Cinler Büyücülere Nasıl Yardım Ederler?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Yapılan bütün büyülerde ,büyücülere şeytani cinler yardım ederler. Aykan Hoca

Büyücülere cinler mi yardım eder? Büyücülere cinler nasıl yardım eder?

Cinler, büyücülere sadece büyüde kullanılmak üzere yardım ederler. Bu yardım karşılıklıdır. Büyücü, şeytani cinlerin isteklerini yerine getirir cinlerde, büyücüye yardımcı olurlar.

Büyücü,içinde şeytanlar olan kimse demektir.Cinler,büyücüyle içinden konuşurlar.Bu konuşmalar,vesvese de olduğu gibi sesle veya beynine impalslar vererek olmaktadır.Bazı büyücüler,cinleri görür ve konuşur.

Büyücü ile cinlerin iletişiminde hakimiyet cinlerin elindedir.Herkes zanneder ki,büyücü cinleri kullanır.Tam tersi olup,cinler büyücüyü kullanmaktadır.Büyücü,cinlerin isteklerini yerine getirmezse,cinlerde büyücünün isteklerini yapmazlar.

Büyücü,büyü yapacağı zaman içindeki cinler aracılığı ile,bedeninin dışındaki cinleri çağırır ve onlarla konuşur.Büyücünün çağırdığı cinler aslında şeytandır,yani müslüman olmayan cinlerdir.Bu cinler hrıstiyan,musevi,ateist,ateşe tapan veya başka inanışlara sahiptir.

Büyü yaptırmak isteyen kimse,büyücüye isteğini söyler.Falan kişinin işlerini boz,karı kocayı birbirinden ayır,hasta et gibi istekte bulunur.Büyücü de büyü yaptırandan,büyülenecek olan kişiye ait bir nesne ister.(Saç teli,tırnak,iç çamaşırı gibi) bu maddeleri istemesinin nedeni şeytanın büyülenecek olanı tanıması içindir.

Fakat günümüzde büyü yapmak için sadece bir fotoğraf yeterlidir.Eski zamanlarda fotoğraf bulmak bulmak çok zor hatta mümkün değilken günümüzde rahatlıkla elde edilebiliyor.

Bu sırada,şeytanlar büyücüden bazı isteklerde bulunur. Allah’ı,Kur’an’ı Kerim’i,peygamberleri inkâr etmesini ve burada yazmaktan haya ettiğim işleri yapmasını ister.Büyücü bunları yapmazsa şeytan da ona yardım etmez.Büyücüye bunları söyletir ve yaptırır.

Şeytanın istekleri bununla da bitmez.Büyü yaptıracak olanı da şirke,küfre sokacak davranışlarda bulunmasını büyücüye söyler,büyücü de ona iletir.Mesela;Besmelesiz kurban kesip dört yol ağzına koymak,büyü yapılacak olan insanın evine domuz yağı sürdürme gibi,,,

Bu ritüeller tamamlandıktan sonra,büyücü şeytanlara der ki:”fotoğrafta ki insan falan yerde oturuyor diyerek (adres verir), onun içine girip,ona şunları yaptıracaksınız” der.Cinler ışık hızıyla oradan ayrılır,büyülenecek olan kişiyi en kısa zamanda bulur ve içine girer. Cinler, büyücüye yardım etmiş ve büyü yapılmış olur.

Bu cin aleminde,para kazanma,devlet kurma,işe gitme,ev sahibi olma gibi durumlar yoktur. Şeytani cinlerin tek işi,insanların içine girerek onları dinden çıkarmak,Allah tealadan uzaklaştırmak ve eziyet,sıkıntı vermektir.

Allah teala Kur’an’da şöyle buyurmuştur:

Şeytan onları istila etmiştir ve kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. Onlar şeytanın taraftarlarıdır. Bilmiş ol ki, Şeytan’ın taraftarları daima hüsrana uğrayacaklardır.(Mücadele,19)

Hepsini toplayıp haşredeceği gün “Ey cin topluluğu! Gerçekten insanların çoğunu günaha soktunuz!” diyecek. Onların, insanlardan olan yardakçıları da “Ey Rabbimiz, birbirimizden karşılıklı istifade ettik ve bizin için takdir buyurduğun ömrün sonuna geldik. “diyecek. Allah buyuracak ki “Cehennnem ikametgâhınız olsun!” (En’am,128)

Ayetlerden de açıkça anlaşılacağı üzere, insanlarla iletişime geçip birbirinden faydalanan yardakçılar büyücülerdir.