın izniyle peygamberlere bile büyü yapıldığı ve tuttuğu kur’an’ı Kerim’de belirtildiğine göre,sıradan insanlara büyü haliyle tutacaktır.Peygamberimize büyü yapılması ve tutması büyünün var olduğunun kesin ispatıdır.

Peygamberimize büyü yapılması,insanları her zaman karşılaşabilecekleri bu tehlike karşısında ne yapmaları konusunda örnek uygulama ile açıklık getirmiştir.kendilerinin tekrar ederek çok dua okuması yaratılmışların şerrinden Yaratıcı’ya iltica etmek olmuştur.Büyü yapıldığında çokça Kur’an okuyup,insanların ve cinlerin şerrinden Allah’a sığınmalıyız.

Büyünün özü, kökü cinlere dayanır.Büyünü olduğu her yerde, mutlaka şeytanlar vardır.

Büyüde 4 muhatap vardır: yaptıran,yapan,yapılan ve cinler.Bunlardan birinin eksik olması durumunda büyü olmaz.

Büyü,insanın iradesini etkileyerek,onu hasta etmek,işini bozmak,karı koca arasını ayırmak gibi kötü amaçlarla yapılır.Bu nedenle haram ve günahtır.

Cinler, aralarında müslüman ve kâfir olarak ikiye ayrılırlar.İnançsız olanlarına şeytan denir.Büyüde kullanılan kâfir şeytanlardır.

Wizard ile ilgili görsel sonucu

1584 yılında Anvers’te (Belçika’nın kuzeyinde, Hollanda sınırına yakın bir konumdaki bir liman kentidir. Avrupa’nın en eski kentlerindendir.) Gespar Peuce’nin Falcılar (Les Devins) adlı kitapta büyü ve büyücülük şu şekilde tanımlanır:

“Büyücülük,şeytanı tanımaya yarayan bir sanattır.Büyücü tarafından çağrılan şeytan ve yardımcıları kendilerini gösterirler veya kendilerini göstermeyip de talep edilen şeyi yerine getirirler.

Büyü ve büyücülüğün ilk şekillerini tespit etmek imkansız olmasına rağmen,büyü çok eski toplumlardan günümüze kadar yapılmıştır.

Büyü.büyücü ile şeytan arasındaki anlaşmadır.Şeytana bir görev verilir veya büyücünün iletişimde olduğu güçlü şeytanların daha güçsüz şeytanlara verdiği emirle cin,insanın içine girer ve büyü yapılmış olur.Büyü nedir? Sorusunun en yalın,kısa cevabıdır.

Büyü ile cin musallatı aynı olmakla beraber;musallatta, cin kendi isteğiyle,büyüde ise büyücünün göndermesiyle bedene girer.

Adı,türü,yapılışı ne olursa olsun bütün büyülerde mutlaka cin kullanılır ve insan bedenine musallat edilir.

Evinizde veya iş yerinizde bulduğunuz muska veya üzerinde şekil,sembol ve rakamlar yazılı kâğıtlar veya başka materyaller büyü amacıyla gizlenmiş olabilir.Aslında onların bir hükmü yoktur.Bunlar büyünün yapılış aşamasında kullanılır.Cin vücuda girdikten sonra bir hükmü kalmaz.Bu maddeleri bulmakla da büyü bozulmuş olmaz.

ayet arapça ile ilgili görsel sonucu

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Yedi büyük günahtan sakının”

Sahabe sordu:

“Nedir onlar ey Allah’ın elçisi?

Cevap verdi;

“Allah’a şirk koşmak,büyü yapmak,insan öldürmek,faiz yemek,yetim malı yemek,savaşta cepheden kaçmak,hiç bir şeyden haberi olmayan masum genç kız ve müslüman kadınlara iftira atmak.”

Peygamberimiz hadisinde büyüden uzak durmamızı emrederek,onu büyük günahlar arasında göstermiştir.Bu da büyünün hurafe değil gerçek olduğunu göstermektedir.(Buhari;3,393-Müslim;2,83)

Umran bin husayn (r.a) anlatıyor:

Rasulullah şöyle buyurdular:

“Fal amacıyla kuş uçuran veya kendisi için kuş uçurtulmasını isteyen,fal açan veya açtıran,büyü yapan ve yaptıran bizden değildir. (Buhari)

Allah teala Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

“İşte bu sihirlerden (büyü) karı koca arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı; fakat Allah’ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar vermeleri mümkün değildi. (Bakara,102)

Bu ayet ve hadis büyünün var ve gerçek olduğunun kesin kanıtıdır.

Büyünün ne olduğunu daha iyi anlamak için,büyüyü hangi toplumlar yapmıştır?Büyü yalnızca müslümanlar arasında mı yapılır?Bakmak gerekir.

Büyü denilince halkımızın aklına sadece islâm toplumları gelir.Büyü sadece müslüman arasında yapılır kanısı vardır.Durum öyle değildir.

Bütün eski toplumlarda (Asur’da,Yahudilerde,Eski Mısır’da,Antik Roma ve Yunanda,Çin,Tibet,Japon,Hint ve batı toplumlarında büyü yapılmış ve halen yapılmaktadır

Büyünün ve büyücünün dini olmaz.

Tefsir kitaplarında büyünün sekiz çeşidinden bahsedilmesine rağmen,esas büyü;cinler kullanılarak insana musallat edilmesidir.

Bir kanalda izlemiştim. İllüzyon yapan kimse,içi su dolu bardağı beyaz bir örtü ile örttü ve örtüyü kaldırdığında bardağın içinde küçük kırmızı balıklar görüldü.İzleyenler şaşırdı.Yapılan bu gösteri de bir çeşit büyüdür.

Büyü yapan sihirbaz.Bu olayın sırrını şöyle açıkladı.Balıklar,önceden örtünün ortasında hazırlanmış küçük bir cepte saklı,örtüyü örtünce ani bir el hareketi ile balıkları bardağa düşürüyor.

Bu durum,bazı cincilerin,içi su dolu tasa büyülü maddeleri cinlere getirttim demesi ile aynı şeydir.Cinlerin bir şey getirdiği yoktur.Önceden hazırladığı muskaları tasın içine bırakarak bir çeşit gözlerinizi büyülemiştir.

Boş şapkadan tavşan çıkarmak,insanı ikiye bölmek gibi gösterilerin hepsi bir çeşit büyü anlamındadır.

Büyüye;gizliliği,sırrı bilinmeyen şey denilmesinin nedeni bundan dolayıdır.

cin çağırma ile ilgili görsel sonucu

Ruh çağırmak, kişinin kendi kendine büyü yapmasıdır:Özellikle gençler meraktan veya gelecek olan “ruh”a soru sorup cevap almak için ruh çağırma seansları yaparlar.

Bir süre sonra el ve kolları kasılır,ellerindeki kalem onlara bir şey yazdırır.Ben falanca kişinin ruhuyum der.

Gelen ruh değil,cinlerdir.Çağıranların içlerine girer,onlarla iletişim kurarak konuşur,eller istemsiz şekilde hareket eder ve yazı yazdırır.

Bu şekilde,tuh çağıran o kişiler kendi kendine büyü yapmışlardır.

altıncı his ile ilgili görsel sonucu

Altıncı hissi kuvvetli olan kişiler de büyü vardır:Bazı kimseler,altıncı hissinin kuvvetli olduğunu,gelecekten veya geçmişten haber verebileceğini iddia ederler.

Altıncı hissi güçlü olanların içlerinde cinler vardır ve o haberleri onlar vermektedir.(Ne kadar doğruysa!)

Bu nedenle böyle güçleri olduğunu söyleyenler,Cinlerin hakimiyeti altında olup,kendilerine büyü yapılmıştır.

Büyü Yaptıranların Başına Gelenler

Büyü Yaptıranların Sonu Ne Olur?

Büyü Yaptırana Ne Olur?

Büyü yaptıranların başına gelecek en büyük tehlike kendilerine de şeytani cinlerin musallat olup büyüye muhatap olmalarıdır. Büyü yaptıranlar Allah teala, Kur’an’ı Kerim ve peygamberimizin kesinlikle yasakladığı, büyük günah ve haram olan büyüyü yaptırdıkları için rahmet sahasının dışına çıkarlar. Büyü yapan ve yaptıran şirke girer Çünkü Allah’ın hükmünü değiştirmek kastı vardır.

Resûlullah şöyle buyurur:

“Kim bir düğüm atar ve ona üfürürse sihir yapmış olur. Kim de sihir yaparsa şirke düşer. Kim (fayda umarak hayvan tırnağı, nazarlık gibi câhiliye âdetlerinden) bir şeyi (herhangi bir yere) asarsa, o astığı şeye havâle edilir (Allah’ın yardımından mahrûm bırakılır).” (Nesâî, Tahrîmü’d-Dem, 19/4076)

Büyü yaptırmak için o kişi büyücüye gider, büyü yaptıracağı kişiyi ve isteklerini söyler. O anda büyücünün başında onlarca şeytani cin vardır. O cinlerden bazılarını büyücü sen farkına varmadan musallat eder yani bedeninin içine sokar. O anda bir şey anlamazsın ama bir gün sonra sıkıntılar başlar.

“Büyü yaptırmaya gidiyorum. Büyücü bana neden büyü yapsın? Büyücü kimsenin derdi ile ilgilenmez. onun amacı para almaktır. Maddi durumu iyi olanları elinden bırakmaz. Anladığı zaman hissettirmeden büyüyü yapar. Sana neden büyü yapmak istediğini idrak etmişinizdir.

Cinleri büyücü musallat etmese bile cinlerin vücuduna girmesi için ideal bir ortamdır.Cinlerden bir kaçı anlamadan içine girebilir.

Bir süre önce bir kadın,elde etmek istediği bir erkeğe büyü yaptırmak için büyücüye gider. Büyücü ondan yüklü bir ücret ister,erkeğin fotoğrafını alır ve büyü yaptığını,bir hafta içinde erkeğin onu arayacağını söyler. Kadın büyücünün yanından ayrılır.

Kadın, daha sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Hocam, o gece yatağa yattığımda ayaklarımdan içime bir sıcaklık sanki ateş girdi.Bir an kendimden geçtim. Beynime vesvese gelmeye başladı. O gece uyuyamadım.Sabah büyücünün yanına gittim ve bana cinlerin musallat olduğunu söyledi. Sevdiğim kişi de beni on beş gün oldu aramadı. Acaba bana büyücü,büyü mü yaptı?

Evet, büyücü sana büyü yaptı. Maddi durumun iyi olduğundan,seni elinden kaçırmamak için, içine cinleri musallat etti. Şimdi de büyüyü bozacağım diye seni oyalayıp faydalanacak.