Cinler İnsanı Kaçırabilir mi?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca

Cinler insanı kaçırabilir mi? Cinler insanı nereye kaçırır? Cinlerin kaçırdığı insan var mı?

Cinlerin kaçırma olayı iki türlü görülür. Cin şeytanı kişiye tamamen hakim olup, onu fiziki olarak başka yerlere götürebilir. Kişi ne yaptığını hiç hatırlamaz veya kısmi olarak hatırlar ancak cinlerin dediği her şeyi yapar. Bu cinlerin kaçırma şeklinden biridir. Mesela, bir mezarlığa, metruk bir ev veya yere, yahut evinden uzak tenha bir yere götürebilir.

Cinlerin insanları kaçırmalarının ikinci durumu şöyle gerçekleşir. Cin, O insanı, astral bir seyahate çıkarır.. Ruhu bedenden ayrılıp gezmesi, dolaşması olarak düşünün. Beden yerindedir, bir yerde otururken veya yatarken olay yaşanır. Ancak kaçırıldığını düşünen kişi bunu bütün bedeni ile yaşadığını hisseder. Kişi cinler tarafından kaçırıldığını, yer altına girildiğini, cinler tarafından sorgulandığını, cinler tarafından dövüldüğünü görür, değişik yer ve mekanlara gidilir. Ancak bunların hepsi gerçek değil hayalidir. Yaşanan olaylar insana cinler tarafından gerçekten yaşanıyormuş gibi algılatılır. İnsanda kendisinin cinler tarafından kaçırıldığını zanneder.

Başkası onu yerinde olduğunu görecektir.

Spritüalizm, okültizm ve teofizik ile ilgilenenler bu astral seyahate çıktıklarını söylerler. Bu durumu cinli veya büyülü kişi yaşadığında cinler beni kaçırdı diye anlar ve yorumlar.

Beni cinler kaçırdı diyenler halüsinasyon, hezeyan ve hayal içinde olan kimselerdir. Gerçek olmayan bir durumu gerçek ,sahici gibi algılayıp anlatan insanlardır. Ancak ilk durum gerçektir.

علامات وجود الجن في الجسد وفي البيت - زيادة

Cinlerin insanı kaçırma olayının sırrı şöyledir: Bir insanın bedeninde yani içinde kuvvetli cinler varsa,o kişinin iradesinin elinden alabilmekte ve gözüne çeşitli görüntüler getirebilmektedir.

Cin, insanın aklına hakim olunca, o kişi artık kendisini yönetemez hale gelir. Cin, ona istediğini yaptırır gözüne görüntü, kulağına sesler getirir. Büyülü, cinli insan bunları gerçekmiş gibi algılar, yapıyor, yaşıyormuş gibi olur. O artık kendinde değildir.

Cin, insanın aklını alıp, onu evinden dışarı çıkarır tenha bir yere götürür. Yere yatırır, elbiselerinin kirlenmesini sağlar. (insan kendine geldiğinde, elbiselerini kirlenmiş görünce inandırıcılığı olsun)  Sonra, öyle hayaller gösterir ki; Mesela; cin mahkemelerinde yargılanma, kendisine hesap sorulması, bir takım suçlamalar yapılır.  Veya insanı yerin altına sokuyormuş, orada başka alemler, insanlar varmış onlarla konuşuyormuş gibi görüntüler gösterip, hayal yaşatır. İnsan bunu gerçekmiş gibi algılar.

Fakat bunların hiç biri gerçek değildir. Cin, onu bıraktığında, üstü başı kirli, yaşadıkları da aklına gelince “cinler beni kaçırdı” der.

Cinlerin insanı kaçırması, yukarıda anlattığın şekilde olmaktadır.

Büyülü kişilerin de bazıları kendisini cinlerin kaçırdığını söylerler. Büyü yapılan insanlarında içine cinle musallat edildiğinden,onların hükmü,tesiri etkisi altında olurlar.

Cin musallatında olduğu gibi,içindeki cinler de büyülü kimseyi tam olarak etkisi altına aldığında,ona gerçek olmayan hayaller göstererek,kaçırıldığı duygusunu verir.İnsan bu durumun gerçek mi,hayal mi olduğunu anlayamaz.Cinler rahat bıraktığında kendine gelir ve kaçırıldığını söyler.